COVID‑19: Přehled osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 dle hlášení krajských hygienických stanic (validovaná data)

Celkový počet osob (kumulativně za celé období) s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 dle KHS

1 180 729

Celkový (kumulativní) počet osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 dle KHS

Přehled zobrazuje kumulativní počty osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19, které byly verifikovány KHS, nikoliv počet všech osob s laboratorně prokázaným onemocněním.

Legenda: Celkový počet osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 dle hlášení krajských hygienických stanic (KHS). Evidence hlášení KHS uvádí případy po provedené verifikaci, která vyžaduje jistý čas. Z tohoto důvodu jsou tyto počty mírně nižší než celkové aktuální počty osob s prokázaným onemocněním v sekci 1, kde jsou zahrnuty i pozitivní testy hlášené laboratořemi, avšak dosud neverifikované KHS.
Poslední aktualizace dat v tomto přehledu byla provedena ke dni: 25. 2. 2021 v 8.01 h (počty záznamů za aktuální den nejsou úplné vzhledem k času publikace).

Počet osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 dle pohlaví a věkových skupin (celkové kumulativní počty)

Přehled zobrazuje souhrnné počty osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19, které byly verifikovány KHS, nikoliv počet všech osob s laboratorně prokázaným onemocněním.

Ženy

614 282

Muži

566 447

K manipulaci s grafem použijte následující popisky

Graf posuňte pohybem do stran

Věková skupina Ženy Muži Celkem
0–14 57 385 (9,3 %) 60 579 (10,7 %) 117 964 (10,0 %)
15–24 56 305 (9,2 %) 55 395 (9,8 %) 111 700 (9,5 %)
25–34 81 241 (13,2 %) 83 669 (14,8 %) 164 910 (14,0 %)
35–44 109 006 (17,7 %) 99 643 (17,6 %) 208 649 (17,7 %)
45–54 120 638 (19,6 %) 104 185 (18,4 %) 224 823 (19,0 %)
55–64 81 469 (13,3 %) 77 401 (13,7 %) 158 870 (13,5 %)
65–74 52 647 (8,6 %) 50 940 (9,0 %) 103 587 (8,8 %)
75–84 34 912 (5,7 %) 25 940 (4,6 %) 60 852 (5,2 %)
85+ 20 679 (3,4 %) 8 695 (1,5 %) 29 374 (2,5 %)
Celkový počet 614 282 566 447 1 180 729
Legenda: Celkové počty osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 podle pohlaví a věkové skupiny dle hlášení KHS.
Poslední aktualizace dat v tomto přehledu byla provedena ke dni: 25. 2. 2021 v 8.01 h.

Přehled výskytu laboratorně prokázaného onemocnění COVID‑19 dle KHS podle okresu místa bydliště

K 17.02.2021 celkem 1 106 487 nakažených.

Graf posuňte pohybem do stran

Legenda: Celkové počty osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 dle hlášení KHS v jednotlivých okresech ČR dle místa bydliště (není-li vyplněno, uvádí se trvalé bydliště dle Registru obyvatel, není-li dostupné trvalé bydliště u hlášení z KHS, uvádí se region, ve kterém se KHS nachází).
Datová sada uvádějící počty osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 dle KHS je z důvodu validace záznamů zveřejňována s týdenním zpožděním.

Přehled vyléčených po onemocnění COVID‑19 dle KHS podle věkových skupin, pohlaví a kraje místa bydliště (týdenní přehledy)

