COVID‑19: Přehled osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 dle hlášení krajských hygienických stanic (validovaná data)

Celkový počet osob (kumulativně za celé období) s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 dle KHS

44 638

Celkový (kumulativní) počet osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 dle KHS

Přehled zobrazuje kumulativní počty osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19, které byly verifikovány KHS, nikoliv počet všech osob s laboratorně prokázaným onemocněním.

Legenda: Celkový počet osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 dle hlášení krajských hygienických stanic (KHS). Evidence hlášení KHS uvádí případy po provedené verifikaci, která vyžaduje jistý čas. Z tohoto důvodu jsou tyto počty mírně nižší než celkové aktuální počty osob s prokázaným onemocněním v sekci 1, kde jsou zahrnuty i pozitivní testy hlášené laboratořemi, avšak dosud neverifikované KHS.
Poslední aktualizace dat v tomto přehledu byla provedena ke dni: 23. 9. 2020 v 1.03 h (počty záznamů za aktuální den nejsou úplné vzhledem k času publikace).

Počet osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 dle pohlaví a věkových skupin (celkové kumulativní počty)

Přehled zobrazuje souhrnné počty osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19, které byly verifikovány KHS, nikoliv počet všech osob s laboratorně prokázaným onemocněním.

Ženy

21 321

Muži

23 317

K manipulaci s grafem použijte následující popisky

Graf posuňte pohybem do stran

Věková skupina Ženy Muži Celkem
0–14 1 893 (8,9 %) 1 998 (8,6 %) 3 891 (8,7 %)
15–24 3 379 (15,8 %) 4 175 (17,9 %) 7 554 (16,9 %)
25–34 3 374 (15,8 %) 4 591 (19,7 %) 7 965 (17,8 %)
35–44 3 690 (17,3 %) 3 915 (16,8 %) 7 605 (17,0 %)
45–54 3 800 (17,8 %) 3 969 (17,0 %) 7 769 (17,4 %)
55–64 2 257 (10,6 %) 2 304 (9,9 %) 4 561 (10,2 %)
65–74 1 415 (6,6 %) 1 429 (6,1 %) 2 844 (6,4 %)
75–84 917 (4,3 %) 682 (2,9 %) 1 599 (3,6 %)
85+ 596 (2,8 %) 254 (1,1 %) 850 (1,9 %)
Celkový počet 21 321 23 317 44 638
Legenda: Celkové počty osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 podle pohlaví a věkové skupiny dle hlášení KHS.
Poslední aktualizace dat v tomto přehledu byla provedena ke dni: 23. 9. 2020 v 1.03 h.

Přehled výskytu laboratorně prokázaného onemocnění COVID‑19 dle KHS podle okresu místa bydliště

K 15.09.2020 celkem 36 134 nakažených.

Graf posuňte pohybem do stran

Legenda: Celkové počty osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 dle hlášení KHS v jednotlivých okresech ČR dle místa bydliště (není-li vyplněno, uvádí se trvalé bydliště dle Registru obyvatel, není-li dostupné trvalé bydliště u hlášení z KHS, uvádí se region, ve kterém se KHS nachází).
Datová sada uvádějící počty osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 dle KHS je z důvodu validace záznamů zveřejňována s týdenním zpožděním.

Přehled vyléčených po onemocnění COVID‑19 dle KHS podle věkových skupin, pohlaví a kraje místa bydliště (týdenní přehledy)

