Aktuální epidemiologická situace: hlavní město Praha

22. ledna 2021

Za posledních 7 dní bylo v průměru hlášeno v Praze méně než 700 nových případů COVID-19 (654), což je v průměru o více než 200 případů méně oproti minulému hodnocení. V procentuálním vyjádření se jedná o zhruba 25 % mezitýdenní pokles počtu případů. I přes celkový pokles případů se stále jedná o vysoké denní počty. Rizikový potenciál je tak i nadále vysoký.

Rizikovým parametrem současné situace je stále počet případů v seniorní skupině, který se i přes mezitýdenní pokles pohybuje okolo 105 případů denně, v podílu z celkového počtu pozitivních je to 16 %. Částečně je pozitivní aktuální vývoj počtu hospitalizovaných, který poklesl zhruba o 10 % oproti minulému sledovanému období. Aktuálně je v pražských nemocnicích hospitalizováno 736 pacientů a na jednotkách intenzivní péče je léčeno 146 pacientů. I přes tento zmíněný pokles hospitalizací se stále jedná o vysoký počet a vzhledem k počtům záchytů ve vulnerabilní skupině lze očekávat v dalším období i nadále zvýšený počet nových příjmů k hospitalizaci.

Z celkového pohledu s přihlédnutím k současnému vývoji epidemie a dynamice šíření nelze v nejbližších dnech očekávat výraznější zlepšení. Pravděpodobný je scénář pomalého brždění epidemie, tj. pozvolný pokles nově diagnostikovaných případů a také hospitalizací. Nejvíce sledovaným parametrem pro další období bude i nadále počet případů v seniorní skupině obyvatel a počet hospitalizací.

Stejně jako pro celou republiku, tak i pro Prahu platí stejné pravidlo. Pro udržení současného stavu, tj. zamezení rapidnějšího nárůstu počtu nově diagnostikovaných případů, a naopak dosáhnutí stavu, kdy budeme opět pozorovat kontinuální pokles případů, je klíčové dodržování pravidel 3R, tedy nošení roušek, pravidelné mytí rukou a dodržování dostatečných rozestupů.

15. ledna 2021

Za posledních 7 dní bylo v průměru hlášeno v Praze méně než 1 000 nových případů COVID19 (860), což je o více než 300 méně případů v průměru při minulém hodnocení, v procentuálním vyjádření se jedná o zhruba 25 % mezitýdenní pokles počtu případů. I přes celkový pokles případů se stále jedná o výrazné záchyty. Rizikový potenciál je tak i nadále vysoký.

Vysoce rizikovým parametrem současné situace je stále počet případů v seniorní skupině, který se i přes mezitýdenní pokles pohybuje okolo 150 denně případů denně, v podílu z celkového počtu pozitivních je to 17 %. Tyto vysoké hodnoty záchytů u seniorní skupiny následně představují rizikový potenciál směrem k hospitalizacím v podobě pravděpodobnosti vyššího počtu nových příjmů k hospitalizacím.

A právě hospitalizace jsou v současné době nejvíce sledovaným parametrem, zejména s ohledem na stav kapacit lůžkové a intenzivní péče. Aktuálně je v pražských nemocnicích hospitalizováno 832 pacientů. Na jednotkách intenzivní péče je léčeno 166 pacientů. Vzhledem k počtům záchytů ve vulnerabilní skupině lze očekávat v dalším období i nadále zvýšený počet nových příjmů k hospitalizaci, který by však měl být v následném období, v případě pokračujícího trendu poklesu případů, vyvažován počtem propouštěných pacientů.

Z celkového pohledu s přihlédnutím k současnému vývoji epidemie a dynamice šíření nelze v nejbližších dnech očekávat výraznější zlepšení. Pravděpodobný je scénář pomalého brždění epidemie, tj. pozvolný pokles nově diagnostikovaných případů.

Nejvíce sledovaným parametrem pro další období bude i nadále počet případů v seniorní skupině obyvatel a počet hospitalizací. Stejně jako pro celou republiku, tak i pro Prahu platí stejné pravidlo. Pro udržení současného stavu, tj. zamezení rapidnějšího nárůstu počtu nově diagnostikovaných případů, a naopak dosáhnutí stavu, kdy budeme opět pozorovat kontinuální pokles případů, je klíčové dodržování pravidel 3R, tedy nošení roušek, pravidelné mytí rukou a dodržování dostatečných rozestupů.

