Aktuální epidemiologická situace: Moravskoslezský kraj

22. ledna 2021

Situace ve výskytu onemocnění COVID-19 v Moravskoslezském kraji se v posledních týdnu velice podobá vývoji v předcházejícím období. Pokračuje kontinuální pokles počtu nově diagnostikovaných případů. Pokles v mezitýdenním srovnání je v Moravskoslezském kraji jeden z nejvýraznějších, a to zhruba o 35 %. Tento výrazný pokles se projevil i u hodnoty 7denního průměru, která je 819 případů. To je výrazněji nižší hodnota než v týdnu minulém, a to zhruba o 400 případů. To je jistě pozitivním aspektem, avšak se stále jedná o velmi vysoké denní počty a stále hodnotíme epidemiologickou situaci jako nepříznivou. Vysoké denní počty se promítají i nadále do počtu případů u seniorní skupiny (157 případů denně). Z celkového pohledu na přetrvávající komunitní šíření lze očekávat, že počty případů se budou i nadále pohybovat ve vyšších hodnotách.

Výraznější pokles v posledních dvou týdnech se pozitivně projevil i v počtu hospitalizovaných pacientů. Aktuálně je hospitalizováno v nemocnicích moravskoslezského kraje 762 pacientů a 115 pacientů je na jednotkách intenzivní péče. Obě tyto hodnoty jsou však i přes výraznější pokles stále vysoké a vzhledem k dynamice vývoje a stále výraznému počtu případů v seniorní skupině lze v následujícím období očekávat i nadále vyšší zátěž v podobě nových příjmů tak, jako tomu je i v těchto dnech, kdy se průměrný počet nových příjmů pohybuje okolo hodnoty 60 pacientů.

Také v tomto kraji je výskyt pozitivních případů v zařízeních poskytovatelů sociálních služeb, a to jak u personálu, tak u klientů zařízení. Celkovou situaci hodnotíme i nadále jako nepříznivou a celkové riziko jako velmi vysoké.

15. ledna 2021

Situace ve výskytu onemocnění COVID-19 v Moravskoslezském kraji se v posledních dnech mírně zlepšuje. Po výrazných denních počtech v minulém týdnu, kdy překračovaly denní hodnotu 2 000 případů a v průměru přes 1 600 případů denně, dochází k poklesu, a to zhruba o 20 %. Současný 7denní průměr je 1 288 případů, což je výrazněji nižší hodnota než v týdnu minulém, avšak stále je to nejvyšší hodnota ze všech krajů. To ukazuje na stále nepříznivou epidemiologickou situaci. Vysoké denní počty se promítají do počtu případů u seniorní skupiny (270 případů denně), kde se také jedná o nejvyšší hodnotu v republice. Aktuální situace ukazuje na přetrvávající komunitní šíření a nelze vzhledem k aktuálním počtům předpokládat výraznější zlepšení v následných dnech. Počty se budou nadále pohybovat ve vyšších hodnotách, a to vzhledem k počtu indikací u epidemiologicky významných kontaktů.

Nejvyšší z ČR jsou aktuálně také počty hospitalizaci. V nemocnicích je léčeno 993 pacientů a 143 pacientů je na jednotkách intenzivní péče. Vzhledem k dynamice vývoje a stále výraznému počtu případů v seniorní skupině lze očekávat v následujícím období i nadále vyšší zátěž v podobě nových příjmů. Také v tomto kraji je výskyt pozitivních případů v zařízeních poskytovatelů sociálních služeb, a to jak u personálu, tak u klientů zařízení.

Celkovou situaci hodnotíme i nadále jako nepříznivou a celkové riziko jako velmi vysoké.

8. ledna 2021

Situace ve výskytu onemocnění COVID-19 v Moravskoslezském kraji se nevyvíjí dobře. Počty případů i nadále výrazněji narůstají v pracovních dnech, kdy bylo hlášeno v průměru více než 2 000 případů (2 240). Tyto hodnoty představují vysoce rizikový potenciál dalšího šíření nákazy pro další období.

7denní průměr se přehoupl přes hodnotu 1 600 případů (1 624 případů denně/hodnota za 7 dní), což je nejvyšší hodnota ze všech krajů. Je to vysoce negativní vývoj, který se promítá i do počtu případů u seniorní skupiny (139 případů denně), taktéž se jedná o nejvyšší hodnotu v republice. Vysoce negativním ukazatelem současného vývoje situace je i počet diagnostikovaných případů ve volných dnech (2.1. – 890; 3.1. – 1 198). Aktuální situace ukazuje na masivní prostupování onemocnění populací a nelze vzhledem k aktuálním počtům předpokládat zlepšení situace. Počty se budou nadále pohybovat ve vysokých hodnotách, a to vzhledem k počtu indikací u epidemiologicky významných kontaktů. Průměrný počet prováděných testů v Moravskoslezském kraji přesahuje 5 000 (PCR testy).

