COVID‑19: Kapacity lůžkové péče

Níže jsou zobrazené pravidelně sledované a denně aktualizované informace o kapacitách zdravotnických zařízení lůžkové péče v ČR (souhrnný pohled za celou ČR a regionální pohled podle krajů). Pravidelně jsou aktualizovaná lůžka, která umožňují poskytování daného typu péče, tj. mají nezbytný personál a odpovídající materiálně technické zabezpečení. Definování nezbytného počtu personálu pro daný typ lůžka se může mezi jednotlivými nemocnicemi lišit. Podbarvení jednotlivých karet slouží k rychlé orientaci napříč volnými kapacitami.

Význam barev: bílá barva = 31 % až 100 % volné kapacity, žlutá barva = 11 % až 30 % volné kapacity, červená barva = 0 % až 10 % volné kapacity.

Přehled ČR

Přehled aktualizován 26. 9. 2022 v 04:27 h

Lůžka (standardní s kyslíkem)

kapacita: volná / celkem

5 459 / 22 303

24 %

COVID+ 735
COVID- 4 724

Lůžka (s možností HFNO)

kapacita: volná / celkem

668 / 1 408

47 %

COVID+ 380
COVID- 288

Lůžka (s možností UPV)

kapacita: volná / celkem

468 / 1 899

24 %

COVID+ 161
COVID- 307

Lůžka (infekční oddělení s kyslíkem)

kapacita: volná / celkem

273 / 734

37 %

COVID+ 188
COVID- 85

Lůžka (infekční oddělení s možností HFNO)

kapacita: volná / celkem

80 / 152

52 %

COVID+ 69
COVID- 11

Lůžka (infekčním oddělení s možností UPV)

kapacita: volná / celkem

7 / 30

23 %

COVID+ 6
COVID- 1

Přístroje: Anesteziologické přístroje s ventilátorem

kapacita: volná / celkem

810 / 1 056

76 %

Přístroj: ECMO

kapacita: volná / celkem

71 / 92

77 %

Přístroje: CVVHD

kapacita: volná / celkem

225 / 304

74 %

Přístroje: Ventilátory (přenosné)

kapacita: volná / celkem

460 / 493

93 %

COVID+ = volná kapacita pro COVID pozitivní pacienty, COVID- = volná kapacita pro COVID negativní pacienty.

Sledované kapacity:

  • Lůžka (standardní s kyslíkem) - Lůžka vybavena zdrojem kyslíku (rozvodem kapalného kyslíku nebo koncentrátorem kyslíku)
  • Lůžka (s možností HFNO) - Lůžka, u kterých je používán přístroj HFNO (vysokoprůtoková aplikace kyslíku) nebo CPAP (trvalý pozitivní přetlak v dýchacích cestách)
  • Lůžka (s možností UPV) - Lůžka, u kterých je používán přístroj UPV (umělá plicní ventilace) a NIV (neinvazivní ventilace)
  • Lůžka (infekční oddělení s kyslíkem) - Lůžka na infekčním oddělení, která jsou vybavena zdrojem kyslíku (rozvodem kapalného kyslíku nebo koncentrátorem kyslíku)
  • Lůžka (infekční oddělení s možností HFNO) - Lůžka na infekčním oddělení, u kterých je používán přístroj HFNO (vysokoprůtoková aplikace kyslíku)
  • Lůžka (infekčním oddělení s možností UPV) - Lůžka na infekčním oddělení, u kterých je používán přístroj je používán přístroj UPV (umělá plicní ventilace)
  • Přístroje: ECMO - Extrakorporální membránová oxygenace (mimotělní podpora života)
  • Přístroje: CVVHD - CVVHD (kontinuální venovenózní hemodialýza)
  • Přístroje: Ventilátory přenosné - Přenosné nebo transportní ventilátory
  • Přístroje: Anesteziologické přístroje s ventilátorem - Anesteziologické přístroje s ventilátorem

Přehled krajů

STC | HKK | LBK | ULK | KVK | PLK | JHC | PHA | MSK | ZLK | OLK | JHM | VYS | PAK

Středočeský kraj (STC)

