COVID‑19: Přehled osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 dle hlášení krajských hygienických stanic (validovaná data)

Celkový počet osob (kumulativně za celé období) s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 dle KHS

1 631 682

Celkový (kumulativní) počet osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 dle KHS

Přehled zobrazuje kumulativní počty osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19, které byly verifikovány KHS, nikoliv počet všech osob s laboratorně prokázaným onemocněním.

Legenda: Celkový počet osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 dle hlášení krajských hygienických stanic (KHS). Evidence hlášení KHS uvádí případy po provedené verifikaci, která vyžaduje jistý čas. Z tohoto důvodu jsou tyto počty mírně nižší než celkové aktuální počty osob s prokázaným onemocněním v sekci 1, kde jsou zahrnuty i pozitivní testy hlášené laboratořemi, avšak dosud neverifikované KHS.
Poslední aktualizace dat v tomto přehledu byla provedena ke dni: 15.05.2021 07:41 (počty záznamů za aktuální den nejsou úplné vzhledem k času publikace).

Počet osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 dle pohlaví a věkových skupin (celkové kumulativní počty)

Přehled zobrazuje souhrnné počty osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19, které byly verifikovány KHS, nikoliv počet všech osob s laboratorně prokázaným onemocněním.

Ženy

837 864

Muži

793 818

K manipulaci s grafem použijte následující popisky

Graf posuňte pohybem do stran

Věková skupina Ženy Muži Celkem
0–14 85 154 (10,2 %) 89 841 (11,3 %) 174 995 (10,7 %)
15–24 78 067 (9,3 %) 77 945 (9,8 %) 156 012 (9,6 %)
25–34 110 885 (13,2 %) 116 405 (14,7 %) 227 290 (13,9 %)
35–44 146 492 (17,5 %) 138 926 (17,5 %) 285 418 (17,5 %)
45–54 162 447 (19,4 %) 146 153 (18,4 %) 308 600 (18,9 %)
55–64 110 988 (13,2 %) 108 947 (13,7 %) 219 935 (13,5 %)
65–74 73 488 (8,8 %) 70 862 (8,9 %) 144 350 (8,8 %)
75–84 46 116 (5,5 %) 34 195 (4,3 %) 80 311 (4,9 %)
85+ 24 227 (2,9 %) 10 544 (1,3 %) 34 771 (2,1 %)
Celkový počet 837 864 793 818 1 631 682
Legenda: Celkové počty osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 podle pohlaví a věkové skupiny dle hlášení KHS.
Poslední aktualizace dat v tomto přehledu byla provedena ke dni: 15.05.2021 07:41.

Přehled výskytu laboratorně prokázaného onemocnění COVID‑19 dle KHS podle okresu místa bydliště

K 14.05.2021 celkem 1 631 717 nakažených.

Graf posuňte pohybem do stran

Legenda: Celkové počty osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 dle hlášení KHS v jednotlivých okresech ČR dle místa bydliště (není-li vyplněno, uvádí se trvalé bydliště dle Registru obyvatel, není-li dostupné trvalé bydliště u hlášení z KHS, uvádí se region, ve kterém se KHS nachází).
S ohledem na fakt, že u publikovaných dat probíhá validace a průběžné doplňování hlášení, může u přehledů osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 dle hlášení KHS a laboratoří docházet zpětně k drobným změnám. Poslední aktualizace dat v tomto přehledu byla provedena ke dni: 14.05.2021 09:11.

Přehled vyléčených po onemocnění COVID‑19 dle KHS podle věkových skupin, pohlaví a kraje místa bydliště (týdenní přehledy)

Celkový počet vyléčených po onemocnění COVID‑19 v jednotlivých krajích ČR

Tabulku posuňte pohybem do stran

Věková skupina Ženy Muži Celkem
0–14 83 075 (10,2 %) 87 725 (11,4 %) 170 800 (10,8 %)
15–24 77 653 (9,5 %) 77 635 (10,1 %) 155 288 (9,8 %)
25–34 110 451 (13,5 %) 116 410 (15,1 %) 226 861 (14,3 %)
35–44 145 029 (17,8 %) 137 983 (17,9 %) 283 012 (17,8 %)
45–54 160 581 (19,7 %) 144 356 (18,8 %) 304 937 (19,2 %)
55–64 108 788 (13,3 %) 106 025 (13,8 %) 214 813 (13,5 %)
65–74 69 619 (8,5 %) 64 503 (8,4 %) 134 122 (8,5 %)
75–84 41 140 (5,0 %) 27 477 (3,6 %) 68 617 (4,3 %)
85+ 20 016 (2,5 %) 7 435 (1,0 %) 27 451 (1,7 %)
Celkový počet 816 510 769 668 1 586 178
Legenda: Počet vyléčených osob po onemocnění COVID‑19 dle hlášení KHS v jednotlivých krajích ČR a podle věkových skupin.
S ohledem na fakt, že vykazování vyléčených osob má určité zpoždění oproti reálnému stavu z důvodu validace a uzavírání případů krajských hygienických stanic, se mohou denní záznamy zpětně měnit právě z důvodu průběžného doplňování. Tento přehled je aktualizován vždy jednou týdně ve středu v ranních hodinách a obsahuje data k předchozí neděli.