Zhoršená situace se projevuje výrazněji v počtu celkových hospitalizací. Aktuálně je hospitalizováno v nemocnicích celkem přes 1 100 pacientů a 134 pacientů je na jednotkách intenzivní péče. Lze očekávat v obou těchto hodnotách další nárůst v následujícím období, což by mohlo znamenat zvýšený tlak na poskytování lůžkové a intenzivní péče, a to nejen u kapacit lůžkové péče, ale i u personálu. Také v tomto kraji je výskyt pozitivních případů v zařízeních poskytovatelů sociálních služeb, a to jak u personálu, tak u klientů zařízení.

31. prosince 2020

Situace ve výskytu onemocnění COVID-19 v Moravskoslezském kraji se nevyvíjí dobře. Počty případů i nadále výrazněji narůstají, zejména v posledních dvou dnech, kdy bylo hlášeno v průměru více než 2 000 případů (28.12. – 1 790; 29.12. - 2 226 případů). Tyto hodnoty představují vysoce rizikový potenciál dalšího šíření nákazy pro další období.

Denní průměr se blíží již hranici 1 200 případů (1 180 případů denně/hodnota za 7 dní), což je nejvyšší hodnota ze všech krajů. Tento vysoce negativní vývoj, který se promítá i do počtu případů u seniorní skupiny (200 případů denně).

Aktuální situace ukazuje na masivní prostupování onemocnění populací a nelze vzhledem k aktuálním počtům předpokládat zlepšení situace, počty se budou nadále pohybovat ve vysokých hodnotách, vzhledem k počtu indikací u epidemiologicky významných kontaktů. Průměrný počet prováděných testů v Moravskoslezském kraji přesahuje 4000 (PCR testy).

Zhoršená situace se projevuje výrazněji v počtu celkových hospitalizací. Aktuálně je hospitalizováno v nemocnicích přes 950 pacientů (29.12. – 962 pacientů), z toho 120 pacientů je na jednotkách intenzivní péče. Vzhledem k současnému vývoji lze očekávat v obou těchto hodnotách další nárůst v následujícím období, což by mohlo znamenat zvýšený tlak na poskytování lůžkové a intenzivní péče vzhledem nejen ke kapacitám lůžkové péče ale i personálu.

Také v tomto kraji je výskyt pozitivních případů v zařízeních poskytovatelů sociálních služeb, a to jak u personálu, tak u klientů zařízení.

18. prosince 2020

Situace ve výskytu onemocnění COVID19 v Moravskoslezském kraji se nevyvíjí dobře. Počty případů i nadále výrazněji narůstají. Číselné hodnoty jsou téměř o 50 % vyšší (45 %). Denní průměr se blíží již hranici 900 případů (873 případů denně/hodnota za 7 dní), což je nejvyšší hodnota ze všech krajů. V posledních 3 dnech bylo navíc zaznamenáno v průměru více než 1 000 případů, což ukazuje na vysoce negativní vývoj, který se promítá i do počtu případů u seniorní skupiny (145 případů denně).

Zhoršená situace se již projevuje v počtu celkových hospitalizací. Aktuálně je hospitalizováno v nemocnicích přes 700 pacientů, z toho 100 pacientů je na jednotkách intenzivní péče. Vzhledem k současnému vývoji lze očekávat v obou těchto hodnotách další nárůst v následujícím období. Také v tomto kraji je výskyt pozitivních případů v zařízeních poskytovatelů sociálních služeb, a to jak u personálu, tak u klientů zařízení.

Při pohledu na vývoj indexu rizika došlo za posledních 7 dní k nárůstu o 15 bodů na aktuálních 81 bodů, což by řadilo Moravskoslezský kraj do 5 stupně indexu rizika, tedy pásma ukazujícího na výrazně zhoršenou epidemiologickou situaci.

11. prosince 2020

Situace ve výskytu onemocnění COVID19 v Moravskoslezském kraji se nevyvíjí příliš dobře. Počty případů jsou sice „jen“ o 20 % vyšší, ale vzhledem k již tak vysokým počtům minulého týdne se jedná o velmi vysoké hodnoty. Denní průměr 600 případů (hodnota za 7 dní) představuje jednu z nejvyšších hodnot. V posledních 3 dnech bylo navíc zaznamenáno v průměru více než 750 případů, což ukazuje na negativní vývoj. Vysoký je i počet případů u seniorní skupiny, 100 případů denně.

