COVID‑19: Kapacity lůžkové péče

Níže jsou zobrazené pravidelně sledované a denně aktualizované informace o kapacitách zdravotnických zařízení lůžkové péče v ČR (souhrnný pohled za celou ČR a regionální pohled podle krajů). Pravidelně jsou aktualizovaná lůžka, která umožňují poskytování daného typu péče, tj. mají nezbytný personál a odpovídající materiálně technické zabezpečení. Definování nezbytného počtu personálu pro daný typ lůžka se může mezi jednotlivými nemocnicemi lišit. Podbarvení jednotlivých karet slouží k rychlé orientaci napříč volnými kapacitami.

Význam barev: bílá barva = 31 % až 100 % volné kapacity, žlutá barva = 11 % až 30 % volné kapacity, červená barva = 0 % až 10 % volné kapacity.

Přehled ČR

Přehled aktualizován 27. 11. 2021 v 08:43 h

Lůžka (standardní s kyslíkem)

kapacita: volná / celkem

5 798 / 22 831

25 %

COVID+ 1 197
COVID- 4 601

Lůžka (s možností HFNO)

kapacita: volná / celkem

579 / 1 541

37 %

COVID+ 276
COVID- 303

Lůžka (s možností UPV)

kapacita: volná / celkem

397 / 2 037

19 %

COVID+ 140
COVID- 257

Lůžka (infekční oddělení s kyslíkem)

kapacita: volná / celkem

241 / 1 038

23 %

COVID+ 203
COVID- 38

Lůžka (infekční oddělení s možností HFNO)

kapacita: volná / celkem

79 / 256

30 %

COVID+ 78
COVID- 1

Lůžka (infekčním oddělení s možností UPV)

kapacita: volná / celkem

12 / 56

21 %

COVID+ 9
COVID- 3

Přístroje: Anesteziologické přístroje s ventilátorem

kapacita: volná / celkem

776 / 1 056

73 %

Přístroj: ECMO

kapacita: volná / celkem

51 / 89

57 %

Přístroje: CVVHD

kapacita: volná / celkem

226 / 306

73 %

Přístroje: Ventilátory (přenosné)

kapacita: volná / celkem

459 / 500

91 %

COVID+ = volná kapacita pro COVID pozitivní pacienty, COVID- = volná kapacita pro COVID negativní pacienty.

Sledované kapacity:

  • Lůžka (standardní s kyslíkem) - Lůžka vybavena zdrojem kyslíku (rozvodem kapalného kyslíku nebo koncentrátorem kyslíku)
  • Lůžka (s možností HFNO) - Lůžka, u kterých je používán přístroj HFNO (vysokoprůtoková aplikace kyslíku) nebo CPAP (trvalý pozitivní přetlak v dýchacích cestách)
  • Lůžka (s možností UPV) - Lůžka, u kterých je používán přístroj UPV (umělá plicní ventilace) a NIV (neinvazivní ventilace)
  • Lůžka (infekční oddělení s kyslíkem) - Lůžka na infekčním oddělení, která jsou vybavena zdrojem kyslíku (rozvodem kapalného kyslíku nebo koncentrátorem kyslíku)
  • Lůžka (infekční oddělení s možností HFNO) - Lůžka na infekčním oddělení, u kterých je používán přístroj HFNO (vysokoprůtoková aplikace kyslíku)
  • Lůžka (infekčním oddělení s možností UPV) - Lůžka na infekčním oddělení, u kterých je používán přístroj je používán přístroj UPV (umělá plicní ventilace)
  • Přístroje: ECMO - Extrakorporální membránová oxygenace (mimotělní podpora života)
  • Přístroje: CVVHD - CVVHD (kontinuální venovenózní hemodialýza)
  • Přístroje: Ventilátory přenosné - Přenosné nebo transportní ventilátory
  • Přístroje: Anesteziologické přístroje s ventilátorem - Anesteziologické přístroje s ventilátorem

Přehled krajů

PHA | STC | JHC | PLK | KVK | ULK | LBK | HKK | MSK | ZLK | OLK | JHM | VYS | PAK

Hlavní město Praha (PHA)

