Aktuální epidemiologická situace: Liberecký kraj

22. ledna 2021

V Libereckém kraji jsou i přes výraznější, zhruba 25% pokles, nadále vykazovány vyšší počty případů zejména v pracovních dnech, kdy je průměrně diagnostikováno více než 400 případů denně, 7denní průměr je pak 378 případů. Nejvíce postižen je zejména okres Liberec, ve kterém bylo hlášeno za poslední týden více než 40 % případů. Podíl případů ve věkové kategorii 65+ je aktuálně 17 %, číselně je to 65 případů.

Vývoj situace se nijak výrazně neprojevuje v počtu celkově hospitalizovaných, hodnoty jsou o několik procent nižší než hodnoty před 7 dny. Nadále kolísají mezi hodnotami 270 až 310, aktuálně je hospitalizováno 271 pacientů, na jednotkách intenzivní péče je umístěno 49 pacientů. Vzhledem ke stále vysokému dennímu počtu případů v Libereckém kraji a vyššímu počtu hospitalizací, hodnotíme situaci jako nepříznivou.

15. ledna 2021

V Libereckém kraji jsou vykazovány i nadále vyšší počty případů zejména v pracovních dnech, kdy je průměrně diagnostikováno více než 500 případů denně, 7 denní průměr je pak 522 případů. V mezitýdenním srovnání je v Libereckém kraji velmi mírný nárůst, a to 3 %. Nejvíce postihnut je zejména okres Liberec, ve kterém bylo hlášeno za poslední týden více než 40 % případů.

Podíl případů ve věkové kategorii 65+ je aktuálně 18 %, číselně je to 97 případů. Vývoj situace se prozatím neprojevuje v počtu celkově hospitalizovaných, hodnoty jsou prakticky totožné jako před 7 dny. Nadále kolísají mezi hodnotami 280 až 320, aktuálně je hospitalizováno 294 pacientů, na jednotkách intenzivní péče je umístěno 48 pacientů. Vzhledem k dynamice v Libereckém kraji a trvajícímu nárůstu počtu případů, i když ne již tak výraznému, hodnotíme situaci jako nepříznivou.

8. ledna 2021

V Libereckém kraji jsou vykazovány i nadále vyšší počty případů zejména v pracovních dnech. Současný vývoj navazuje na vývoj před Vánocemi, což ukazuje na očekávanou dynamiku šíření a lze predikovat vysoké denní počty i v dalších dnech. V průměru je denně hlášeno přes 500 nových případů, z toho 19 % případů ve věkové kategorii 65+. Aktuální hodnoty jsou tak o téměř jednu třetinu vyšší než v předcházejícím období, což ukazuje na stále se zhoršující epidemiologickou situaci ve výskytu onemocnění COVID-19 v Libereckém kraji. Podtrhují to zejména průměrné počty za pracovní dny, které atakují hranici 700 případů (680).

Vývoj situace se prozatím neprojevuje v počtu celkově hospitalizovaných, hodnoty jsou prakticky totožné jako před 7 dny. Nadále kolísají mezi hodnotami 240 až 300. Mírný nárůst je hlášen u počtu pacientů vyžadujících péči na jednotkách intenzivní péče, aktuálně na JIP je umístěno 48 pacientů.

31. prosince 2020

V Libereckém kraji jsou vykazovány vyšší počty případů v posledních dvou dnech, které odpovídají hodnota před Vánocemi, což ukazuje na očekávanou povánoční dynamiku šíření a lze predikovat vysoké denní počty i v dalších dnech. V průměru je denně hlášeno přes 300 nových případů, z toho 18 % případů ve věkové kategorii 65+.

Vývoj situace se prozatím neprojevuje v počtu celkově hospitalizovaných, hodnoty jsou prakticky totožné jako před 7 dny, a i nadále kolísají mezi hodnotami 240 až 280. mírný nárůst je hlášen u počtu pacientů vyžadujících péči na jednotkách intenzivní péče, aktuálně na JIP je umístěno 40 pacientů.

18. prosince 2020

V Libereckém kraji jsou nadále vykazovány vyšší počty případů a pokračuje nárůst počtu případů, který je zhruba 30 %. V průměru je denně hlášeno 300 nových případů, z toho 18 % případů ve věkové kategorii 65+. Zvýšené hodnoty se projevují i v parametru počtu případů přepočtených na 100 tisíc obyvatel, které patří mezí nejvyšší vůbec. 7denní incidence je téměř 480 případů na 100 tisíc obyvatel, 14denní pak přesahuje hodnotu 800 případů.

Zhoršená epidemiologická situace se již projevuje i v počtech hospitalizovaných. Ty v posledních 7 dnech kolísaly mezi hodnotami 220 až 240. Aktuálně 30 pacientů vyžaduje péči na jednotkách intenzivní péče. Kapacita lůžek na ARO/JIP je volná z 25 %. Index rizika se pohyboval v posledních 7 dnech i nadále roste, aktuálně má hodnotu 81 bodů. Liberecký kraj by tak podle této hodnoty patřil do stupně 5.

