COVID‑19: Přehled osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 dle hlášení krajských hygienických stanic (validovaná data)

Celkový počet osob (kumulativně za celé období) s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 dle KHS

4 064 821

Celkový (kumulativní) počet osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 dle KHS

Přehled zobrazuje kumulativní počty osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19, které byly verifikovány KHS, nikoliv počet všech osob s laboratorně prokázaným onemocněním.

Legenda: Celkový počet osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 dle hlášení krajských hygienických stanic (KHS). Evidence hlášení KHS uvádí případy po provedené verifikaci, která vyžaduje jistý čas. Z tohoto důvodu jsou tyto počty mírně nižší než celkové aktuální počty osob s prokázaným onemocněním v sekci 1, kde jsou zahrnuty i pozitivní testy hlášené laboratořemi, avšak dosud neverifikované KHS.
Poslední aktualizace dat v tomto přehledu byla provedena ke dni: 25.09.2022 05:30 (počty záznamů za aktuální den nejsou úplné vzhledem k času publikace).

Počet osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 dle pohlaví a věkových skupin (celkové kumulativní počty)

Přehled zobrazuje souhrnné počty osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19, které byly verifikovány KHS, nikoliv počet všech osob s laboratorně prokázaným onemocněním.

Ženy

2 112 076

Muži

1 952 745

K manipulaci s grafem použijte následující popisky

Graf posuňte pohybem do stran

Věková skupina Ženy Muži Celkem
0–14 300 466 (14,2 %) 317 830 (16,3 %) 618 296 (15,2 %)
15–24 233 040 (11,0 %) 230 555 (11,8 %) 463 595 (11,4 %)
25–34 292 604 (13,9 %) 287 654 (14,7 %) 580 258 (14,3 %)
35–44 380 499 (18,0 %) 343 337 (17,6 %) 723 836 (17,8 %)
45–54 373 698 (17,7 %) 324 975 (16,6 %) 698 673 (17,2 %)
55–64 240 009 (11,4 %) 216 819 (11,1 %) 456 828 (11,2 %)
65–74 158 588 (7,5 %) 142 260 (7,3 %) 300 848 (7,4 %)
75–84 92 022 (4,4 %) 69 547 (3,6 %) 161 569 (4,0 %)
85+ 41 129 (1,9 %) 19 706 (1,0 %) 60 835 (1,5 %)
Celkový počet 2 112 055 1 952 683 4 064 738
Legenda: Celkové počty osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 podle pohlaví a věkové skupiny dle hlášení KHS.
Poslední aktualizace dat v tomto přehledu byla provedena ke dni: 25.09.2022 05:30.

Přehled výskytu laboratorně prokázaného onemocnění COVID‑19 dle KHS podle okresu místa bydliště

K 24.09.2022 celkem 4 064 821 nakažených.

Graf posuňte pohybem do stran

Legenda: Celkové počty osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 dle hlášení KHS v jednotlivých okresech ČR dle místa bydliště (není-li vyplněno, uvádí se trvalé bydliště dle Registru obyvatel, není-li dostupné trvalé bydliště u hlášení z KHS, uvádí se region, ve kterém se KHS nachází).
S ohledem na fakt, že u publikovaných dat probíhá validace a průběžné doplňování hlášení, může u přehledů osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 dle hlášení KHS a laboratoří docházet zpětně k drobným změnám. Poslední aktualizace dat v tomto přehledu byla provedena ke dni: 25.09.2022 05:46.

Přehled vyléčených po onemocnění COVID‑19 dle KHS podle věkových skupin, pohlaví a kraje místa bydliště (týdenní přehledy)

Celkový počet vyléčených po onemocnění COVID‑19 v jednotlivých krajích ČR

Tabulku posuňte pohybem do stran

Věková skupina Ženy Muži Celkem
0–14 300 929 (14,4 %) 318 429 (16,5 %) 619 358 (15,4 %)
15–24 234 107 (11,2 %) 231 775 (12,0 %) 465 882 (11,6 %)
25–34 293 644 (14,0 %) 289 284 (15,0 %) 582 928 (14,5 %)
35–44 380 739 (18,2 %) 344 353 (17,8 %) 725 092 (18,0 %)
45–54 372 887 (17,8 %) 325 043 (16,8 %) 697 930 (17,3 %)
55–64 238 036 (11,4 %) 214 939 (11,1 %) 452 975 (11,2 %)
65–74 153 839 (7,3 %) 134 953 (7,0 %) 288 792 (7,2 %)
75–84 85 163 (4,1 %) 60 658 (3,1 %) 145 821 (3,6 %)
85+ 35 167 (1,7 %) 15 284 (0,8 %) 50 451 (1,3 %)
Celkový počet 2 094 791 1 934 954 4 029 745
Legenda: Počet vyléčených osob po onemocnění COVID‑19 dle hlášení KHS v jednotlivých krajích ČR a podle věkových skupin.
S ohledem na fakt, že vykazování vyléčených osob má určité zpoždění oproti reálnému stavu z důvodu validace a uzavírání případů krajských hygienických stanic, se mohou denní záznamy zpětně měnit právě z důvodu průběžného doplňování.