Lůžka (standardní s kyslíkem)

kapacita: volná / celkem

446 / 3 139

14 %

COVID+ 40
COVID- 406

Lůžka (s možností HFNO)

kapacita: volná / celkem

79 / 312

25 %

COVID+ 15
COVID- 64

Lůžka (s možností UPV)

kapacita: volná / celkem

37 / 473

7 %

COVID+ 7
COVID- 30

Lůžka (infekční oddělení s kyslíkem)

kapacita: volná / celkem

16 / 129

12 %

COVID+ 15
COVID- 1

Lůžka (infekční oddělení s možností HFNO)

kapacita: volná / celkem

9 / 68

13 %

COVID+ 8
COVID- 1

Lůžka (infekčním oddělení s možností UPV)

kapacita: volná / celkem

0 / 9

0 %

COVID+ 0
COVID- 0

Přístroje: Anesteziologické přístroje s ventilátorem

kapacita: volná / celkem

110 / 193

56 %

Přístroj: ECMO

kapacita: volná / celkem

19 / 36

52 %

Přístroje: CVVHD

kapacita: volná / celkem

48 / 77

62 %

Přístroje: Ventilátory (přenosné)

kapacita: volná / celkem

69 / 86

80 %

Středočeský kraj (STC)

Lůžka (standardní s kyslíkem)

kapacita: volná / celkem

365 / 1 844

19 %

COVID+ 102
COVID- 263

Lůžka (s možností HFNO)

kapacita: volná / celkem

69 / 121

57 %

COVID+ 34
COVID- 35

Lůžka (s možností UPV)

kapacita: volná / celkem

33 / 115

28 %

COVID+ 15
COVID- 18

Lůžka (infekční oddělení s kyslíkem)

kapacita: volná / celkem

8 / 38

21 %

COVID+ 6
COVID- 2

Lůžka (infekční oddělení s možností HFNO)

kapacita: volná / celkem

6 / 12

50 %

COVID+ 6
COVID- 0

Lůžka (infekčním oddělení s možností UPV)

kapacita: volná / celkem

2 / 3

66 %

COVID+ 2
COVID- 0

Přístroje: Anesteziologické přístroje s ventilátorem

kapacita: volná / celkem

30 / 61

49 %

Přístroj: ECMO

kapacita: volná / celkem

1 / 1

100 %

Přístroje: CVVHD

kapacita: volná / celkem

16 / 21

76 %

Přístroje: Ventilátory (přenosné)

kapacita: volná / celkem

37 / 38

97 %

Jihočeský kraj (JHC)

Lůžka (standardní s kyslíkem)

kapacita: volná / celkem

567 / 1 634

34 %

COVID+ 111
COVID- 456

Lůžka (s možností HFNO)

kapacita: volná / celkem

20 / 83

24 %

COVID+ 15
COVID- 5

Lůžka (s možností UPV)

kapacita: volná / celkem

20 / 64

31 %

COVID+ 9
COVID- 11

Lůžka (infekční oddělení s kyslíkem)

kapacita: volná / celkem

21 / 92

22 %

COVID+ 21
COVID- 0

Lůžka (infekční oddělení s možností HFNO)

kapacita: volná / celkem

8 / 31

25 %

COVID+ 8
COVID- 0

Lůžka (infekčním oddělení s možností UPV)

kapacita: volná / celkem

0 / 0

0 %

COVID+ 0
COVID- 0

Přístroje: Anesteziologické přístroje s ventilátorem

kapacita: volná / celkem

38 / 64

59 %

Přístroj: ECMO

kapacita: volná / celkem

1 / 2

50 %

Přístroje: CVVHD

kapacita: volná / celkem

14 / 14

100 %

Přístroje: Ventilátory (přenosné)

kapacita: volná / celkem

20 / 21

95 %

Plzeňský kraj (PLK)