Lůžka (standardní s kyslíkem)

kapacita: volná / celkem

350 / 1 853

18 %

COVID+ 79
COVID- 271

Lůžka (s možností HFNO)

kapacita: volná / celkem

75 / 124

60 %

COVID+ 46
COVID- 29

Lůžka (s možností UPV)

kapacita: volná / celkem

39 / 104

37 %

COVID+ 19
COVID- 20

Lůžka (infekční oddělení s kyslíkem)

kapacita: volná / celkem

2 / 21

9 %

COVID+ 1
COVID- 1

Lůžka (infekční oddělení s možností HFNO)

kapacita: volná / celkem

4 / 6

66 %

COVID+ 3
COVID- 1

Lůžka (infekčním oddělení s možností UPV)

kapacita: volná / celkem

2 / 3

66 %

COVID+ 2
COVID- 0

Přístroje: Anesteziologické přístroje s ventilátorem

kapacita: volná / celkem

28 / 61

45 %

Přístroj: ECMO

kapacita: volná / celkem

1 / 1

100 %

Přístroje: CVVHD

kapacita: volná / celkem

16 / 21

76 %

Přístroje: Ventilátory (přenosné)

kapacita: volná / celkem

38 / 38

100 %

Královéhradecký kraj (HKK)

Lůžka (standardní s kyslíkem)

kapacita: volná / celkem

150 / 1 357

11 %

COVID+ 14
COVID- 136

Lůžka (s možností HFNO)

kapacita: volná / celkem

26 / 81

32 %

COVID+ 7
COVID- 19

Lůžka (s možností UPV)

kapacita: volná / celkem

20 / 111

18 %

COVID+ 7
COVID- 13

Lůžka (infekční oddělení s kyslíkem)

kapacita: volná / celkem

7 / 17

41 %

COVID+ 2
COVID- 5

Lůžka (infekční oddělení s možností HFNO)

kapacita: volná / celkem

1 / 8

12 %

COVID+ 1
COVID- 0

Lůžka (infekčním oddělení s možností UPV)

kapacita: volná / celkem

0 / 0

0 %

COVID+ 0
COVID- 0

Přístroje: Anesteziologické přístroje s ventilátorem

kapacita: volná / celkem

57 / 59

96 %

Přístroj: ECMO

kapacita: volná / celkem

6 / 8

75 %

Přístroje: CVVHD

kapacita: volná / celkem

12 / 21

57 %

Přístroje: Ventilátory (přenosné)

kapacita: volná / celkem

35 / 35

100 %

Liberecký kraj (LBK)

Lůžka (standardní s kyslíkem)

kapacita: volná / celkem

272 / 845

32 %

COVID+ 26
COVID- 246

Lůžka (s možností HFNO)

kapacita: volná / celkem

12 / 19

63 %

COVID+ 2
COVID- 10

Lůžka (s možností UPV)

kapacita: volná / celkem

16 / 75

21 %

COVID+ 6
COVID- 10

Přístroje: Anesteziologické přístroje s ventilátorem

kapacita: volná / celkem

46 / 49

93 %

Přístroj: ECMO

kapacita: volná / celkem

3 / 3

100 %

Přístroje: CVVHD

kapacita: volná / celkem

7 / 10

70 %

Přístroje: Ventilátory (přenosné)

kapacita: volná / celkem

12 / 23

52 %

Ústecký kraj (ULK)

Lůžka (standardní s kyslíkem)

kapacita: volná / celkem

390 / 1 563

24 %

COVID+ 46
COVID- 344

Lůžka (s možností HFNO)

kapacita: volná / celkem

54 / 142

38 %

COVID+ 15
COVID- 39

Lůžka (s možností UPV)

kapacita: volná / celkem

15 / 111

13 %

COVID+ 4
COVID- 11

Lůžka (infekční oddělení s kyslíkem)

kapacita: volná / celkem

8 / 30

26 %

COVID+ 8
COVID- 0

Lůžka (infekčním oddělení s možností UPV)

kapacita: volná / celkem

1 / 10

10 %

COVID+ 1
COVID- 0

Přístroje: Anesteziologické přístroje s ventilátorem

kapacita: volná / celkem

87 / 101

86 %

Přístroj: ECMO

kapacita: volná / celkem

3 / 3

100 %

Přístroje: CVVHD

kapacita: volná / celkem

13 / 17

76 %

Přístroje: Ventilátory (přenosné)

kapacita: volná / celkem

50 / 50

100 %

Karlovarský kraj (KVK)

