COVID‑19: Kapacity lůžkové péče

Níže jsou zobrazené pravidelně sledované a denně aktualizované informace o kapacitách zdravotnických zařízení lůžkové péče v ČR (souhrnný pohled za celou ČR a regionální pohled podle krajů). Pravidelně jsou aktualizovaná lůžka, která umožňují poskytování daného typu péče, tj. mají nezbytný personál a odpovídající materiálně technické zabezpečení. Definování nezbytného počtu personálu pro daný typ lůžka se může mezi jednotlivými nemocnicemi lišit. Podbarvení jednotlivých karet slouží k rychlé orientaci napříč volnými kapacitami. Význam barev: bílá barva = 31 % až 100 % volné kapacity, žlutá barva = 11 % až 30 % volné kapacity, červená barva = 0 % až 10 % volné kapacity.

Přehled ČR

Přehled aktualizován 2. 12. 2020 v 0.32 h

Přístroj: ECMO

kapacita: volná / celkem

37 / 81

45 %

Přístroj: UPV

kapacita: volná / celkem

995 / 2 130

46 %

Přístroj: CRRT (kontinuální dialýza)

kapacita: volná / celkem

223 / 318

70 %

Přístroj: IHD (intermitentní dialýza)

kapacita: volná / celkem

136 / 249

54 %

Lůžka (ARO+JIP dospělí)

kapacita: volná / celkem

949 / 3 832

24 %

COVID+ 332
COVID- 617

Lůžka (standardní s kyslíkem)

kapacita: volná / celkem

6 539 / 21 266

30 %

COVID+ 1 344
COVID- 5 195

Ventilátory (přenosné)

kapacita: volná / celkem

512 / 578

88 %

Ventilátory (operační sál)

kapacita: volná / celkem

775 / 871

88 %

Reprofilizovaná kapacita: Lůžka IP (UPV +/- )

kapacita: volná / skutečná

327 / 788

41 %

kapacita: skutečná / plánovaná

788 / 1 627

48 %

Reprofilizovaná kapacita: Lůžka standardní s kyslíkem

kapacita: volná / skutečná

1 624 / 3 696

43 %

kapacita: skutečná / plánovaná

3 696 / 6 108

60 %

COVID+ = volná kapacita pro COVID pozitivní pacienty, COVID- = volná kapacita pro COVID negativní pacienty, Přístroj ECMO = přístroje na mimoplicní okysličení krve, Přístroj UPV = umělá plicní ventilace, Reprofilizovaná kapacita = lůžka, která byla původně (za běžného chodu zdravotnického zařízení) určena k poskytování péče jiného typu nebo péče jiného oboru/odbornosti (pouze pro COVID pozitivní pacienty: lůžka intenzivní péče a lůžka standardní s kyslíkem), Reprofilizovaná kapacita: Lůžka IP (UPV +/- ) = lůžka s možností i bez možnosti UPV.

Přehled krajů

PHA | STC | JHC | PLK | KVK | ULK | LBK | HKK | PAK | VYS | JHM | OLK | ZLK | MSK
Přehled aktualizován 2. 12. 2020 v 0.32 h

Hlavní město Praha (PHA)

Přístroj: ECMO

kapacita: volná / celkem

14 / 33

42 %

Přístroj: UPV

kapacita: volná / celkem

132 / 390

33 %

Přístroj: CRRT (kontinuální dialýza)

kapacita: volná / celkem

38 / 74

51 %

Přístroj: IHD (intermitentní dialýza)

kapacita: volná / celkem

23 / 32

71 %

Lůžka (ARO+JIP dospělí)

kapacita: volná / celkem

150 / 836

17 %

COVID+ 35
COVID- 115

Lůžka (standardní s kyslíkem)

kapacita: volná / celkem

707 / 3 199

22 %

COVID+ 168
COVID- 539

Ventilátory (přenosné)

kapacita: volná / celkem

90 / 132

68 %

Ventilátory (operační sál)

kapacita: volná / celkem

94 / 135

69 %

Reprofilizovaná kapacita: Lůžka IP (UPV +/- )

kapacita: volná / skutečná

29 / 108

26 %

kapacita: skutečná / plánovaná

108 / 349

30 %

Reprofilizovaná kapacita: Lůžka standardní s kyslíkem

kapacita: volná / skutečná

241 / 459

52 %

kapacita: skutečná / plánovaná

459 / 929

49 %

Středočeský kraj (STC)