Celkový počet vyléčených po onemocnění COVID‑19 v jednotlivých krajích ČR

Tabulku posuňte pohybem do stran

Věková skupina Ženy Muži Celkem
0–14 48 806 (9,0 %) 51 717 (10,5 %) 100 523 (9,7 %)
15–24 51 300 (9,5 %) 50 634 (10,2 %) 101 934 (9,8 %)
25–34 73 530 (13,6 %) 75 917 (15,4 %) 149 447 (14,4 %)
35–44 97 638 (18,0 %) 88 895 (18,0 %) 186 533 (18,0 %)
45–54 108 461 (20,0 %) 92 580 (18,7 %) 201 041 (19,4 %)
55–64 72 317 (13,3 %) 67 857 (13,7 %) 140 174 (13,5 %)
65–74 45 235 (8,3 %) 42 132 (8,5 %) 87 367 (8,4 %)
75–84 28 506 (5,3 %) 19 000 (3,8 %) 47 506 (4,6 %)
85+ 16 219 (3,0 %) 5 685 (1,1 %) 21 904 (2,1 %)
Celkový počet 542 012 494 417 1 036 429
Legenda: Počet vyléčených osob po onemocnění COVID‑19 dle hlášení KHS v jednotlivých krajích ČR a podle věkových skupin.
S ohledem na fakt, že vykazování vyléčených osob má určité zpoždění oproti reálnému stavu z důvodu validace a uzavírání případů krajských hygienických stanic, se mohou denní záznamy zpětně měnit právě z důvodu průběžného doplňování. Tento přehled je aktualizován vždy jednou týdně ve středu v 8.15 h a obsahuje data k neděli dne 21. 2. 2021 v 23.59 h.

Přehled vyléčených po onemocnění COVID‑19 podle okresu

K 17.02.2021 celkem 1 014 557 vyléčených.

Graf posuňte pohybem do stran

Legenda: Celkové počty vyléčených osob po onemocnění COVID‑19 dle hlášení KHS v jednotlivých okresech ČR.
Datová sada uvádějící počty vyléčených osob po onemocnění COVID‑19 dle hlášení KHS je z důvodu validace záznamů zveřejňována s týdenním zpožděním.

Přehled úmrtí osob s onemocněním COVID‑19 dle KHS podle věkových skupin, pohlaví a kraje místa bydliště (týdenní přehledy)

Celkový počet úmrtí v souvislosti s onemocněním COVID‑19 v jednotlivých krajích ČR

Graf posuňte pohybem do stran

Věková skupina Ženy Muži Celkový počet úmrtí
0–14 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 0 (0,0 %)
15–24 0 (0,0 %) 3 (0,0 %) 3 (0,0 %)
25–34 14 (0,2 %) 26 (0,2 %) 40 (0,2 %)
35–44 33 (0,4 %) 68 (0,6 %) 101 (0,5 %)
45–54 111 (1,3 %) 212 (1,9 %) 323 (1,7 %)
55–64 368 (4,4 %) 810 (7,3 %) 1 178 (6,1 %)
65–74 1 474 (17,6 %) 3 090 (27,9 %) 4 564 (23,4 %)
75–84 3 044 (36,3 %) 4 323 (39,0 %) 7 367 (37,8 %)
85+ 3 349 (39,9 %) 2 545 (23,0 %) 5 894 (30,3 %)
Celkový počet úmrtí 8 393 11 077 19 470
Legenda: Počet úmrtí v souvislosti s onemocněním COVID‑19 v jednotlivých krajích ČR a podle věkových skupin zahrnuje všechna úmrtí osob, které byly pozitivně testovány na COVID‑19 (metodou PCR) bez ohledu na to, jaké byly příčiny jejich úmrtí, a k jejichž úmrtí došlo v rámci hospitalizace či mimo ni.
S ohledem na fakt, že vykazování úmrtí má určité zpoždění oproti reálnému stavu z důvodu validace a uzavírání případů krajských hygienických stanic, se mohou denní záznamy zpětně měnit právě z důvodu průběžného doplňování. Tento přehled je aktualizován vždy jednou týdně ve středu v 8.15 h a obsahuje data k neděli dne 21. 2. 2021 v 23.59 h.

Přehled úmrtí osob s onemocněním COVID‑19 podle okresu

K 17.02.2021 celkem 18 862 zemřelých.

Graf posuňte pohybem do stran

Legenda: Celkové počty úmrtí v souvislosti s onemocněním COVID‑19 v jednotlivých okresech ČR zahrnují všechna úmrtí osob, které byly pozitivně testovány na COVID‑19 (metodou PCR) bez ohledu na to, jaké byly příčiny jejich úmrtí, a k jejichž úmrtí došlo v rámci hospitalizace či mimo ni.
Datová sada uvádějící počty úmrtí v souvislosti s onemocněním COVID‑19 je z důvodu validace záznamů zveřejňována s týdenním zpožděním.