COVID‑19: Kapacity lůžkové péče

Níže jsou zobrazené pravidelně sledované a denně aktualizované informace o kapacitách zdravotnických zařízení lůžkové péče v ČR (souhrnný pohled za celou ČR a regionální pohled podle krajů). Pravidelně jsou aktualizovaná lůžka, která umožňují poskytování daného typu péče, tj. mají nezbytný personál a odpovídající materiálně technické zabezpečení. Definování nezbytného počtu personálu pro daný typ lůžka se může mezi jednotlivými nemocnicemi lišit. Podbarvení jednotlivých karet slouží k rychlé orientaci napříč volnými kapacitami.

Význam barev: bílá barva = 31 % až 100 % volné kapacity, žlutá barva = 11 % až 30 % volné kapacity, červená barva = 0 % až 10 % volné kapacity.

Přehled ČR

Přehled aktualizován 25. 5. 2022 v 17:40 h

Lůžka (standardní s kyslíkem)

kapacita: volná / celkem

5 335 / 22 264

23 %

COVID+ 798
COVID- 4 537

Lůžka (s možností HFNO)

kapacita: volná / celkem

667 / 1 414

47 %

COVID+ 387
COVID- 280

Lůžka (s možností UPV)

kapacita: volná / celkem

473 / 1 905

24 %

COVID+ 166
COVID- 307

Lůžka (infekční oddělení s kyslíkem)

kapacita: volná / celkem

348 / 748

46 %

COVID+ 277
COVID- 71

Lůžka (infekční oddělení s možností HFNO)

kapacita: volná / celkem

94 / 147

63 %

COVID+ 79
COVID- 15

Lůžka (infekčním oddělení s možností UPV)

kapacita: volná / celkem

9 / 30

30 %

COVID+ 8
COVID- 1

Přístroje: Anesteziologické přístroje s ventilátorem

kapacita: volná / celkem

813 / 1 056

76 %

Přístroj: ECMO

kapacita: volná / celkem

71 / 94

75 %

Přístroje: CVVHD

kapacita: volná / celkem

229 / 306

74 %

Přístroje: Ventilátory (přenosné)

kapacita: volná / celkem

460 / 493

93 %

COVID+ = volná kapacita pro COVID pozitivní pacienty, COVID- = volná kapacita pro COVID negativní pacienty.

Sledované kapacity:

  • Lůžka (standardní s kyslíkem) - Lůžka vybavena zdrojem kyslíku (rozvodem kapalného kyslíku nebo koncentrátorem kyslíku)
  • Lůžka (s možností HFNO) - Lůžka, u kterých je používán přístroj HFNO (vysokoprůtoková aplikace kyslíku) nebo CPAP (trvalý pozitivní přetlak v dýchacích cestách)
  • Lůžka (s možností UPV) - Lůžka, u kterých je používán přístroj UPV (umělá plicní ventilace) a NIV (neinvazivní ventilace)
  • Lůžka (infekční oddělení s kyslíkem) - Lůžka na infekčním oddělení, která jsou vybavena zdrojem kyslíku (rozvodem kapalného kyslíku nebo koncentrátorem kyslíku)
  • Lůžka (infekční oddělení s možností HFNO) - Lůžka na infekčním oddělení, u kterých je používán přístroj HFNO (vysokoprůtoková aplikace kyslíku)
  • Lůžka (infekčním oddělení s možností UPV) - Lůžka na infekčním oddělení, u kterých je používán přístroj je používán přístroj UPV (umělá plicní ventilace)
  • Přístroje: ECMO - Extrakorporální membránová oxygenace (mimotělní podpora života)
  • Přístroje: CVVHD - CVVHD (kontinuální venovenózní hemodialýza)
  • Přístroje: Ventilátory přenosné - Přenosné nebo transportní ventilátory
  • Přístroje: Anesteziologické přístroje s ventilátorem - Anesteziologické přístroje s ventilátorem

Přehled krajů

STC | HKK | LBK | ULK | KVK | PLK | JHC | PHA | MSK | ZLK | OLK | JHM | VYS | PAK

Středočeský kraj (STC)