Přístroj: ECMO

kapacita: volná / celkem

0 / 0

0 %

Přístroj: UPV

kapacita: volná / celkem

44 / 124

35 %

Přístroj: CRRT (kontinuální dialýza)

kapacita: volná / celkem

14 / 22

63 %

Přístroj: IHD (intermitentní dialýza)

kapacita: volná / celkem

3 / 3

100 %

Lůžka (ARO+JIP dospělí)

kapacita: volná / celkem

63 / 265

23 %

COVID+ 29
COVID- 34

Lůžka (standardní s kyslíkem)

kapacita: volná / celkem

463 / 2 090

22 %

COVID+ 101
COVID- 362

Ventilátory (přenosné)

kapacita: volná / celkem

34 / 34

100 %

Ventilátory (operační sál)

kapacita: volná / celkem

55 / 56

98 %

Reprofilizovaná kapacita: Lůžka IP (UPV +/- )

kapacita: volná / skutečná

33 / 58

56 %

kapacita: skutečná / plánovaná

58 / 123

47 %

Reprofilizovaná kapacita: Lůžka standardní s kyslíkem

kapacita: volná / skutečná

123 / 271

45 %

kapacita: skutečná / plánovaná

271 / 510

53 %

Jihočeský kraj (JHC)

Přístroj: ECMO

kapacita: volná / celkem

3 / 3

100 %

Přístroj: UPV

kapacita: volná / celkem

45 / 71

63 %

Přístroj: CRRT (kontinuální dialýza)

kapacita: volná / celkem

14 / 20

70 %

Přístroj: IHD (intermitentní dialýza)

kapacita: volná / celkem

11 / 44

25 %

Lůžka (ARO+JIP dospělí)

kapacita: volná / celkem

99 / 252

39 %

COVID+ 36
COVID- 63

Lůžka (standardní s kyslíkem)

kapacita: volná / celkem

722 / 1 697

42 %

COVID+ 192
COVID- 530

Ventilátory (přenosné)

kapacita: volná / celkem

29 / 29

100 %

Ventilátory (operační sál)

kapacita: volná / celkem

32 / 59

54 %

Reprofilizovaná kapacita: Lůžka IP (UPV +/- )

kapacita: volná / skutečná

27 / 37

72 %

kapacita: skutečná / plánovaná

37 / 84

44 %

Reprofilizovaná kapacita: Lůžka standardní s kyslíkem

kapacita: volná / skutečná

77 / 102

75 %

kapacita: skutečná / plánovaná

102 / 371

27 %

Plzeňský kraj (PLK)

Přístroj: ECMO

kapacita: volná / celkem

2 / 4

50 %

Přístroj: UPV

kapacita: volná / celkem

71 / 115

61 %

Přístroj: CRRT (kontinuální dialýza)

kapacita: volná / celkem

16 / 17

94 %

Přístroj: IHD (intermitentní dialýza)

kapacita: volná / celkem

9 / 9

100 %

Lůžka (ARO+JIP dospělí)

kapacita: volná / celkem

31 / 150

20 %

COVID+ 2
COVID- 29

Lůžka (standardní s kyslíkem)

kapacita: volná / celkem

369 / 1 232

29 %

COVID+ 0
COVID- 369

Ventilátory (přenosné)

kapacita: volná / celkem

54 / 55

98 %

Ventilátory (operační sál)

kapacita: volná / celkem

72 / 75

96 %

Reprofilizovaná kapacita: Lůžka IP (UPV +/- )

kapacita: volná / skutečná

20 / 49

40 %

kapacita: skutečná / plánovaná

49 / 67

73 %

Reprofilizovaná kapacita: Lůžka standardní s kyslíkem

kapacita: volná / skutečná

188 / 364

51 %

kapacita: skutečná / plánovaná

364 / 348

104 %

Karlovarský kraj (KVK)