8. ledna 2021

Za posledních 7 dní bylo v průměru hlášeno v Praze téměř 1 200 nových případů COVID19 (1 181). Výrazné záchyty jsou zaznamenávaný zejména na začátku pracovního týdne, což je očekávaný efekt po víkendu. Počty případů se v posledním týdnu pohybovaly v rozmezí od 400 případů (sobota) do 2 000 případů (úterý). Rizikový parametrem je zejména počet případů v seniorní skupině, kterých je v průměru 200 denně. Tyto vysoké hodnoty záchytů u seniorní skupiny se následně promítají do počtu hospitalizací. Celkový počet případů je navázán i na počet provedených testů, a to jak PCR, tak antigenních. Vyšší počty u obou typů testů jsou obvykle v pracovních dnech. Denní průměr pro všední dny u PCR testů v Praze se pohybuje okolo 5 000.

Nejvíce sledovaným parametrem, který odráží současnou epidemiologickou situaci, je počet hospitalizací a stav kapacit lůžkové a intenzivní péče. Aktuálně je v pražských nemocnicích hospitalizováno 830 pacientů. Na jednotkách intenzivní péče je léčeno 179 pacientů. Obě tyto hodnoty i nadále stoupají. Vzhledem k aktuálním počtům záchytů ve vulnerabilní skupině lze očekávat v dalším období zvýšený počet nových příjmů k hospitalizaci a stoupající počet hospitalizací. S přihlédnutím k současnému vývoji epidemie a dynamice šíření, nelze v nejbližších dnech očekávat výraznější zlepšení aktuální epidemiologické situace. Naopak lze predikovat další výrazné záchyty, a to z důvodu vyššího počtu epidemiologicky významných kontaktů a celkových požadavků na testování, včetně antigenního testování.

Klíčovým pro hodnocení situace a další vývoj bude tento a následný týden. Nejvíce sledovaným parametrem bude počet případů v seniorní skupině obyvatel, ze kterých je generován vyšší počet hospitalizací, což může pří současném tempu růstu vytvářet tlak na kapacity lůžkové a intenzivní péče. Stejně jako pro celou republiku, tak i pro Prahu platí stejné pravidlo, a to, že pro udržení současného stavu, tj. zamezení rapidnějšího nárůstu počtu nově diagnostikovaných případů, a naopak dosáhnout stavu, kdy budeme opět pozorovat kontinuální pokles případů, je klíčové dodržování pravidel 3R, tedy nošení roušek, pravidelné mytí rukou a dodržování dostatečných rozestupů.

31. prosince 2020

Po očekávaných nižších počtech případů během Vánoc, kdy se denní průměr počtu případů COVID19 pohyboval okolo 500 případů, došlo v posledních dvou dnech k výraznému nárůstu a byly hlášeny vysoce nadprůměrné hodnoty (průměr za 48 hodin, 1 657 případů). Nejedná se však o hodnoty neočekávané, nýbrž odpovídající dynamice šíření a vývoji epidemiologické situace před Vánocemi (23.12. bylo hlášeno 1 458 případů).

Na základě výše uvedeného tak pro následující dny lze očekávat při zachování objemu PCR testů (4 500 až 5000 PCR testů denně) a pokračujícím dobrovolném populačním testováním antigenními testy obdobné hodnoty, tedy více než 1 000 případů denně.

Počty případů za posledních 7 dní (23.12-29.12.) jsou o 20 % vyšší než ve srovnání s přechozím 7 denním hodnocení od 16.12. – 22.12., vzhledem k dynamice vývoje však lze očekávat výraznější rozdíl v dalších dnech.

Vysoké denní nárůsty posledních dvou dní se projevili i v průměrném denním počtu hlášených případů v sedmidenním horizontu, který se nyní pomalu blíží hranici 1 000 případů (968 případů, průměrná hodnota za 7 dní).

