COVID-19 v ČR: Otevřené datové sady

Kumulativní a denní přehledy dle KHS a laboratoří

COVID-19: Celkový (kumulativní) počet provedených testů (v2)

Aktuální k 23. 9. 2020 v 18.06 h

Datová sada obsahující přírůstkové a kumulativní denní počty provedených testů na onemocnění COVID-19 dle hlášení laboratoří. Datová sada nahrazuje předchozí verzi dostupnou na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/api/v1/covid-19/ .

CSV CSV schema JSON JSON MIN

COVID-19: Celkový (kumulativní) počet osob s prokázanou nákazou dle krajských hygienických stanic včetně laboratoří (v2)

Aktuální k 23. 9. 2020 v 17.58 h

Datová sada obsahující přírůstkové a kumulativní denní počty osob s prokázaným onemocněním COVID-19 dle hlášení krajských hygienických stanic včetně laboratoří. Datová sada nahrazuje předchozí verzi dostupnou na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/api/v1/covid-19/ .

CSV CSV schema JSON JSON MIN

COVID-19: Celkový (kumulativní) počet osob s prokázanou nákazou dle krajských hygienických stanic včetně laboratoří, počet vyléčených, počet úmrtí a provedených testů (v2)

Aktuální k 23. 9. 2020 v 17.58 h

Datová sada obsahující kumulativní denní počty osob s prokázaným onemocněním COVID-19 dle hlášení krajských hygienických stanic včetně laboratoří, denní počty vyléčených po onemocnění COVID‑19 dle hlášení krajských hygienických stanic, denní počty úmrtí v souvislosti s onemocněním COVID‑19 dle hlášení krajských hygienických stanic a hospitalizačních úmrtí, a denní počty provedených testů na onemocnění COVID-19 dle hlášení laboratoří. S ohledem na fakt, že vykazování vyléčených osob a úmrtí má určité zpoždění oproti reálnému stavu z důvodu validace a uzavírání případů krajských hygienických stanic, se mohou denní záznamy zpětně měnit právě z důvodu průběžného doplňování. Datová sada nahrazuje předchozí verzi dostupnou na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/api/v1/covid-19/ .

CSV CSV schema JSON JSON MIN

COVID-19: Základní přehled

Aktuální k 23. 9. 2020 v 17.58 h

Stručný náhled na základní data o pandemii COVID-19 v ČR.

CSV CSV schema JSON JSON MIN

Přehledy dle KHS

COVID-19: Přehled osob s prokázanou nákazou dle hlášení krajských hygienických stanic (v2)

Aktuální k 23. 9. 2020 v 17.58 h

Datová sada obsahující základní denní incidenční přehled osob s prokázanou nákazou COVID-19 dle hlášení krajských hygienických stanic (datum hlášení, věk a pohlaví nakažené osoby, KHS, informace o místě a zemi nákazy). Datová sada nahrazuje předchozí verzi dostupnou na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/api/v1/covid-19/ .

CSV CSV schema JSON JSON MIN

COVID-19: Přehled epidemiologické situace dle hlášení krajských hygienických stanic podle okresu

Aktuální k 23. 9. 2020 v 17.58 h

Datová sada podle krajů a okresů ČR obsahující kumulativní denní počty osob s prokázaným onemocněním COVID-19 dle validovaných hlášení krajských hygienických stanic, kumulativní denní počty vyléčených po onemocnění COVID‑19 dle hlášení krajských hygienických stanic a kumulativní denní počty úmrtí v souvislosti s onemocněním COVID‑19 dle hlášení krajských hygienických stanic a hospitalizačních úmrtí. S ohledem na fakt, že vykazování vyléčených osob a úmrtí má určité zpoždění oproti reálnému stavu z důvodu validace a uzavírání případů krajských hygienických stanic, se mohou denní záznamy zpětně měnit právě z důvodu průběžného doplňování. Datová sada je z důvodu validace záznamů krajskými hygienickými stanicemi zveřejňována s týdenním zpožděním.

