Aktuální epidemiologická situace: Královéhradecký kraj

22. ledna 2021

Vývoj epidemiologické situace v Královehradeckém kraji nadále vykazuje poměrně negativní trend, zejména pak v okrese Trutnov, který je nejvíce postihnutým okresem při přepočtu počtu případů na 100 tisíc obyvatel. Celkové denní počty případů v kraji jsou i nadále velmi vysoké, jedny z nejvyšších v republice. V přepočtu na 100 tisíc obyvatel pak vůbec nejvyšší. 7denní incidence na 100 tisíc obyvatel má aktuálně hodnotu 916. V průměru je denně diagnostikováno více než 700 případů (722). Vysoce rizikovým faktorem je vysoký podíl případů u seniorní skupiny. Aktuálně 17 % případů (-4 %), což v číselném vyjádření představuje v průměru 122 případů denně, tedy číslo představující rizikový potenciální směr k nárůstu počtu hospitalizací. Tyto počty u seniorní skupiny jsou stále částečně navázány na výskyty v zařízeních poskytovatelů sociální služeb, ne však tak markantně jako v minulých týdnech.

V nemocnicích je hospitalizováno celkem 505 pacientů a na jednotkách intenzivní péče je umístěno 106 pacientů. Na základě vyhodnocení sledovaných parametrů, nejen epidemiologických, ale zejména vývoje hospitalizací, hodnotíme situaci v Královehradeckém kraji jako nepříznivou, stejně tak potenciál dalšího šíření onemocnění jako velmi vysoký vzhledem k přetrvávajícímu komunitnímu šíření.

15. ledna 2021

Vývoj epidemiologické situace v Královehradeckém kraji nadále vykazuje poměrně negativní trend, zejména pak v okrese Trutnov, který je nejvíce postihnutým okresem při přepočtu na počet případů na 100 tisíc obyvatel. Celkové denní počty případů v kraji jsou i nadále velmi vysoké, jedny z nejvyšších v republice. V přepočtu na 100 tisíc obyvatel pak vůbec nejvyšší. V průměru je diagnostikováno více než 800 případů (804). Vysoce rizikovým faktorem je vysoký podíl případů u seniorní skupiny. Aktuálně 21 % případů (+ 1%), což v číselném vyjádření představuje v průměru 159 případů denně, tedy číslo představující rizikový potenciální směr k nárůstu počtu hospitalizací. Tyto počty u seniorní skupiny jsou stále částečně navázány na výskyty v zařízeních poskytovatelů sociální služeb, ne však tak markantně jako v minulých týdnech. V nemocnicích je hospitalizováno celkem 497 pacientů a na jednotkách intenzivní péče je umístěno 117 pacientů.

Na základě vyhodnocení sledovaných parametrů, nejen epidemiologických, ale zejména vývoje hospitalizací, hodnotíme situaci v Královehradeckém kraji jako nepříznivou, stejně tak potenciál dalšího šíření onemocnění jako velmi vysoký vzhledem k přetrvávajícímu komunitnímu šíření.

8. ledna 2021

Vývoj epidemiologické situace v Královehradeckém kraji nadále vykazuje poměrně negativní trend. Denní počty případů jsou i nadále velmi vysoké, jedny z nejvyšších v republice. V přepočtu na 100 tisíc obyvatel tak vůbec nejvyšší. V průměru je diagnostikováno téměř 900 případů (876). Vyšší pak jsou ještě průměrné počty případů za pracovní dny, které se v Královehradeckém kraji blíží hodnotě 1 200 případů (1 167). Vysoce rizikovým faktorem je vysoký podíl případů u seniorní skupiny. Aktuálně 20 % případů (+ 2 %), což v číselném vyjádření přestavuje 175 případů denně v průměru. Tato hodnota je téměř dvojnásobná oproti minulému týdnu a představuje vysoce rizikový potenciální směr k nárůstu počtu hospitalizací. Tyto počty u seniorní skupiny jsou stále částečně navázány na výskyty v zařízeních poskytovatelů sociální služeb, ne však tak markantně jako v minulých týdnech.