Celkový počet vyléčených po onemocnění COVID‑19 v jednotlivých krajích ČR

Tabulku posuňte pohybem do stran

Věková skupina Ženy Muži Celkem
0–14 768 (7,4 %) 859 (7,2 %) 1 627 (7,3 %)
15–24 1 372 (13,2 %) 1 800 (15,1 %) 3 172 (14,2 %)
25–34 1 669 (16,1 %) 2 428 (20,4 %) 4 097 (18,4 %)
35–44 1 834 (17,7 %) 2 071 (17,4 %) 3 905 (17,5 %)
45–54 1 956 (18,8 %) 2 338 (19,6 %) 4 294 (19,3 %)
55–64 1 169 (11,3 %) 1 244 (10,5 %) 2 413 (10,8 %)
65–74 764 (7,4 %) 746 (6,3 %) 1 510 (6,8 %)
75–84 513 (4,9 %) 319 (2,7 %) 832 (3,7 %)
85+ 336 (3,2 %) 94 (0,8 %) 430 (1,9 %)
Celkový počet 10 381 11 899 22 280
Legenda: Počet vyléčených osob po onemocnění COVID‑19 dle hlášení KHS v jednotlivých krajích ČR a podle věkových skupin.
S ohledem na fakt, že vykazování vyléčených osob má určité zpoždění oproti reálnému stavu z důvodu validace a uzavírání případů krajských hygienických stanic, se mohou denní záznamy zpětně měnit právě z důvodu průběžného doplňování. Tento přehled je aktualizován vždy jednou týdně ve středu v 17.30 h a obsahuje data k neděli dne 13. 9. 2020 v 23.59 h.

Přehled vyléčených po onemocnění COVID‑19 podle okresu

K 15.09.2020 celkem 24 045 vyléčených.

Graf posuňte pohybem do stran

Legenda: Celkové počty vyléčených osob po onemocnění COVID‑19 dle hlášení KHS v jednotlivých okresech ČR.
Datová sada uvádějící počty vyléčených osob po onemocnění COVID‑19 dle hlášení KHS je z důvodu validace záznamů zveřejňována s týdenním zpožděním.

Přehled úmrtí osob s onemocněním COVID‑19 dle KHS podle věkových skupin, pohlaví a kraje místa bydliště (týdenní přehledy)

Celkový počet úmrtí v souvislosti s onemocněním COVID‑19 v jednotlivých krajích ČR

Graf posuňte pohybem do stran

Věková skupina Ženy Muži Celkový počet úmrtí
0–14 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 0 (0,0 %)
15–24 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 0 (0,0 %)
25–34 1 (0,5 %) 0 (0,0 %) 1 (0,2 %)
35–44 1 (0,5 %) 5 (1,9 %) 6 (1,3 %)
45–54 3 (1,5 %) 3 (1,1 %) 6 (1,3 %)
55–64 5 (2,5 %) 20 (7,5 %) 25 (5,4 %)
65–74 37 (18,8 %) 75 (28,0 %) 112 (24,1 %)
75–84 65 (33,0 %) 91 (34,0 %) 156 (33,5 %)
85+ 85 (43,1 %) 74 (27,6 %) 159 (34,2 %)
Celkový počet úmrtí 197 268 465
Legenda: Počet úmrtí v souvislosti s onemocněním COVID‑19 v jednotlivých krajích ČR a podle věkových skupin zahrnuje všechna úmrtí osob, které byly pozitivně testovány na COVID‑19 (metodou PCR) bez ohledu na to, jaké byly příčiny jejich úmrtí, a k jejichž úmrtí došlo v rámci hospitalizace či mimo ni.
S ohledem na fakt, že vykazování úmrtí má určité zpoždění oproti reálnému stavu z důvodu validace a uzavírání případů krajských hygienických stanic, se mohou denní záznamy zpětně měnit právě z důvodu průběžného doplňování. Tento přehled je aktualizován vždy jednou týdně ve středu v 17.30 h a obsahuje data k neděli dne 13. 9. 2020 v 23.59 h.

Přehled úmrtí osob s onemocněním COVID‑19 podle okresu

K 15.09.2020 celkem 479 zemřelých.

Graf posuňte pohybem do stran

Legenda: Celkové počty úmrtí v souvislosti s onemocněním COVID‑19 v jednotlivých okresech ČR zahrnují všechna úmrtí osob, které byly pozitivně testovány na COVID‑19 (metodou PCR) bez ohledu na to, jaké byly příčiny jejich úmrtí, a k jejichž úmrtí došlo v rámci hospitalizace či mimo ni.
Datová sada uvádějící počty úmrtí v souvislosti s onemocněním COVID‑19 je z důvodu validace záznamů zveřejňována s týdenním zpožděním.