Přístroj: ECMO

kapacita: volná / celkem

0 / 1

0 %

Přístroj: UPV

kapacita: volná / celkem

16 / 35

45 %

Přístroj: CRRT (kontinuální dialýza)

kapacita: volná / celkem

3 / 6

50 %

Přístroj: IHD (intermitentní dialýza)

kapacita: volná / celkem

5 / 6

83 %

Lůžka (ARO+JIP dospělí)

kapacita: volná / celkem

23 / 78

29 %

COVID+ 11
COVID- 12

Lůžka (standardní s kyslíkem)

kapacita: volná / celkem

111 / 598

18 %

COVID+ 52
COVID- 59

Ventilátory (přenosné)

kapacita: volná / celkem

16 / 16

100 %

Ventilátory (operační sál)

kapacita: volná / celkem

13 / 13

100 %

Reprofilizovaná kapacita: Lůžka IP (UPV +/- )

kapacita: volná / skutečná

2 / 8

25 %

kapacita: skutečná / plánovaná

8 / 31

25 %

Reprofilizovaná kapacita: Lůžka standardní s kyslíkem

kapacita: volná / skutečná

10 / 20

50 %

kapacita: skutečná / plánovaná

20 / 141

14 %

Ústecký kraj (ULK)

Přístroj: ECMO

kapacita: volná / celkem

1 / 2

50 %

Přístroj: UPV

kapacita: volná / celkem

65 / 160

40 %

Přístroj: CRRT (kontinuální dialýza)

kapacita: volná / celkem

11 / 20

55 %

Přístroj: IHD (intermitentní dialýza)

kapacita: volná / celkem

8 / 19

42 %

Lůžka (ARO+JIP dospělí)

kapacita: volná / celkem

61 / 251

24 %

COVID+ 32
COVID- 29

Lůžka (standardní s kyslíkem)

kapacita: volná / celkem

575 / 1 368

42 %

COVID+ 89
COVID- 486

Ventilátory (přenosné)

kapacita: volná / celkem

50 / 50

100 %

Ventilátory (operační sál)

kapacita: volná / celkem

97 / 97

100 %

Reprofilizovaná kapacita: Lůžka IP (UPV +/- )

kapacita: volná / skutečná

17 / 47

36 %

kapacita: skutečná / plánovaná

47 / 112

41 %

Reprofilizovaná kapacita: Lůžka standardní s kyslíkem

kapacita: volná / skutečná

69 / 199

34 %

kapacita: skutečná / plánovaná

199 / 496

40 %

Liberecký kraj (LBK)

Přístroj: ECMO

kapacita: volná / celkem

1 / 2

50 %

Přístroj: UPV

kapacita: volná / celkem

32 / 102

31 %

Přístroj: CRRT (kontinuální dialýza)

kapacita: volná / celkem

11 / 12

91 %

Přístroj: IHD (intermitentní dialýza)

kapacita: volná / celkem

3 / 30

10 %

Lůžka (ARO+JIP dospělí)

kapacita: volná / celkem

36 / 112

32 %

COVID+ 17
COVID- 19

Lůžka (standardní s kyslíkem)

kapacita: volná / celkem

189 / 803

23 %

COVID+ 21
COVID- 168

Ventilátory (přenosné)

kapacita: volná / celkem

14 / 14

100 %

Ventilátory (operační sál)

kapacita: volná / celkem

43 / 45

95 %

Reprofilizovaná kapacita: Lůžka IP (UPV +/- )

kapacita: volná / skutečná

8 / 34

23 %

kapacita: skutečná / plánovaná

34 / 72

47 %

Reprofilizovaná kapacita: Lůžka standardní s kyslíkem

kapacita: volná / skutečná

72 / 193

37 %

kapacita: skutečná / plánovaná

193 / 239

80 %

Královéhradecký kraj (HKK)