Lůžka (standardní s kyslíkem)

kapacita: volná / celkem

334 / 1 853

18 %

COVID+ 81
COVID- 253

Lůžka (s možností HFNO)

kapacita: volná / celkem

77 / 124

62 %

COVID+ 45
COVID- 32

Lůžka (s možností UPV)

kapacita: volná / celkem

37 / 104

35 %

COVID+ 19
COVID- 18

Lůžka (infekční oddělení s kyslíkem)

kapacita: volná / celkem

3 / 21

14 %

COVID+ 1
COVID- 2

Lůžka (infekční oddělení s možností HFNO)

kapacita: volná / celkem

4 / 6

66 %

COVID+ 3
COVID- 1

Lůžka (infekčním oddělení s možností UPV)

kapacita: volná / celkem

2 / 3

66 %

COVID+ 2
COVID- 0

Přístroje: Anesteziologické přístroje s ventilátorem

kapacita: volná / celkem

28 / 61

45 %

Přístroj: ECMO

kapacita: volná / celkem

1 / 1

100 %

Přístroje: CVVHD

kapacita: volná / celkem

15 / 21

71 %

Přístroje: Ventilátory (přenosné)

kapacita: volná / celkem

38 / 38

100 %

Královéhradecký kraj (HKK)

Lůžka (standardní s kyslíkem)

kapacita: volná / celkem

170 / 1 363

12 %

COVID+ 21
COVID- 149

Lůžka (s možností HFNO)

kapacita: volná / celkem

22 / 81

27 %

COVID+ 5
COVID- 17

Lůžka (s možností UPV)

kapacita: volná / celkem

23 / 111

20 %

COVID+ 6
COVID- 17

Lůžka (infekční oddělení s kyslíkem)

kapacita: volná / celkem

7 / 17

41 %

COVID+ 7
COVID- 0

Lůžka (infekční oddělení s možností HFNO)

kapacita: volná / celkem

0 / 8

0 %

COVID+ 0
COVID- 0

Lůžka (infekčním oddělení s možností UPV)

kapacita: volná / celkem

0 / 0

0 %

COVID+ 0
COVID- 0

Přístroje: Anesteziologické přístroje s ventilátorem

kapacita: volná / celkem

57 / 59

96 %

Přístroj: ECMO

kapacita: volná / celkem

5 / 8

62 %

Přístroje: CVVHD

kapacita: volná / celkem

16 / 21

76 %

Přístroje: Ventilátory (přenosné)

kapacita: volná / celkem

35 / 35

100 %

Liberecký kraj (LBK)

Lůžka (standardní s kyslíkem)

kapacita: volná / celkem

269 / 845

31 %

COVID+ 26
COVID- 243

Lůžka (s možností HFNO)

kapacita: volná / celkem

12 / 19

63 %

COVID+ 5
COVID- 7

Lůžka (s možností UPV)

kapacita: volná / celkem

17 / 75

22 %

COVID+ 6
COVID- 11

Přístroje: Anesteziologické přístroje s ventilátorem

kapacita: volná / celkem

46 / 49

93 %

Přístroj: ECMO

kapacita: volná / celkem

3 / 3

100 %

Přístroje: CVVHD

kapacita: volná / celkem

6 / 10

60 %

Přístroje: Ventilátory (přenosné)

kapacita: volná / celkem

12 / 23

52 %

Ústecký kraj (ULK)

Lůžka (standardní s kyslíkem)

kapacita: volná / celkem

403 / 1 561

25 %

COVID+ 38
COVID- 365

Lůžka (s možností HFNO)

kapacita: volná / celkem

59 / 146

40 %

COVID+ 22
COVID- 37

Lůžka (s možností UPV)

kapacita: volná / celkem

27 / 115

23 %

COVID+ 8
COVID- 19

Lůžka (infekční oddělení s kyslíkem)

kapacita: volná / celkem

6 / 30

20 %

COVID+ 6
COVID- 0

Lůžka (infekčním oddělení s možností UPV)

kapacita: volná / celkem

3 / 10

30 %

COVID+ 3
COVID- 0

Přístroje: Anesteziologické přístroje s ventilátorem

kapacita: volná / celkem

91 / 101

90 %

Přístroj: ECMO

kapacita: volná / celkem

3 / 3

100 %

Přístroje: CVVHD

kapacita: volná / celkem

17 / 19

89 %

Přístroje: Ventilátory (přenosné)

kapacita: volná / celkem

50 / 50

100 %

Karlovarský kraj (KVK)

