Aktuální epidemiologická situace: Plzeňský kraj

22. ledna 2021

Pokud bychom se ohlíželi na epidemiologickou situaci v Plzeňském kraji pouze z hlediska čísel, tak v posledních 7 dnech nedošlo k výrazným změnám. Celkové počty za období od 15.1. do 21.1. jsou zhruba o 5 % nižší než hodnoty za období předchozího hodnocení (8.1. až 14.1). Průměrný denní přírůstek v 7denním horizontu se pohybuje i nadále ve stejné hladině, tj. okolo 400 případů (394). 7denní incidence případů se pohybuje okolo 450 případů na 100 tisíc obyvatel, ani zde nejsou pozorovány výrazné změny. Oproti minulému hodnocení došlo k poklesu podílu případů u seniorní skupiny, a to o 3 %. Aktuálně je podíl 16 %, v číselném vyjádření tj. 63 případů denně. Všechny tyto hodnoty tak ukazují na aktuální stabilizaci v Plzeňském kraji.

Toto hodnocení dokladují i počty hospitalizovaných. V posledních 7 dnech se počty pacientů v nemocnicích pohybovaly v rozmezí od 290 do 340. Aktuálně je hospitalizováno 319 pacientů (21.1.). Na jednotkách intenzivní péče je hospitalizováno 62 pacientů. Celkové počty hospitalizací jsou prakticky totožné jako v minulém týdnu (rozdíl -1), počty případů vyžadující intenzivní péči však mírně narostly (+6).

Při zhodnocení všech sledovaných parametrů je riziko i přes aktuální stagnaci vysoké, jelikož denní počty jsou i nadále výrazné. Stejně tak i počty hospitalizací vzhledem ke kapacitám standardní lůžkové a intenzivní péče.

15. ledna 2021

Pokud bychom se ohlíželi na epidemiologickou situaci v Plzeňském kraji pouze z hlediska čísel, tak v posledních 7 dnech nedošlo k výrazným změnám. Celkové počty za období od 8.1. do 14.1. jsou zhruba o 5 % nižší než hodnoty za období předchozího hodnocení (1.1. až 7.1). Průměrný denní přírůstek v 7denním horizontu se pohybuje i nadále ve stejné hladině, tj. okolo 400 případů (421). 7denní incidence případů se pohybuje okolo 500 případů na 100 tisíc obyvatel, ani zde nejsou pozorovány výrazné změny. Oproti minulému hodnocení došlo pouze k malé změně u podílu případů u seniorní skupiny, a to o jedno procento. Aktuálně je podíl 19 %, v číselném vyjádření tj. 84 případů denně. Všechny tyto hodnoty tak ukazují na aktuální stabilizaci v Plzeňském kraji.

Toto hodnocení dokladují i počty hospitalizovaných, v posledních 7 dnech se počty pacientů v nemocnicích pohybovaly v rozmezí od 320 do 370, aktuálně je hospitalizováno 327 pacientů (14.1.). Na jednotkách intenzivní péče je hospitalizováno 53 pacientů. Celkové počty hospitalizací zaznamenaly oproti minulému týdnu mírný pokles, naopak počty případů vyžadující intenzivní péči mírně narostly.

Při zhodnocení všech sledovaných parametrů je riziko i přes aktuální stagnaci hodnoceno jako vysoké, jelikož denní počty jsou i nadále výrazné, stejně tak i podíl případů v seniorní skupině obyvatel.

8. ledna 2021

Pokud bychom se ohlíželi na epidemiologickou situaci v Plzeňském kraji pouze z hlediska čísel, tak v posledních 7 dnech nedošlo k výrazným změnám. Celkové počty za období od 1.1. do 7.1. jsou zhruba o 3 % vyšší než hodnoty za období předchozího hodnocení (25. 12 až 31.12). Průměrný denní přírůstek v 7denním horizontu se přehoupl přes hranici 400 případů (452). bez započtení volných dnů je denní průměr 654 případů. 7denní incidence případů se pohybuje okolo 500 případů na 100 tisíc obyvatel. Oproti minulému hodnocení taktéž naroste i podíl případů u seniorní skupiny, aktuálně 18 % (+2%), v číselném vyjádření se jedná o 80 případů denně.

Počty hospitalizovaných se v posledních 7 dnech pohybovaly v rozmezí od 290 do 380, aktuálně je hospitalizováno 376 pacientů (7.1.). Na jednotkách intenzivní péče je hospitalizováno 50 pacientů. Obě hodnoty představují poměrně výrazný nárůst oproti hodnotám z minulého týdne. Počty hospitalizací jsou zhruba o čtvrtinu vyšší.

