Aktuální epidemiologická situace: Zlínský kraj

22. ledna 2021

Aktuální epidemiologická situace ve Zlínském kraji ukazuje zlepšení situace ve srovnání s minulým týdnem v počtu nově hlášených případů. Počty případů jsou v mezitýdenním hodnocení zhruba o 30 % nižší. Průměrný denní přírůstek je 341 případů. Podíl v seniorní skupině se již delší dobu drží okolo hranice 20 % z celkového počtu nově diagnostikovaných případů, číselně se jedná o 63 případů denně v průměru.

Pozitivní vývoj posledních dvou týdnu se projevil i v počtu hospitalizovaných, který dlouhodobě stoupal, avšak v současné době zaznamenáváme pokles, který je poměrně výrazný. Aktuálně evidujeme 361 hospitalizací a 49 pacientů je léčeno na jednotkách intenzivní péče, což je oproti minulému týdnu, kdy jsme se na jeho začátku blížili k hranici 500 hospitalizací, výraznější úbytek. Stále se však jedná o poměrně vysoký počet zejména s ohledem na volné kapacity intenzivní péče, které jsou volné zhruba z jedné pětiny.

15. ledna 2021

Aktuální epidemiologická situace ve Zlínském kraji ukazuje zlepšení situace ve srovnání s minulým týdnem v počtu nově hlášených případů. Počty případů jsou v mezitýdenním hodnocení zhruba o 20 % nižší. Průměrný denní přírůstek je 544 případů. Tedy i přes významnější pokles se jedná a stále významné hodnoty. Podíl v seniorní skupině se již delší dobu drží okolo hranice 20 % z celkového počtu nově diagnostikovaných případů, číselně se jedná o 110 případů denně v průměru. Problémem v tomto kraji je stále vysoký počet hospitalizovaných osob, který i nadále narůstá. Aktuálně evidujeme více než 450 hospitalizací, 62 pacientů je léčeno na jednotkách intenzivní péče.

Celková situace je tak i nadále nepříznivá, zejména s ohledem na počty hospitalizací a počty případů v seniorní skupině obyvatel.

8. ledna 2021

Aktuální epidemiologická situace ve Zlínském kraji ukazuje na další zhoršení. Počty případů jsou v mezitýdenním hodnocení zhruba o 15 % vyšší. Průměrný denní přírůstek přesáhl hranici 700 případů (710). Za poslední 4 dny (PO a ČT) se pak hodnoty výrazněji blíží hodnotě 1 000 případů (988). Podíl v seniorní skupině se již delší dobu drží okolo hranice 20 % z celkového počtu nově diagnostikovaných případů, číselně se jedná o 133 případů denně v průměru.

Problémem v tomto kraji je stále vysoký počet hospitalizovaných osob, který i nadále narůstá. Aktuálně evidujeme více než 482 hospitalizací, z toho 63 pacientů je léčeno na jednotkách intenzivní péče. Což je jedna z vyšších hodnoty mezi kraji a vzhledem ke kapacitám lůžkové a intenzivní péče ve Zlínském kraji, může další výraznější nárůst již znamenat tlak na lůžkovou a intenzivní péče.

31. prosince 2020

Aktuální epidemiologická situace ve Zlínském kraji ukazuje na výraznější zhoršení oproti volným dnům. Průměrný denní přírůstek se blíží hranici 500 případů (499). Varovným signálem je počet případů hlášených v posledních dvou dnech (28.12. – 503; 29.12. – 1 045 případů), zejména hodnota z 29.12. je výrazně nadprůměrnou hodnotou.

Podíl v seniorní skupině se již delší dobu drží okolo hranice 20 % z celkového počtu nově diagnostikovaných případů. Problémem v tomto kraji je stále vysoký počet hospitalizovaných osob, které i nadále narůstá. Aktuálně evidujeme více než 420 hospitalizací, z toho 55 pacientů je léčeno na jednotkách intenzivní péče. Což je jedna z vyšších hodnoty mezi kraji a vzhledem ke kapacitám lůžkové a intenzivní péče ve zlínském kraji může další výraznější nárůst již znamenat tlak na lůžkovou a intenzivní péče.

18. prosince 2020

Aktuální epidemiologické situace ve Zlínském kraji ukazuje výraznější zhoršení oproti minulému týdnu. Denní přírůstek se pohybuje v průměru okolo 400 případů (hodnota za 7 dní), což přestavuje zhruba 35 % nárůst oproti hodnotám v minulém týdnu. Podíl v seniorní skupině se již delší dobu drží okolo hranice 20 % z celkového počtu nově diagnostikovaných případů. Problémem v tomto kraji je stále vysoký počet hospitalizovaných osob, které i nadále pozvolna narůstají. Aktuálně evidujeme více než 340 hospitalizací, z toho 45 pacientů je léčeno na jednotkách intenzivní péče. V tomto kraji je hlášen vyšší počet událostí spojených s výskytem pozitivních případů v zařízeních poskytovatelů sociálních služeb a ve zdravotnických zařízeních, což znamená riziko dalšího šíření onemocnění COVID19 mezi zranitelnou skupinu obyvatel.

Zvýšené hodnoty v počtech nově diagnostikovaných případů a v počtech u seniorní skupiny ve spojení s vyšším počtem hospitalizací by podle indexu rizika řadilo Zlínský kraj do stupně 5. Aktuální hodnota je 81 a signalizuje to výrazněji zhoršenou situaci ve Zlínském kraji. Je to ovlivněno denním počtem hospitalizací a 7denním průměrem podílu pozitivních testů.