CSV CSV schema JSON JSON MIN

COVID-19: Přehled vyléčených dle hlášení krajských hygienických stanic

Aktuální k 20. 9. 2020 v 23.59 h

Datová sada obsahující záznamy o vyléčených po onemocnění COVID‑19 dle hlášení krajských hygienických stanic. S ohledem na fakt, že vykazování vyléčených osob má určité zpoždění oproti reálnému stavu z důvodu validace a uzavírání případů krajských hygienických stanic, se mohou denní záznamy zpětně měnit právě z důvodu průběžného doplňování. Tento přehled je aktualizován vždy jednou týdně ve středu a obsahuje data k předchozí neděli.

CSV CSV schema JSON JSON MIN

COVID-19: Přehled úmrtí dle hlášení krajských hygienických stanic

Aktuální k 20. 9. 2020 v 23.59 h

Datová sada obsahující záznamy o úmrtích v souvislosti s onemocněním COVID‑19 dle hlášení krajských hygienických stanic. Zahrnuje úmrtí osob, které byly pozitivně testovány na COVID‑19 (metodou PCR) bez ohledu na to, jaké byly příčiny jejich úmrtí, a k jejichž úmrtí došlo v rámci hospitalizace či mimo ni. S ohledem na fakt, že vykazování úmrtí má určité zpoždění oproti reálnému stavu z důvodu validace a uzavírání případů krajských hygienických stanic, se mohou denní záznamy zpětně měnit právě z důvodu průběžného doplňování. Tento přehled je aktualizován vždy jednou týdně ve středu a obsahuje data k předchozí neděli.

CSV CSV schema JSON JSON MIN

Distribuce ochranného materiálu

COVID-19: Přehled distribuce ochranného materiálu dle krajů ČR (v2)

Aktuální k 15. 6. 2020 v 17.37 h

Datová sada obsahující aktuální přehled o počtech kusů ochranného materiálu k danému dni, který byl distribuován do jednotlivých krajů v ČR (brýle, dezinfekce, roušky, respirátory, ...). Datová sada nahrazuje předchozí verzi dostupnou na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/api/v1/covid-19/ .

CSV CSV schema JSON JSON MIN

COVID‑19: Další datové sady

COVID‑19: Online dispečink intenzivní péče – volné kapacity

Datová sada podle krajů ČR obsahující denní přehledy změn volných kapacit v nemocnicích akutní péče (celkové počty dostupných přístrojů, lůžek a personálu společně s volnými kapacitami v jednotlivých dnech) v souvislosti se šířením nákazy onemocnění COVID-19. Přehled je za období od 11. dubna 2020 do 4. května 2020, kdy docházelo k aktualizaci dat na denní bázi. Poté byla s ohledem na následný stav šíření nákazy onemocněním COVID-19 povinnost aktualizace dat rozvolněna do týdenních intervalů. Datová sada obsahuje přehledy o přístrojové technice (ECMO, UPV, CRRT, IHD), obsazenosti lůžek (pouze lůžka za ARO+JIP dospělí a standardní lůžka s kyslíkem za celou nemocnici) a personálních kapacitách lékařů a sester (pouze za ARO+JIP dospělí).

Záznam v Národním katalogu otevřených dat

COVID‑19: Datové sady pro prediktivní modelování

Aktualizace: 2× denně v 00.30 h a 17.30 h.

Pro účely návrhu a vývoje prediktivních modelů jsou k dispozici po odeslání oficiální žádosti o zpřístupnění následující datové sady: (i) Pozitivita, vyléčení a zemřelí na úrovni okresů; (ii) Časová efektivita testování; (iii) Opakované testování pozitivních pacientů; (iv) Hospitalizovaní pacienti. Informace o poslední aktualizaci (formát data s časovou identifikací) je uvedena v názvu každého souboru po jeho stažení.

Žádost o zpřístupnění datových sad