31. prosince 2020

Pokud bychom se ohlíželi na epidemiologickou situaci v Plzeňském kraji pouze z hlediska čísel, tak v posledních 7 dnech nedošlo k výrazným změnám. Celkové počty za období od 23.12. do 29.12. jsou zhruba o 3 % nižší než hodnoty za období předchozího hodnocení (16.12 až 22.12). Průměrný denní přírůstek v 7denním horizontu se blíží hranici 400 případů (368). 7denní incidence případů se pohybuje okolo 430 případů na 100 tisíc obyvatel. Avšak tyto hodnoty jsou ovlivněny nižšími počty během volných dnů, kdy bylo v Plzeňském kraji diagnostikováno méně než 200 případů onemocnění, naopak v posledních dvou dnech bylo hlášeno průměrně více než 600 případů, tedy hodnoty odpovídající období před Vánocemi.

Pozitivním aspektem jinak zhoršené epidemiologické situace je pokles počtu případů u seniorní skupiny, aktuálně je podíl případů seniorní skupiny na celkovém počtu 16 % (-4%).

Počty hospitalizovaných se v posledních 7 dnech pohybovali v rozmezí od 250 do 300, aktuálně je hospitalizováno 276 pacientů (29.12.). Na jednotkách intenzivní péče je hospitalizováno 40 pacientů. U většiny je průběh onemocnění mírný až střední, v těžkém stavu je hospitalizováno zhruba 12 % pacientů z celkového počtu hospitalizovaných.

18. prosince 2020

Epidemiologická situace v Plzeňském kraji se za posledních 7 dní poněkud výrazněji zhoršila. Aktuální počty případů jsou zhruba o 40 % vyšší než hodnoty za období předchozího hodnocení. Průměrný denní přírůstek v 7denním horizontu se blíží hranici 300 případů. 7denní incidence případů se pohybuje okolo 350 případů na 100 tisíc obyvatel. Zhoršení situace v Plzeňském kraji podtrhuje vysoký, téměř dvojnásobný, počet případů u seniorní skupiny. Za 7 dní bylo hlášeno v Plzeňském kraji více než 400 případů. V podílu z celkového počtu případů je tato hodnota 20 %.

Nárůst počtu případů se projevil i v počtu hospitalizací. Za posledních 7 dní došlo k více než 20 % nárůstu počtu hospitalizovaných osob. Aktuálně je léčeno v nemocnicích plzeňského kraje na 240 pacientů. Počet pacientů na jednotkách intenzivní péče se i nadále pohybuje okolo 30. U většiny je průběh onemocnění mírný až střední, v těžkém stavu je hospitalizováno zhruba 15 % pacientů z celkového počtu hospitalizovaných. Zhoršení epidemiologické situace se výrazněji projevilo v denní index rizika PES, který za posledních 7 dní vystoupal na hodnotu 76 bodů z hodnoty 58 (11.12.).

11. prosince 2020

Epidemiologická situace v Plzeňském kraji je poměrně stabilizovaná, a to i přes mírný nárůst nově diagnostikovaných případů. Aktuální počty případů jsou zhruba o 10 % vyšší než hodnoty za období předchozího hodnocení. Průměrný denní přírůstek v 7denním horizontu je 200 případů. 7denní incidence případů se pohybuje okolo 240 případů na 100 tisíc obyvatel. Obě tyto hodnoty patří mezi nejnižší v mezikrajském srovnání. Nízké hodnoty pozorujeme i u seniorní skupiny, za 7 dní bylo hlášeno v Plzeňském kraji méně než 250 případů. V podílu z celkového počtu případů je tato hodnota 17 %. Podíl pozitivních testů se pohybuje okolo 22,3 %, tedy na téměř shodné hodnotě jako je republikový průměr. Denní index rizika PES se v posledních dnech pohybuje stále pod hodnotou 60 (58, 11.12.).

Počet hospitalizovaných pacientů je stabilní, avšak problémem může být vytíženost JIP/ARO lůžek. Volná kapacita se pohybuje okolo 16 %. Z tohoto důvodu je důležité sledovat zejména přírůstky v seniorní skupině, u které je vyšší riziko zhoršení klinického stavu a nutnosti hospitalizace. V nemocnicích v tomto kraji je hospitalizováno téměř 200 pacientů, z toho cca 30 na jednotkách intenzivní péče. U většiny je průběh onemocnění mírný až střední, v těžkém stavu je hospitalizováno zhruba 15 % pacientů z celkového počtu hospitalizovaných.