Tato vysoká čísla se promítají i do počtu celkových hospitalizací. Aktuálně je hospitalizováno v nemocnicích 660 pacientů, z toho 100 pacientů je na jednotkách intenzivní péče. Také v tomto kraji je výskyt pozitivních případů v zařízeních poskytovatelů sociálních služeb, a to jak u personálu, tak u klientů zařízení. Při pohledu na vývoj indexu rizika se tyto hodnoty projevují v hodnotách indexu. Za 7 dní došlo k nárůstu o 9 bodů na aktuálních 66 bodů, což by řadilo Moravskoslezský kraj do 4 stupně indexu rizika.

4. prosince 2020

Situace ve výskytu onemocnění COVID19 v Moravskoslezské kraji nevykazuje rizikové scénáře. Počet případů i nadále postupně klesá, v týdenním srovnání o 10 %. Přesto nelze hovořit o výrazně zlepšené epidemiologické situaci, což dokládá denní průměr 480 případů (hodnota za 7 dní), která představuje jednu z nejvyšších hodnot. Také je vysoký počet případů u seniorní skupiny, až 100 případů denně.

Tato vysoká čísla se promítají i do počtu celkových hospitalizací, kterých je zde po Jihomoravském kraji nejvíce. Aktuálně je hospitalizováno v nemocnicích více než 600 pacientů, z toho 80 pacientů je na jednotkách intenzivní péče. Také v tomto kraji je výskyt pozitivních případů v zařízeních poskytovatelů sociálních služeb, a to jak u personálu, tak u klientů zařízení. Při pohledu na vývoj indexu rizika se prozatím tyto hodnoty neprojevují v hodnotách indexu, neboť se jedná o stav stabilizovaný, který neeskaluje do rizikových scénářů. Již delší dobu se drží na hladině 57 bodů, což by řadilo Moravskoslezský kraj na hranici přechodu mezi 3 a 4 stupněm indexu rizika.

27. listopadu 2020

I když situace ve výskytu onemocnění COVID19 v Moravskoslezské kraji nevykazuje rizikové scénáře, počet případů i nadále postupně klesá nelze hovořit o nějak výrazně zlepšené situaci epidemiologické situaci. Toto hodnocení dokládá denní průměr 540 případů (průměrná hodnota za 7 dní), což představuje jednu z nejvyšších hodnot a také vysoký počet případů u seniorní skupiny, hlášeno je v této věkové kategorii přes 100 případů denně. Tato vysoká čísla se dozajista promítají i do počtu celkových hospitalizací, kterých je po Jihomoravském kraji v kraji Moravskoslezském druhý nejvyšší počet, aktuálně je hospitalizováno v nemocnicích na území Moravskoslezského kraje více než 600 pacientů, z toho téměř 100 pacientů je hospitalizováno na jednotkách intenzivní péče z důvodu tíže zdravotního stavu. Ani Moravskoslezský kraj není výjimkou, co se týče výskytu v zařízení poskytovatelů sociálních služeb, tudíž i zde jsou zaznamenávány výraznější výskyty onemocnění COVID19 v těchto zařízeních, a to jak v u personálu, tak i u klientů zařízení, což sebou nese nejen vyšší tlak na zajištění péče o klientů z důvodu výpadku personálu, ale také i rizikový potenciál v rámci hospitalizací vzhledem k onemocnění klientů.

20. listopadu 2020

Situace ve výskytu onemocnění COVID19 v Moravskoslezské kraji nevykazuje rizikové scénáře, počet případů ve srovnání s minulými týdny postupně klesá, i když ne tak výrazně jako v ostatních krajích a aktuálně je v Moravskoslezském kraji hlášen nejvyšší průměrných denní přírůstek, a to více než 630 případů (průměrná hodnota za 7 dní), vzhledem k vyššímu podílu případů u seniorní skupiny, je i tato číselné hodnota ve srovnání s ostatními kraji jedna z nejvyšších (110 případů/denně). Tyto vysoká čísla se dozajista promítají i do počtu celkových hospitalizací, kterých je po Jihomoravském kraji v kraji Moravskoslezském druhý nejvyšší počet, aktuálně je hospitalizovaná v nemocnicích na území Moravskoslezského kraje více než 700 pacientů, z toho více než 120 pacientů je hospitalizována na jednotkách intenzivní péče z důvodu tíže zdravotního stavu. Ani Moravskoslezský kraj není výjimkou co se týče výskytu v zařízení poskytovatelů sociálních služeb, tudíž i zde jsou zaznamenávány výraznější výskyty onemocnění COVID19 v těchto zařízeních, a to jak v u personálu, tak i u klientů zařízení, což sebou nese nejen vyšší tlak na zajištění péče o klientů z důvodu výpadku personálu, ale také i rizikový potenciál v rámci hospitalizací vzhledem k onemocnění klientů.


Domů