11. prosince 2020

Aktuální epidemiologické situace ve Zlínském kraji ukazuje výraznější změny oproti minulému týdnu. Denní přírůstek se pohybuje v průměru okolo 300 případů (hodnota za 7 dní), což přestavuje zhruba 10 % nárůst oproti hodnotám v minulém týdnu. Podíl v seniorní skupině se již delší dobu drží okolo hranice 20 % z celkového počtu nově diagnostikovaných případů. Problémem v tomto kraji je stále vysoký počet hospitalizovaných osob, které i nadále narůstají. Aktuálně evidujeme více než 330 hospitalizací, z toho 45 pacientů je léčeno na jednotkách intenzivní péče. Obě hodnoty jsou zhruba o 10 % vyšší.

V tomto kraji je hlášen vyšší počet událostí spojených s výskytem pozitivních případů v zařízeních poskytovatelů sociálních služeb a ve zdravotnických zařízeních, což znamená riziko dalšího šíření onemocnění COVID19 mezi zranitelnou skupinu obyvatel. Zvýšené hodnoty v počtech nově diagnostikovaných případů a v počtech u seniorní skupiny ve spojení s vyšším počtem hospitalizací by podle indexu rizika řadilo Zlínský kraj do stupně 5. Aktuální hodnota je 76, což je nárůst o více než 10 bodů a signalizuje to výrazněji zhoršenou aktuální situaci ve Zlínském kraji. Je to ovlivněno denním počtem hospitalizací a 7denním průměrem podílu pozitivních testů, který je na hodnotě 28,6 %.

4. prosince 2020

Aktuální epidemiologické situace ve Zlínském kraji nesignalizuje výraznější změny. Situace je stabilizovaná, nedochází k eskalacím ve sledovaných parametrech. Denní přírůstek se pohybuje v průměru okolo 250 případů (hodnota za 7 dní), což přestavuje zhruba 20 % pokles oproti hodnotám v minulém týdnu. Stejně tak je stabilní podíl v seniorní skupině, který se již delší dobu drží okolo hranice 20 % z celkového počtu nově diagnostikovaných případů. Problémem v tomto kraji je stále vysoký počet hospitalizovaných osob. Aktuálně evidujeme více než 300 hospitalizací, z toho 40 pacientů je léčeno na jednotkách intenzivní péče.

V tomto kraji je hlášen vyšší počet událostí spojených s výskytem pozitivních případů v zařízeních poskytovatelů sociálních služeb a ve zdravotnických zařízeních, což znamená riziko dalšího šíření onemocnění COVID19 mezi zranitelnou skupinu obyvatel. Zvýšené hodnoty v počtech nově diagnostikovaných případů a v počtech u seniorní skupiny ve spojení s vyšším počtem hospitalizací by podle indexu rizika řadilo Zlínský kraj do stupně 4. Aktuální hodnota je 62, která je dlouhodobě stabilní. To sice neukazuje na rizikové scénáře, ale také ani na příznivější vývoj situace.

27. listopadu 2020

Aktuální epidemiologické situace ve Zlínském kraji nesignalizuje výraznější změny ve srovnání posledních dní, situace je stabilizovaná, nedochází k eskalacím ve sledovaných parametrech, denní přírůstek se pohybuje v průměru okolo 300 případů (průměrná hodnota za 7 dní), stejně tak je i stabilní podíl v seniorní skupině, který se již delší dobu drží okolo hranice 20 % z celkového počtu nově diagnostikovaných případů., Problémem je ve Zlínském kraji stále vysoký počet hospitalizovaných osob, aktuálně více než 400 hospitalizací, z toho přes 50 pacientů je léčeno na jednotkách intenzivní péče. Co se týče výskytů, tak i ve Zlínském kraji je hlášen vyšší počet událostí spojených s výskytem v zařízeních poskytovatelů sociálních služeb a ve zdravotnických zařízeních, což sebou nese vyšší potenciální dalšího šíření onemocnění COVID19 mezi vulnerabilní populací.

20. listopadu 2020

Aktuální epidemiologické situace ve Zlínském kraji nesignalizuje výraznější změny ve srovnání posledních dní, situace je stabilizovaná, nedochází k eskalacím ve sledovaných parametrech, denní přírůstek se pohybuje v průměru okolo 300 případů (průměrná hodnota za 7 dní), stejně tak je i stabilní podíl v seniorní skupině, který se již delší dobu drží okolo hranice 20 % z celkového počtu nově diagnostikovaných případů. Z celkového pohledu na situaci ve Zlínském kraji lze dle aktuálních hodnot u sledovaných parametrů konstatovat, že došlo ke zlepšení situace ve výskytu onemocnění COVID19, zejména pokud porovnáme hodnoty v okrech Zlín a Uherské Hradiště, které ještě na začátku listopadu dosahovali hodnot 1000 případů hlášených za 7 dní a přepočtených na 100 tisíc obyvatel, aktuálně jsou tyto hodnoty téměř 3krát nižší. I přes tyto příznivá čísla ukazující částečně pozitivní vývoj, je ve Zlínském kraji stále vysoký počet hospitalizovaných osob, aktuálně více než 550 hospitalizací, z toho přes 60 pacientů je léčeno na jednotkách intenzivní péče. Co se týče výskytů, tak i ve Zlínském kraji je hlášen vyšší počet událostí spojených s výskytem v zařízeních poskytovatelů sociálních služeb a ve zdravotnických zařízeních, což sebou nese vyšší potenciální dalšího šíření onemocnění COVID19 mezi vulnerabilní populací.