Aktuální epidemiologická situace: hlavní město Praha

27. listopadu 2020

Na území hlavního města Prahy není aktuálně pozorován pokles počtu případů onemocnění COVID-19, jako tomu bylo v minulém týdnu, čísla jsou stabilizovaná, prakticky srovnatelná s čísly předchozího týdne, došlo jen k nepatrnému nárůstu, ale nedochází k žádným eskalacím ve sledovaných parametrech, což dokazuje i průměrný denní přírůstek v sedmidenním horizontu, který je 356 případů (průměrná hodnota za 7 dní), což je pouze jednotkový rozdíl směrem nahoru oproti předcházejícímu týdnu, stejně tak stabilizaci dokazuje 7denní incidence případů, která se pohybuje okolo 190 případů na 100 tisíc obyvatel, výraznější pokles oproti minulé týdnu je pak pozorován u 14denní incidence, jež dosahuje čísla 373 případů na sto tisíc obyvatel. Tyto číselné hodnoty tak značí, že v Praze je situace co do počtu nově diagnostikovaných případů stabilní po delší časový úsek a již se dá hovořit o trendové záležitosti. Stejně tomu je tak i v počtu hospitalizací, aktuálně je v pražských nemocnicích hospitalizováno okolo 600 pacientů, z toho téměř 100 na jednotkách intenzivní péče. Z celkového pohledu je epidemiologická situace v Praze, oproti týdnům na počátku listopadu, stabilizovaná, avšak tato situace je primárně dána nastavenými opatřeními, jež výrazně omezili mobilitu na území hlavního města Prahy, nedochází k migraci osob mezi jednotlivými regiony, kdy Praha není jen cílem cest za prací, studiem či turismem, tudíž se výrazně omezila kumulace osob na jednom místě v jeden čas, tedy rizikového faktoru zvyšující potenciál šíření onemocnění. Výhledově vzhledem k současnému vývoji epidemie se nedá v nejbližších dnech očekávat výraznější zlepšení aktuální situace, hodnoty se i nadále budou s vysokou pravděpodobností pohybovat okolo současných hodnot, možný je i vzhledem k očekávaní vyšší mobilitě mírný nárůst.

20. listopadu 2020

Na území hlavního města Prahy dochází v posledních dnech k výraznějšímu poklesu počtu případů onemocnění COVID19., ve srovnání s čísly předchozího týdne. Průměrný denní přírůstek v sedmidenním horizontu je 353 případů, a 14denní incidence dosahuje hranice 485 případů na sto tisíc obyvatel, tato čísla značí, že v Praze je situace co do počtu nově diagnostikovaných případů stabilní, nedochází k žádnými eskalacím, čísla již kontinuálně klesají, vzhledem k delšímu časovému úseku poklesu se již dá hovořit o trendové záležitosti. Stejně tomu je tak i v počtu hospitalizací, které kontinuálně klesají, aktuálně je v pražských nemocnicích hospitalizováno přeš 600 pacientů, z toho více než 100 na jednotkách intenzivní péče. Tato výrazně lepší epidemiologická situace v Praze, oproti přecházejícím týdnům, kdy dochází k poklesu prakticky ve všech hodnocených parametrech s výjimkou, podílu nově diagnostikovaných případů u seniorní skupiny, která však také přes stabilní podíl klesá z důvodů celkového poklesu případů, je primárně dána nastavenými opatřeními, jenž výrazně omezili mobilitu na území hlavního města Prahy, nedochází k migraci osob mezi jednotlivými regiony, kdy Praha není jen cílem cest za prací, studiem či turismem, tudíž se výrazně omezila kumulace osob na jednom místě v jeden čas, tedy rizikového faktoru zvyšující potenciál šíření onemocnění.


Domů