Aktuální epidemiologická situace: Olomoucký kraj

22. ledna 2021

Vývoj v Olomouckém kraji v posledních dnech kopíruje stav minulého týdne. Celkové hodnoty jsou v mezitýdenním srovnání o 15 % nižší. Celkový denní průměr je 407 případů. Podíl seniorní skupiny mírně poklesl, a to na 17 % (-2 %), což v číselném vyjádření odpovídá průměru 69 případům denně. Počty hospitalizací se za posledních 7 dní pohybovaly v poměrně širokém rozmezí od 360 do 470 případů. Aktuálně je hospitalizováno 364 pacientů, z toho u 89 pacientů je vyžadována hospitalizace na lůžkách intenzivní péče. Ve srovnání s minulým týdnem došlo k výraznějšímu poklesu celkových hospitalizací, ale bohužel narostl počet pacientů na JIP, což se projevuje i v kapacitách intenzivní počet, které jsou aktuálně volné v Olomouckém kraji z 15 %.

Situace v Olomouckém kraji není odlišná od ostatních regionů. Dochází k celkovému pozvolnému poklesu počtu případů, což ukazuje na pozitivní trend. Je však nutné uvést, že se stále jedná o vysoké denní přírůstky a potenciál dalšího šíření je stále vysoký a situace je hodnocena i nadále jako nepříznivá.

15. ledna 2021

Vývoj v Olomouckém kraji v posledních dnech kopíruje stav minulého týdne. Celkové hodnoty jsou téměř stejné, mezitýdenní pokles je 7 %. Celkový denní průměr je 500 případů. Podíl seniorní skupiny zůstává neměnný, tj. 19 %, což v číselném vyjádření odpovídá průměru 96 případům denně. Vyšší hodnoty v seniorní skupině následně zvyšují počty hospitalizací, což může mít dopad zejména na kapacitu lůžkové péče. Počty hospitalizací se za posledních 7 dní pohybovaly v rozmezí od 440 do 480 případů. Aktuálně je hospitalizováno 461 pacientů, z toho u 78 pacientů je vyžadována hospitalizace na lůžkách intenzivní péče.

Situace v Olomouckém kraji není odlišná od ostatních regionů. Dochází ke stagnaci počtu hospitalizací a k celkovému pozvolnému poklesu počtu případů, což ukazuje na pozitivní trend, avšak jedná se stále o vysoké denní přírůstky a potenciál dalšího šíření je tak stále vysoký.

8. ledna 2021

Vývoj v Olomouckém kraji v posledních dnech kopíruje situaci minulého týdne. Celkové hodnoty jsou více měně stejné, mezitýdenní nárůst je „pouze“ 9 %. Celkový denní průměr se již přehoupl přes 500 případů (563). Průměr za poslední 4 dny, tedy průměr pracovních dní má pak hodnotu 876 případů. Podíl seniorní skupiny z celkového vzrostl o 3 % na aktuálních 20 %, což v číselném vyjádření odpovídá průměru 111 případům denně.

Vyšší hodnoty v seniorní skupině následně zvyšují počty hospitalizací, což může mít dopad zejména na kapacitu lůžkové péče. Počty hospitalizací se za posledních 7 dní pohybovaly v rozmezí od 400 do 450 případů. Aktuálně je hospitalizováno téměř 447 pacientů, z toho u 83 pacientů je vyžadována hospitalizace na lůžkách intenzivní péče. Obě hodnoty jsou výrazně vyšší než v minulém týdnu a ukazují na celkovou zhoršenou situaci v kraji. V případě eskalace trendu a pokračujícího nárůst hrozí výrazný tlak na kapacity lůžkové a intenzivní péče v kraji.

31. prosince 2020

Vývoj v Olomouckém kraji v posledních dnech ukazuje na negativní trend kopírující situaci před Vánocemi, varovným signálem je zejména počet případů hlášených za 29.12. (1 218), tato hodnota prakticky odpovídá hodnotě hlášené za 23.12. (1 129).

Tyto vysoké hodnoty i přes relativní pokles během volných dnů posunul celkový denní průměr až k hranici 500 případů (473). Podíl seniorní skupiny z celkového počtu má opět hodnotu 17 %, což v číselném vyjádření odpovídá průměru 80 případům denně.

