COVID‑19: Přehled osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 dle hlášení krajských hygienických stanic (validovaná data)

Celkový počet osob (kumulativně za celé období) s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 dle KHS

2 899 542

Celkový (kumulativní) počet osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 dle KHS

Přehled zobrazuje kumulativní počty osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19, které byly verifikovány KHS, nikoliv počet všech osob s laboratorně prokázaným onemocněním.

Legenda: Celkový počet osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 dle hlášení krajských hygienických stanic (KHS). Evidence hlášení KHS uvádí případy po provedené verifikaci, která vyžaduje jistý čas. Z tohoto důvodu jsou tyto počty mírně nižší než celkové aktuální počty osob s prokázaným onemocněním v sekci 1, kde jsou zahrnuty i pozitivní testy hlášené laboratořemi, avšak dosud neverifikované KHS.
Poslední aktualizace dat v tomto přehledu byla provedena ke dni: 28.01.2022 04:40 (počty záznamů za aktuální den nejsou úplné vzhledem k času publikace).

Počet osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 dle pohlaví a věkových skupin (celkové kumulativní počty)

Přehled zobrazuje souhrnné počty osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19, které byly verifikovány KHS, nikoliv počet všech osob s laboratorně prokázaným onemocněním.

Ženy

1 492 349

Muži

1 407 193

K manipulaci s grafem použijte následující popisky

Graf posuňte pohybem do stran

Věková skupina Ženy Muži Celkem
0–14 233 994 (15,7 %) 247 308 (17,6 %) 481 302 (16,6 %)
15–24 167 888 (11,3 %) 168 392 (12,0 %) 336 280 (11,6 %)
25–34 198 467 (13,3 %) 198 480 (14,1 %) 396 947 (13,7 %)
35–44 271 648 (18,2 %) 243 666 (17,3 %) 515 314 (17,8 %)
45–54 260 369 (17,4 %) 234 891 (16,7 %) 495 260 (17,1 %)
55–64 161 710 (10,8 %) 155 645 (11,1 %) 317 355 (10,9 %)
65–74 105 870 (7,1 %) 99 372 (7,1 %) 205 242 (7,1 %)
75–84 61 939 (4,2 %) 45 880 (3,3 %) 107 819 (3,7 %)
85+ 30 451 (2,0 %) 13 517 (1,0 %) 43 968 (1,5 %)
Celkový počet 1 492 336 1 407 151 2 899 487
Legenda: Celkové počty osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 podle pohlaví a věkové skupiny dle hlášení KHS.
Poslední aktualizace dat v tomto přehledu byla provedena ke dni: 28.01.2022 04:40.

Přehled výskytu laboratorně prokázaného onemocnění COVID‑19 dle KHS podle okresu místa bydliště

K 27.01.2022 celkem 2 899 542 nakažených.

Graf posuňte pohybem do stran

Legenda: Celkové počty osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 dle hlášení KHS v jednotlivých okresech ČR dle místa bydliště (není-li vyplněno, uvádí se trvalé bydliště dle Registru obyvatel, není-li dostupné trvalé bydliště u hlášení z KHS, uvádí se region, ve kterém se KHS nachází).
S ohledem na fakt, že u publikovaných dat probíhá validace a průběžné doplňování hlášení, může u přehledů osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 dle hlášení KHS a laboratoří docházet zpětně k drobným změnám. Poslední aktualizace dat v tomto přehledu byla provedena ke dni: 28.01.2022 04:56.

Přehled vyléčených po onemocnění COVID‑19 dle KHS podle věkových skupin, pohlaví a kraje místa bydliště (týdenní přehledy)

Celkový počet vyléčených po onemocnění COVID‑19 v jednotlivých krajích ČR

Tabulku posuňte pohybem do stran

Věková skupina Ženy Muži Celkem
0–14 204 994 (15,3 %) 215 689 (17,2 %) 420 683 (16,2 %)
15–24 140 974 (10,5 %) 141 439 (11,3 %) 282 413 (10,9 %)
25–34 178 503 (13,4 %) 179 797 (14,3 %) 358 300 (13,8 %)
35–44 243 994 (18,3 %) 221 011 (17,6 %) 465 005 (17,9 %)
45–54 237 797 (17,8 %) 215 214 (17,1 %) 453 011 (17,5 %)
55–64 151 469 (11,3 %) 145 687 (11,6 %) 297 156 (11,5 %)
65–74 98 649 (7,4 %) 89 811 (7,2 %) 188 460 (7,3 %)
75–84 54 992 (4,1 %) 37 201 (3,0 %) 92 193 (3,6 %)
85+ 24 960 (1,9 %) 9 530 (0,8 %) 34 490 (1,3 %)
Celkový počet 1 336 528 1 255 549 2 592 077
Legenda: Počet vyléčených osob po onemocnění COVID‑19 dle hlášení KHS v jednotlivých krajích ČR a podle věkových skupin.
S ohledem na fakt, že vykazování vyléčených osob má určité zpoždění oproti reálnému stavu z důvodu validace a uzavírání případů krajských hygienických stanic, se mohou denní záznamy zpětně měnit právě z důvodu průběžného doplňování.