V nemocnicích je hospitalizováno 444 pacientů (7.1.). Z toho téměř 105 pacientů je umístěno na jednotkách intenzivní péče, což ukazuje na výrazně negativní progres a rapidní nárůst počtu hospitalizací, a to zhruba o 25 %. Aktuální počet hospitalizací odpovídá stavu na počátku listopadu (5.11.), což ukazuje na rapidněji se zhoršující situaci a stav, kdy může v případě déle trvajícího negativního vývoje dojít k vyčerpaní kapacit lůžkové a intenzivní péče v kraji.

31. prosince 2020

Vývoj epidemiologické situace v Královehradeckém kraji vykazuje, z pohledu celkového počtu nově hlášených případů, pomineme-li hlášené počty za vánoční období, ovlivněné nižším počtem provedených testů, negativní trend. Dochází k opětovnému nárůstu počtu denních přírůstků, v posledních dnech diagnostikováno pokaždé více než 900 případů.

Rizikovým faktorem je i nadále vyšší podíl případů u seniorní skupiny. Aktuálně 18 % případů (100 případů denně) z denního průměru čítajícího 550 případů (hodnota za 7 dní).

Tyto počty u seniorní skupiny jsou stále částečně navázány na výskyty v zařízeních poskytovatelů sociální služeb, ne však tak markantně jako v minulých týdnech. V nemocnicích je hospitalizováno 320 pacientů. Z toho téměř 70 pacientů je umístěno na jednotkách intenzivní péče, což ukazuje, že vývoj se již začíná mírně projevovat v počtu hospitalizací. Tyto počty jsou zhruba o 10 % vyšší než v minulém týdnu a z dlouhodobého pohledu se jedná o nejvyšší počty od konce listopadu.

18. prosince 2020

Vývoj epidemiologické situace v Královehradeckém kraji z pohledu celkového počtu nově hlášených případů vykazuje negativní trend. Dochází k nárůstu počtu denních přírůstků, a to zhruba o 25 % ve srovnání s předchozím hodnocením. Rizikovým faktorem je i nadále vyšší podíl případů u seniorní skupiny. Aktuálně 16 % případů z denního průměru čítajícího 330 případů (hodnota za 7 dní). Tyto počty u seniorní skupiny jsou stále částečně navázány na výskyty v zařízeních poskytovatelů sociální služeb, ne však tak markantně jako v minulých týdnech.

V nemocnicích je hospitalizováno 210 pacientů. Z toho 55 pacientů je umístěno na jednotkách intenzivní péče, což ukazuje, že aktuální zhoršená situace se prozatím v této skupině neprojevila, jelikož tyto počty jsou zhruba o 10 % nižší než v minulém týdnu. Index rizika se stále drží ve velmi vysokých hodnotách, aktuálně má hodnotu 81 (18.12.). V krajském hodnocení by to znamenalo zařazení podle stupnice do 5 stupně. Důvodem je zejména kontinuální nárůst počtu nově diagnostikovaných a vysoký podíl pozitivních testů.

11. prosince 2020

Vývoj epidemiologické situace v Královehradeckém kraji z pohledu celkového počtu nově hlášených případů se také zhoršil. Dochází k nárůstu počtu denních přírůstků, a to zhruba o 20 % ve srovnání s minulým týdnem. Rizikovým faktorem je i nadále vyšší podíl případů u seniorní skupiny, aktuálně 19 % případů z denního průměru čítajícího 260 případů (hodnota za 7 dní). Tyto počty u seniorní skupiny jsou stále částečně navázány na výskyty v zařízeních poskytovatelů sociální služeb, ne však tak markantně jako v minulých týdnech.