Vyšší hodnoty v seniorní skupině následně zvyšují počty hospitalizací, což může mít dopad zejména na kapacitu lůžkové péče. Počty hospitalizací se za posledních 7 dní pohybovali v rozmezí od 300 do 370 případů. Aktuálně je hospitalizováno téměř 370 pacientů, z toho u 70 pacientů je vyžadována hospitalizace na lůžkách intenzivní péče. Obě hodnoty jsou výrazně vyšší než v minulé týdnu a ukazují na celkovou zhoršenou situaci v kraji. V případě eskalace trendu a pokračujícího nárůst hrozí výrazný tlak na kapacity lůžkové a intenzivní péče v kraji.

18. prosince 2020

Vývoj v Olomouckém kraji v posledních dnech je i nadále negativní. Počet případů kontinuálně narůstá. Aktuálně je 7denní kumulativní počet o více než 30 % vyšší ve srovnání s počty za období od 4.12. do 10.12., tedy za období minulého hodnocení. Tento výrazný nárůst se následně propisuje do denního průměru, který se blíží hranici 400 případů (373). Podíl seniorní skupiny z celkového počtu se i nadále drží na hodnotě 15 %, což v číselném vyjádření odpovídá průměru 60 případům denně. Podílově stejná, ale číselně zhruba o 30 % vyšší hodnota, což kopíruje přesně vývoj v počtu nových případů. Vyšší hodnoty ve spojení s výskyty v zařízeních poskytovatelů sociálních služeb zvyšují potenciál šíření onemocnění ve zranitelné skupině obyvatel, což může mít dopad zejména na kapacitu lůžkové péče v případě progrese zdravotního stavu do fáze, kdy je potřeba hospitalizace.

Vysoké denní počty se výrazně projevily v počtu hospitalizací, za posledních 7 dní je nárůst zhruba o 80 pacientů. Aktuálně je hospitalizováno téměř 300 pacientů, z toho u 50 pacientů je vyžadována hospitalizace na lůžkách intenzivní péče, což přestavuje téměř dvojnásobný počet. Hodnoty hospitalizací tak ukazují na postupně zhoršující se situaci v tomto kraji a vysoce negativní vývoj, jelikož počty hospitalizací jsou jedny z klíčových parametrů hodnocení epidemiologické situace.

Výraznější zhoršení ve všech parametrech se projevilo i v indexu rizika, který se v posledních 7 dnech pohyboval v poměrně širokém rozmezí od 71 do 81. Aktuálně má hodnotu 81, což by Olomoucký kraj řadilo při krajském hodnocení do stupně 5.

Výraznější vliv na index rizika má, kromě celkového počtu případů a hospitalizací, také vysoký podíl pozitivních testů na celkovém počtu provedených testů.

11. prosince 2020

Vývoj v Olomouckém kraji v posledních dnech nevykazuje známky poklesu jako v minulých týdnech, naopak dochází k opětovnému nárůstu. Případy v posledním týdnu jsou v průměru o 25 % vyšší. Denně je v Olomouckém kraji hlášeno 280 případů (průměrná hodnota za 7 dní), z toho 15 % v seniorní skupině, což v číselném vyjádření odpovídá průměru 40 případům denně. Podílově zhruba o 5 % nižší hodnota, číselně je ale vzhledem k nárůstu totožná. Vyšší hodnoty ve spojení s výskyty v zařízeních poskytovatelů sociálních služeb zvyšují potenciál šíření onemocnění ve zranitelné skupině obyvatel, což může mít dopad zejména na kapacitu lůžkové péče v případě progrese zdravotního stavu do fáze, kdy je potřeba hospitalizace. Aktuálně je v Olomouckém kraji hospitalizováno téměř 220 pacientů s COVID19, z toho u 30 pacientů je vyžadována hospitalizace na lůžkách intenzivní péče.

Vyšší hodnoty se pak nadále projevují v indexu rizika, který se v posledních 7 dnech pohyboval v poměrně širokém rozmezí od 64 do 71. Aktuálně má hodnotu 71, což by Olomoucký kraj řadilo při krajském hodnocení do stupně 5. Výraznější vliv na index rizika má zejména vysoký podíl pozitivních testů na celkovém počtu provedených testů, aktuálně je to 29,8 %, což je vůbec nejvyšší hodnota v porovnání s ostatními kraji.