11. prosince 2020

V Libereckém kraji jsou v posledních dnech vykazovány vyšší počty případů. Číselné údaje tak nemají již klesající trend tak, jako tomu bylo v minulém hodnoceném období, ale naopak je hlášen téměř 30 % nárůst. Aktuálně je hlášeno v průměru cca 225 nových případů denně, z toho 19 % případů ve věkové kategorii 65+, což představuje mírný nárůst v této hodnotě. Mírně nadále narůstá podíl pozitivních testů, a to o 1,5 %. Aktuální podíl pozitivních testů v Libereckém kraji má hodnotu 26,1 %. Počet hospitalizovaných se pohybuje okolo hodnoty 200, v posledních 7 dnech kolísal mezi hodnotami 200 až 220. Aktuálně 40 pacientů vyžaduje péči na jednotkách intenzivní péče. Kapacita lůžek na ARO/JIP je volná z 25 %.

Index rizika se pohyboval v posledních 7 dnech v hodnotách od 71 (4.12.) do 76 (11.12.). V posledních dnech dochází k nárůstu indexu. Liberecký kraj by tak podle této hodnoty patřil do stupně 4.

4. prosince 2020

Situace ve výskytu onemocnění COVID19 je v Libereckém kraji poměrně stabilizovaná. Číselné údaje mají již pouze mírně klesající trend. Aktuálně je hlášeno v průměru cca 185 nových případů denně, z toho 19 % případů ve věkové kategorii 65+, což představuje mírný nárůst v této hodnotě. Vzhledem k poklesu celkově diagnostikovaných případů se ale nejedná o čísla odlišná od přechozího týdne. Mírně však narostl podíl pozitivní testů, a to o 1 %. Aktuální podíl pozitivních testů v Libereckém kraji má hodnotu 23,9 %. Počet hospitalizovaných se pohybuje okolo hodnoty 180, v posledních 7 dnech kolísal mezi hodnotami 180 až 220. Aktuálně 30 pacientů vyžaduje péči na jednotkách intenzivní péče. Kapacita lůžek na ARO/JIP je volná z 30 %. Z celkového pohledu je situace v Libereckém kraji stabilizovaná. Problémem i nadále zůstávají výskyty v zařízeních poskytovatelů sociální služeb a zdravotnických zařízení, a to jak u klientů/pacientů, tak u personálu. Tyto výskyty pak mohou následně, vzhledem k častějšímu výskytu chronických onemocnění u klientů zařízení a pacientů, postupovat do stavu, kdy jen nutná hospitalizace, popřípadě přeložení na jednotku intenzivní péče u již hospitalizovaných osob. Index rizika se pohyboval v posledních 7 dnech v hodnotách od 52 (28.11.) do 62 (3.2.). V posledních dnech dochází k mírnějšímu nárustu indexu. Liberecký kraj by tak podle této hodnoty patřil do stupně 4.

27. listopadu 2020

Situace ve výskytu onemocnění COVID19 je v Libereckém kraji poměrně stabilizovaná, číselné údaje mají již pouze mírně klesající trend, aktuálně je hlášeno v průměru cca 200 nových případů denně, z toho 17 % případů ve věkové kategorii 65+, počet hospitalizovaných se aktuálně se pohybuje okolo hodnoty 200, z toho přes 40 pacientů vyžaduje péči na jednotkách intenzivní péče, kapacita lůžek na ARO/JIP je aktuálně volná z 30 %. Z celkového pohledu je situace v Libereckém kraji stabilizovaná, problémem i nadále zůstávají výskyty v zařízeních poskytovatelů sociální služeb a zdravotnických zařízení, a to jak u klientů/pacientů tak u personálu těchto zařízení, tyto výskyty pak mohou následně vzhledem k časté polymorbiditě a imunosupresi u klientů zařízení a pacientů progredovat do stavu kdy jen nutná hospitalizace, popřípadě přeložení na jednotku intenzivní péče, u již hospitalizovaných osob.

20. listopadu 2020

Situace ve výskytu onemocnění COVID19 je v Libereckém kraji poměrně stabilizovaná, číselné údaje mají klesající trend, aktuálně je hlášeno v průměru cca 300 nových případů, z toho 17 % případů ve věkové kategorii 65+, počet hospitalizovaných se aktuálně pohybuje okolo hodnoty 270, z toho přes 40 pacientů vyžaduje péči na jednotkách intenzivní péče, kapacita lůžek na ARO/JIP je aktuálně volná z 30 %. Z celkového pohledu je situace v Libereckém kraji stabilizovaná, problémem i nadále zůstávají výskyty v zařízeních poskytovatelů sociální služeb a zdravotnických zařízení, a to jak u klientů/pacientů tak u personálu těchto zařízení, tyto výskyty pak mohou následně vzhledem k časté polymorbiditě a imunosupresi u klientů zařízení a pacientů progredovat do stavu kdy jen nutná hospitalizace, popřípadě přeložení na jednotku intenzivní péče, u již hospitalizovaných osob.


Domů