Aktuální epidemiologická situace: Olomoucký kraj

27. listopadu 2020

Epidemiologická situace v Olomouckém kraji v posledních dnech je poměrně stabilizovaná, nedochází k eskalacím v žádném ze sledovaných parametrů, čísla v posledním týdnu jsou více méně podobná s určitými výkyvy směrem dolů či nahoru v závislosti na počtu provedených testů. V průměru je v Olomouckém kraji hlášeno 260 případů denně (průměrná hodnota za 7 dní), z toho 20 % v seniorní skupině, což v číselném vyjádření odpovídá průměru 50 případům denně. Co do počtu případů zlepšuje, ale stejně jako v ostatních krajích se jedná o stále vysoké denní přírůstky, což ve spojení s výskyty v zařízeních poskytovatelů sociálních služeb zvyšuje potenciál šíření onemocnění ve vulnerabilní skupině obyvatel, což je vysoce rizikový fakt mající dopad zejména na kapacitu lůžkové péče v případě progrese zdravotního stavu do fáze kdy je potřeba hospitalizace. Aktuálně je v Olomouckém kraji hospitalizováno téměř okolo 250 pacientů s COVID19, z toho u zhruba 50 pacientů je vyžadována hospitalizace na lůžkách intenzivní péče. .

20. listopadu 2020

Epidemiologická situace v Olomouckém kraji v posledních dnech je poměrně stabilizovaná, nedochází k eskalacím v žádném ze sledovaných parametrů, čísla v posledním týdnu jsou více méně podobná s určitými výkyvy směrem dolů či nahoru v závislosti na počtu provedených testů. V průměru je v Olomouckém kraji hlášeno 300 případů denně (průměrná hodnota za 7 dní), z toho 21 % v seniorní skupině, což v číselném vyjádření odpovídá průměru 60 případům denně. Dle těchto aktuálních hodnot můžeme konstatovat, že i v Olomouckém kraji došlo ve srovnání s čísly hlášenými na začátku listopadu k pozitivnímu vývoji a situace se co do počtu případů zlepšuje, ale stejně jako v ostatních krajích se jedná o stále vysoké denní přírůstky, což ve spojení s výskyty v zařízeních poskytovatelů sociálních služeb zvyšuje potenciál šíření onemocnění ve vulnerabilní skupině obyvatel, což je vysoce rizikový fakt mající dopad zejména na kapacitu lůžkové péče v případě progrese zdravotního stavu do fáze kdy je potřeba hospitalizace. Aktuálně je v Olomouckém kraji hospitalizováno téměř 400 pacientů s COVID19, z toho více než u 60 je vyžadována hospitalizace na lůžkách intenzivní péče, kapacita v kraji je aktuálně na těch lůžkách (ARO/JIP) volná pouze ze 16 %.


Domů