COVID‑19: Přehled osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 dle hlášení krajských hygienických stanic (validovaná data)

Celkový počet osob (kumulativně za celé období) s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 dle KHS

513 497

Celkový (kumulativní) počet osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 dle KHS

Přehled zobrazuje kumulativní počty osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19, které byly verifikovány KHS, nikoliv počet všech osob s laboratorně prokázaným onemocněním.

Legenda: Celkový počet osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 dle hlášení krajských hygienických stanic (KHS). Evidence hlášení KHS uvádí případy po provedené verifikaci, která vyžaduje jistý čas. Z tohoto důvodu jsou tyto počty mírně nižší než celkové aktuální počty osob s prokázaným onemocněním v sekci 1, kde jsou zahrnuty i pozitivní testy hlášené laboratořemi, avšak dosud neverifikované KHS.
Poslední aktualizace dat v tomto přehledu byla provedena ke dni: 1. 12. 2020 v 18.02 h (počty záznamů za aktuální den nejsou úplné vzhledem k času publikace).

Počet osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 dle pohlaví a věkových skupin (celkové kumulativní počty)

Přehled zobrazuje souhrnné počty osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19, které byly verifikovány KHS, nikoliv počet všech osob s laboratorně prokázaným onemocněním.

Ženy

268 976

Muži

244 521

K manipulaci s grafem použijte následující popisky

Graf posuňte pohybem do stran

Věková skupina Ženy Muži Celkem
0–14 21 080 (7,8 %) 22 060 (9,0 %) 43 140 (8,4 %)
15–24 26 338 (9,8 %) 26 168 (10,7 %) 52 506 (10,2 %)
25–34 35 569 (13,2 %) 38 171 (15,6 %) 73 740 (14,4 %)
35–44 48 224 (17,9 %) 42 855 (17,5 %) 91 079 (17,7 %)
45–54 55 316 (20,6 %) 45 917 (18,8 %) 101 233 (19,7 %)
55–64 35 379 (13,2 %) 33 519 (13,7 %) 68 898 (13,4 %)
65–74 21 228 (7,9 %) 20 725 (8,5 %) 41 953 (8,2 %)
75–84 15 344 (5,7 %) 11 047 (4,5 %) 26 391 (5,1 %)
85+ 10 498 (3,9 %) 4 059 (1,7 %) 14 557 (2,8 %)
Celkový počet 268 976 244 521 513 497
Legenda: Celkové počty osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 podle pohlaví a věkové skupiny dle hlášení KHS.
Poslední aktualizace dat v tomto přehledu byla provedena ke dni: 1. 12. 2020 v 18.02 h.

Přehled výskytu laboratorně prokázaného onemocnění COVID‑19 dle KHS podle okresu místa bydliště

K 23.11.2020 celkem 484 572 nakažených.

Graf posuňte pohybem do stran

Legenda: Celkové počty osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 dle hlášení KHS v jednotlivých okresech ČR dle místa bydliště (není-li vyplněno, uvádí se trvalé bydliště dle Registru obyvatel, není-li dostupné trvalé bydliště u hlášení z KHS, uvádí se region, ve kterém se KHS nachází).
Datová sada uvádějící počty osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 dle KHS je z důvodu validace záznamů zveřejňována s týdenním zpožděním.

Přehled vyléčených po onemocnění COVID‑19 dle KHS podle věkových skupin, pohlaví a kraje místa bydliště (týdenní přehledy)