Lůžka (standardní s kyslíkem)

kapacita: volná / celkem

524 / 1 633

32 %

COVID+ 105
COVID- 419

Lůžka (s možností HFNO)

kapacita: volná / celkem

41 / 98

41 %

COVID+ 33
COVID- 8

Lůžka (s možností UPV)

kapacita: volná / celkem

25 / 139

17 %

COVID+ 7
COVID- 18

Lůžka (infekční oddělení s kyslíkem)

kapacita: volná / celkem

6 / 32

18 %

COVID+ 4
COVID- 2

Lůžka (infekční oddělení s možností HFNO)

kapacita: volná / celkem

2 / 6

33 %

COVID+ 2
COVID- 0

Lůžka (infekčním oddělení s možností UPV)

kapacita: volná / celkem

0 / 0

0 %

COVID+ 0
COVID- 0

Přístroje: Anesteziologické přístroje s ventilátorem

kapacita: volná / celkem

72 / 77

93 %

Přístroj: ECMO

kapacita: volná / celkem

5 / 5

100 %

Přístroje: CVVHD

kapacita: volná / celkem

16 / 17

94 %

Přístroje: Ventilátory (přenosné)

kapacita: volná / celkem

56 / 56

100 %

Karlovarský kraj (KVK)

Lůžka (standardní s kyslíkem)

kapacita: volná / celkem

73 / 418

17 %

COVID+ 28
COVID- 45

Lůžka (s možností HFNO)

kapacita: volná / celkem

9 / 40

22 %

COVID+ 8
COVID- 1

Lůžka (s možností UPV)

kapacita: volná / celkem

4 / 43

9 %

COVID+ 1
COVID- 3

Lůžka (infekční oddělení s kyslíkem)

kapacita: volná / celkem

6 / 20

30 %

COVID+ 6
COVID- 0

Přístroje: Anesteziologické přístroje s ventilátorem

kapacita: volná / celkem

18 / 26

69 %

Přístroje: CVVHD

kapacita: volná / celkem

6 / 7

85 %

Přístroje: Ventilátory (přenosné)

kapacita: volná / celkem

10 / 10

100 %

Ústecký kraj (ULK)

Lůžka (standardní s kyslíkem)

kapacita: volná / celkem

406 / 1 492

27 %

COVID+ 53
COVID- 353

Lůžka (s možností HFNO)

kapacita: volná / celkem

31 / 139

22 %

COVID+ 9
COVID- 22

Lůžka (s možností UPV)

kapacita: volná / celkem

28 / 119

23 %

COVID+ 12
COVID- 16

Lůžka (infekční oddělení s kyslíkem)

kapacita: volná / celkem

28 / 59

47 %

COVID+ 9
COVID- 19

Lůžka (infekčním oddělení s možností UPV)

kapacita: volná / celkem

2 / 10

20 %

COVID+ 2
COVID- 0

Přístroje: Anesteziologické přístroje s ventilátorem

kapacita: volná / celkem

87 / 101

86 %

Přístroj: ECMO

kapacita: volná / celkem

3 / 3

100 %

Přístroje: CVVHD

kapacita: volná / celkem

12 / 17

70 %

Přístroje: Ventilátory (přenosné)

kapacita: volná / celkem

50 / 50

100 %

Liberecký kraj (LBK)

Lůžka (standardní s kyslíkem)

kapacita: volná / celkem

190 / 832

22 %

COVID+ 32
COVID- 158

Lůžka (s možností HFNO)

kapacita: volná / celkem

7 / 20

35 %

COVID+ 2
COVID- 5

Lůžka (s možností UPV)

kapacita: volná / celkem

11 / 79

13 %

COVID+ 4
COVID- 7

Přístroje: Anesteziologické přístroje s ventilátorem

kapacita: volná / celkem

46 / 49

93 %

Přístroj: ECMO

kapacita: volná / celkem

1 / 2

50 %

Přístroje: CVVHD

kapacita: volná / celkem

8 / 10

80 %

Přístroje: Ventilátory (přenosné)

kapacita: volná / celkem

12 / 23

52 %

Královéhradecký kraj (HKK)

