COVID‑19: Přehled osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 dle hlášení krajských hygienických stanic (validovaná data)

Celkový počet osob (kumulativně za celé období) s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 dle KHS

3 912 292

Celkový (kumulativní) počet osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 dle KHS

Přehled zobrazuje kumulativní počty osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19, které byly verifikovány KHS, nikoliv počet všech osob s laboratorně prokázaným onemocněním.

Legenda: Celkový počet osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 dle hlášení krajských hygienických stanic (KHS). Evidence hlášení KHS uvádí případy po provedené verifikaci, která vyžaduje jistý čas. Z tohoto důvodu jsou tyto počty mírně nižší než celkové aktuální počty osob s prokázaným onemocněním v sekci 1, kde jsou zahrnuty i pozitivní testy hlášené laboratořemi, avšak dosud neverifikované KHS.
Poslední aktualizace dat v tomto přehledu byla provedena ke dni: 07.07.2022 04:40 (počty záznamů za aktuální den nejsou úplné vzhledem k času publikace).

Počet osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 dle pohlaví a věkových skupin (celkové kumulativní počty)

Přehled zobrazuje souhrnné počty osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19, které byly verifikovány KHS, nikoliv počet všech osob s laboratorně prokázaným onemocněním.

Ženy

2 028 383

Muži

1 883 909

K manipulaci s grafem použijte následující popisky

Graf posuňte pohybem do stran

Věková skupina Ženy Muži Celkem
0–14 296 497 (14,6 %) 313 308 (16,6 %) 609 805 (15,6 %)
15–24 228 737 (11,3 %) 226 341 (12,0 %) 455 078 (11,6 %)
25–34 282 274 (13,9 %) 277 760 (14,7 %) 560 034 (14,3 %)
35–44 368 902 (18,2 %) 332 321 (17,6 %) 701 223 (17,9 %)
45–54 358 798 (17,7 %) 313 805 (16,7 %) 672 603 (17,2 %)
55–64 226 496 (11,2 %) 207 263 (11,0 %) 433 759 (11,1 %)
65–74 145 168 (7,2 %) 132 310 (7,0 %) 277 478 (7,1 %)
75–84 83 090 (4,1 %) 62 714 (3,3 %) 145 804 (3,7 %)
85+ 38 401 (1,9 %) 18 025 (1,0 %) 56 426 (1,4 %)
Celkový počet 2 028 363 1 883 847 3 912 210
Legenda: Celkové počty osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 podle pohlaví a věkové skupiny dle hlášení KHS.
Poslední aktualizace dat v tomto přehledu byla provedena ke dni: 07.07.2022 04:40.

Přehled výskytu laboratorně prokázaného onemocnění COVID‑19 dle KHS podle okresu místa bydliště

K 06.07.2022 celkem 3 912 292 nakažených.

Graf posuňte pohybem do stran

Legenda: Celkové počty osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 dle hlášení KHS v jednotlivých okresech ČR dle místa bydliště (není-li vyplněno, uvádí se trvalé bydliště dle Registru obyvatel, není-li dostupné trvalé bydliště u hlášení z KHS, uvádí se region, ve kterém se KHS nachází).
S ohledem na fakt, že u publikovaných dat probíhá validace a průběžné doplňování hlášení, může u přehledů osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 dle hlášení KHS a laboratoří docházet zpětně k drobným změnám. Poslední aktualizace dat v tomto přehledu byla provedena ke dni: 07.07.2022 04:55.

Přehled vyléčených po onemocnění COVID‑19 dle KHS podle věkových skupin, pohlaví a kraje místa bydliště (týdenní přehledy)

Celkový počet vyléčených po onemocnění COVID‑19 v jednotlivých krajích ČR

Tabulku posuňte pohybem do stran

Věková skupina Ženy Muži Celkem
0–14 297 288 (14,7 %) 314 219 (16,8 %) 611 507 (15,7 %)
15–24 230 142 (11,4 %) 227 962 (12,2 %) 458 104 (11,8 %)
25–34 283 789 (14,1 %) 279 924 (15,0 %) 563 713 (14,5 %)
35–44 369 951 (18,3 %) 334 049 (17,8 %) 704 000 (18,1 %)
45–54 359 282 (17,8 %) 314 844 (16,8 %) 674 126 (17,3 %)
55–64 225 745 (11,2 %) 206 213 (11,0 %) 431 958 (11,1 %)
65–74 141 774 (7,0 %) 126 031 (6,7 %) 267 805 (6,9 %)
75–84 77 155 (3,8 %) 54 621 (2,9 %) 131 776 (3,4 %)
85+ 32 813 (1,6 %) 13 872 (0,7 %) 46 685 (1,2 %)
Celkový počet 2 018 197 1 871 960 3 890 157
Legenda: Počet vyléčených osob po onemocnění COVID‑19 dle hlášení KHS v jednotlivých krajích ČR a podle věkových skupin.
S ohledem na fakt, že vykazování vyléčených osob má určité zpoždění oproti reálnému stavu z důvodu validace a uzavírání případů krajských hygienických stanic, se mohou denní záznamy zpětně měnit právě z důvodu průběžného doplňování.

