COVID‑19: Přehled aktuální situace v ČR

Onemocnění COVID‑19 je způsobeno novým typem koronaviru s odborným označením SARS-CoV-2. Jedná se o vysoce infekční onemocnění, které se projevuje zejména horečkami, respiračními potížemi (kašel, dušnost), bolestí svalů a únavou. U starších a chronicky nemocných osob může nemoc mít vážnější průběh a může vést i k úmrtí. Počátek epidemie COVID‑19 je datován k 31. prosinci 2019, kdy byly první případy hlášeny v čínském městě Wu-Chan v provincii Chu-Pej. V České republice byly první tři případy nákazy novým koronavirem prokázány 1. března 2020.

Celkový počet provedených laboratorních testů

442 866

k  1. 6. 2020 v 9.00 h

Celkový počet osob s dosud prokázaným onemocněním COVID‑19 (kumulativně za celé období)

9 273

k  1. 6. 2020 v 9.00 h

Aktuální počet hospitalizovaných s onemocněním COVID‑19

123

k  1. 6. 2020 v 9.00 h

Aktuální počet osob s prokázaným onemocněním COVID‑19 (včetně hospitalizovaných, bez vyléčených a úmrtí)

2 391

k  1. 6. 2020 v 9.00 h

Celkový počet vyléčených po onemocnění COVID‑19 dle hlášení KHS

6 562

stav hlášení
k 1. 6. 2020 v 9.00 h

Celkový počet úmrtí v souvislosti s onemocněním COVID‑19

320

stav hlášení
k 1. 6. 2020 v 9.00 h

Celkový počet osob s prokázaným onemocněním = Aktuální počet s prokázaným onemocněním + Celkový počet vyléčených + Celkový počet úmrtí
Odborná publikace:
Komenda M., Bulhart V., Karolyi M., et al. Complex reporting of coronavirus disease (COVID-19) epidemic in the Czech Republic: use of interactive web-based application in practice. Journal of Medical Internet Research. 2020, 22(5), e19367.

Sekce 1

Kumulativní přehledy dle hlášení KHS a dle pozitivních nálezů laboratoří, které jsou určeny pro další šetření

Trendový profil epidemiologické situace

K manipulaci s grafem použijte následující popisky

Legenda: Celkový (kumulativní) počet osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 dle hlášení KHS a laboratoří, který se skládá z aktuálního počtu osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 (hnědá plocha), celkového počtu vyléčených po onemocnění COVID‑19 dle hlášení KHS (zelená plocha) a celkového počtu úmrtí v souvislosti s onemocněním COVID‑19 (šedá plocha)
S ohledem na fakt, že vykazování vyléčených osob a úmrtí má určité zpoždění oproti reálnému stavu z důvodu validace a uzavírání případů krajskými hygienickými stanicemi, se mohou denní záznamy zpětně měnit právě z důvodu průběžného doplňování. Poslední aktualizace dat v tomto přehledu byla provedena ke dni: 1. 6. 2020 v 9.00 h.

Celkový (kumulativní) počet vyléčených a celkový (kumulativní) počet úmrtí

Ke skrytí/zobrazení množin dat použijte následující popisky grafu

Ke skrytí/zobrazení množin dat použijte následující popisky grafu

Graf posuňte pohybem do stran

Legenda: Přehled celkového počtu vyléčených po onemocnění COVID‑19 dle hlášení KHS (zelená křivka) a celkového počtu úmrtí v souvislosti s onemocněním COVID‑19 (šedá křivka).
S ohledem na fakt, že vykazování vyléčených osob a úmrtí má určité zpoždění oproti reálnému stavu z důvodu validace a uzavírání případů krajskými hygienickými stanicemi, se mohou denní záznamy zpětně měnit právě z důvodu průběžného doplňování. Poslední aktualizace dat v tomto přehledu byla provedena ke dni: 1. 6. 2020 v 9.00 h.

Celkový (kumulativní) počet osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 dle hlášení krajských hygienických stanic a laboratoří

Legenda: Celkový počet osob s pozitivním nálezem COVID‑19 dle hlášení KHS a dle pozitivních nálezů laboratoří, které jsou určeny pro další šetření.
S ohledem na fakt, že u publikovaných dat probíhá validace a průběžné doplňování hlášení, jsou přehledy osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 dle hlášení KHS a laboratoří uváděny k datu hlášení do systému a historicky se nemění (případné opravy tedy nejsou do již publikovaných výstupů promítnuty). Poslední aktualizace dat v tomto přehledu byla provedena k půlnoci předchozího dne.