Lůžka (standardní s kyslíkem)

kapacita: volná / celkem

92 / 418

22 %

COVID+ 20
COVID- 72

Lůžka (s možností HFNO)

kapacita: volná / celkem

7 / 40

17 %

COVID+ 6
COVID- 1

Lůžka (s možností UPV)

kapacita: volná / celkem

7 / 44

15 %

COVID+ 2
COVID- 5

Lůžka (infekční oddělení s kyslíkem)

kapacita: volná / celkem

6 / 20

30 %

COVID+ 3
COVID- 3

Přístroje: Anesteziologické přístroje s ventilátorem

kapacita: volná / celkem

19 / 26

73 %

Přístroje: CVVHD

kapacita: volná / celkem

4 / 7

57 %

Přístroje: Ventilátory (přenosné)

kapacita: volná / celkem

10 / 10

100 %

Plzeňský kraj (PLK)

Lůžka (standardní s kyslíkem)

kapacita: volná / celkem

596 / 1 669

35 %

COVID+ 61
COVID- 535

Lůžka (s možností HFNO)

kapacita: volná / celkem

63 / 94

67 %

COVID+ 49
COVID- 14

Lůžka (s možností UPV)

kapacita: volná / celkem

41 / 130

31 %

COVID+ 16
COVID- 25

Lůžka (infekční oddělení s kyslíkem)

kapacita: volná / celkem

14 / 44

31 %

COVID+ 1
COVID- 13

Lůžka (infekční oddělení s možností HFNO)

kapacita: volná / celkem

0 / 0

0 %

COVID+ 0
COVID- 0

Lůžka (infekčním oddělení s možností UPV)

kapacita: volná / celkem

0 / 0

0 %

COVID+ 0
COVID- 0

Přístroje: Anesteziologické přístroje s ventilátorem

kapacita: volná / celkem

67 / 77

87 %

Přístroj: ECMO

kapacita: volná / celkem

5 / 5

100 %

Přístroje: CVVHD

kapacita: volná / celkem

15 / 17

88 %

Přístroje: Ventilátory (přenosné)

kapacita: volná / celkem

56 / 56

100 %

Jihočeský kraj (JHC)

Lůžka (standardní s kyslíkem)

kapacita: volná / celkem

515 / 1 634

31 %

COVID+ 105
COVID- 410

Lůžka (s možností HFNO)

kapacita: volná / celkem

46 / 64

71 %

COVID+ 38
COVID- 8

Lůžka (s možností UPV)

kapacita: volná / celkem

32 / 64

50 %

COVID+ 15
COVID- 17

Lůžka (infekční oddělení s kyslíkem)

kapacita: volná / celkem

39 / 70

55 %

COVID+ 37
COVID- 2

Lůžka (infekční oddělení s možností HFNO)

kapacita: volná / celkem

26 / 33

78 %

COVID+ 25
COVID- 1

Lůžka (infekčním oddělení s možností UPV)

kapacita: volná / celkem

0 / 0

0 %

COVID+ 0
COVID- 0

Přístroje: Anesteziologické přístroje s ventilátorem

kapacita: volná / celkem

31 / 64

48 %

Přístroj: ECMO

kapacita: volná / celkem

2 / 2

100 %

Přístroje: CVVHD

kapacita: volná / celkem

15 / 16

93 %

Přístroje: Ventilátory (přenosné)

kapacita: volná / celkem

21 / 21

100 %

Hlavní město Praha (PHA)