4. prosince 2020

Epidemiologická situace v Plzeňském kraji je poměrně stabilizovaná. Aktuální počty případů jsou zhruba o čtvrtinu nižší ve srovnání s hodnotami minulého týdne, což ukazuje na pozitivní vývoj situace v souvislosti s počtem případů onemocnění COVID19. Průměrný denní přírůstek v sedmidenním horizontu je 180 případů (hodnota za 7 dní), 7denní incidence případů se pohybuje okolo 200 případů na 100 tisíc obyvatel. Obě tyto hodnoty patří mezi nejnižší v mezikrajském srovnání. Nízké hodnoty pozorujeme i u seniorní skupiny, za 7 dní bylo hlášeno v Plzeňském kraji méně než 200 případů. V podílu z celkového počtu případů je tato hodnota 16 %, což je vůbec nejnižší hodnota v kraji. Podíl pozitivních testů se pohybuje okolo 20,2 %, tedy na téměř shodné hodnotě jako je republikový průměr. Aktuální denní index rizika PES se v posledních dnech pohybuje nad hodnotou 50 (54, 3.12.).

Počet hospitalizovaných pacientů je stabilní, avšak problémem může být aktuální vytíženost JIP/ARO lůžek. Volná kapacita se pohybuje okolo 16 %. Z tohoto důvodu je důležité sledovat zejména přírůstky v seniorní skupině, u které je vyšší riziko zhoršení klinického stavu a nutnosti hospitalizace. V nemocnicích v tomto kraji je hospitalizováno téměř 200 pacientů, z toho cca 30 na jednotkách intenzivní péče. U většiny je průběh onemocnění mírný až střední, v těžkém stavu je hospitalizováno zhruba 15 % pacientů z celkového počtu hospitalizovaných.

27. listopadu 2020

Epidemiologická situace v Plzeňském kraji se nijak nevymyká situaci ve většině krajů ČR, nedochází k výraznějším poklesům ve sledovaných parametrech, čísla se pohybují na hodnotách předchozích týdnů. Podíl pozitivních testů se pohybuje okolo 23 %, tedy o něco výše, než je republikový průměr. Průměrně je v Plzeňském kraji denně diagnostikováno okolo 230 případů COVID19, v počtu hlášených případů za 7 dní přepočtených 100 tisíc obyvatel je tato hodnota na čísle 280, což je jedno z nižších čísel ve srovnání s ostatním kraji, stejně tak v kategorii 65+, kde je tato číselní hodnota na hranici 260 případů, v absolutních číslech se pak jedná o průměrnou hodnotu 45 případů (průměrná hodnota za 7 dní).

Počet hospitalizovaných pacientů je stabilní, nijak neeskaluje, avšak problémem může být aktuální vytíženost JIP/ARO lůžek, aktuálně se volná kapacita pohybuje okolo 16 %, z tohoto důvodu je důležité sledovat zejména přírůstky v seniorní skupině, u níž je vyšší riziko zhoršení klinického stavu a nutnosti hospitalizace. Aktuálně je v nemocnicích plzeňského kraje hospitalizováno okolo 200 pacientů, z toho téměř 50 na jednotkách intenzivní péče, co se týče tíže zdravotního stavu hospitalizovaných pacientů tak téměř u většiny je průběh onemocnění dle tíže stavu mírný až střední, který převažuje, v těžkém stavu je hospitalizováno zhruba 10 % pacientů z celkového počtu hospitalizovaných.

20. listopadu 2020

Epidemiologická situace v Plzeňském kraji se nijak nevymyká situaci ve většině krajů ČR, dochází k poklesům hodnot v klíčových parametrech, tj. počty případů celkově, počty hospitalizací celkově, počty případů v seniorní skupině celkově. Průměrně je v Plzeňském kraji denně diagnostikováno okolo 270 případů COVID19, což je o více než polovinu méně případů, něž bylo v průměru denně hlášeno na začátku listopadu, což ukazuje na pozitivní vývoj situace, avšak i nadále rizikem zůstává vysoký podíl případů v seniorní skupině obyvatel, aktuálně cca čtvrtina případů v Plzeňském kraji připadá na věkovou kategorii 65+, číselně se pak jedná v průměru o 65 případů denně (průměrná hodnota za 7 dní). Počet hospitalizovaných pacientů je stabilní, nijak neeskaluje, ale z důvodu vyššího denního přírůstku ve vulnerabilní skupině (65+) a záchytů v zařízeních poskytovatelů sociálních služeb existuje stále potenciál zvýšeného počtu nových příjmů k hospitalizacím, včetně hospitalizací na jednotku intenzivní péče vzhledem k vysokému procentu polymorbidních pacientů v seniorní skupině, u nichž může onemocnění COVID19 výrazně zhoršit tíží základního onemocnění.


Domů