COVID‑19: Kapacity lůžkové péče

Níže jsou zobrazené pravidelně sledované a denně aktualizované informace o kapacitách zdravotnických zařízení lůžkové péče v ČR (souhrnný pohled za celou ČR a regionální pohled podle krajů). Pravidelně jsou aktualizovaná lůžka, která umožňují poskytování daného typu péče, tj. mají nezbytný personál a odpovídající materiálně technické zabezpečení. Definování nezbytného počtu personálu pro daný typ lůžka se může mezi jednotlivými nemocnicemi lišit. Podbarvení jednotlivých karet slouží k rychlé orientaci napříč volnými kapacitami.

Význam barev: bílá barva = 31 % až 100 % volné kapacity, žlutá barva = 11 % až 30 % volné kapacity, červená barva = 0 % až 10 % volné kapacity.

Přehled ČR

Přehled aktualizován 18. 6. 2021 v 00:39 h

Lůžka (standardní s kyslíkem)

kapacita: volná / celkem

6 377 / 22 804

27 %

COVID+ 1 443
COVID- 4 934

Lůžka (HFNO/CPAP)

kapacita: volná / celkem

939 / 1 592

58 %

COVID+ 617
COVID- 322

Lůžka (UPV/NIV)

kapacita: volná / celkem

710 / 2 191

32 %

COVID+ 273
COVID- 437

Přístroj: ECMO

kapacita: volná / celkem

65 / 89

73 %

Přístroje: CVVHD

kapacita: volná / celkem

219 / 302

72 %

Přístroje: Ventilátory (přenosné)

kapacita: volná / celkem

472 / 576

81 %

Přístroje: Anesteziologické přístroje s ventilátorem

kapacita: volná / celkem

804 / 1 033

77 %

COVID+ = volná kapacita pro COVID pozitivní pacienty, COVID- = volná kapacita pro COVID negativní pacienty.

Sledované kapacity:

  • Lůžka (standardní s kyslíkem) - Lůžka, ke kterým je přiveden kyslík
  • Lůžka (HFNO/CPAP) - Lůžka, u kterých je používán přístroj HFNO (vysokoprůtoková aplikace kyslíku) nebo CPAP (trvalý pozitivní přetlak v dýchacích cestách)
  • Lůžka (UPV/NIV) - Lůžka, u kterých je používán přístroj UPV (umělá plicní ventilace) a NIV (neinvazivní ventilace)
  • Přístroje: ECMO - Extrakorporální membránová oxygenace (mimotělní podpora života)
  • Přístroje: CVVHD - CVVHD (kontinuální venovenózní hemodialýza)
  • Přístroje: Ventilátory přenosné - Přenosné nebo transportní ventilátory
  • Přístroje: Anesteziologické přístroje s ventilátorem - Anesteziologické přístroje s ventilátorem

Přehled krajů

ULK | STC | HKK | LBK | PHA | ZLK | OLK | JHC | JHM | PLK | VYS | KVK | MSK | PAK

Ústecký kraj (ULK)

Lůžka (standardní s kyslíkem)

kapacita: volná / celkem

369 / 1 320

27 %

COVID+ 88
COVID- 281

Lůžka (HFNO/CPAP)

kapacita: volná / celkem

116 / 157

73 %

COVID+ 56
COVID- 60

Lůžka (UPV/NIV)

kapacita: volná / celkem

46 / 126

36 %

COVID+ 12
COVID- 34

Přístroj: ECMO

kapacita: volná / celkem

3 / 3

100 %

Přístroje: CVVHD

kapacita: volná / celkem

12 / 19

63 %

Přístroje: Ventilátory (přenosné)

kapacita: volná / celkem

49 / 49

100 %

Přístroje: Anesteziologické přístroje s ventilátorem

kapacita: volná / celkem

87 / 101

86 %

Středočeský kraj (STC)

Lůžka (standardní s kyslíkem)

kapacita: volná / celkem

559 / 2 035

27 %

COVID+ 166
COVID- 393

Lůžka (HFNO/CPAP)

kapacita: volná / celkem

92 / 134

68 %

COVID+ 60
COVID- 32

Lůžka (UPV/NIV)

kapacita: volná / celkem

50 / 137

36 %

COVID+ 21
COVID- 29

Přístroj: ECMO

kapacita: volná / celkem

1 / 1

100 %

Přístroje: CVVHD

kapacita: volná / celkem

15 / 22

68 %

Přístroje: Ventilátory (přenosné)

kapacita: volná / celkem

20 / 29

68 %

Přístroje: Anesteziologické přístroje s ventilátorem

kapacita: volná / celkem

43 / 58

74 %

Královéhradecký kraj (HKK)