Lůžka (standardní s kyslíkem)

kapacita: volná / celkem

204 / 1 394

14 %

COVID+ 46
COVID- 158

Lůžka (s možností HFNO)

kapacita: volná / celkem

61 / 116

52 %

COVID+ 27
COVID- 34

Lůžka (s možností UPV)

kapacita: volná / celkem

26 / 114

22 %

COVID+ 13
COVID- 13

Lůžka (infekční oddělení s kyslíkem)

kapacita: volná / celkem

4 / 17

23 %

COVID+ 4
COVID- 0

Lůžka (infekční oddělení s možností HFNO)

kapacita: volná / celkem

2 / 8

25 %

COVID+ 2
COVID- 0

Lůžka (infekčním oddělení s možností UPV)

kapacita: volná / celkem

0 / 0

0 %

COVID+ 0
COVID- 0

Přístroje: Anesteziologické přístroje s ventilátorem

kapacita: volná / celkem

35 / 59

59 %

Přístroj: ECMO

kapacita: volná / celkem

4 / 8

50 %

Přístroje: CVVHD

kapacita: volná / celkem

12 / 20

60 %

Přístroje: Ventilátory (přenosné)

kapacita: volná / celkem

33 / 35

94 %

Moravskoslezský kraj (MSK)

Lůžka (standardní s kyslíkem)

kapacita: volná / celkem

578 / 2 824

20 %

COVID+ 153
COVID- 425

Lůžka (s možností HFNO)

kapacita: volná / celkem

81 / 196

41 %

COVID+ 47
COVID- 34

Lůžka (s možností UPV)

kapacita: volná / celkem

50 / 309

16 %

COVID+ 22
COVID- 28

Lůžka (infekční oddělení s kyslíkem)

kapacita: volná / celkem

19 / 140

13 %

COVID+ 19
COVID- 0

Lůžka (infekční oddělení s možností HFNO)

kapacita: volná / celkem

7 / 16

43 %

COVID+ 7
COVID- 0

Lůžka (infekčním oddělení s možností UPV)

kapacita: volná / celkem

2 / 2

100 %

COVID+ 2
COVID- 0

Přístroje: Anesteziologické přístroje s ventilátorem

kapacita: volná / celkem

99 / 109

90 %

Přístroj: ECMO

kapacita: volná / celkem

4 / 11

36 %

Přístroje: CVVHD

kapacita: volná / celkem

24 / 31

77 %

Přístroje: Ventilátory (přenosné)

kapacita: volná / celkem

54 / 62

87 %

Zlínský kraj (ZLK)

Lůžka (standardní s kyslíkem)

kapacita: volná / celkem

305 / 969

31 %

COVID+ 69
COVID- 236

Lůžka (s možností HFNO)

kapacita: volná / celkem

18 / 84

21 %

COVID+ 14
COVID- 4

Lůžka (s možností UPV)

kapacita: volná / celkem

19 / 92

20 %

COVID+ 7
COVID- 12

Lůžka (infekční oddělení s kyslíkem)

kapacita: volná / celkem

14 / 57

24 %

COVID+ 14
COVID- 0

Lůžka (infekční oddělení s možností HFNO)

kapacita: volná / celkem

19 / 64

29 %

COVID+ 19
COVID- 0

Přístroje: Anesteziologické přístroje s ventilátorem

kapacita: volná / celkem

21 / 36

58 %

Přístroj: ECMO

kapacita: volná / celkem

2 / 2

100 %

Přístroje: CVVHD

kapacita: volná / celkem

11 / 14

78 %

Přístroje: Ventilátory (přenosné)

kapacita: volná / celkem

16 / 16

100 %

Olomoucký kraj (OLK)

Lůžka (standardní s kyslíkem)

kapacita: volná / celkem

427 / 1 469

29 %

COVID+ 73
COVID- 354

Lůžka (s možností HFNO)

kapacita: volná / celkem

18 / 52

34 %

COVID+ 2
COVID- 16

Lůžka (s možností UPV)

kapacita: volná / celkem

40 / 145

27 %

COVID+ 4
COVID- 36

Lůžka (infekční oddělení s kyslíkem)

kapacita: volná / celkem

9 / 98

9 %

COVID+ 9
COVID- 0

Lůžka (infekční oddělení s možností HFNO)

kapacita: volná / celkem

3 / 13

23 %

COVID+ 3
COVID- 0

Lůžka (infekčním oddělení s možností UPV)

kapacita: volná / celkem

1 / 14

7 %

COVID+ 1
COVID- 0

Přístroje: Anesteziologické přístroje s ventilátorem

kapacita: volná / celkem

50 / 64

78 %

Přístroj: ECMO

kapacita: volná / celkem

4 / 4

100 %

Přístroje: CVVHD

kapacita: volná / celkem

11 / 15

73 %

Přístroje: Ventilátory (přenosné)

kapacita: volná / celkem

26 / 26

100 %

Jihomoravský kraj (JHM)

