Aktuální epidemiologická situace: Plzeňský kraj

27. listopadu 2020

Epidemiologická situace v Plzeňském kraji se nijak nevymyká situaci ve většině krajů ČR, nedochází k výraznějším poklesům ve sledovaných parametrech, čísla se pohybují na hodnotách předchozích týdnů. Podíl pozitivních testů se pohybuje okolo 23 %, tedy o něco výše, než je republikový průměr. Průměrně je v Plzeňském kraji denně diagnostikováno okolo 230 případů COVID19, v počtu hlášených případů za 7 dní přepočtených 100 tisíc obyvatel je tato hodnota na čísle 280, což je jedno z nižších čísel ve srovnání s ostatním kraji, stejně tak v kategorii 65+, kde je tato číselní hodnota na hranici 260 případů, v absolutních číslech se pak jedná o průměrnou hodnotu 45 případů (průměrná hodnota za 7 dní).

Počet hospitalizovaných pacientů je stabilní, nijak neeskaluje, avšak problémem může být aktuální vytíženost JIP/ARO lůžek, aktuálně se volná kapacita pohybuje okolo 16 %, z tohoto důvodu je důležité sledovat zejména přírůstky v seniorní skupině, u níž je vyšší riziko zhoršení klinického stavu a nutnosti hospitalizace. Aktuálně je v nemocnicích plzeňského kraje hospitalizováno okolo 200 pacientů, z toho téměř 50 na jednotkách intenzivní péče, co se týče tíže zdravotního stavu hospitalizovaných pacientů tak téměř u většiny je průběh onemocnění dle tíže stavu mírný až střední, který převažuje, v těžkém stavu je hospitalizováno zhruba 10 % pacientů z celkového počtu hospitalizovaných.

20. listopadu 2020

Epidemiologická situace v Plzeňském kraji se nijak nevymyká situaci ve většině krajů ČR, dochází k poklesům hodnot v klíčových parametrech, tj. počty případů celkově, počty hospitalizací celkově, počty případů v seniorní skupině celkově. Průměrně je v Plzeňském kraji denně diagnostikováno okolo 270 případů COVID19, což je o více než polovinu méně případů, něž bylo v průměru denně hlášeno na začátku listopadu, což ukazuje na pozitivní vývoj situace, avšak i nadále rizikem zůstává vysoký podíl případů v seniorní skupině obyvatel, aktuálně cca čtvrtina případů v Plzeňském kraji připadá na věkovou kategorii 65+, číselně se pak jedná v průměru o 65 případů denně (průměrná hodnota za 7 dní). Počet hospitalizovaných pacientů je stabilní, nijak neeskaluje, ale z důvodu vyššího denního přírůstku ve vulnerabilní skupině (65+) a záchytů v zařízeních poskytovatelů sociálních služeb existuje stále potenciál zvýšeného počtu nových příjmů k hospitalizacím, včetně hospitalizací na jednotku intenzivní péče vzhledem k vysokému procentu polymorbidních pacientů v seniorní skupině, u nichž může onemocnění COVID19 výrazně zhoršit tíží základního onemocnění.


Domů