Vysvětlení základních pojmů

zpět na přehled COVID‑19

O COVID‑19

Onemocnění COVID‑19 je způsobeno novým typem koronaviru s odborným označením SARS-CoV-2. Jedná se o vysoce infekční onemocnění, které se projevuje zejména horečkami, respiračními potížemi (kašel, dušnost), bolestí svalů a únavou. U starších a chronicky nemocných osob může nemoc mít vážnější průběh a může vést i k úmrtí. Počátek epidemie COVID‑19 je datován k 31. prosinci 2019, kdy byly první případy hlášeny v čínském městě Wu-Chan v provincii Chu-Pej. V České republice byly první tři případy nákazy novým koronavirem prokázány 1. března 2020.


Provedené testy

Celkový počet provedených PCR testů (včetně opakovaných testů u stejné osoby a bez rozdílu způsobu úhrady, tedy včetně samoplátců) na původce onemocnění COVID‑19 za celou ČR (kumulativně od 27. 1. 2020) podle hlášení laboratoří (rychlotesty nejsou do přehledu zařazeny). S ohledem na fakt, že hlášení o provedených testech mají určité zpoždění oproti reálnému stavu, se mohou denní záznamy zpětně mírně měnit právě z důvodu průběžného doplňování.


Potvrzené případy celkem

Celkový počet osob dosud pozitivně testovaných na původce onemocnění COVID‑19 (kumulativně od 1. 3. 2020) dle hlášení KHS a dle pozitivních nálezů laboratoří, které jsou určeny pro další šetření. S ohledem na fakt, že u publikovaných dat probíhá validace a průběžné doplňování hlášení, jsou přehledy osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 dle hlášení KHS a laboratoří uváděny k datu hlášení do systému a historicky se nemění (případné opravy tedy nejsou do již publikovaných výstupů promítnuty).

Celkový počet osob s prokázaným onemocněním = Aktuální počet s prokázaným onemocněním + Celkový počet vyléčených + Celkový počet úmrtí

Aktivní případy

Počet osob pozitivně testovaných na původce onemocnění COVID‑19, které nebyly k danému datu dosud označeny za vyléčené (dva negativní testy) ani nezemřely.


Vyléčení

Celkový počet osob, které byly pozitivně laboratorně testovány metodou PCR na přítomnost původce onemocnění COVID‑19 (bez ohledu na klinický průběh nemoci a případně aplikovanou léčbu), a následně u nich bylo dvakrát provedeno toto laboratorní testování s negativním výsledkem.


Úmrtí

Celkový počet úmrtí osob s onemocněním COVID‑19 zahrnuje všechna úmrtí osob, které byly pozitivně testovány na COVID‑19 (metodou PCR) bez ohledu na to, jaké byly příčiny jejich úmrtí, zda k jejichž úmrtí došlo v rámci hospitalizace či mimo ni. S ohledem na fakt, že vykazování úmrtí má určité zpoždění oproti reálnému stavu z důvodu validace a uzavírání případů krajských hygienických stanic, se mohou denní záznamy zpětně měnit právě z důvodu průběžného doplňování.


Aktuálně hospitalizovaní

Aktuální počet hospitalizovaných osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 dle průběžného hlášení nemocnic bez ohledu na důvody hospitalizace.

zpět na přehled COVID‑19