Protiepidemický systém ČR

PES: Protiepidemický systém ČR – stupně pohotovosti dle aktuální epidemiologické situace

Aktuální stupeň pohotovosti

Stupeň 4: červený

Stupeň 1: zelený (0–20)

Stupeň 2: žlutý (21–40)

Stupeň 3: oranžový (41–60)

Stupeň 4: červený (61–75)

Stupeň 5: fialový (76–100)

Co tato stupnice znamená?

Vážný stav: počet nakažených v populaci je vysoký, je významné bezprostřední riziko dalšího zhoršování situace, trasování kontaktů je omezeno, probíhá komunitní šíření nákazy.

Uvedený stupeň pohotovosti je odvozen od vývoje denních hodnot indexu rizika a dalších ukazatelů epidemie COVID-19. Stanovení stupně pohotovosti je rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví ČR a hlavní hygieničky ČR. Daný stupeň pohotovosti je platný pro celou ČR od 23. listopadu 2020.

PES: Protiepidemický systém ČR – denní vývoj indexu rizika v čase

Tato sekce portálu zveřejňuje denní hodnoty indexu rizika kalkulované pro celou ČR, kraje a okresy. Denní hodnoty indexu rizika jsou průběžným indikátorem vývoje epidemie COVID-19. Hodnoty indexu rizika jsou podkladem pro týdenní vyhodnocení epidemické situace, jehož výstupem je stanovení odpovídajícího stupně pohotovosti na úrovni ČR, případně jednotlivých krajů.

PES: Protiepidemický systém ČR – krajský přehled

Tato sekce portálu přináší detailní informace k epidemické situaci se zaměřením na jednotlivé kraje. Vedle dat a analýz zde jsou publikovány komentáře a hodnocení útvaru hlavní hygieničky ČR a odborníků epidemiologické skupiny MZ ČR. Aktualizace probíhá jednou týdně.