4. prosince 2020

Epidemiologická situace v Olomouckém kraji v posledních dnech je poměrně stabilizovaná, nedochází k eskalacím v žádném ze sledovaných parametrů. Čísla v posledním týdnu jsou podobná s určitými výkyvy směrem dolů nebo nahoru v závislosti na počtu provedených testů. Pokles v počtu případů oproti minulému týdnu je 15 %. V průměru je v Olomouckém kraji hlášeno 230 případů denně (hodnota za 7 dní), z toho 20 % v seniorní skupině, což v číselném vyjádření odpovídá průměru 40 případům denně.

Co do počtu případů se epidemiologická situace zlepšuje, ale stejně jako v ostatních krajích se jedná o stále vysoké denní přírůstky. To ve spojení s výskyty v zařízeních poskytovatelů sociálních služeb zvyšuje potenciál šíření onemocnění ve zranitelné skupině obyvatel, což může mít dopad zejména na kapacitu lůžkové péče v případě progrese zdravotního stavu do fáze, kdy je potřeba hospitalizace. Aktuálně je v Olomouckém kraji hospitalizováno téměř 220 pacientů s COVID19, z toho u 30 pacientů je vyžadována hospitalizace na lůžkách intenzivní péče.

Vyšší hodnoty se pak nadále projevují v indexu rizika, který se v posledních 7 dnech pohyboval v poměrně širokém rozmezí od 57 do 72. Aktuálně má hodnotu 67, což by Olomoucký kraj řadilo při krajském hodnocení do stupně 4. Výraznější vliv na index rizika má zejména vysoký podíl pozitivních testů na celkovém počtu provedených testů, aktuálně je to 25 %. To je druhá nejvyšší hodnota mezi regiony po kraji Vysočina.

27. listopadu 2020

Epidemiologická situace v Olomouckém kraji v posledních dnech je poměrně stabilizovaná, nedochází k eskalacím v žádném ze sledovaných parametrů, čísla v posledním týdnu jsou více méně podobná s určitými výkyvy směrem dolů či nahoru v závislosti na počtu provedených testů. V průměru je v Olomouckém kraji hlášeno 260 případů denně (průměrná hodnota za 7 dní), z toho 20 % v seniorní skupině, což v číselném vyjádření odpovídá průměru 50 případům denně. Co do počtu případů zlepšuje, ale stejně jako v ostatních krajích se jedná o stále vysoké denní přírůstky, což ve spojení s výskyty v zařízeních poskytovatelů sociálních služeb zvyšuje potenciál šíření onemocnění ve vulnerabilní skupině obyvatel, což je vysoce rizikový fakt mající dopad zejména na kapacitu lůžkové péče v případě progrese zdravotního stavu do fáze kdy je potřeba hospitalizace. Aktuálně je v Olomouckém kraji hospitalizováno téměř okolo 250 pacientů s COVID19, z toho u zhruba 50 pacientů je vyžadována hospitalizace na lůžkách intenzivní péče. .

20. listopadu 2020

Epidemiologická situace v Olomouckém kraji v posledních dnech je poměrně stabilizovaná, nedochází k eskalacím v žádném ze sledovaných parametrů, čísla v posledním týdnu jsou více méně podobná s určitými výkyvy směrem dolů či nahoru v závislosti na počtu provedených testů. V průměru je v Olomouckém kraji hlášeno 300 případů denně (průměrná hodnota za 7 dní), z toho 21 % v seniorní skupině, což v číselném vyjádření odpovídá průměru 60 případům denně. Dle těchto aktuálních hodnot můžeme konstatovat, že i v Olomouckém kraji došlo ve srovnání s čísly hlášenými na začátku listopadu k pozitivnímu vývoji a situace se co do počtu případů zlepšuje, ale stejně jako v ostatních krajích se jedná o stále vysoké denní přírůstky, což ve spojení s výskyty v zařízeních poskytovatelů sociálních služeb zvyšuje potenciál šíření onemocnění ve vulnerabilní skupině obyvatel, což je vysoce rizikový fakt mající dopad zejména na kapacitu lůžkové péče v případě progrese zdravotního stavu do fáze kdy je potřeba hospitalizace. Aktuálně je v Olomouckém kraji hospitalizováno téměř 400 pacientů s COVID19, z toho více než u 60 je vyžadována hospitalizace na lůžkách intenzivní péče, kapacita v kraji je aktuálně na těch lůžkách (ARO/JIP) volná pouze ze 16 %.