COVID-19: Přehled aktuální situace v ČR

Onemocnění COVID-19 je způsobeno novým typem koronaviru s odborným označením SARS-CoV-2. Jedná se o vysoce infekční onemocnění, které se projevuje zejména horečkami, respiračními potížemi (kašel, dušnost), bolestí svalů a únavou. U starších a chronicky nemocných osob může nemoc mít vážnější průběh a může vést i k úmrtí. Počátek epidemie COVID-19 je datován k 31. prosinci 2019, kdy byly první případy hlášeny v čínském městě Wu-Chan v provincii Chu-Pej. V České republice byly první tři případy nákazy novým koronavirem prokázány 1. března 2020.

Celkový počet provedených laboratorních testů

48 811

k 31. 3. 2020 v 8.55 h

Celkový počet osob s prokázaným onemocněním COVID-19

3 308

k 1. 4. 2020 v 0.30 h

Celkový počet uzdravených po onemocnění COVID-19

45

k 31. 3. 2020 v 18.35 h

Celkový počet úmrtí za dobu hospitalizace

31

k 31. 3. 2020 v 18.58 h

Sekce 1

Základní přehledy dle hlášení KHS a dle pozitivních nálezů laboratoří, které jsou určeny pro další šetření

Celkový (kumulativní) počet osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID-19 dle hlášení krajských hygienických stanic a laboratoří

Legenda: Celkový počet osob s pozitivním nálezem COVID-19 dle hlášení KHS a dle pozitivních nálezů laboratoří, které jsou určeny pro další šetření.
Poslední aktualizace počtu osob s laboratorně prokázaným onemocněním v tomto grafu byla provedena k půlnoci předchozího dne.

Přehled výskytu prokázaného onemocnění COVID-19 podle regionu

Počet osob s COVID-19 přepočtený na 100 000 obyvatel

Absolutní počet osob s COVID-19 dle kraje ČR (dělení dle trvalého bydliště pacienta)

Graf posuňte pohybem do stran

Legenda: Celkové počty osob s prokázanou diagnózou COVID-19 v jednotlivých krajích ČR. Nezjištěno: Cizinci, osoby bez uvedeného trvalého bydliště, nevyplněné záznamy.
Poslední aktualizace pozitivních nálezů byla provedena ke dni: 1. 4. 2020 v 0.30 h

Celkový (kumulativní) počet provedených testů (včetně opakovaných testů u stejné osoby)

Legenda: Celkový počet provedených testů na COVID-19 za celou ČR podle hlášení laboratoří.
Poslední aktualizace počtu provedených testů v tomto grafu byla provedena k půlnoci předchozího dne.

Přehled zemřelých za dobu hospitalizace na onemocnění COVID-19

Legenda: Zemřelí na onemocnění COVID-19 v jednotlivých krajích ČR podle věkových skupin za dobu, kdy byl pacient hospitalizován ve zdravotnickém zařízení.
Poslední aktualizace pozitivních nálezů byla provedena ke dni: 31. 3. 2020 v 18.58 h

Sekce 2

Denní přehledy dle hlášení KHS a dle pozitivních nálezů laboratoří, které jsou určeny pro další šetření

Denní přehled počtu osob s nově prokázaným onemocněním COVID-19 dle hlášení krajských hygienických stanic a laboratoří

Legenda: Denní přehled počtu osob s pozitivním nálezem COVID-19 dle hlášení KHS a dle pozitivních nálezů laboratoří, které jsou určeny pro další šetření.
Poslední aktualizace počtu pozitivních nálezů v tomto grafu byla provedena k půlnoci předchozího dne.

Denní přehled počtu provedených testů (včetně opakovaných testů u stejné osoby)

Legenda: Denní přehled počtu provedených testů na COVID-19 za celou ČR podle hlášení laboratoří.
Poslední aktualizace počtu provedených testů v tomto grafu byla provedena k půlnoci předchozího dne.

Celkový (kumulativní) počet osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID-19 dle hlášení krajských hygienických stanic a dle laboratoří a denní procentuální změna oproti dni předchozímu

Spojnicový graf udává procentuální změnu oproti předchozímu dni (pravá osa) a pruhový graf udává celkový (kumulativní) počet osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID-19 (levá osa).

Graf posuňte pohybem do stran

Legenda: Zobrazení kombinace celkového (kumulativního) počtu osob společně s denním procentuálním rozdílem proti dni předchozímu umožňuje komplexní pohled na vývoj onemocnění COVID-19 v ČR.
Aktualizace: Poslední aktualizace počtu provedených testů v tomto grafu byla provedena k půlnoci předchozího dne.

Denní vývoj podílu osob (v %) s prokázaným onemocněním COVID-19 na celkovém počtu testovaných osob v daném dni

Graf obsahuje hodnoty v procentech (%).

Graf posuňte pohybem do stran

Legenda: Každý sloupec vyjadřuje poměr pozitivně testovaných osob na COVID-19 vůči všem testovaným osobám v daný den (hodnoty grafu jsou uvedeny od 3. března 2020).
Poslední aktualizace dat v tomto grafu byla provedena k půlnoci předchozího dne.