Lůžka (standardní s kyslíkem)

kapacita: volná / celkem

844 / 2 550

33 %

COVID+ 262
COVID- 582

Lůžka (s možností HFNO)

kapacita: volná / celkem

89 / 174

51 %

COVID+ 42
COVID- 47

Lůžka (s možností UPV)

kapacita: volná / celkem

65 / 221

29 %

COVID+ 21
COVID- 44

Lůžka (infekční oddělení s kyslíkem)

kapacita: volná / celkem

69 / 181

38 %

COVID+ 55
COVID- 14

Lůžka (infekční oddělení s možností HFNO)

kapacita: volná / celkem

12 / 23

52 %

COVID+ 12
COVID- 0

Lůžka (infekčním oddělení s možností UPV)

kapacita: volná / celkem

1 / 6

16 %

COVID+ 1
COVID- 0

Přístroje: Anesteziologické přístroje s ventilátorem

kapacita: volná / celkem

105 / 124

84 %

Přístroj: ECMO

kapacita: volná / celkem

6 / 14

42 %

Přístroje: CVVHD

kapacita: volná / celkem

26 / 39

66 %

Přístroje: Ventilátory (přenosné)

kapacita: volná / celkem

48 / 49

97 %

Kraj Vysočina (VYS)

Lůžka (standardní s kyslíkem)

kapacita: volná / celkem

604 / 1 739

34 %

COVID+ 54
COVID- 550

Lůžka (s možností HFNO)

kapacita: volná / celkem

21 / 37

56 %

COVID+ 10
COVID- 11

Lůžka (s možností UPV)

kapacita: volná / celkem

21 / 62

33 %

COVID+ 9
COVID- 12

Lůžka (infekční oddělení s kyslíkem)

kapacita: volná / celkem

24 / 102

23 %

COVID+ 24
COVID- 0

Lůžka (infekční oddělení s možností HFNO)

kapacita: volná / celkem

0 / 2

0 %

COVID+ 0
COVID- 0

Lůžka (infekčním oddělení s možností UPV)

kapacita: volná / celkem

0 / 2

0 %

COVID+ 0
COVID- 0

Přístroje: Anesteziologické přístroje s ventilátorem

kapacita: volná / celkem

28 / 51

54 %

Přístroje: CVVHD

kapacita: volná / celkem

10 / 11

90 %

Přístroje: Ventilátory (přenosné)

kapacita: volná / celkem

15 / 15

100 %

Pardubický kraj (PAK)

Lůžka (standardní s kyslíkem)

kapacita: volná / celkem

265 / 894

29 %

COVID+ 69
COVID- 196

Lůžka (s možností HFNO)

kapacita: volná / celkem

35 / 69

50 %

COVID+ 18
COVID- 17

Lůžka (s možností UPV)

kapacita: volná / celkem

18 / 62

29 %

COVID+ 9
COVID- 9

Lůžka (infekční oddělení s kyslíkem)

kapacita: volná / celkem

17 / 73

23 %

COVID+ 17
COVID- 0

Lůžka (infekční oddělení s možností HFNO)

kapacita: volná / celkem

11 / 13

84 %

COVID+ 11
COVID- 0

Lůžka (infekčním oddělení s možností UPV)

kapacita: volná / celkem

4 / 10

40 %

COVID+ 1
COVID- 3

Přístroje: Anesteziologické přístroje s ventilátorem

kapacita: volná / celkem

37 / 42

88 %

Přístroj: ECMO

kapacita: volná / celkem

1 / 1

100 %

Přístroje: CVVHD

kapacita: volná / celkem

12 / 13

92 %

Přístroje: Ventilátory (přenosné)

kapacita: volná / celkem

13 / 13

100 %