Lůžka (standardní s kyslíkem)

kapacita: volná / celkem

208 / 1 808

11 %

COVID+ 13
COVID- 195

Lůžka (HFNO/CPAP)

kapacita: volná / celkem

26 / 99

26 %

COVID+ 17
COVID- 9

Lůžka (UPV/NIV)

kapacita: volná / celkem

43 / 146

29 %

COVID+ 7
COVID- 36

Přístroj: ECMO

kapacita: volná / celkem

5 / 7

71 %

Přístroje: CVVHD

kapacita: volná / celkem

14 / 21

66 %

Přístroje: Ventilátory (přenosné)

kapacita: volná / celkem

39 / 76

51 %

Přístroje: Anesteziologické přístroje s ventilátorem

kapacita: volná / celkem

47 / 59

79 %

Liberecký kraj (LBK)

Lůžka (standardní s kyslíkem)

kapacita: volná / celkem

290 / 761

38 %

COVID+ 55
COVID- 235

Lůžka (HFNO/CPAP)

kapacita: volná / celkem

23 / 29

79 %

COVID+ 15
COVID- 8

Lůžka (UPV/NIV)

kapacita: volná / celkem

34 / 85

40 %

COVID+ 10
COVID- 24

Přístroj: ECMO

kapacita: volná / celkem

2 / 2

100 %

Přístroje: CVVHD

kapacita: volná / celkem

7 / 10

70 %

Přístroje: Ventilátory (přenosné)

kapacita: volná / celkem

13 / 23

56 %

Přístroje: Anesteziologické přístroje s ventilátorem

kapacita: volná / celkem

46 / 49

93 %

Hlavní město Praha (PHA)

Lůžka (standardní s kyslíkem)

kapacita: volná / celkem

527 / 2 738

19 %

COVID+ 126
COVID- 401

Lůžka (HFNO/CPAP)

kapacita: volná / celkem

164 / 325

50 %

COVID+ 131
COVID- 33

Lůžka (UPV/NIV)

kapacita: volná / celkem

82 / 527

15 %

COVID+ 37
COVID- 45

Přístroj: ECMO

kapacita: volná / celkem

22 / 38

57 %

Přístroje: CVVHD

kapacita: volná / celkem

39 / 67

58 %

Přístroje: Ventilátory (přenosné)

kapacita: volná / celkem

61 / 91

67 %

Přístroje: Anesteziologické přístroje s ventilátorem

kapacita: volná / celkem

117 / 188

62 %

Zlínský kraj (ZLK)

Lůžka (standardní s kyslíkem)

kapacita: volná / celkem

268 / 747

35 %

COVID+ 117
COVID- 151

Lůžka (HFNO/CPAP)

kapacita: volná / celkem

25 / 45

55 %

COVID+ 18
COVID- 7

Lůžka (UPV/NIV)

kapacita: volná / celkem

49 / 106

46 %

COVID+ 22
COVID- 27

Přístroj: ECMO

kapacita: volná / celkem

2 / 2

100 %

Přístroje: CVVHD

kapacita: volná / celkem

14 / 14

100 %

Přístroje: Ventilátory (přenosné)

kapacita: volná / celkem

40 / 47

85 %

Přístroje: Anesteziologické přístroje s ventilátorem

kapacita: volná / celkem

21 / 40

52 %

Olomoucký kraj (OLK)

Lůžka (standardní s kyslíkem)

kapacita: volná / celkem

497 / 1 606

30 %

COVID+ 72
COVID- 425

Lůžka (HFNO/CPAP)

kapacita: volná / celkem

26 / 44

59 %

COVID+ 11
COVID- 15

Lůžka (UPV/NIV)

kapacita: volná / celkem

43 / 149

28 %

COVID+ 13
COVID- 30

Přístroj: ECMO

kapacita: volná / celkem

4 / 4

100 %

Přístroje: CVVHD

kapacita: volná / celkem

14 / 19

73 %

Přístroje: Ventilátory (přenosné)

kapacita: volná / celkem

31 / 33

93 %

Přístroje: Anesteziologické přístroje s ventilátorem

kapacita: volná / celkem

47 / 64

73 %

Jihočeský kraj (JHC)

Lůžka (standardní s kyslíkem)

kapacita: volná / celkem

551 / 1 694

32 %

COVID+ 95
COVID- 456

Lůžka (HFNO/CPAP)

kapacita: volná / celkem

65 / 89

73 %

COVID+ 38
COVID- 27

Lůžka (UPV/NIV)

kapacita: volná / celkem

32 / 64

50 %

COVID+ 16
COVID- 16

Přístroj: ECMO

kapacita: volná / celkem

2 / 2

100 %

Přístroje: CVVHD

kapacita: volná / celkem

14 / 14

100 %

Přístroje: Ventilátory (přenosné)

kapacita: volná / celkem

20 / 21

95 %

Přístroje: Anesteziologické přístroje s ventilátorem

kapacita: volná / celkem

30 / 64

46 %

Jihomoravský kraj (JHM)

