COVID‑19: Přehled osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 dle hlášení krajských hygienických stanic (validovaná data)

Celkový počet osob (kumulativně za celé období) s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 dle KHS

1 709 936

Celkový (kumulativní) počet osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 dle KHS

Přehled zobrazuje kumulativní počty osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19, které byly verifikovány KHS, nikoliv počet všech osob s laboratorně prokázaným onemocněním.

Legenda: Celkový počet osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 dle hlášení krajských hygienických stanic (KHS). Evidence hlášení KHS uvádí případy po provedené verifikaci, která vyžaduje jistý čas. Z tohoto důvodu jsou tyto počty mírně nižší než celkové aktuální počty osob s prokázaným onemocněním v sekci 1, kde jsou zahrnuty i pozitivní testy hlášené laboratořemi, avšak dosud neverifikované KHS.
Poslední aktualizace dat v tomto přehledu byla provedena ke dni: 25.10.2021 07:41 (počty záznamů za aktuální den nejsou úplné vzhledem k času publikace).

Počet osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 dle pohlaví a věkových skupin (celkové kumulativní počty)

Přehled zobrazuje souhrnné počty osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19, které byly verifikovány KHS, nikoliv počet všech osob s laboratorně prokázaným onemocněním.

Ženy

877 925

Muži

832 011

K manipulaci s grafem použijte následující popisky

Graf posuňte pohybem do stran

Věková skupina Ženy Muži Celkem
0–14 94 246 (10,7 %) 99 342 (11,9 %) 193 588 (11,3 %)
15–24 84 212 (9,6 %) 84 351 (10,1 %) 168 563 (9,9 %)
25–34 116 521 (13,3 %) 122 162 (14,7 %) 238 683 (14,0 %)
35–44 153 618 (17,5 %) 144 887 (17,4 %) 298 505 (17,5 %)
45–54 168 104 (19,1 %) 151 159 (18,2 %) 319 263 (18,7 %)
55–64 113 885 (13,0 %) 111 652 (13,4 %) 225 537 (13,2 %)
65–74 75 305 (8,6 %) 72 549 (8,7 %) 147 854 (8,6 %)
75–84 47 269 (5,4 %) 35 078 (4,2 %) 82 347 (4,8 %)
85+ 24 738 (2,8 %) 10 789 (1,3 %) 35 527 (2,1 %)
Celkový počet 877 898 831 969 1 709 867
Legenda: Celkové počty osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 podle pohlaví a věkové skupiny dle hlášení KHS.
Poslední aktualizace dat v tomto přehledu byla provedena ke dni: 25.10.2021 07:41.

Přehled výskytu laboratorně prokázaného onemocnění COVID‑19 dle KHS podle okresu místa bydliště

K 24.10.2021 celkem 1 709 936 nakažených.

Graf posuňte pohybem do stran

Legenda: Celkové počty osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 dle hlášení KHS v jednotlivých okresech ČR dle místa bydliště (není-li vyplněno, uvádí se trvalé bydliště dle Registru obyvatel, není-li dostupné trvalé bydliště u hlášení z KHS, uvádí se region, ve kterém se KHS nachází).
S ohledem na fakt, že u publikovaných dat probíhá validace a průběžné doplňování hlášení, může u přehledů osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 dle hlášení KHS a laboratoří docházet zpětně k drobným změnám. Poslední aktualizace dat v tomto přehledu byla provedena ke dni: 25.10.2021 08:06.

Přehled vyléčených po onemocnění COVID‑19 dle KHS podle věkových skupin, pohlaví a kraje místa bydliště (týdenní přehledy)

Celkový počet vyléčených po onemocnění COVID‑19 v jednotlivých krajích ČR

Tabulku posuňte pohybem do stran

Věková skupina Ženy Muži Celkem
0–14 89 792 (10,5 %) 94 818 (11,7 %) 184 610 (11,1 %)
15–24 82 895 (9,7 %) 83 150 (10,3 %) 166 045 (10,0 %)
25–34 116 192 (13,6 %) 122 459 (15,1 %) 238 651 (14,3 %)
35–44 151 619 (17,7 %) 144 266 (17,8 %) 295 885 (17,8 %)
45–54 166 539 (19,5 %) 150 331 (18,6 %) 316 870 (19,0 %)
55–64 112 653 (13,2 %) 110 119 (13,6 %) 222 772 (13,4 %)
65–74 72 479 (8,5 %) 67 306 (8,3 %) 139 785 (8,4 %)
75–84 42 597 (5,0 %) 28 616 (3,5 %) 71 213 (4,3 %)
85+ 20 588 (2,4 %) 7 695 (1,0 %) 28 283 (1,7 %)
Celkový počet 855 521 808 897 1 664 418
Legenda: Počet vyléčených osob po onemocnění COVID‑19 dle hlášení KHS v jednotlivých krajích ČR a podle věkových skupin.
S ohledem na fakt, že vykazování vyléčených osob má určité zpoždění oproti reálnému stavu z důvodu validace a uzavírání případů krajských hygienických stanic, se mohou denní záznamy zpětně měnit právě z důvodu průběžného doplňování. Tento přehled je aktualizován vždy jednou týdně ve středu v ranních hodinách a obsahuje data k předchozí neděli.