Počet eNeschopenek vystavených z důvodu karantény


Sekce 3

Přehled osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID-19 dle hlášení krajských hygienických stanic

Celkový počet osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID-19 dle KHS

2 838

Celkový (kumulativní) počet osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID-19 dle KHS

Přehled zobrazuje kumulativní počty osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID-19, které byly verifikovány KHS, nikoliv počet všech osob s laboratorně prokázaným onemocněním.

Graf posuňte pohybem do stran

Legenda: Celkový počet osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID-19 dle hlášení krajských hygienických stanic (KHS). Evidence hlášení KHS uvádí případy po provedené verifikaci, která vyžaduje jistý čas. Z tohoto důvodu jsou tyto počty mírně nižší než celkové aktuální počty osob s prokázaným onemocněním v sekci 1, kde jsou zahrnuty i pozitivní testy hlášené laboratořemi, avšak dosud neverifikované KHS.
Poslední aktualizace počtu osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID-19 byla provedena ke dni: 1. 4. 2020 v 0.30 h (počty záznamů za aktuální den nejsou úplné vzhledem k času publikace).

Místo a země nákazy osob s COVID-19

Přehled zobrazuje souhrnné počty osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID-19, které byly verifikovány KHS, nikoliv počet všech osob s laboratorně prokázaným onemocněním.

Graf posuňte pohybem do stran

Legenda: Pruhový graf zobrazuje pouze země mimo ČR, kde byl zjištěn původ nákazy virem SARS-CoV-2.
Poslední aktualizace byla provedena ke dni: 1. 4. 2020 v 0.30 h

Počet osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID-19 dle pohlaví a věkových skupin (celkové kumulativní počty)

Přehled zobrazuje souhrnné počty osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID-19, které byly verifikovány KHS, nikoliv počet všech osob s laboratorně prokázaným onemocněním.

Ženy

1 369

Muži

1 469

Graf posuňte pohybem do stran

Věková skupina Ženy Muži Celkem
0–14 74 85 159 (5,60 %)
15–24 143 152 295 (10,39 %)
25–34 214 246 460 (16,21 %)
35–44 250 274 524 (18,46 %)
45–54 274 271 545 (19,20 %)
55–64 177 202 379 (13,35 %)
65+ 237 239 476 (16,77 %)
Legenda: Celkové počty osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID-19 podle pohlaví a věkové skupiny dle hlášení KHS.
Poslední aktualizace byla provedena ke dni: 1. 4. 2020 v 0.30 h

Sekce 4

Přehled hospitalizací pacientů s COVID-19

Přehled hospitalizací osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID-19 dle průběžného hlášení nemocnic

Tabulku posuňte pohybem do stran

Datum Aktuální počet hospitalizovaných osob Aktuální počet osob v těžkém stavu a/nebo s vysoce intenzivní péčí (UPV*, ECMO**) Aktuální podíl % osob v těžkém stavu a/nebo s vysoce intenzivní péčí (UPV*, ECMO**) z aktuálně hospitalizovaných osob Počet hospitalizovaných osob, které byly vyléčeny nebo propuštěny do domácí karantény % hospitalizovaných osob, které byly vyléčeny nebo propuštěny do domácí karantény
10.3.2020 1 0 0,00 % 0 0,00 %
11.3.2020 2 0 0,00 % 0 0,00 %
12.3.2020 4 0 0,00 % 0 0,00 %
13.3.2020 4 0 0,00 % 1 16,67 %
14.3.2020 5 0 0,00 % 1 14,29 %
15.3.2020 6 0 0,00 % 1 12,50 %
16.3.2020 19 2 10,53 % 4 18,18 %
17.3.2020 50 4 8,00 % 9 16,67 %
18.3.2020 49 5 10,20 % 10 17,24 %
19.3.2020 56 6 10,71 % 14 21,21 %
20.3.2020 67 16 23,88 % 19 23,46 %
21.3.2020 80 15 18,75 % 23 23,23 %
22.3.2020 98 19 19,39 % 33 27,27 %
23.3.2020 104 19 18,27 % 35 25,36 %
24.3.2020 122 21 17,21 % 43 27,22 %
25.3.2020 170 35 20,59 % 55 25,46 %
26.3.2020 197 36 18,27 % 61 23,46 %
27.3.2020 227 45 19,82 % 72 24,32 %
28.3.2020 263 56 21,29 % 83 24,32 %
29.3.2020 277 52 18,77 % 90 24,10 %
30.3.2020 291 64 21,99 % 101 25,40 %
* UPV: Umělá plicní ventilace
** ECMO: Mimotělní membránová oxygenace (pokročilá metoda podpory životních funkcí)
Aktualizace dat: Přehled je aktualizován jednou za den v dopoledních hodinách podle času ukončení sběru a zpracování dat za předchozí den. Poslední aktualizace byla provedena ke dni: 31. 3. 2020 v 8.55 h

Sekce 5

Přehled distribuce ochranného materiálu

Tabulkový přehled distribuovaného ochranného materiálu podle krajů ČR za Ministerstvo zdravotnictví

Tabulku posuňte pohybem do stran

Ministerstvo zdravotnictví podle rozhodnutí vlády zásobuje ochranným materiálem své přímo řízené nemocnice, krajské hygienické stanice a laboratoře, které testují na koronavirus.
Aktualizace dat: Přehled je aktualizován průběžně dle potřeb Ministerstva zdravotnictví. Poslední aktualizace byla provedena ke dni: 31. 3. 2020 v 8.55 h