Lůžka (standardní s kyslíkem)

kapacita: volná / celkem

92 / 418

22 %

COVID+ 25
COVID- 67

Lůžka (s možností HFNO)

kapacita: volná / celkem

8 / 40

20 %

COVID+ 7
COVID- 1

Lůžka (s možností UPV)

kapacita: volná / celkem

9 / 44

20 %

COVID+ 3
COVID- 6

Lůžka (infekční oddělení s kyslíkem)

kapacita: volná / celkem

6 / 20

30 %

COVID+ 6
COVID- 0

Přístroje: Anesteziologické přístroje s ventilátorem

kapacita: volná / celkem

17 / 26

65 %

Přístroje: CVVHD

kapacita: volná / celkem

6 / 7

85 %

Přístroje: Ventilátory (přenosné)

kapacita: volná / celkem

10 / 10

100 %

Plzeňský kraj (PLK)

Lůžka (standardní s kyslíkem)

kapacita: volná / celkem

432 / 1 651

26 %

COVID+ 57
COVID- 375

Lůžka (s možností HFNO)

kapacita: volná / celkem

54 / 93

58 %

COVID+ 49
COVID- 5

Lůžka (s možností UPV)

kapacita: volná / celkem

38 / 128

29 %

COVID+ 17
COVID- 21

Lůžka (infekční oddělení s kyslíkem)

kapacita: volná / celkem

20 / 44

45 %

COVID+ 6
COVID- 14

Lůžka (infekční oddělení s možností HFNO)

kapacita: volná / celkem

0 / 0

0 %

COVID+ 0
COVID- 0

Lůžka (infekčním oddělení s možností UPV)

kapacita: volná / celkem

0 / 0

0 %

COVID+ 0
COVID- 0

Přístroje: Anesteziologické přístroje s ventilátorem

kapacita: volná / celkem

67 / 77

87 %

Přístroj: ECMO

kapacita: volná / celkem

5 / 5

100 %

Přístroje: CVVHD

kapacita: volná / celkem

15 / 17

88 %

Přístroje: Ventilátory (přenosné)

kapacita: volná / celkem

56 / 56

100 %

Jihočeský kraj (JHC)

Lůžka (standardní s kyslíkem)

kapacita: volná / celkem

539 / 1 634

32 %

COVID+ 117
COVID- 422

Lůžka (s možností HFNO)

kapacita: volná / celkem

46 / 64

71 %

COVID+ 37
COVID- 9

Lůžka (s možností UPV)

kapacita: volná / celkem

34 / 64

53 %

COVID+ 18
COVID- 16

Lůžka (infekční oddělení s kyslíkem)

kapacita: volná / celkem

39 / 70

55 %

COVID+ 37
COVID- 2

Lůžka (infekční oddělení s možností HFNO)

kapacita: volná / celkem

26 / 33

78 %

COVID+ 25
COVID- 1

Lůžka (infekčním oddělení s možností UPV)

kapacita: volná / celkem

0 / 0

0 %

COVID+ 0
COVID- 0

Přístroje: Anesteziologické přístroje s ventilátorem

kapacita: volná / celkem

31 / 64

48 %

Přístroj: ECMO

kapacita: volná / celkem

2 / 2

100 %

Přístroje: CVVHD

kapacita: volná / celkem

14 / 16

87 %

Přístroje: Ventilátory (přenosné)

kapacita: volná / celkem

21 / 21

100 %

Hlavní město Praha (PHA)