Přehled výskytu laboratorně prokázaného onemocnění COVID‑19 podle regionu

Počet osob s COVID‑19 přepočtený na 100 000 obyvatel

Celkový počet osob s COVID‑19 dle kraje ČR (dělení dle trvalého bydliště pacienta)

Graf posuňte pohybem do stran

Legenda: Celkové počty osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 v jednotlivých krajích ČR. Nezjištěno: Cizinci, osoby bez uvedeného trvalého bydliště, nevyplněné záznamy.
Z důvodu změny metodiky pro zpracování hlášení KHS a pozitivních nálezů laboratoří došlo ke drobným korekcím v přehledech podle regionu. Poslední aktualizace dat v tomto přehledu byla provedena ke dni: 1. 6. 2020 v 9.00 h

Celkový (kumulativní) počet provedených testů (včetně opakovaných testů u stejné osoby)

Legenda: Celkový počet provedených PCR testů (včetně opakovaných testů u stejné osoby a bez rozdílu způsobu úhrady, tedy včetně samoplátců) na COVID‑19 za celou ČR podle hlášení laboratoří (rychlotesty nejsou do přehledu zařazeny).
S ohledem na fakt, že hlášení o provedených testech mají určité zpoždění oproti reálnému stavu, se mohou denní záznamy zpětně mírně měnit právě z důvodu průběžného doplňování. Poslední aktualizace dat v tomto přehledu byla provedena k půlnoci předchozího dne.

Celkový (kumulativní) počet osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 dle hlášení krajských hygienických stanic a dle laboratoří a denní procentuální změna oproti dni předchozímu

Spojnicový graf udává procentuální změnu oproti předchozímu dni (pravá osa) a pruhový graf udává celkový (kumulativní) počet osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 (levá osa).

Graf posuňte pohybem do stran

Legenda: Zobrazení kombinace celkového (kumulativního) počtu osob společně s denním procentuálním rozdílem proti dni předchozímu umožňuje komplexní pohled na vývoj onemocnění COVID‑19 v ČR.
Aktualizace: S ohledem na fakt, že u publikovaných dat probíhá validace a průběžné doplňování hlášení, jsou přehledy osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 dle hlášení KHS a laboratoří uváděny k datu hlášení do systému a historicky se nemění (případné opravy tedy nejsou do již publikovaných výstupů promítnuty).Poslední aktualizace dat v tomto přehledu byla provedena k půlnoci předchozího dne.

Sekce 2

Denní přehledy dle hlášení KHS a dle pozitivních nálezů laboratoří, které jsou určeny pro další šetření

Denní přehled počtu osob s nově prokázaným onemocněním COVID‑19 dle hlášení krajských hygienických stanic a laboratoří

Legenda: Denní přehled počtu osob s pozitivním nálezem COVID‑19 dle hlášení KHS a dle pozitivních nálezů laboratoří, které jsou určeny pro další šetření.
S ohledem na fakt, že u publikovaných dat probíhá validace a průběžné doplňování hlášení, jsou přehledy osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 dle hlášení KHS a laboratoří uváděny k datu hlášení do systému a historicky se nemění (případné opravy tedy nejsou do již publikovaných výstupů promítnuty). Poslední aktualizace dat v tomto přehledu byla provedena k půlnoci předchozího dne.

Denní přehled počtu provedených testů (včetně opakovaných testů u stejné osoby)

Legenda: Denní přehled počtu provedených PCR testů (včetně opakovaných testů u stejné osoby a bez rozdílu způsobu úhrady, tedy včetně samoplátců) na COVID‑19 za celou ČR podle hlášení laboratoří (rychlotesty nejsou do přehledu zařazeny).
S ohledem na fakt, že hlášení o provedených testech mají určité zpoždění oproti reálnému stavu, se mohou denní záznamy zpětně mírně měnit právě z důvodu průběžného doplňování. Poslední aktualizace dat v tomto přehledu byla provedena k půlnoci předchozího dne.

Denní vývoj poměru (v %) počtu osob s nově prokázaným onemocněním a celkového počtu provedených testů (včetně opakovaných testů u stejné osoby) v daném dni

Graf obsahuje hodnoty v procentech (%).

Graf obsahuje hodnoty v procentech (%).

