Aktuální epidemiologická situace: Liberecký kraj

27. listopadu 2020

Situace ve výskytu onemocnění COVID19 je v Libereckém kraji poměrně stabilizovaná, číselné údaje mají již pouze mírně klesající trend, aktuálně je hlášeno v průměru cca 200 nových případů denně, z toho 17 % případů ve věkové kategorii 65+, počet hospitalizovaných se aktuálně se pohybuje okolo hodnoty 200, z toho přes 40 pacientů vyžaduje péči na jednotkách intenzivní péče, kapacita lůžek na ARO/JIP je aktuálně volná z 30 %. Z celkového pohledu je situace v Libereckém kraji stabilizovaná, problémem i nadále zůstávají výskyty v zařízeních poskytovatelů sociální služeb a zdravotnických zařízení, a to jak u klientů/pacientů tak u personálu těchto zařízení, tyto výskyty pak mohou následně vzhledem k časté polymorbiditě a imunosupresi u klientů zařízení a pacientů progredovat do stavu kdy jen nutná hospitalizace, popřípadě přeložení na jednotku intenzivní péče, u již hospitalizovaných osob.

20. listopadu 2020

Situace ve výskytu onemocnění COVID19 je v Libereckém kraji poměrně stabilizovaná, číselné údaje mají klesající trend, aktuálně je hlášeno v průměru cca 300 nových případů, z toho 17 % případů ve věkové kategorii 65+, počet hospitalizovaných se aktuálně pohybuje okolo hodnoty 270, z toho přes 40 pacientů vyžaduje péči na jednotkách intenzivní péče, kapacita lůžek na ARO/JIP je aktuálně volná z 30 %. Z celkového pohledu je situace v Libereckém kraji stabilizovaná, problémem i nadále zůstávají výskyty v zařízeních poskytovatelů sociální služeb a zdravotnických zařízení, a to jak u klientů/pacientů tak u personálu těchto zařízení, tyto výskyty pak mohou následně vzhledem k časté polymorbiditě a imunosupresi u klientů zařízení a pacientů progredovat do stavu kdy jen nutná hospitalizace, popřípadě přeložení na jednotku intenzivní péče, u již hospitalizovaných osob.


Domů