Lůžka (standardní s kyslíkem)

kapacita: volná / celkem

456 / 2 559

17 %

COVID+ 25
COVID- 431

Lůžka (s možností HFNO)

kapacita: volná / celkem

37 / 222

16 %

COVID+ 12
COVID- 25

Lůžka (s možností UPV)

kapacita: volná / celkem

45 / 428

10 %

COVID+ 6
COVID- 39

Lůžka (infekční oddělení s kyslíkem)

kapacita: volná / celkem

34 / 55

61 %

COVID+ 21
COVID- 13

Lůžka (infekční oddělení s možností HFNO)

kapacita: volná / celkem

28 / 28

100 %

COVID+ 16
COVID- 12

Lůžka (infekčním oddělení s možností UPV)

kapacita: volná / celkem

0 / 5

0 %

COVID+ 0
COVID- 0

Přístroje: Anesteziologické přístroje s ventilátorem

kapacita: volná / celkem

131 / 193

67 %

Přístroj: ECMO

kapacita: volná / celkem

21 / 37

56 %

Přístroje: CVVHD

kapacita: volná / celkem

44 / 71

61 %

Přístroje: Ventilátory (přenosné)

kapacita: volná / celkem

66 / 80

82 %

Moravskoslezský kraj (MSK)

Lůžka (standardní s kyslíkem)

kapacita: volná / celkem

530 / 2 809

18 %

COVID+ 101
COVID- 429

Lůžka (s možností HFNO)

kapacita: volná / celkem

113 / 205

55 %

COVID+ 82
COVID- 31

Lůžka (s možností UPV)

kapacita: volná / celkem

66 / 311

21 %

COVID+ 25
COVID- 41

Lůžka (infekční oddělení s kyslíkem)

kapacita: volná / celkem

58 / 140

41 %

COVID+ 38
COVID- 20

Lůžka (infekční oddělení s možností HFNO)

kapacita: volná / celkem

6 / 19

31 %

COVID+ 5
COVID- 1

Lůžka (infekčním oddělení s možností UPV)

kapacita: volná / celkem

1 / 2

50 %

COVID+ 1
COVID- 0

Přístroje: Anesteziologické přístroje s ventilátorem

kapacita: volná / celkem

98 / 109

89 %

Přístroj: ECMO

kapacita: volná / celkem

11 / 13

84 %

Přístroje: CVVHD

kapacita: volná / celkem

23 / 31

74 %

Přístroje: Ventilátory (přenosné)

kapacita: volná / celkem

55 / 62

88 %

Zlínský kraj (ZLK)

Lůžka (standardní s kyslíkem)

kapacita: volná / celkem

169 / 807

20 %

COVID+ 21
COVID- 148

Lůžka (s možností HFNO)

kapacita: volná / celkem

49 / 91

53 %

COVID+ 37
COVID- 12

Lůžka (s možností UPV)

kapacita: volná / celkem

35 / 82

42 %

COVID+ 18
COVID- 17

Lůžka (infekční oddělení s kyslíkem)

kapacita: volná / celkem

26 / 45

57 %

COVID+ 26
COVID- 0

Lůžka (infekční oddělení s možností HFNO)

kapacita: volná / celkem

13 / 22

59 %

COVID+ 13
COVID- 0

Přístroje: Anesteziologické přístroje s ventilátorem

kapacita: volná / celkem

19 / 36

52 %

Přístroj: ECMO

kapacita: volná / celkem

1 / 2

50 %

Přístroje: CVVHD

kapacita: volná / celkem

13 / 15

86 %

Přístroje: Ventilátory (přenosné)

kapacita: volná / celkem

16 / 16

100 %

Olomoucký kraj (OLK)

Lůžka (standardní s kyslíkem)

kapacita: volná / celkem

310 / 1 545

20 %

COVID+ 66
COVID- 244

Lůžka (s možností HFNO)

kapacita: volná / celkem

22 / 40

55 %

COVID+ 8
COVID- 14

Lůžka (s možností UPV)

kapacita: volná / celkem

42 / 133

31 %

COVID+ 8
COVID- 34

Lůžka (infekční oddělení s kyslíkem)

kapacita: volná / celkem

5 / 25

20 %

COVID+ 5
COVID- 0

Lůžka (infekční oddělení s možností HFNO)

kapacita: volná / celkem

4 / 6

66 %

COVID+ 4
COVID- 0

Lůžka (infekčním oddělení s možností UPV)

kapacita: volná / celkem

1 / 2

50 %

COVID+ 1
COVID- 0

Přístroje: Anesteziologické přístroje s ventilátorem

kapacita: volná / celkem

50 / 64

78 %

Přístroj: ECMO

kapacita: volná / celkem

4 / 4

100 %

Přístroje: CVVHD

kapacita: volná / celkem

12 / 15

80 %

Přístroje: Ventilátory (přenosné)

kapacita: volná / celkem

25 / 25

100 %

Jihomoravský kraj (JHM)

