COVID‑19: Přehled osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 dle hlášení krajských hygienických stanic (validovaná data)

Celkový počet osob (kumulativně za celé období) s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 dle KHS

1 652 387

Celkový (kumulativní) počet osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 dle KHS

Přehled zobrazuje kumulativní počty osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19, které byly verifikovány KHS, nikoliv počet všech osob s laboratorně prokázaným onemocněním.

Legenda: Celkový počet osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 dle hlášení krajských hygienických stanic (KHS). Evidence hlášení KHS uvádí případy po provedené verifikaci, která vyžaduje jistý čas. Z tohoto důvodu jsou tyto počty mírně nižší než celkové aktuální počty osob s prokázaným onemocněním v sekci 1, kde jsou zahrnuty i pozitivní testy hlášené laboratořemi, avšak dosud neverifikované KHS.
Poslední aktualizace dat v tomto přehledu byla provedena ke dni: 29.07.2021 07:41 (počty záznamů za aktuální den nejsou úplné vzhledem k času publikace).

Počet osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 dle pohlaví a věkových skupin (celkové kumulativní počty)

Přehled zobrazuje souhrnné počty osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19, které byly verifikovány KHS, nikoliv počet všech osob s laboratorně prokázaným onemocněním.

Ženy

848 148

Muži

804 239

K manipulaci s grafem použijte následující popisky

Graf posuňte pohybem do stran

Věková skupina Ženy Muži Celkem
0–14 86 882 (10,2 %) 91 728 (11,4 %) 178 610 (10,8 %)
15–24 79 879 (9,4 %) 79 829 (9,9 %) 159 708 (9,7 %)
25–34 112 661 (13,3 %) 118 277 (14,7 %) 230 938 (14,0 %)
35–44 148 243 (17,5 %) 140 636 (17,5 %) 288 879 (17,5 %)
45–54 163 864 (19,3 %) 147 562 (18,3 %) 311 426 (18,8 %)
55–64 111 829 (13,2 %) 109 796 (13,7 %) 221 625 (13,4 %)
65–74 73 992 (8,7 %) 71 341 (8,9 %) 145 333 (8,8 %)
75–84 46 392 (5,5 %) 34 413 (4,3 %) 80 805 (4,9 %)
85+ 24 379 (2,9 %) 10 614 (1,3 %) 34 993 (2,1 %)
Celkový počet 848 121 804 196 1 652 317
Legenda: Celkové počty osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 podle pohlaví a věkové skupiny dle hlášení KHS.
Poslední aktualizace dat v tomto přehledu byla provedena ke dni: 29.07.2021 07:41.

Přehled výskytu laboratorně prokázaného onemocnění COVID‑19 dle KHS podle okresu místa bydliště

K 28.07.2021 celkem 1 652 387 nakažených.

Graf posuňte pohybem do stran

Legenda: Celkové počty osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 dle hlášení KHS v jednotlivých okresech ČR dle místa bydliště (není-li vyplněno, uvádí se trvalé bydliště dle Registru obyvatel, není-li dostupné trvalé bydliště u hlášení z KHS, uvádí se region, ve kterém se KHS nachází).
S ohledem na fakt, že u publikovaných dat probíhá validace a průběžné doplňování hlášení, může u přehledů osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 dle hlášení KHS a laboratoří docházet zpětně k drobným změnám. Poslední aktualizace dat v tomto přehledu byla provedena ke dni: 29.07.2021 08:15.

Přehled vyléčených po onemocnění COVID‑19 dle KHS podle věkových skupin, pohlaví a kraje místa bydliště (týdenní přehledy)

Celkový počet vyléčených po onemocnění COVID‑19 v jednotlivých krajích ČR

Tabulku posuňte pohybem do stran

Věková skupina Ženy Muži Celkem
0–14 87 143 (10,3 %) 92 062 (11,6 %) 179 205 (10,9 %)
15–24 80 584 (9,6 %) 80 784 (10,1 %) 161 368 (9,8 %)
25–34 114 156 (13,5 %) 120 231 (15,1 %) 234 387 (14,3 %)
35–44 149 499 (17,7 %) 142 444 (17,9 %) 291 943 (17,8 %)
45–54 164 869 (19,6 %) 148 869 (18,7 %) 313 738 (19,1 %)
55–64 111 852 (13,3 %) 109 381 (13,7 %) 221 233 (13,5 %)
65–74 71 936 (8,5 %) 66 781 (8,4 %) 138 717 (8,5 %)
75–84 42 266 (5,0 %) 28 388 (3,6 %) 70 654 (4,3 %)
85+ 20 502 (2,4 %) 7 636 (1,0 %) 28 138 (1,7 %)
Celkový počet 842 968 796 702 1 639 670
Legenda: Počet vyléčených osob po onemocnění COVID‑19 dle hlášení KHS v jednotlivých krajích ČR a podle věkových skupin.
S ohledem na fakt, že vykazování vyléčených osob má určité zpoždění oproti reálnému stavu z důvodu validace a uzavírání případů krajských hygienických stanic, se mohou denní záznamy zpětně měnit právě z důvodu průběžného doplňování. Tento přehled je aktualizován vždy jednou týdně ve středu v ranních hodinách a obsahuje data k předchozí neděli.

