Aktuální epidemiologická situace: Jihomoravský kraj

27. listopadu 2020

Situace v Jihomoravském kraji již nevykazuje tak výrazné zlepšení ve srovnání se zlepšením pozorovaným v minulém týdnu, celkové denní počty již neklesají tak výrazným tempem a pohybují se okolo průměrných hodnot předchozího týdne, tj. okolo 460 případů denně v průměru, co je stále číslo rizikové a vysoké, a to i ve spojitosti s vysokým podílem případů v seniorní skupině, v této skupině je v průměru denně hlášeno přes 90 případů (průměrná hodnota za 7 dní). Jako v ostatních krajích je negativním ukazatelem vývoje také vysoký podíl pozitivních testů na celkovém počtu provedených testů, aktuálně je tato hodnota podílu 25 %. V Jihomoravském kraji je navíc za velmi rizikový faktor považován aktuální počet hospitalizovaných, kterých sice méně, než v předcházejících týdnech, aktuálně přes 700, z toho okolo 130 pacientů na jednotkách intenzivní péče, ale stále se jedná o vysoké hodnoty, výrazněji převyšující hodnoty v ostatních krajích, souvislost s počtem hospitalizací lze najít nejen v celkovém počtu nově diagnostikovaných případů, ale také a zejména v četných záchytech v zařízeních poskytovatelů sociálních služeb, tyto výraznější výskyt u vulnerabilní skupiny následně generují vyšší počty nových příjmů.

20. listopadu 2020

Situace v Jihomoravském kraji vykazuje taktéž znaky zlepšení, avšak denní přírůstky jsou stále v průměru nad 500 případů denně, což je sice výraznější zlepšení oproti hodnotám začátku listopadu, kdy byly hlášeny denní přírůstky okolo 1000 případů, ale stále se jedná o číslo rizikové a vysoké, a to i ve spojitosti s vysokým podílem případů v seniorní skupině, v této skupině je v průměru denně hlášeno přes 100 případů (průměrná hodnota za 7 dní). V Jihomoravském kraji je navíc za velmi rizikový faktor považován aktuální počet hospitalizovaných, kterých je přes 900, z toho okolo 170 pacientů leží na jednotkách intenzivní péče, obě tyto hodnoty výrazněji převyšují hodnoty v ostatních krajích, souvislost s počtem hospitalizací lze najít nejen v celkovém počtu nově diagnostikovaných případů, ale také a zejména v četných záchytech v zařízeních poskytovatelů sociálních služeb, tyto výraznější výskyt u vulnerabilní skupiny následně generují vyšší počty nových příjmů, tím pádem nedochází u tohoto sledovaného parametru v jihomoravském kraji k výraznějším změnám směrem dolů, tj. k poklesu počtu hospitalizací.


Domů