Lůžka (standardní s kyslíkem)

kapacita: volná / celkem

701 / 2 581

27 %

COVID+ 111
COVID- 590

Lůžka (s možností HFNO)

kapacita: volná / celkem

109 / 184

59 %

COVID+ 54
COVID- 55

Lůžka (s možností UPV)

kapacita: volná / celkem

64 / 189

33 %

COVID+ 19
COVID- 45

Lůžka (infekční oddělení s kyslíkem)

kapacita: volná / celkem

70 / 127

55 %

COVID+ 50
COVID- 20

Lůžka (infekční oddělení s možností HFNO)

kapacita: volná / celkem

12 / 23

52 %

COVID+ 12
COVID- 0

Lůžka (infekčním oddělení s možností UPV)

kapacita: volná / celkem

2 / 6

33 %

COVID+ 1
COVID- 1

Přístroje: Anesteziologické přístroje s ventilátorem

kapacita: volná / celkem

105 / 124

84 %

Přístroj: ECMO

kapacita: volná / celkem

14 / 15

93 %

Přístroje: CVVHD

kapacita: volná / celkem

27 / 39

69 %

Přístroje: Ventilátory (přenosné)

kapacita: volná / celkem

48 / 49

97 %

Kraj Vysočina (VYS)

Lůžka (standardní s kyslíkem)

kapacita: volná / celkem

658 / 1 749

37 %

COVID+ 54
COVID- 604

Lůžka (s možností HFNO)

kapacita: volná / celkem

21 / 36

58 %

COVID+ 7
COVID- 14

Lůžka (s možností UPV)

kapacita: volná / celkem

20 / 62

32 %

COVID+ 6
COVID- 14

Lůžka (infekční oddělení s kyslíkem)

kapacita: volná / celkem

47 / 102

46 %

COVID+ 47
COVID- 0

Lůžka (infekční oddělení s možností HFNO)

kapacita: volná / celkem

1 / 2

50 %

COVID+ 1
COVID- 0

Lůžka (infekčním oddělení s možností UPV)

kapacita: volná / celkem

0 / 2

0 %

COVID+ 0
COVID- 0

Přístroje: Anesteziologické přístroje s ventilátorem

kapacita: volná / celkem

36 / 51

70 %

Přístroje: CVVHD

kapacita: volná / celkem

11 / 11

100 %

Přístroje: Ventilátory (přenosné)

kapacita: volná / celkem

15 / 15

100 %

Pardubický kraj (PAK)

Lůžka (standardní s kyslíkem)

kapacita: volná / celkem

272 / 889

30 %

COVID+ 55
COVID- 217

Lůžka (s možností HFNO)

kapacita: volná / celkem

38 / 69

55 %

COVID+ 17
COVID- 21

Lůžka (s možností UPV)

kapacita: volná / celkem

16 / 59

27 %

COVID+ 7
COVID- 9

Lůžka (infekční oddělení s kyslíkem)

kapacita: volná / celkem

27 / 52

51 %

COVID+ 27
COVID- 0

Lůžka (infekční oddělení s možností HFNO)

kapacita: volná / celkem

0 / 0

0 %

COVID+ 0
COVID- 0

Lůžka (infekčním oddělení s možností UPV)

kapacita: volná / celkem

0 / 0

0 %

COVID+ 0
COVID- 0

Přístroje: Anesteziologické přístroje s ventilátorem

kapacita: volná / celkem

37 / 42

88 %

Přístroj: ECMO

kapacita: volná / celkem

1 / 1

100 %

Přístroje: CVVHD

kapacita: volná / celkem

10 / 13

76 %

Přístroje: Ventilátory (přenosné)

kapacita: volná / celkem

13 / 13

100 %