Lůžka (standardní s kyslíkem)

kapacita: volná / celkem

884 / 2 555

34 %

COVID+ 197
COVID- 687

Lůžka (HFNO/CPAP)

kapacita: volná / celkem

139 / 194

71 %

COVID+ 89
COVID- 50

Lůžka (UPV/NIV)

kapacita: volná / celkem

112 / 212

52 %

COVID+ 48
COVID- 64

Přístroj: ECMO

kapacita: volná / celkem

11 / 14

78 %

Přístroje: CVVHD

kapacita: volná / celkem

25 / 37

67 %

Přístroje: Ventilátory (přenosné)

kapacita: volná / celkem

47 / 48

97 %

Přístroje: Anesteziologické přístroje s ventilátorem

kapacita: volná / celkem

104 / 114

91 %

Plzeňský kraj (PLK)

Lůžka (standardní s kyslíkem)

kapacita: volná / celkem

468 / 1 685

27 %

COVID+ 52
COVID- 416

Lůžka (HFNO/CPAP)

kapacita: volná / celkem

69 / 122

56 %

COVID+ 60
COVID- 9

Lůžka (UPV/NIV)

kapacita: volná / celkem

47 / 131

35 %

COVID+ 19
COVID- 28

Přístroj: ECMO

kapacita: volná / celkem

5 / 5

100 %

Přístroje: CVVHD

kapacita: volná / celkem

16 / 17

94 %

Přístroje: Ventilátory (přenosné)

kapacita: volná / celkem

55 / 55

100 %

Přístroje: Anesteziologické přístroje s ventilátorem

kapacita: volná / celkem

70 / 73

95 %

Kraj Vysočina (VYS)

Lůžka (standardní s kyslíkem)

kapacita: volná / celkem

517 / 1 777

29 %

COVID+ 100
COVID- 417

Lůžka (HFNO/CPAP)

kapacita: volná / celkem

33 / 42

78 %

COVID+ 13
COVID- 20

Lůžka (UPV/NIV)

kapacita: volná / celkem

41 / 79

51 %

COVID+ 15
COVID- 26

Přístroje: CVVHD

kapacita: volná / celkem

10 / 11

90 %

Přístroje: Ventilátory (přenosné)

kapacita: volná / celkem

15 / 15

100 %

Přístroje: Anesteziologické přístroje s ventilátorem

kapacita: volná / celkem

40 / 46

86 %

Karlovarský kraj (KVK)

Lůžka (standardní s kyslíkem)

kapacita: volná / celkem

110 / 418

26 %

COVID+ 38
COVID- 72

Lůžka (HFNO/CPAP)

kapacita: volná / celkem

15 / 40

37 %

COVID+ 7
COVID- 8

Lůžka (UPV/NIV)

kapacita: volná / celkem

16 / 45

35 %

COVID+ 6
COVID- 10

Přístroje: CVVHD

kapacita: volná / celkem

4 / 7

57 %

Přístroje: Ventilátory (přenosné)

kapacita: volná / celkem

10 / 10

100 %

Přístroje: Anesteziologické přístroje s ventilátorem

kapacita: volná / celkem

17 / 26

65 %

Moravskoslezský kraj (MSK)

Lůžka (standardní s kyslíkem)

kapacita: volná / celkem

784 / 2 800

28 %

COVID+ 200
COVID- 584

Lůžka (HFNO/CPAP)

kapacita: volná / celkem

100 / 205

48 %

COVID+ 76
COVID- 24

Lůžka (UPV/NIV)

kapacita: volná / celkem

80 / 324

24 %

COVID+ 32
COVID- 48

Přístroj: ECMO

kapacita: volná / celkem

8 / 11

72 %

Přístroje: CVVHD

kapacita: volná / celkem

22 / 31

70 %

Přístroje: Ventilátory (přenosné)

kapacita: volná / celkem

59 / 66

89 %

Přístroje: Anesteziologické přístroje s ventilátorem

kapacita: volná / celkem

97 / 109

88 %

Pardubický kraj (PAK)

Lůžka (standardní s kyslíkem)

kapacita: volná / celkem

345 / 860

40 %

COVID+ 124
COVID- 221

Lůžka (HFNO/CPAP)

kapacita: volná / celkem

46 / 67

68 %

COVID+ 26
COVID- 20

Lůžka (UPV/NIV)

kapacita: volná / celkem

35 / 60

58 %

COVID+ 15
COVID- 20

Přístroj: ECMO

kapacita: volná / celkem

0 / 0

0 %

Přístroje: CVVHD

kapacita: volná / celkem

13 / 13

100 %

Přístroje: Ventilátory (přenosné)

kapacita: volná / celkem

13 / 13

100 %

Přístroje: Anesteziologické přístroje s ventilátorem

kapacita: volná / celkem

38 / 42

90 %