Přehled vyléčených po onemocnění COVID‑19 podle okresu

K 24.10.2021 celkem 1 668 463 vyléčených.

Graf posuňte pohybem do stran

Legenda: Celkové počty vyléčených osob po onemocnění COVID‑19 dle hlášení KHS v jednotlivých okresech ČR.
S ohledem na fakt, že vykazování vyléčených osob má určité zpoždění oproti reálnému stavu z důvodu validace a uzavírání případů krajských hygienických stanic, se mohou denní záznamy zpětně výrazně měnit právě z důvodu průběžného doplňování. Nedoporučujeme proto uvádět aktuální počty aktivních případů na základě počtů vyléčených osob a úmrtí za poslední dny. Poslední aktualizace dat v tomto přehledu byla provedena ke dni: 25.10.2021 08:06.

Přehled úmrtí osob s onemocněním COVID‑19 dle KHS podle věkových skupin, pohlaví a kraje místa bydliště (týdenní přehledy)

Celkový počet úmrtí v souvislosti s onemocněním COVID‑19 v jednotlivých krajích ČR

Graf posuňte pohybem do stran

Věková skupina Ženy Muži Celkový počet úmrtí
0–14 3 (0,0 %) 1 (0,0 %) 4 (0,0 %)
15–24 2 (0,0 %) 3 (0,0 %) 5 (0,0 %)
25–34 23 (0,2 %) 38 (0,2 %) 61 (0,2 %)
35–44 74 (0,6 %) 127 (0,7 %) 201 (0,7 %)
45–54 232 (1,8 %) 419 (2,4 %) 651 (2,1 %)
55–64 694 (5,3 %) 1 570 (8,9 %) 2 264 (7,4 %)
65–74 2 644 (20,3 %) 5 311 (30,2 %) 7 955 (26,0 %)
75–84 4 800 (36,9 %) 6 617 (37,7 %) 11 417 (37,4 %)
85+ 4 530 (34,8 %) 3 475 (19,8 %) 8 005 (26,2 %)
Celkový počet úmrtí 13 002 17 561 30 563
Legenda: Počet úmrtí v souvislosti s onemocněním COVID‑19 v jednotlivých krajích ČR a podle věkových skupin zahrnuje všechna úmrtí osob, které byly pozitivně testovány na COVID‑19 (metodou PCR) bez ohledu na to, jaké byly příčiny jejich úmrtí, a k jejichž úmrtí došlo v rámci hospitalizace či mimo ni.
S ohledem na fakt, že vykazování úmrtí má určité zpoždění oproti reálnému stavu z důvodu validace a uzavírání případů krajských hygienických stanic, se mohou denní záznamy zpětně měnit právě z důvodu průběžného doplňování. Tento přehled je aktualizován vždy jednou týdně ve středu v ranních hodinách a obsahuje data k předchozí neděli.

Přehled úmrtí osob s onemocněním COVID‑19 podle okresu

K 24.10.2021 celkem 30 625 zemřelých.

Graf posuňte pohybem do stran

Legenda: Celkové počty úmrtí v souvislosti s onemocněním COVID‑19 v jednotlivých okresech ČR zahrnují všechna úmrtí osob, které byly pozitivně testovány na COVID‑19 (metodou PCR) bez ohledu na to, jaké byly příčiny jejich úmrtí, a k jejichž úmrtí došlo v rámci hospitalizace či mimo ni.
S ohledem na fakt, že vykazování úmrtí má určité zpoždění oproti reálnému stavu z důvodu validace a uzavírání případů krajských hygienických stanic, se mohou denní záznamy zpětně výrazně měnit právě z důvodu průběžného doplňování. Nedoporučujeme proto uvádět aktuální počty aktivních případů na základě počtů vyléčených osob a úmrtí za poslední dny. Poslední aktualizace dat v tomto přehledu byla provedena ke dni: 25.10.2021 08:06.