Přístroj: ECMO

kapacita: volná / celkem

6 / 7

85 %

Přístroj: UPV

kapacita: volná / celkem

39 / 123

31 %

Přístroj: CRRT (kontinuální dialýza)

kapacita: volná / celkem

14 / 20

70 %

Přístroj: IHD (intermitentní dialýza)

kapacita: volná / celkem

10 / 20

50 %

Lůžka (ARO+JIP dospělí)

kapacita: volná / celkem

47 / 233

20 %

COVID+ 10
COVID- 37

Lůžka (standardní s kyslíkem)

kapacita: volná / celkem

161 / 1 344

11 %

COVID+ 6
COVID- 155

Ventilátory (přenosné)

kapacita: volná / celkem

35 / 48

72 %

Ventilátory (operační sál)

kapacita: volná / celkem

58 / 58

100 %

Reprofilizovaná kapacita: Lůžka IP (UPV +/- )

kapacita: volná / skutečná

14 / 45

31 %

kapacita: skutečná / plánovaná

45 / 92

48 %

Reprofilizovaná kapacita: Lůžka standardní s kyslíkem

kapacita: volná / skutečná

93 / 283

32 %

kapacita: skutečná / plánovaná

283 / 379

74 %

Pardubický kraj (PAK)

Přístroj: ECMO

kapacita: volná / celkem

0 / 0

0 %

Přístroj: UPV

kapacita: volná / celkem

45 / 80

56 %

Přístroj: CRRT (kontinuální dialýza)

kapacita: volná / celkem

13 / 14

92 %

Přístroj: IHD (intermitentní dialýza)

kapacita: volná / celkem

2 / 2

100 %

Lůžka (ARO+JIP dospělí)

kapacita: volná / celkem

31 / 133

23 %

COVID+ 9
COVID- 22

Lůžka (standardní s kyslíkem)

kapacita: volná / celkem

176 / 440

40 %

COVID+ 29
COVID- 147

Ventilátory (přenosné)

kapacita: volná / celkem

10 / 10

100 %

Ventilátory (operační sál)

kapacita: volná / celkem

42 / 47

89 %

Reprofilizovaná kapacita: Lůžka IP (UPV +/- )

kapacita: volná / skutečná

18 / 31

58 %

kapacita: skutečná / plánovaná

31 / 56

55 %

Reprofilizovaná kapacita: Lůžka standardní s kyslíkem

kapacita: volná / skutečná

99 / 251

39 %

kapacita: skutečná / plánovaná

251 / 269

93 %

Kraj Vysočina (VYS)

Přístroj: ECMO

kapacita: volná / celkem

0 / 0

0 %

Přístroj: UPV

kapacita: volná / celkem

52 / 83

62 %

Přístroj: CRRT (kontinuální dialýza)

kapacita: volná / celkem

9 / 11

81 %

Přístroj: IHD (intermitentní dialýza)

kapacita: volná / celkem

17 / 29

58 %

Lůžka (ARO+JIP dospělí)

kapacita: volná / celkem

54 / 154

35 %

COVID+ 23
COVID- 31

Lůžka (standardní s kyslíkem)

kapacita: volná / celkem

576 / 1 467

39 %

COVID+ 136
COVID- 440

Ventilátory (přenosné)

kapacita: volná / celkem

16 / 16

100 %

Ventilátory (operační sál)

kapacita: volná / celkem

18 / 18

100 %

Reprofilizovaná kapacita: Lůžka IP (UPV +/- )

kapacita: volná / skutečná

17 / 23

73 %

kapacita: skutečná / plánovaná

23 / 63

36 %

Reprofilizovaná kapacita: Lůžka standardní s kyslíkem

kapacita: volná / skutečná

96 / 143

67 %

kapacita: skutečná / plánovaná

143 / 299

47 %

Jihomoravský kraj (JHM)

Přístroj: ECMO

kapacita: volná / celkem

6 / 13

46 %

Přístroj: UPV

kapacita: volná / celkem

156 / 268

58 %

Přístroj: CRRT (kontinuální dialýza)

kapacita: volná / celkem

29 / 40

72 %

Přístroj: IHD (intermitentní dialýza)

kapacita: volná / celkem

11 / 11

100 %

Lůžka (ARO+JIP dospělí)

kapacita: volná / celkem

139 / 547

25 %

COVID+ 47
COVID- 92

Lůžka (standardní s kyslíkem)

kapacita: volná / celkem

944 / 2 215

42 %

COVID+ 245
COVID- 699

Ventilátory (přenosné)

kapacita: volná / celkem

54 / 55

98 %

Ventilátory (operační sál)

kapacita: volná / celkem

72 / 78

92 %

Reprofilizovaná kapacita: Lůžka IP (UPV +/- )

kapacita: volná / skutečná

55 / 122

45 %

kapacita: skutečná / plánovaná

122 / 223

54 %

Reprofilizovaná kapacita: Lůžka standardní s kyslíkem

kapacita: volná / skutečná

184 / 378

48 %

kapacita: skutečná / plánovaná

378 / 756

50 %

Olomoucký kraj (OLK)