Lůžka (standardní s kyslíkem)

kapacita: volná / celkem

403 / 2 588

15 %

COVID+ 22
COVID- 381

Lůžka (s možností HFNO)

kapacita: volná / celkem

30 / 227

13 %

COVID+ 12
COVID- 18

Lůžka (s možností UPV)

kapacita: volná / celkem

43 / 427

10 %

COVID+ 4
COVID- 39

Lůžka (infekční oddělení s kyslíkem)

kapacita: volná / celkem

18 / 66

27 %

COVID+ 4
COVID- 14

Lůžka (infekční oddělení s možností HFNO)

kapacita: volná / celkem

13 / 33

39 %

COVID+ 5
COVID- 8

Lůžka (infekčním oddělení s možností UPV)

kapacita: volná / celkem

0 / 5

0 %

COVID+ 0
COVID- 0

Přístroje: Anesteziologické přístroje s ventilátorem

kapacita: volná / celkem

132 / 193

68 %

Přístroj: ECMO

kapacita: volná / celkem

21 / 37

56 %

Přístroje: CVVHD

kapacita: volná / celkem

44 / 71

61 %

Přístroje: Ventilátory (přenosné)

kapacita: volná / celkem

66 / 80

82 %

Moravskoslezský kraj (MSK)

Lůžka (standardní s kyslíkem)

kapacita: volná / celkem

550 / 2 810

19 %

COVID+ 100
COVID- 450

Lůžka (s možností HFNO)

kapacita: volná / celkem

114 / 205

55 %

COVID+ 81
COVID- 33

Lůžka (s možností UPV)

kapacita: volná / celkem

66 / 311

21 %

COVID+ 23
COVID- 43

Lůžka (infekční oddělení s kyslíkem)

kapacita: volná / celkem

58 / 140

41 %

COVID+ 38
COVID- 20

Lůžka (infekční oddělení s možností HFNO)

kapacita: volná / celkem

6 / 19

31 %

COVID+ 5
COVID- 1

Lůžka (infekčním oddělení s možností UPV)

kapacita: volná / celkem

1 / 2

50 %

COVID+ 1
COVID- 0

Přístroje: Anesteziologické přístroje s ventilátorem

kapacita: volná / celkem

98 / 109

89 %

Přístroj: ECMO

kapacita: volná / celkem

11 / 13

84 %

Přístroje: CVVHD

kapacita: volná / celkem

23 / 31

74 %

Přístroje: Ventilátory (přenosné)

kapacita: volná / celkem

55 / 62

88 %

Zlínský kraj (ZLK)

Lůžka (standardní s kyslíkem)

kapacita: volná / celkem

216 / 819

26 %

COVID+ 21
COVID- 195

Lůžka (s možností HFNO)

kapacita: volná / celkem

53 / 91

58 %

COVID+ 38
COVID- 15

Lůžka (s možností UPV)

kapacita: volná / celkem

36 / 82

43 %

COVID+ 21
COVID- 15

Lůžka (infekční oddělení s kyslíkem)

kapacita: volná / celkem

19 / 45

42 %

COVID+ 19
COVID- 0

Lůžka (infekční oddělení s možností HFNO)

kapacita: volná / celkem

13 / 22

59 %

COVID+ 13
COVID- 0

Přístroje: Anesteziologické přístroje s ventilátorem

kapacita: volná / celkem

19 / 36

52 %

Přístroj: ECMO

kapacita: volná / celkem

2 / 2

100 %

Přístroje: CVVHD

kapacita: volná / celkem

14 / 15

93 %

Přístroje: Ventilátory (přenosné)

kapacita: volná / celkem

16 / 16

100 %

Olomoucký kraj (OLK)

Lůžka (standardní s kyslíkem)

kapacita: volná / celkem

348 / 1 549

22 %

COVID+ 67
COVID- 281

Lůžka (s možností HFNO)

kapacita: volná / celkem

25 / 40

62 %

COVID+ 8
COVID- 17

Lůžka (s možností UPV)

kapacita: volná / celkem

47 / 134

35 %

COVID+ 7
COVID- 40

Lůžka (infekční oddělení s kyslíkem)

kapacita: volná / celkem

5 / 25

20 %

COVID+ 5
COVID- 0

Lůžka (infekční oddělení s možností HFNO)

kapacita: volná / celkem

4 / 6

66 %

COVID+ 4
COVID- 0

Lůžka (infekčním oddělení s možností UPV)

kapacita: volná / celkem

1 / 2

50 %

COVID+ 1
COVID- 0

Přístroje: Anesteziologické přístroje s ventilátorem

kapacita: volná / celkem

49 / 64

76 %

Přístroj: ECMO

kapacita: volná / celkem

4 / 4

100 %

Přístroje: CVVHD

kapacita: volná / celkem

13 / 15

86 %

Přístroje: Ventilátory (přenosné)

kapacita: volná / celkem

25 / 25

100 %

Jihomoravský kraj (JHM)

