Aktuální epidemiologická situace: Jihomoravský kraj

22. ledna 2021

Epidemiologická situace v Jihomoravském kraji odpovídá vývoji ve velkých aglomeracích. Denní průměr počtu případů se i nadále pohybuje ve vyšších hladinách, a to v průměru mezi 600 až 700 případy denně (689). Současné hodnoty tak nadále v souvislosti s vysokým podílem případů v seniorní skupině (20 %, 136 případů – týdenní průměr) představují rizikový potenciál i pro další dny směrem k novým hospitalizacím, kterých je v tomto kraji i nadále vysoký počet. Aktuálně je z nemocnic v Jihomoravském kraji hlášeno 800 hospitalizací v souvislosti s onemocněním COVID-19. Výrazný je i počet pacientů umístěných na jednotkách intenzivní péče, kde je léčeno 162 pacientů.

Celkovou situaci v Jihomoravském kraji tak hodnotíme na základě sledovaných parametrů jako nepříznivou a riziko dalšího šíření je stále vysoké.

15. ledna 2021

Epidemiologická situace v Jihomoravském kraji odpovídá vývoji ve velkých aglomeracích. Denní průměr počtu případů se i nadále pohybuje okolo 900 případů (873). Současné hodnoty, v souvislosti s vysokým podílem případů v seniorní skupině (19 %, 160 případů – týdenní průměr), představují rizikový potenciál i pro další dny směrem k novým hospitalizacím, kterých je v tomto kraji i nadále vysoký počet. Aktuálně je z nemocnic v Jihomoravském kraji hlášeno 924 hospitalizací v souvislosti s onemocněním COVID19. Výrazný je i počet pacientů umístěných na jednotkách intenzivní péče, kde je léčeno 153 pacientů.

Celkovou situaci v Jihomoravském kraji tak hodnotíme na základě sledovaných parametrů jako nepříznivou a riziko dalšího šíření je stále vysoké.

8. ledna 2021

Epidemiologická situace v Jihomoravském kraji odpovídá vývoji ve velkých aglomeracích. Denní průměr počtu případů již překonal hranici 1 000 (1 034). V Jihomoravském kraji je navíc vysoce markantní rozdíl v celkovém průměru, tj. mezi průměrem se započtením volných dnů a průměrem bez hodnot volných dnů. Tento průměr má aktuálně hodnotu 1 538 případů (hodnoty poslední 4 dní). Současné hodnoty, v souvislosti s vysokým podílem případů v seniorní skupině (19 %, 193 případů – týdenní průměr), představuje rizikový potenciál pro další týdny.

V Jihomoravském kraji je i nadále vysoký počet hospitalizovaných, který navíc kontinuálně narůstá. Aktuálně na hodnotu 937 hospitalizací v souvislosti s onemocněním COVID19. Rizikový je i počet pacientů umístěných na jednotkách intenzivní péče, číslo 154 přestavuje druhou nejvyšší hodnotu ve srovnání s ostatními kraji. Vyšší počet hospitalizovaných na JIP je v současné době pouze v pražských nemocnicích.

vSouvislost s počtem hospitalizací lze najít nejen v celkovém počtu nově diagnostikovaných případů, ale také v četných záchytech v zařízeních poskytovatelů sociálních služeb. Tento výraznější výskyt u zranitelné skupiny následně generuje vyšší počty nových příjmů.

31. prosince 2020

Epidemiologická situace v Jihomoravském kraji odpovídá vývoji ve velkých aglomeracích. Denní průměr počtu případů je těsně pod hranicí 700 případů (690), což v souvislosti s vysokým podílem případů v seniorní skupině (15 %) představuje rizikový potenciál pro další týdny. Výrazně se na tomto vysokém denním průměru podílejí i hodnoty posledních dvou dnů (28.12. – 765; 29.12. – 1 476 případů).

V Jihomoravském kraji je i nadále výraznější počet hospitalizovaných, aktuálně přes 680. Tato hodnota je sice jen mírně vyšší než v minulém období, což je vzhledem k vývoji epidemiologické situace pozitivní fakt, avšak jedná o výrazná vysoký počet v případě eskalace případů může dojít k tlaku na kapacity lůžkové a intenzivní péče. Důležitý bude vývoj následujících dní.

Souvislost s počtem hospitalizací lze najít nejen v celkovém počtu nově diagnostikovaných případů, ale také v četných záchytech v zařízeních poskytovatelů sociálních služeb. Tento výraznější výskyt u zranitelné skupiny následně generuje vyšší počty nových příjmů.

18. prosince 2020

V Jihomoravském kraji pokračuje kontinuální nárůst počtu nově diagnostikovaných případů. Tempo růstu je však stabilní. Vykazovány jsou zhruba o 15 % vyšší hodnoty, což ukazuje na stabilní tempo růstu, tedy neeskalující do rizikových scénářů. Přesto se však jedná o stále velmi vysoké hodnoty. Denní průměr počtu případů je pod hranicí 500 případů (489), což v souvislosti s vysokým podílem případů v seniorní skupině představuje rizikový potenciál pro další týdny. Jako v ostatních krajích je negativním ukazatelem vývoje také vysoký podíl pozitivních testů na celkovém počtu provedených testů.

V Jihomoravském kraji je i nadále výraznější počet hospitalizovaných, aktuálně přes 640. je to stejně jako při minulém hodnocení, a tak to ukazuje na stav, že i v tomto segmentu došlo ke stagnaci a zastavení poklesu. Tato hodnota však za posledních 7 dní výrazněji kolísala a dostala se i nad hranici 700 případů. Vysoký je nadále počet pacientů na jednotkách intenzivní péče, aktuálně přes 100. Souvislost s počtem hospitalizací lze najít nejen v celkovém počtu nově diagnostikovaných případů, ale také v četných záchytech v zařízeních poskytovatelů sociálních služeb. Tento výraznější výskyt u zranitelné skupiny následně generuje vyšší počty nových příjmů.