Přehled vyléčených po onemocnění COVID‑19 podle okresu

K 28.07.2021 celkem 1 639 849 vyléčených.

Graf posuňte pohybem do stran

Legenda: Celkové počty vyléčených osob po onemocnění COVID‑19 dle hlášení KHS v jednotlivých okresech ČR.
S ohledem na fakt, že vykazování vyléčených osob má určité zpoždění oproti reálnému stavu z důvodu validace a uzavírání případů krajských hygienických stanic, se mohou denní záznamy zpětně výrazně měnit právě z důvodu průběžného doplňování. Nedoporučujeme proto uvádět aktuální počty aktivních případů na základě počtů vyléčených osob a úmrtí za poslední dny. Poslední aktualizace dat v tomto přehledu byla provedena ke dni: 29.07.2021 08:15.

Přehled úmrtí osob s onemocněním COVID‑19 dle KHS podle věkových skupin, pohlaví a kraje místa bydliště (týdenní přehledy)

Celkový počet úmrtí v souvislosti s onemocněním COVID‑19 v jednotlivých krajích ČR

Graf posuňte pohybem do stran

Věková skupina Ženy Muži Celkový počet úmrtí
0–14 3 (0,0 %) 1 (0,0 %) 4 (0,0 %)
15–24 2 (0,0 %) 3 (0,0 %) 5 (0,0 %)
25–34 21 (0,2 %) 38 (0,2 %) 59 (0,2 %)
35–44 74 (0,6 %) 125 (0,7 %) 199 (0,7 %)
45–54 230 (1,8 %) 418 (2,4 %) 648 (2,1 %)
55–64 685 (5,3 %) 1 565 (9,0 %) 2 250 (7,4 %)
65–74 2 623 (20,3 %) 5 288 (30,3 %) 7 911 (26,1 %)
75–84 4 778 (37,1 %) 6 577 (37,7 %) 11 355 (37,4 %)
85+ 4 480 (34,7 %) 3 451 (19,8 %) 7 931 (26,1 %)
Celkový počet úmrtí 12 896 17 466 30 362
Legenda: Počet úmrtí v souvislosti s onemocněním COVID‑19 v jednotlivých krajích ČR a podle věkových skupin zahrnuje všechna úmrtí osob, které byly pozitivně testovány na COVID‑19 (metodou PCR) bez ohledu na to, jaké byly příčiny jejich úmrtí, a k jejichž úmrtí došlo v rámci hospitalizace či mimo ni.
S ohledem na fakt, že vykazování úmrtí má určité zpoždění oproti reálnému stavu z důvodu validace a uzavírání případů krajských hygienických stanic, se mohou denní záznamy zpětně měnit právě z důvodu průběžného doplňování. Tento přehled je aktualizován vždy jednou týdně ve středu v ranních hodinách a obsahuje data k předchozí neděli.

Přehled úmrtí osob s onemocněním COVID‑19 podle okresu

K 28.07.2021 celkem 30 363 zemřelých.

Graf posuňte pohybem do stran

Legenda: Celkové počty úmrtí v souvislosti s onemocněním COVID‑19 v jednotlivých okresech ČR zahrnují všechna úmrtí osob, které byly pozitivně testovány na COVID‑19 (metodou PCR) bez ohledu na to, jaké byly příčiny jejich úmrtí, a k jejichž úmrtí došlo v rámci hospitalizace či mimo ni.
S ohledem na fakt, že vykazování úmrtí má určité zpoždění oproti reálnému stavu z důvodu validace a uzavírání případů krajských hygienických stanic, se mohou denní záznamy zpětně výrazně měnit právě z důvodu průběžného doplňování. Nedoporučujeme proto uvádět aktuální počty aktivních případů na základě počtů vyléčených osob a úmrtí za poslední dny. Poslední aktualizace dat v tomto přehledu byla provedena ke dni: 29.07.2021 08:15.