Celkový počet vyléčených po onemocnění COVID‑19 v jednotlivých krajích ČR

Tabulku posuňte pohybem do stran

Věková skupina Ženy Muži Celkem
0–14 16 981 (7,8 %) 17 795 (9,0 %) 34 776 (8,4 %)
15–24 22 210 (10,2 %) 22 344 (11,3 %) 44 554 (10,7 %)
25–34 30 042 (13,8 %) 32 312 (16,3 %) 62 354 (15,0 %)
35–44 40 784 (18,7 %) 36 095 (18,2 %) 76 879 (18,5 %)
45–54 46 140 (21,2 %) 38 478 (19,4 %) 84 618 (20,3 %)
55–64 28 817 (13,2 %) 26 915 (13,6 %) 55 732 (13,4 %)
65–74 16 255 (7,5 %) 15 167 (7,7 %) 31 422 (7,6 %)
75–84 10 388 (4,8 %) 6 750 (3,4 %) 17 138 (4,1 %)
85+ 6 318 (2,9 %) 2 098 (1,1 %) 8 416 (2,0 %)
Celkový počet 217 935 197 954 415 889
Legenda: Počet vyléčených osob po onemocnění COVID‑19 dle hlášení KHS v jednotlivých krajích ČR a podle věkových skupin.
S ohledem na fakt, že vykazování vyléčených osob má určité zpoždění oproti reálnému stavu z důvodu validace a uzavírání případů krajských hygienických stanic, se mohou denní záznamy zpětně měnit právě z důvodu průběžného doplňování. Tento přehled je aktualizován vždy jednou týdně ve středu v 18.15 h a obsahuje data k neděli dne 22. 11. 2020 v 23.59 h.

Přehled vyléčených po onemocnění COVID‑19 podle okresu

K 23.11.2020 celkem 438 014 vyléčených.

Graf posuňte pohybem do stran

Legenda: Celkové počty vyléčených osob po onemocnění COVID‑19 dle hlášení KHS v jednotlivých okresech ČR.
Datová sada uvádějící počty vyléčených osob po onemocnění COVID‑19 dle hlášení KHS je z důvodu validace záznamů zveřejňována s týdenním zpožděním.

Přehled úmrtí osob s onemocněním COVID‑19 dle KHS podle věkových skupin, pohlaví a kraje místa bydliště (týdenní přehledy)

Celkový počet úmrtí v souvislosti s onemocněním COVID‑19 v jednotlivých krajích ČR

Graf posuňte pohybem do stran

Věková skupina Ženy Muži Celkový počet úmrtí
0–14 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 0 (0,0 %)
15–24 0 (0,0 %) 2 (0,0 %) 2 (0,0 %)
25–34 4 (0,1 %) 7 (0,2 %) 11 (0,1 %)
35–44 13 (0,4 %) 30 (0,7 %) 43 (0,6 %)
45–54 41 (1,3 %) 71 (1,7 %) 112 (1,5 %)
55–64 119 (3,8 %) 301 (7,1 %) 420 (5,7 %)
65–74 503 (16,1 %) 1 158 (27,4 %) 1 661 (22,6 %)
75–84 1 163 (37,3 %) 1 672 (39,5 %) 2 835 (38,6 %)
85+ 1 278 (40,9 %) 991 (23,4 %) 2 269 (30,9 %)
Celkový počet úmrtí 3 121 4 232 7 353
Legenda: Počet úmrtí v souvislosti s onemocněním COVID‑19 v jednotlivých krajích ČR a podle věkových skupin zahrnuje všechna úmrtí osob, které byly pozitivně testovány na COVID‑19 (metodou PCR) bez ohledu na to, jaké byly příčiny jejich úmrtí, a k jejichž úmrtí došlo v rámci hospitalizace či mimo ni.
S ohledem na fakt, že vykazování úmrtí má určité zpoždění oproti reálnému stavu z důvodu validace a uzavírání případů krajských hygienických stanic, se mohou denní záznamy zpětně měnit právě z důvodu průběžného doplňování. Tento přehled je aktualizován vždy jednou týdně ve středu v 18.15 h a obsahuje data k neděli dne 22. 11. 2020 v 23.59 h.

Přehled úmrtí osob s onemocněním COVID‑19 podle okresu

K 23.11.2020 celkem 7 569 zemřelých.

Graf posuňte pohybem do stran

Legenda: Celkové počty úmrtí v souvislosti s onemocněním COVID‑19 v jednotlivých okresech ČR zahrnují všechna úmrtí osob, které byly pozitivně testovány na COVID‑19 (metodou PCR) bez ohledu na to, jaké byly příčiny jejich úmrtí, a k jejichž úmrtí došlo v rámci hospitalizace či mimo ni.
Datová sada uvádějící počty úmrtí v souvislosti s onemocněním COVID‑19 je z důvodu validace záznamů zveřejňována s týdenním zpožděním.