Aktuální epidemiologická situace: Zlínský kraj

27. listopadu 2020

Aktuální epidemiologické situace ve Zlínském kraji nesignalizuje výraznější změny ve srovnání posledních dní, situace je stabilizovaná, nedochází k eskalacím ve sledovaných parametrech, denní přírůstek se pohybuje v průměru okolo 300 případů (průměrná hodnota za 7 dní), stejně tak je i stabilní podíl v seniorní skupině, který se již delší dobu drží okolo hranice 20 % z celkového počtu nově diagnostikovaných případů., Problémem je ve Zlínském kraji stále vysoký počet hospitalizovaných osob, aktuálně více než 400 hospitalizací, z toho přes 50 pacientů je léčeno na jednotkách intenzivní péče. Co se týče výskytů, tak i ve Zlínském kraji je hlášen vyšší počet událostí spojených s výskytem v zařízeních poskytovatelů sociálních služeb a ve zdravotnických zařízeních, což sebou nese vyšší potenciální dalšího šíření onemocnění COVID19 mezi vulnerabilní populací.

20. listopadu 2020

Aktuální epidemiologické situace ve Zlínském kraji nesignalizuje výraznější změny ve srovnání posledních dní, situace je stabilizovaná, nedochází k eskalacím ve sledovaných parametrech, denní přírůstek se pohybuje v průměru okolo 300 případů (průměrná hodnota za 7 dní), stejně tak je i stabilní podíl v seniorní skupině, který se již delší dobu drží okolo hranice 20 % z celkového počtu nově diagnostikovaných případů. Z celkového pohledu na situaci ve Zlínském kraji lze dle aktuálních hodnot u sledovaných parametrů konstatovat, že došlo ke zlepšení situace ve výskytu onemocnění COVID19, zejména pokud porovnáme hodnoty v okrech Zlín a Uherské Hradiště, které ještě na začátku listopadu dosahovali hodnot 1000 případů hlášených za 7 dní a přepočtených na 100 tisíc obyvatel, aktuálně jsou tyto hodnoty téměř 3krát nižší. I přes tyto příznivá čísla ukazující částečně pozitivní vývoj, je ve Zlínském kraji stále vysoký počet hospitalizovaných osob, aktuálně více než 550 hospitalizací, z toho přes 60 pacientů je léčeno na jednotkách intenzivní péče. Co se týče výskytů, tak i ve Zlínském kraji je hlášen vyšší počet událostí spojených s výskytem v zařízeních poskytovatelů sociálních služeb a ve zdravotnických zařízeních, což sebou nese vyšší potenciální dalšího šíření onemocnění COVID19 mezi vulnerabilní populací.


Domů