Graf posuňte pohybem do stran

Legenda: Každý sloupec vyjadřuje poměr nově pozitivně testovaných osob na COVID‑19 vůči počtu všech PCR testů (včetně opakovaných testů u stejné osoby a bez rozdílu způsobu úhrady, tedy včetně samoplátců) v daný den (hodnoty grafu jsou uvedeny od 3. března 2020).
S ohledem na fakt, že u publikovaných dat probíhá validace a průběžné doplňování hlášení, jsou přehledy osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 dle hlášení KHS a laboratoří uváděny k datu hlášení do systému a historicky se nemění (případné opravy tedy nejsou do již publikovaných výstupů promítnuty). Hlášení o provedených testech mají určité zpoždění oproti reálnému stavu. Proto se mohou denní záznamy zpětně mírně měnit právě z důvodu průběžného doplňování. Poslední aktualizace dat v tomto grafu byla provedena k půlnoci předchozího dne.

Přehled vyléčených po onemocnění COVID‑19 dle hlášení KHS

Celkový počet vyléčených po onemocnění COVID‑19 v jednotlivých krajích ČR

Tabulku posuňte pohybem do stran

Věková skupina Ženy Muži Celkem
0–14 208 (6,0 %) 227 (7,3 %) 435 (6,6 %)
15–24 365 (10,6 %) 331 (10,6 %) 696 (10,6 %)
25–34 485 (14,1 %) 513 (16,4 %) 998 (15,2 %)
35–44 594 (17,3 %) 548 (17,6 %) 1 142 (17,4 %)
45–54 704 (20,4 %) 583 (18,7 %) 1 287 (19,6 %)
55–64 481 (14,0 %) 452 (14,5 %) 933 (14,2 %)
65–74 306 (8,9 %) 303 (9,7 %) 609 (9,3 %)
75–84 190 (5,5 %) 122 (3,9 %) 312 (4,8 %)
85+ 110 (3,2 %) 40 (1,3 %) 150 (2,3 %)
Celkový počet 3 443 3 119 6 562
Legenda: Počet vyléčených osob po onemocnění COVID‑19 dle hlášení KHS v jednotlivých krajích ČR, podle věkových skupin a po jednotlivých dnech.
S ohledem na fakt, že vykazování vyléčených osob má určité zpoždění oproti reálnému stavu z důvodu validace a uzavírání případů krajských hygienických stanic, se mohou denní záznamy zpětně měnit právě z důvodu průběžného doplňování. Poslední aktualizace dat v tomto přehledu byla provedena ke dni: 1. 6. 2020 v 9.00 h.

Přehled úmrtí v souvislosti s onemocněním COVID‑19

Celkový počet úmrtí v souvislosti s onemocněním COVID‑19 v jednotlivých krajích ČR

Graf posuňte pohybem do stran

Věková skupina Ženy Muži Celkem úmrtí
0–14 0 (0,0 %) 0 (0,0%) 0 (0,0 %)
15–24 0 (0,0 %) 0 (0,0%) 0 (0,0 %)
25–34 1 (0,7 %) 0 (0,0%) 1 (0,3 %)
35–44 0 (0,0 %) 5 (2,7%) 5 (1,6 %)
45–54 3 (2,2 %) 2 (1,1%) 5 (1,6 %)
55–64 3 (2,2 %) 15 (8,1%) 18 (5,6 %)
65–74 24 (17,9 %) 54 (29,0%) 78 (24,4 %)
75–84 47 (35,1 %) 63 (33,9%) 110 (34,4 %)
85+ 56 (41,8 %) 47 (25,3%) 103 (32,2 %)
Celkový počet úmrtí 134 186 320
Legenda: Počet úmrtí v souvislosti s onemocněním COVID‑19 v jednotlivých krajích ČR, podle věkových skupin a po jednotlivých dnech zahrnuje všechna úmrtí osob, které byly pozitivně testovány na COVID‑19 (metodou PCR) bez ohledu na to, jaké byly příčiny jejich úmrtí, a k jejichž úmrtí došlo v rámci hospitalizace či mimo ni.
S ohledem na fakt, že vykazování úmrtí má určité zpoždění oproti reálnému stavu z důvodu validace a uzavírání případů krajských hygienických stanic, se mohou denní záznamy zpětně měnit právě z důvodu průběžného doplňování. Poslední aktualizace dat v tomto přehledu byla provedena ke dni: 1. 6. 2020 v 9.00 h.