V nemocnicích je hospitalizováno 230 pacientů, z toho 55 pacientů je umístěno na jednotkách intenzivní péče. Index rizika v posledních dnech výrazněji narostl z hodnoty 57 bodů (4.12.) na hodnotu 74 (11.12.). V krajském hodnocení by to znamenalo zařazení podle stupnice do 5 stupně. Tento skokový nárůst je spojen nejen s výraznějším nárůstem počtu nově diagnostikovaných případů, ale také s vysokým podílem pozitivní testů. Tento podíl dosahuje 26,4 %.

4. prosince 2020

Vývoj epidemiologické situace v Královehradeckém kraji z pohledu celkového počtu nově diagnostikovaných je stabilizovaný. Dochází k mírnému poklesu v celkovém počtu denních přírůstků, a to zhruba o 20 % ve srovnání s minulým týdnem. Rizikovým faktorem je i nadále vyšší podíl případů u seniorní skupiny, aktuálně 22 % případů z denního průměru čítajícího 200 případů (hodnota za 7 dní).

Tyto počty u seniorní skupiny jsou stejně jako v ostatních krajích většinou navázány na výskyty v zařízení poskytovatelů sociální služeb, které následně generují i vyšší počet nových hospitalizací. Ty jsou v posledních dnech stabilizované. Nicméně vzhledem k výraznějším záchytům je zde trvající rizikový potenciál zhoršení této situace z důvodu možné progrese zdravotního stavu pozitivních klientů těchto zařízení, které mohou vést k hospitalizaci. V nemocnicích je hospitalizováno 260 pacientů, z toho 60 pacientů je umístěno na jednotkách intenzivní péče. Index rizika v posledních dnech výrazněji klesl z hodnoty 72 (28.11.) na hodnotu 62 (3.12.). Při krajském hodnocení by to znamenalo zařazení podle stupnice do stupně 4.

27. listopadu 2020

Vývoj epidemiologické situace v Královehradeckém kraji z pohledu celkového počtu nově diagnostikovaných je stabilizovaný, dochází k mírnému poklesu v celkovém počtu denních přírůstků. Rizikovým faktorem je vysoký podíl případů u seniorní skupiny, aktuálně je to jedna čtvrtina případů z denního průměru čítajícího 260 případů (průměrná hodnota za 7 dní). Tyto vyšší počty jsou stejně jako v ostatních krájí povětšinou navázány na výskyty v zařízení poskytovatelů sociální služeb, které následně generují i vyšší počet nových hospitalizací, které jsou sice v posledních dnech stabilizované, ale vzhledem k výraznějším záchytům ve vyšších desítkách případů v zařízeních poskytovatelů sociálních služeb je zde trvající rizikový potenciál zhoršení této situace vzhledem k možné progresi ve zdravotním stavu pozitivních klientů těchto zařízení vyžadující hospitalizaci.

20. listopadu 2020

Vývoj epidemiologické situace v Královéhradeckém kraji se vyvíjí ve srovnání s týdny minulým pozitivním směrem, dochází k poklesu v počtu denní přírůstků, zejména pak je tento pokles signifikantní v okrese Náchod, který byl jedním nejvíce zasažených regionů co do počtu případů na 100 tisíc obyvatel, kdy na počátku listopadu dosahoval hodnot téměř 1000 případů hlášených za 7 dní a přepočtených na 100 tisíc obyvatel, aktuálně je tato hodnota nižší než 300 případů na 100 tisíc obyvatel za 7 dní. Zdviženým prstem signalizujícím riziko je vysoký podíl případů u seniorní skupiny, aktuálně je to jedna čtvrtina případů z denního průměru čítajícího 300 případů (průměrná hodnota za 7 dní). Tyto vyšší počty jsou stejně jako v ostatních krájí povětšinou navázány na výskyty v zařízení poskytovatelů sociální služeb, které následně i vyšší počet nových hospitalizací, které jsou sice v posledních dnech stabilizované, ale vzhledem k výraznějším záchytům ve vyšších desítkách případů v zařízeních poskytovatelů sociálních služeb je zde trvající rizikový potenciál zhoršení této situace vzhledem k možné progresi ve zdravotním stavu pozitivních klientů těchto zařízení vyžadující hospitalizaci.