Aktuální epidemiologická situace: Královéhradecký kraj

27. listopadu 2020

Vývoj epidemiologické situace v Královehradeckém kraji z pohledu celkového počtu nově diagnostikovaných je stabilizovaný, dochází k mírnému poklesu v celkovém počtu denních přírůstků. Rizikovým faktorem je vysoký podíl případů u seniorní skupiny, aktuálně je to jedna čtvrtina případů z denního průměru čítajícího 260 případů (průměrná hodnota za 7 dní). Tyto vyšší počty jsou stejně jako v ostatních krájí povětšinou navázány na výskyty v zařízení poskytovatelů sociální služeb, které následně generují i vyšší počet nových hospitalizací, které jsou sice v posledních dnech stabilizované, ale vzhledem k výraznějším záchytům ve vyšších desítkách případů v zařízeních poskytovatelů sociálních služeb je zde trvající rizikový potenciál zhoršení této situace vzhledem k možné progresi ve zdravotním stavu pozitivních klientů těchto zařízení vyžadující hospitalizaci.

20. listopadu 2020

Vývoj epidemiologické situace v Královéhradeckém kraji se vyvíjí ve srovnání s týdny minulým pozitivním směrem, dochází k poklesu v počtu denní přírůstků, zejména pak je tento pokles signifikantní v okrese Náchod, který byl jedním nejvíce zasažených regionů co do počtu případů na 100 tisíc obyvatel, kdy na počátku listopadu dosahoval hodnot téměř 1000 případů hlášených za 7 dní a přepočtených na 100 tisíc obyvatel, aktuálně je tato hodnota nižší než 300 případů na 100 tisíc obyvatel za 7 dní. Zdviženým prstem signalizujícím riziko je vysoký podíl případů u seniorní skupiny, aktuálně je to jedna čtvrtina případů z denního průměru čítajícího 300 případů (průměrná hodnota za 7 dní). Tyto vyšší počty jsou stejně jako v ostatních krájí povětšinou navázány na výskyty v zařízení poskytovatelů sociální služeb, které následně i vyšší počet nových hospitalizací, které jsou sice v posledních dnech stabilizované, ale vzhledem k výraznějším záchytům ve vyšších desítkách případů v zařízeních poskytovatelů sociálních služeb je zde trvající rizikový potenciál zhoršení této situace vzhledem k možné progresi ve zdravotním stavu pozitivních klientů těchto zařízení vyžadující hospitalizaci.


Domů