Počet eNeschopenek vystavených z důvodu karantény


Sekce 3

Přehled osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 dle hlášení krajských hygienických stanic (validovaná data)

Celkový počet osob (kumulativně za celé období) s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 dle KHS

9 004

Celkový (kumulativní) počet osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 dle KHS

Přehled zobrazuje kumulativní počty osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19, které byly verifikovány KHS, nikoliv počet všech osob s laboratorně prokázaným onemocněním.

Legenda: Celkový počet osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 dle hlášení krajských hygienických stanic (KHS). Evidence hlášení KHS uvádí případy po provedené verifikaci, která vyžaduje jistý čas. Z tohoto důvodu jsou tyto počty mírně nižší než celkové aktuální počty osob s prokázaným onemocněním v sekci 1, kde jsou zahrnuty i pozitivní testy hlášené laboratořemi, avšak dosud neverifikované KHS.
Poslední aktualizace dat v tomto přehledu byla provedena ke dni: 1. 6. 2020 v 9.00 h (počty záznamů za aktuální den nejsou úplné vzhledem k času publikace).

Počet osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 dle pohlaví a věkových skupin (celkové kumulativní počty)

Přehled zobrazuje souhrnné počty osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19, které byly verifikovány KHS, nikoliv počet všech osob s laboratorně prokázaným onemocněním.

Ženy

4 538

Muži

4 466

K manipulaci s grafem použijte následující popisky

Graf posuňte pohybem do stran

Věková skupina Ženy Muži Celkem
0–14 262 (5,8 %) 305 (6,8 %) 567 (6,3 %)
15–24 448 (9,9 %) 426 (9,5 %) 874 (9,7 %)
25–34 622 (13,7 %) 702 (15,7 %) 1 324 (14,7 %)
35–44 741 (16,3 %) 765 (17,1 %) 1 506 (16,7 %)
45–54 893 (19,7 %) 859 (19,2 %) 1 752 (19,5 %)
55–64 590 (13,0 %) 603 (13,5 %) 1 193 (13,2 %)
65–74 405 (8,9 %) 465 (10,4 %) 870 (9,7 %)
75–84 335 (7,4 %) 240 (5,4 %) 575 (6,4 %)
85+ 242 (5,3 %) 101 (2,3 %) 343 (3,8 %)
Celkový počet 4 538 4 466 9 004
Legenda: Celkové počty osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 podle pohlaví a věkové skupiny dle hlášení KHS.
Poslední aktualizace dat v tomto přehledu byla provedena ke dni: 1. 6. 2020 v 9.00 h

Přehled výskytu laboratorně prokázaného onemocnění COVID‑19 dle KHS podle okresu

Graf posuňte pohybem do stran

Legenda: Celkové počty osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 dle hlášení KHS v jednotlivých okresech ČR. Evidence hlášení KHS uvádí případy po provedené verifikaci, která vyžaduje jistý čas. Z tohoto důvodu jsou tyto počty mírně nižší než celkové aktuální počty osob s prokázaným onemocněním v sekci 1, kde jsou zahrnuty i pozitivní testy hlášené laboratořemi, avšak dosud neverifikované KHS.
Datová sada uvádějící počty osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 dle KHS je z důvodu validace záznamů zveřejňována s týdenním zpožděním.

Přehled vyléčených po onemocnění COVID‑19 dle hlášení KHS podle okresu

Graf posuňte pohybem do stran

Legenda: Celkové počty vyléčených osob po onemocnění COVID‑19 dle hlášení KHS v jednotlivých okresech ČR.
Datová sada uvádějící počty vyléčených osob po onemocnění COVID‑19 dle hlášení KHS je z důvodu validace záznamů zveřejňována s týdenním zpožděním.

Přehled úmrtí v souvislosti s onemocněním COVID‑19 podle okresu

Graf posuňte pohybem do stran

Legenda: Celkové počty úmrtí v souvislosti s onemocněním COVID‑19 v jednotlivých okresech ČR zahrnují všechna úmrtí osob, které byly pozitivně testovány na COVID‑19 (metodou PCR) bez ohledu na to, jaké byly příčiny jejich úmrtí, a k jejichž úmrtí došlo v rámci hospitalizace či mimo ni.
Datová sada uvádějící počty úmrtí v souvislosti s onemocněním COVID‑19 je z důvodu validace záznamů zveřejňována s týdenním zpožděním.