Lůžka (standardní s kyslíkem)

kapacita: volná / celkem

625 / 2 595

24 %

COVID+ 79
COVID- 546

Lůžka (s možností HFNO)

kapacita: volná / celkem

111 / 184

60 %

COVID+ 47
COVID- 64

Lůžka (s možností UPV)

kapacita: volná / celkem

65 / 189

34 %

COVID+ 19
COVID- 46

Lůžka (infekční oddělení s kyslíkem)

kapacita: volná / celkem

64 / 127

50 %

COVID+ 42
COVID- 22

Lůžka (infekční oddělení s možností HFNO)

kapacita: volná / celkem

12 / 23

52 %

COVID+ 12
COVID- 0

Lůžka (infekčním oddělení s možností UPV)

kapacita: volná / celkem

2 / 6

33 %

COVID+ 1
COVID- 1

Přístroje: Anesteziologické přístroje s ventilátorem

kapacita: volná / celkem

103 / 124

83 %

Přístroj: ECMO

kapacita: volná / celkem

12 / 13

92 %

Přístroje: CVVHD

kapacita: volná / celkem

27 / 39

69 %

Přístroje: Ventilátory (přenosné)

kapacita: volná / celkem

48 / 49

97 %

Kraj Vysočina (VYS)

Lůžka (standardní s kyslíkem)

kapacita: volná / celkem

752 / 1 766

42 %

COVID+ 44
COVID- 708

Lůžka (s možností HFNO)

kapacita: volná / celkem

22 / 36

61 %

COVID+ 9
COVID- 13

Lůžka (s možností UPV)

kapacita: volná / celkem

22 / 62

35 %

COVID+ 8
COVID- 14

Lůžka (infekční oddělení s kyslíkem)

kapacita: volná / celkem

21 / 102

20 %

COVID+ 18
COVID- 3

Lůžka (infekční oddělení s možností HFNO)

kapacita: volná / celkem

1 / 2

50 %

COVID+ 1
COVID- 0

Lůžka (infekčním oddělení s možností UPV)

kapacita: volná / celkem

0 / 2

0 %

COVID+ 0
COVID- 0

Přístroje: Anesteziologické přístroje s ventilátorem

kapacita: volná / celkem

37 / 51

72 %

Přístroje: CVVHD

kapacita: volná / celkem

11 / 11

100 %

Přístroje: Ventilátory (přenosné)

kapacita: volná / celkem

15 / 15

100 %

Pardubický kraj (PAK)

Lůžka (standardní s kyslíkem)

kapacita: volná / celkem

200 / 837

23 %

COVID+ 51
COVID- 149

Lůžka (s možností HFNO)

kapacita: volná / celkem

30 / 61

49 %

COVID+ 22
COVID- 8

Lůžka (s možností UPV)

kapacita: volná / celkem

19 / 55

34 %

COVID+ 10
COVID- 9

Lůžka (infekční oddělení s kyslíkem)

kapacita: volná / celkem

12 / 27

44 %

COVID+ 10
COVID- 2

Lůžka (infekční oddělení s možností HFNO)

kapacita: volná / celkem

0 / 0

0 %

COVID+ 0
COVID- 0

Lůžka (infekčním oddělení s možností UPV)

kapacita: volná / celkem

0 / 0

0 %

COVID+ 0
COVID- 0

Přístroje: Anesteziologické přístroje s ventilátorem

kapacita: volná / celkem

37 / 42

88 %

Přístroj: ECMO

kapacita: volná / celkem

1 / 1

100 %

Přístroje: CVVHD

kapacita: volná / celkem

11 / 13

84 %

Přístroje: Ventilátory (přenosné)

kapacita: volná / celkem

13 / 13

100 %