Přehled vyléčených po onemocnění COVID‑19 podle okresu

K 06.07.2022 celkem 3 890 157 vyléčených.

Graf posuňte pohybem do stran

Legenda: Celkové počty vyléčených osob po onemocnění COVID‑19 dle hlášení KHS v jednotlivých okresech ČR.
S ohledem na fakt, že vykazování vyléčených osob má určité zpoždění oproti reálnému stavu z důvodu validace a uzavírání případů krajských hygienických stanic, se mohou denní záznamy zpětně výrazně měnit právě z důvodu průběžného doplňování. Nedoporučujeme proto uvádět aktuální počty aktivních případů na základě počtů vyléčených osob a úmrtí za poslední dny. Poslední aktualizace dat v tomto přehledu byla provedena ke dni: 07.07.2022 04:55.

Přehled úmrtí osob s onemocněním COVID‑19 dle KHS podle věkových skupin, pohlaví a kraje místa bydliště (týdenní přehledy)

Celkový počet úmrtí v souvislosti s onemocněním COVID‑19 v jednotlivých krajích ČR

Graf posuňte pohybem do stran

Věková skupina Ženy Muži Celkový počet úmrtí
0–14 5 (0,0 %) 4 (0,0 %) 9 (0,0 %)
15–24 3 (0,0 %) 7 (0,0 %) 10 (0,0 %)
25–34 29 (0,2 %) 53 (0,2 %) 82 (0,2 %)
35–44 98 (0,6 %) 180 (0,8 %) 278 (0,7 %)
45–54 319 (1,8 %) 590 (2,6 %) 909 (2,3 %)
55–64 971 (5,5 %) 2 027 (8,9 %) 2 998 (7,4 %)
65–74 3 537 (20,2 %) 6 782 (29,7 %) 10 319 (25,6 %)
75–84 6 386 (36,4 %) 8 528 (37,4 %) 14 914 (37,0 %)
85+ 6 173 (35,2 %) 4 633 (20,3 %) 10 806 (26,8 %)
Celkový počet úmrtí 17 521 22 804 40 325
Legenda: Počet úmrtí v souvislosti s onemocněním COVID‑19 v jednotlivých krajích ČR a podle věkových skupin zahrnuje všechna úmrtí osob, které byly pozitivně testovány na COVID‑19 (metodou PCR) bez ohledu na to, jaké byly příčiny jejich úmrtí, a k jejichž úmrtí došlo v rámci hospitalizace či mimo ni.
S ohledem na fakt, že vykazování úmrtí má určité zpoždění oproti reálnému stavu z důvodu validace a uzavírání případů krajských hygienických stanic, se mohou denní záznamy zpětně měnit právě z důvodu průběžného doplňování.

Přehled úmrtí osob s onemocněním COVID‑19 podle okresu

K 06.07.2022 celkem 40 325 zemřelých.

Graf posuňte pohybem do stran

Legenda: Celkové počty úmrtí v souvislosti s onemocněním COVID‑19 v jednotlivých okresech ČR zahrnují všechna úmrtí osob, které byly pozitivně testovány na COVID‑19 (metodou PCR) bez ohledu na to, jaké byly příčiny jejich úmrtí, a k jejichž úmrtí došlo v rámci hospitalizace či mimo ni.
S ohledem na fakt, že vykazování úmrtí má určité zpoždění oproti reálnému stavu z důvodu validace a uzavírání případů krajských hygienických stanic, se mohou denní záznamy zpětně výrazně měnit právě z důvodu průběžného doplňování. Nedoporučujeme proto uvádět aktuální počty aktivních případů na základě počtů vyléčených osob a úmrtí za poslední dny. Poslední aktualizace dat v tomto přehledu byla provedena ke dni: 07.07.2022 04:55.