COVID‑19: Zprávy a metodiky

zpět na přehled COVID‑19

Historie sdělení

6. 12. 2020 – Ministerstvo zdravotnictví nastavuje nový časový režim aktualizace dat o COVID-19

Data popisující epidemii COVID-19 jsou denně publikována na tomto portálu, jejichž součástí je interaktivní publikace protiepidemického systému PES. Data byla dlouhodobě aktualizována k půlnoci s tím, že publikace výstupů na portálu probíhala automaticky ještě v nočních hodinách. V uplynulých dnech avšak došlo k výpadkům sítě s následujícím narušením tohoto přenosu. V noci publikovaná data tak musela být doplňována. Ve snaze předejít těmto problémům bude nově celý obsah těchto webových stránek za uzavřený kalendářní den aktualizován pouze 1x denně, a to vždy k 8:00. Posunutím aktualizace na tuto ranní hodinu se získá prostor pro posílenou kontrolu dat a pro případné odstranění problémů. Věcný obsah exportů, otevřených datových sad i všech vizualizací zůstává beze změn.

23. 11. 2020 – Datová sada s diagnostickými testy: Mimořádná aktualizace dat

Datová sada s diagnostickými testy na COVID-19 je od 16. 11. 2020 doplněna dle mezinárodních metodik ECDC, které kalkulují při výpočtu míry (%) pozitivních na počtu testů (test positivity rate) na celkový počet provedených testů RT-PCR (ECDC). Provedené doplnění datových sad reaguje na zahájení testování antigenními testy v ČR a zajišťuje shodu údajů s mezinárodně publikovanými daty, které ČR hlásí podle metodik ECDC do zahraničí. Jako testy určující denní počet nově diagnostikovaných případů jsou nadále uvažovány pouze testy primárně pozitivní.

Zásadním důvodem doplnění datové sady je zahájení testování antigenními testy v ČR, u kterých je opakované vyšetření PCR indikováno jako konfirmační a nelze jej v případě negativního výsledku nezahrnout do centrálních statistik. Datová sada zatím nezahrnuje výsledky samotných antigenních testů, o jejich začlenění bude rozhodnuto na základě mezinárodních doporučení, která budou v brzké době v tomto smyslu aktualizována. Nyní provedená úprava znamená, že do výpočtu indexu rizika 23. 11. 2020 byla zahrnuta 7denní časová řada počtu testů doplněných a odvozených dle výše citované ECDC metodiky, což vede k posunu výsledků míry (%) pozitivních na počtu testů (test positivity rate) oproti indexu rizika z 22. 11. 2020, který započítává pouze testy bez výše uvedených doplnění. Tato změna se promítá i do otevřených datových sad počtu testů umožňujících ruční výpočet indexu rizika.

13. 11. 2020 – Archivace sekce stupňů pohotovosti

Sekce Stupně pohotovosti byla přesunuta do sekce Zprávy a publikace z důvodu nově vyvíjeného protiepidemického systému ČR. První verze bude na tomto portálu zveřejněna v příštím týdnu. Děkujeme za pochopení.

2. 11. 2020 – COVID-19: Datové sady pro regiony ČR: Epidemiologické charakteristiky obcí

Na základě informací z některých malých obcí eviduje správce systému ISIN problémy s přiřazením bydliště obyvatel. Jde o chybu ztotožňování bydliště v reálném čase u minority případů, kdy není uvedeno bydliště z šetření KHS a jsou dostupná pouze data z laboratoří. Bydliště je správně určeno na úrovni kraje a okresu, ale došlo k chybnému přiřazení osob ke konkrétní obci. Případy podle všeho patří do velkých měst, a drobné obce byly přiřazeny omylem. Dalším problémem může být přiřazení správného trvalého bydliště k dané obci u pacienta, který avšak v obci nepobývá (pouze je tam přihlášen k pobytu) a jeho diagnóza i léčba probíhá jinde. Správce i provozovatel ISIN děkují vedení obcí za zpětnou vazbu, neboť jinak takové chyby nelze odhalit. Publikování dat na úrovni obcí bylo vedeno snahou o bezbariérový informační servis – tato data jsou nyní ve spolupráci se správou základních registrů zpětně validována. Nejde o chyby velkého rozsahu, nicméně je nutné je dořešit. Pro starosty všech obcí je nově připravený nový internetový dashboard, který umožní rychlou zpětnou kontrolu správnosti.