Přehled vyléčených po onemocnění COVID‑19 podle okresu

K 27.01.2022 celkem 2 592 077 vyléčených.

Graf posuňte pohybem do stran

Legenda: Celkové počty vyléčených osob po onemocnění COVID‑19 dle hlášení KHS v jednotlivých okresech ČR.
S ohledem na fakt, že vykazování vyléčených osob má určité zpoždění oproti reálnému stavu z důvodu validace a uzavírání případů krajských hygienických stanic, se mohou denní záznamy zpětně výrazně měnit právě z důvodu průběžného doplňování. Nedoporučujeme proto uvádět aktuální počty aktivních případů na základě počtů vyléčených osob a úmrtí za poslední dny. Poslední aktualizace dat v tomto přehledu byla provedena ke dni: 28.01.2022 04:56.

Přehled úmrtí osob s onemocněním COVID‑19 dle KHS podle věkových skupin, pohlaví a kraje místa bydliště (týdenní přehledy)

Celkový počet úmrtí v souvislosti s onemocněním COVID‑19 v jednotlivých krajích ČR

Graf posuňte pohybem do stran

Věková skupina Ženy Muži Celkový počet úmrtí
0–14 4 (0,0 %) 3 (0,0 %) 7 (0,0 %)
15–24 3 (0,0 %) 5 (0,0 %) 8 (0,0 %)
25–34 25 (0,2 %) 49 (0,2 %) 74 (0,2 %)
35–44 90 (0,6 %) 162 (0,8 %) 252 (0,7 %)
45–54 292 (1,8 %) 555 (2,6 %) 847 (2,3 %)
55–64 903 (5,6 %) 1 950 (9,2 %) 2 853 (7,7 %)
65–74 3 295 (20,5 %) 6 344 (30,1 %) 9 639 (25,9 %)
75–84 5 891 (36,7 %) 7 879 (37,4 %) 13 770 (37,1 %)
85+ 5 549 (34,6 %) 4 146 (19,7 %) 9 695 (26,1 %)
Celkový počet úmrtí 16 052 21 093 37 145
Legenda: Počet úmrtí v souvislosti s onemocněním COVID‑19 v jednotlivých krajích ČR a podle věkových skupin zahrnuje všechna úmrtí osob, které byly pozitivně testovány na COVID‑19 (metodou PCR) bez ohledu na to, jaké byly příčiny jejich úmrtí, a k jejichž úmrtí došlo v rámci hospitalizace či mimo ni.
S ohledem na fakt, že vykazování úmrtí má určité zpoždění oproti reálnému stavu z důvodu validace a uzavírání případů krajských hygienických stanic, se mohou denní záznamy zpětně měnit právě z důvodu průběžného doplňování.

Přehled úmrtí osob s onemocněním COVID‑19 podle okresu

K 27.01.2022 celkem 37 145 zemřelých.

Graf posuňte pohybem do stran

Legenda: Celkové počty úmrtí v souvislosti s onemocněním COVID‑19 v jednotlivých okresech ČR zahrnují všechna úmrtí osob, které byly pozitivně testovány na COVID‑19 (metodou PCR) bez ohledu na to, jaké byly příčiny jejich úmrtí, a k jejichž úmrtí došlo v rámci hospitalizace či mimo ni.
S ohledem na fakt, že vykazování úmrtí má určité zpoždění oproti reálnému stavu z důvodu validace a uzavírání případů krajských hygienických stanic, se mohou denní záznamy zpětně výrazně měnit právě z důvodu průběžného doplňování. Nedoporučujeme proto uvádět aktuální počty aktivních případů na základě počtů vyléčených osob a úmrtí za poslední dny. Poslední aktualizace dat v tomto přehledu byla provedena ke dni: 28.01.2022 04:56.