Přehled vyléčených po onemocnění COVID‑19 podle okresu

K 14.05.2021 celkem 1 589 485 vyléčených.

Graf posuňte pohybem do stran

Legenda: Celkové počty vyléčených osob po onemocnění COVID‑19 dle hlášení KHS v jednotlivých okresech ČR.
S ohledem na fakt, že vykazování vyléčených osob má určité zpoždění oproti reálnému stavu z důvodu validace a uzavírání případů krajských hygienických stanic, se mohou denní záznamy zpětně výrazně měnit právě z důvodu průběžného doplňování. Nedoporučujeme proto uvádět aktuální počty aktivních případů na základě počtů vyléčených osob a úmrtí za poslední dny. Poslední aktualizace dat v tomto přehledu byla provedena ke dni: 14.05.2021 09:11.

Přehled úmrtí osob s onemocněním COVID‑19 dle KHS podle věkových skupin, pohlaví a kraje místa bydliště (týdenní přehledy)

Celkový počet úmrtí v souvislosti s onemocněním COVID‑19 v jednotlivých krajích ČR

Graf posuňte pohybem do stran

Věková skupina Ženy Muži Celkový počet úmrtí
0–14 3 (0,0 %) 1 (0,0 %) 4 (0,0 %)
15–24 2 (0,0 %) 3 (0,0 %) 5 (0,0 %)
25–34 20 (0,2 %) 35 (0,2 %) 55 (0,2 %)
35–44 72 (0,6 %) 121 (0,7 %) 193 (0,6 %)
45–54 221 (1,8 %) 407 (2,4 %) 628 (2,1 %)
55–64 671 (5,3 %) 1 512 (8,8 %) 2 183 (7,3 %)
65–74 2 543 (20,1 %) 5 161 (30,1 %) 7 704 (25,9 %)
75–84 4 684 (37,1 %) 6 472 (37,8 %) 11 156 (37,5 %)
85+ 4 407 (34,9 %) 3 409 (19,9 %) 7 816 (26,3 %)
Celkový počet úmrtí 12 623 17 121 29 744
Legenda: Počet úmrtí v souvislosti s onemocněním COVID‑19 v jednotlivých krajích ČR a podle věkových skupin zahrnuje všechna úmrtí osob, které byly pozitivně testovány na COVID‑19 (metodou PCR) bez ohledu na to, jaké byly příčiny jejich úmrtí, a k jejichž úmrtí došlo v rámci hospitalizace či mimo ni.
S ohledem na fakt, že vykazování úmrtí má určité zpoždění oproti reálnému stavu z důvodu validace a uzavírání případů krajských hygienických stanic, se mohou denní záznamy zpětně měnit právě z důvodu průběžného doplňování. Tento přehled je aktualizován vždy jednou týdně ve středu v ranních hodinách a obsahuje data k předchozí neděli.

Přehled úmrtí osob s onemocněním COVID‑19 podle okresu

K 14.05.2021 celkem 29 886 zemřelých.

Graf posuňte pohybem do stran

Legenda: Celkové počty úmrtí v souvislosti s onemocněním COVID‑19 v jednotlivých okresech ČR zahrnují všechna úmrtí osob, které byly pozitivně testovány na COVID‑19 (metodou PCR) bez ohledu na to, jaké byly příčiny jejich úmrtí, a k jejichž úmrtí došlo v rámci hospitalizace či mimo ni.
S ohledem na fakt, že vykazování úmrtí má určité zpoždění oproti reálnému stavu z důvodu validace a uzavírání případů krajských hygienických stanic, se mohou denní záznamy zpětně výrazně měnit právě z důvodu průběžného doplňování. Nedoporučujeme proto uvádět aktuální počty aktivních případů na základě počtů vyléčených osob a úmrtí za poslední dny. Poslední aktualizace dat v tomto přehledu byla provedena ke dni: 14.05.2021 09:11.