1. 10. 2020 – Mimořádná aktualizace dat

V čase 8:59 proběhla mimořádná aktualizace dat z důvodu technických komplikací.

1. 10. 2020 – Aktualizace dat k času 1. října 2020 01:10

Z technických důvodů neproběhla aktualizace dat. Na odstranění této závady pracujeme. Děkujeme za pochopení

18. 9. 2020 – Stupně pohotovosti a opatření vyplývající z aktuální epidemiologické situace v ČR - důležíté sdělení

Vzhledem k velmi dynamicky se vyvíjející epidemiologické situaci bude další verze stupňů pohotovosti vydána jako mimořádná v pondělí dne 21. 9. 2020. Tato příští verze zareaguje na vývoj posledních dní. Pod následujícím odkazem najdete aktuální podobu interaktivní mapy stupňů pohotovosti.

28. 7. 2020 – Kontrola dlouhodobých hospitalizací

Zpráva o provedení kontroly dlouhodobých hospitalizací u pacientů s COVID-19: Dne 28. 7. budou na tomto webu promítnuty výsledky zpětné kontroly zdravotních záznamů u dlouhodobých hospitalizací pacientů s COVID-19. S potřebným časovým odstupem byla v nemocnicích zpětně provedena kontrola zdravotních záznamů a byly identifikovány hospitalizace a překlady pacientů, kteří do nemocnic přišli z důvodů COVID-19, avšak jejich pokračující hospitalizace již s touto nemocí nesouvisí a jde o řešení jiných zdravotních problémů. V naprosté většině jde o dlouhodobé hospitalizace pacientů, kteří jsou již negativní v testech na COVID-19 a lze je tedy vypustit z denních zpráv o celkových počtech hospitalizovaných. Kontrola je součástí rozsáhlejší retrospektivní analýzy dat, která dle nastaveného protokolu hodnotí polymorbiditu pacientů, příčiny jejich hospitalizace, náplň a průběh léčby. Je nutné zdůraznit, že v důsledku této kontroly nebyla žádná hospitalizace z databáze vyřazena, všechny hospitalizační pobyty byly retrospektivně potvrzeny jako řádně zadané a vztahující se k pacientům s nemocí COVID-19. Celkem tedy zůstává platný údaj, že souhrnný počet hospitalizovaných od počátku epidemie je k 27. 7. 1 694. Kontrola pouze navrhla ukončit sledování dlouhodobých hospitalizací a hospitalizací s následnými překlady, jejichž primární příčinou již není nemoc COVID-19.

26. 7. 2020 – Informace k počtu vyléčených

Aktuální informace k počtu vyléčených (uzdravených) pacientů s COVID-19: v souvislosti s řešením lokálních ohnisek začal v ČR narůstat počet osob, které jsou centrálně vedeny jako "COVID pozitivní". Jde v drtivé většině o primárně nakažené pacienty, kteří nemoc prodělávají bez příznaků nebo velmi lehce, bez potřeby zdravotních služeb. Tito lidé byli pozitivně diagnostikováni, a od té doby procházejí opakovanými testy. Jelikož prioritou práce KHS bylo a je zejména podchycení nově nakažených, prodloužila se doba do zpětné revize dříve pozitivních případů, ačkoli řada z nich již absolvovala vícenásobné testy anebo setrvali v karanténě potřebnou dobu a nejsou dále infekční. Proto byl ministrem zdravotnictví nařízen zpětný audit těchto případů, který právě nyní odborníci KHS provádějí. Výsledkem auditu bude upřesnění počtu aktuálně nemocných osob - o výsledku vás budeme informovat v nejbližších dnech i formou aktuální zprávy.

Odborná publikace:
Komenda M., Bulhart V., Karolyi M., et al. Complex reporting of coronavirus disease (COVID-19) epidemic in the Czech Republic: use of interactive web-based application in practice. Journal of Medical Internet Research. 2020, 22(5), e19367.
zpět na přehled COVID‑19