Aktuální epidemiologická situace: Moravskoslezský kraj

27. listopadu 2020

I když situace ve výskytu onemocnění COVID19 v Moravskoslezské kraji nevykazuje rizikové scénáře, počet případů i nadále postupně klesá nelze hovořit o nějak výrazně zlepšené situaci epidemiologické situaci. Toto hodnocení dokládá denní průměr 540 případů (průměrná hodnota za 7 dní), což představuje jednu z nejvyšších hodnot a také vysoký počet případů u seniorní skupiny, hlášeno je v této věkové kategorii přes 100 případů denně. Tato vysoká čísla se dozajista promítají i do počtu celkových hospitalizací, kterých je po Jihomoravském kraji v kraji Moravskoslezském druhý nejvyšší počet, aktuálně je hospitalizováno v nemocnicích na území Moravskoslezského kraje více než 600 pacientů, z toho téměř 100 pacientů je hospitalizováno na jednotkách intenzivní péče z důvodu tíže zdravotního stavu. Ani Moravskoslezský kraj není výjimkou, co se týče výskytu v zařízení poskytovatelů sociálních služeb, tudíž i zde jsou zaznamenávány výraznější výskyty onemocnění COVID19 v těchto zařízeních, a to jak v u personálu, tak i u klientů zařízení, což sebou nese nejen vyšší tlak na zajištění péče o klientů z důvodu výpadku personálu, ale také i rizikový potenciál v rámci hospitalizací vzhledem k onemocnění klientů.

20. listopadu 2020

Situace ve výskytu onemocnění COVID19 v Moravskoslezské kraji nevykazuje rizikové scénáře, počet případů ve srovnání s minulými týdny postupně klesá, i když ne tak výrazně jako v ostatních krajích a aktuálně je v Moravskoslezském kraji hlášen nejvyšší průměrných denní přírůstek, a to více než 630 případů (průměrná hodnota za 7 dní), vzhledem k vyššímu podílu případů u seniorní skupiny, je i tato číselné hodnota ve srovnání s ostatními kraji jedna z nejvyšších (110 případů/denně). Tyto vysoká čísla se dozajista promítají i do počtu celkových hospitalizací, kterých je po Jihomoravském kraji v kraji Moravskoslezském druhý nejvyšší počet, aktuálně je hospitalizovaná v nemocnicích na území Moravskoslezského kraje více než 700 pacientů, z toho více než 120 pacientů je hospitalizována na jednotkách intenzivní péče z důvodu tíže zdravotního stavu. Ani Moravskoslezský kraj není výjimkou co se týče výskytu v zařízení poskytovatelů sociálních služeb, tudíž i zde jsou zaznamenávány výraznější výskyty onemocnění COVID19 v těchto zařízeních, a to jak v u personálu, tak i u klientů zařízení, což sebou nese nejen vyšší tlak na zajištění péče o klientů z důvodu výpadku personálu, ale také i rizikový potenciál v rámci hospitalizací vzhledem k onemocnění klientů.


Domů