Hodnota indexu rizika pro Jihomoravský kraj vlivem nárůstu je aktuálně na hodnotě 71, což by představovalo stupeň 4.

11. prosince 2020

Situace v Jihomoravském kraji vykazuje zhoršení ve srovnání s hodnotami pozorovanými v minulém týdnu, vykazovány jsou zhruba o 15% vyšší hodnoty. Celkové denní počty se pohybují okolo 440 případů denně v průměru, tedy ve stále vysokých a rizikových hodnotách, což v souvislosti s vysokým podílem případů v seniorní skupině představuje rizikový potenciál pro další týdny. Jako v ostatních krajích je negativním ukazatelem vývoje také vysoký podíl pozitivních testů na celkovém počtu provedených testů, aktuálně je tato hodnota podílu 23,6 %.

V Jihomoravském kraji je i nadále výraznější počet hospitalizovaných, aktuálně přes 640, což je totožné číslo jako při minulém hodnocení, a tak to ukazuje na stav, že i v tomto segmentu došlo ke stagnaci a zastavení poklesu. Vysoký je nadále i počet pacientů na jednotkách intenzivní péče, aktuálně přes 100. Souvislost s počtem hospitalizací lze najít nejen v celkovém počtu nově diagnostikovaných případů, ale také v četných záchytech v zařízeních poskytovatelů sociálních služeb. Tento výraznější výskyt u zranitelné skupiny následně generuje vyšší počty nových příjmů. Hodnota indexu rizika pro Jihomoravský kraj vlivem nárůstu je aktuálně na hodnotě 63, což by představovalo stupeň 4.

4. prosince 2020

Situace v Jihomoravském kraji vykazuje zlepšení ve srovnání s hodnotami pozorovanými v minulém týdnu. Celkové denní počty se pohybují okolo 370 případů denně v průměru. To je však stále rizikové a vysoké číslo v souvislosti s vysokým podílem případů v seniorní skupině. V této skupině je v průměru denně hlášeno téměř 80 případů (hodnota za 7 dní). Jako v ostatních krajích je negativním ukazatelem vývoje také vysoký podíl pozitivních testů na celkovém počtu provedených testů, aktuálně je tato hodnota podílu 22,3 %.

V Jihomoravském kraji je i nadále výraznější počet hospitalizovaných. Těch je sice méně než v předcházejících týdnech, aktuálně přes 600, z toho však stále okolo 115 pacientů na jednotkách intenzivní péče. Souvislost s počtem hospitalizací lze najít nejen v celkovém počtu nově diagnostikovaných případů, ale také v četných záchytech v zařízeních poskytovatelů sociálních služeb. Tento výraznější výskyt u zranitelné skupiny následně generuje vyšší počty nových příjmů. Hodnota indexu rizika pro Jihomoravský kraj je již delší dobu stabilizovaná a několik dní se drží na hodnotě 57, což by představovalo stupeň 3.

27. listopadu 2020

Situace v Jihomoravském kraji již nevykazuje tak výrazné zlepšení ve srovnání se zlepšením pozorovaným v minulém týdnu, celkové denní počty již neklesají tak výrazným tempem a pohybují se okolo průměrných hodnot předchozího týdne, tj. okolo 460 případů denně v průměru, co je stále číslo rizikové a vysoké, a to i ve spojitosti s vysokým podílem případů v seniorní skupině, v této skupině je v průměru denně hlášeno přes 90 případů (průměrná hodnota za 7 dní). Jako v ostatních krajích je negativním ukazatelem vývoje také vysoký podíl pozitivních testů na celkovém počtu provedených testů, aktuálně je tato hodnota podílu 25 %. V Jihomoravském kraji je navíc za velmi rizikový faktor považován aktuální počet hospitalizovaných, kterých sice méně, než v předcházejících týdnech, aktuálně přes 700, z toho okolo 130 pacientů na jednotkách intenzivní péče, ale stále se jedná o vysoké hodnoty, výrazněji převyšující hodnoty v ostatních krajích, souvislost s počtem hospitalizací lze najít nejen v celkovém počtu nově diagnostikovaných případů, ale také a zejména v četných záchytech v zařízeních poskytovatelů sociálních služeb, tyto výraznější výskyt u vulnerabilní skupiny následně generují vyšší počty nových příjmů.

20. listopadu 2020

Situace v Jihomoravském kraji vykazuje taktéž znaky zlepšení, avšak denní přírůstky jsou stále v průměru nad 500 případů denně, což je sice výraznější zlepšení oproti hodnotám začátku listopadu, kdy byly hlášeny denní přírůstky okolo 1000 případů, ale stále se jedná o číslo rizikové a vysoké, a to i ve spojitosti s vysokým podílem případů v seniorní skupině, v této skupině je v průměru denně hlášeno přes 100 případů (průměrná hodnota za 7 dní). V Jihomoravském kraji je navíc za velmi rizikový faktor považován aktuální počet hospitalizovaných, kterých je přes 900, z toho okolo 170 pacientů leží na jednotkách intenzivní péče, obě tyto hodnoty výrazněji převyšují hodnoty v ostatních krajích, souvislost s počtem hospitalizací lze najít nejen v celkovém počtu nově diagnostikovaných případů, ale také a zejména v četných záchytech v zařízeních poskytovatelů sociálních služeb, tyto výraznější výskyt u vulnerabilní skupiny následně generují vyšší počty nových příjmů, tím pádem nedochází u tohoto sledovaného parametru v jihomoravském kraji k výraznějším změnám směrem dolů, tj. k poklesu počtu hospitalizací.