Přístroj: ECMO

kapacita: volná / celkem

0 / 2

0 %

Přístroj: UPV

kapacita: volná / celkem

88 / 186

47 %

Přístroj: CRRT (kontinuální dialýza)

kapacita: volná / celkem

16 / 19

84 %

Přístroj: IHD (intermitentní dialýza)

kapacita: volná / celkem

2 / 3

66 %

Lůžka (ARO+JIP dospělí)

kapacita: volná / celkem

54 / 228

23 %

COVID+ 15
COVID- 39

Lůžka (standardní s kyslíkem)

kapacita: volná / celkem

447 / 1 419

31 %

COVID+ 108
COVID- 339

Ventilátory (přenosné)

kapacita: volná / celkem

27 / 34

79 %

Ventilátory (operační sál)

kapacita: volná / celkem

33 / 36

91 %

Reprofilizovaná kapacita: Lůžka IP (UPV +/- )

kapacita: volná / skutečná

35 / 69

50 %

kapacita: skutečná / plánovaná

69 / 105

65 %

Reprofilizovaná kapacita: Lůžka standardní s kyslíkem

kapacita: volná / skutečná

71 / 194

36 %

kapacita: skutečná / plánovaná

194 / 413

46 %

Zlínský kraj (ZLK)

Přístroj: ECMO

kapacita: volná / celkem

1 / 2

50 %

Přístroj: UPV

kapacita: volná / celkem

32 / 92

34 %

Přístroj: CRRT (kontinuální dialýza)

kapacita: volná / celkem

10 / 13

76 %

Přístroj: IHD (intermitentní dialýza)

kapacita: volná / celkem

0 / 2

0 %

Lůžka (ARO+JIP dospělí)

kapacita: volná / celkem

42 / 170

24 %

COVID+ 20
COVID- 22

Lůžka (standardní s kyslíkem)

kapacita: volná / celkem

189 / 671

28 %

COVID+ 57
COVID- 132

Ventilátory (přenosné)

kapacita: volná / celkem

29 / 30

96 %

Ventilátory (operační sál)

kapacita: volná / celkem

50 / 57

87 %

Reprofilizovaná kapacita: Lůžka IP (UPV +/- )

kapacita: volná / skutečná

7 / 44

15 %

kapacita: skutečná / plánovaná

44 / 72

61 %

Reprofilizovaná kapacita: Lůžka standardní s kyslíkem

kapacita: volná / skutečná

78 / 176

44 %

kapacita: skutečná / plánovaná

176 / 277

63 %

Moravskoslezský kraj (MSK)

Přístroj: ECMO

kapacita: volná / celkem

3 / 12

25 %

Přístroj: UPV

kapacita: volná / celkem

178 / 301

59 %

Přístroj: CRRT (kontinuální dialýza)

kapacita: volná / celkem

25 / 30

83 %

Přístroj: IHD (intermitentní dialýza)

kapacita: volná / celkem

32 / 39

82 %

Lůžka (ARO+JIP dospělí)

kapacita: volná / celkem

119 / 423

28 %

COVID+ 46
COVID- 73

Lůžka (standardní s kyslíkem)

kapacita: volná / celkem

910 / 2 723

33 %

COVID+ 140
COVID- 770

Ventilátory (přenosné)

kapacita: volná / celkem

54 / 55

98 %

Ventilátory (operační sál)

kapacita: volná / celkem

96 / 97

98 %

Reprofilizovaná kapacita: Lůžka IP (UPV +/- )

kapacita: volná / skutečná

45 / 113

39 %

kapacita: skutečná / plánovaná

113 / 178

63 %

Reprofilizovaná kapacita: Lůžka standardní s kyslíkem

kapacita: volná / skutečná

223 / 663

33 %

kapacita: skutečná / plánovaná

663 / 681

97 %