Přehled vyléčených po onemocnění COVID‑19 podle okresu

K 24.09.2022 celkem 4 029 745 vyléčených.

Graf posuňte pohybem do stran

Legenda: Celkové počty vyléčených osob po onemocnění COVID‑19 dle hlášení KHS v jednotlivých okresech ČR.
S ohledem na fakt, že vykazování vyléčených osob má určité zpoždění oproti reálnému stavu z důvodu validace a uzavírání případů krajských hygienických stanic, se mohou denní záznamy zpětně výrazně měnit právě z důvodu průběžného doplňování. Nedoporučujeme proto uvádět aktuální počty aktivních případů na základě počtů vyléčených osob a úmrtí za poslední dny. Poslední aktualizace dat v tomto přehledu byla provedena ke dni: 25.09.2022 05:46.

Přehled úmrtí osob s onemocněním COVID‑19 dle KHS podle věkových skupin, pohlaví a kraje místa bydliště (týdenní přehledy)

Celkový počet úmrtí v souvislosti s onemocněním COVID‑19 v jednotlivých krajích ČR

Graf posuňte pohybem do stran

Věková skupina Ženy Muži Celkový počet úmrtí
0–14 6 (0,0 %) 4 (0,0 %) 10 (0,0 %)
15–24 4 (0,0 %) 8 (0,0 %) 12 (0,0 %)
25–34 29 (0,2 %) 54 (0,2 %) 83 (0,2 %)
35–44 99 (0,6 %) 185 (0,8 %) 284 (0,7 %)
45–54 324 (1,8 %) 599 (2,6 %) 923 (2,3 %)
55–64 982 (5,5 %) 2 044 (8,8 %) 3 026 (7,4 %)
65–74 3 565 (20,0 %) 6 870 (29,6 %) 10 435 (25,4 %)
75–84 6 507 (36,5 %) 8 693 (37,5 %) 15 200 (37,1 %)
85+ 6 300 (35,4 %) 4 739 (20,4 %) 11 039 (26,9 %)
Celkový počet úmrtí 17 816 23 196 41 012
Legenda: Počet úmrtí v souvislosti s onemocněním COVID‑19 v jednotlivých krajích ČR a podle věkových skupin zahrnuje všechna úmrtí osob, které byly pozitivně testovány na COVID‑19 (metodou PCR) bez ohledu na to, jaké byly příčiny jejich úmrtí, a k jejichž úmrtí došlo v rámci hospitalizace či mimo ni.
S ohledem na fakt, že vykazování úmrtí má určité zpoždění oproti reálnému stavu z důvodu validace a uzavírání případů krajských hygienických stanic, se mohou denní záznamy zpětně měnit právě z důvodu průběžného doplňování.

Přehled úmrtí osob s onemocněním COVID‑19 podle okresu

K 24.09.2022 celkem 41 012 zemřelých.

Graf posuňte pohybem do stran

Legenda: Celkové počty úmrtí v souvislosti s onemocněním COVID‑19 v jednotlivých okresech ČR zahrnují všechna úmrtí osob, které byly pozitivně testovány na COVID‑19 (metodou PCR) bez ohledu na to, jaké byly příčiny jejich úmrtí, a k jejichž úmrtí došlo v rámci hospitalizace či mimo ni.
S ohledem na fakt, že vykazování úmrtí má určité zpoždění oproti reálnému stavu z důvodu validace a uzavírání případů krajských hygienických stanic, se mohou denní záznamy zpětně výrazně měnit právě z důvodu průběžného doplňování. Nedoporučujeme proto uvádět aktuální počty aktivních případů na základě počtů vyléčených osob a úmrtí za poslední dny. Poslední aktualizace dat v tomto přehledu byla provedena ke dni: 25.09.2022 05:46.