Dalším důležitým parametrem pro vyhodnocení aktuální epidemiologické situace a zátěže zdravotního systému, je počet hospitalizací, aktuálně je v pražských nemocnicích hospitalizováno okolo 640 pacientů, což ukazuje na výraznější nárust a jedná se o nejvyšší hodnotu za posledních 30 dní. Nárůst hospitalizací je hlášen i na jednotkách intenzivní péče, kde je léčeno více než 135 pacientů. Tato čísla rovněž nejsou neočekávaná, odpovídají prediktivním hodnotám a jsou ovlivněna vysokým počtem záchytů v seniorní populaci. Vzhledem k aktuálním počtu lze bohužel i v dalším období očekáván zvýšený počet nových příjmů k hospitalizaci.

Z celkového pohledu na situaci v Praze, nelze vzhledem k současnému vývoji epidemie nedá očekávat celkové výraznější zlepšení aktuální epidemiologické situace, klíčovým pro hodnocení situace a další vývoj budou další pracovní dny tohoto týdne, tj. zdali bude pokračovat současné tempo a zejména pak první lednový týden, kdy je očekáván stabilní vysoký počet provedených testů.

Stejně jako pro celou republiku tak i pro Prahu platí stejné pravidlo, a to, že pro udržení současného stavu, tj. zamezení rapidnějšího nárůstu počtu nově diagnostikovaných případů, a naopak ke stavu, kdy budeme opět pozorovat kontinuální pokles případů, je klíčové dodržování pravidel 3R, tedy nošení roušek, pravidelné mytí rukou a dodržování dostatečných rozestupů.

18. prosince 2020

Současné počty případů jsou zhruba o 40 % vyšší než za předchozí sledované období (4.12. – 10.12.), což je navázáno zejména na výrazné zvýšení mobility (návraty do škol, do zaměstnání atd.). Průměrný denní přírůstek v sedmidenním horizontu je 580 případů, což ve srovnání denních počtů představuje již jednu z nejvyšších hodnot. 7denní incidence případů se pohybuje okolo 310 případů na 100 tisíc obyvatel, což je naopak jedno z nižších čísel na počet obyvatel ve srovnání s ostatními regiony. Podíl pozitivních testů, který se stále drží pod celorepublikovým průměrem, již také začíná pomalu narůstat, což dokladuje zhoršení epidemiologické situace v Praze. V průměru je prováděno v Praze ve všední dny okolo 4 500 testů.

Vysoce důležitým parametrem pro vyhodnocení aktuální epidemiologické situace a zátěže zdravotního systému je počet hospitalizací. Aktuálně je v pražských nemocnicích hospitalizováno okolo 550 pacientů, což představuje zhruba 10 % nárůst. Vzhledem k zvýšenému počtu případů a dynamice posledních dní se dá očekávat další nárůst počtu hospitalizací. Počty osob na jednotkách intenzivní péče se pohybují okolo podobných hodnot, aktuálně se jedná o 110 pacientů. Také zde očekáváme pozvolný nárůst.

V příštích sedmi dnech se vzhledem k současnému vývoji epidemie nedá očekávat výraznější zlepšení aktuální epidemiologické situace. V souvislosti s nárůstem potenciálních rizikových kontaktů lze očekávat pozvolný nárůst počtu případů. Stejně jako pro celou republiku tak i pro Prahu platí stejné pravidlo. Pro udržení současného stavu, tj. zamezení rapidnějšího nárůstu počtu nově diagnostikovaných případů, je klíčové dodržování pravidel 3R, tedy nošení roušek, pravidelné mytí rukou a dodržování dostatečných rozestupů. Jedině tak budeme opět pozorovat kontinuální pokles případů.

11. prosince 2020

Současné počty případů jsou zhruba o 30 % vyšší ve srovnání s přechozím týdnem, což vzhledem k výraznému zvýšení mobility (návraty do škol, do zaměstnání atd.) není neočekávaným jevem, jelikož došlo k nárůstu rizikových kontaktů. Průměrný denní přírůstek v sedmidenním horizontu je 410 případů (hodnota za 7 dní). V posledních 3 dnech pak v průměru více než 500 případů. 7denní incidence případů se pohybuje okolo 220 případů na 100 tisíc obyvatel, což řadí Prahu k regionům s nižšími výskyty na počet obyvatel.

Číselné hodnoty nově diagnostikovaných případů v Praze posledního týdne jednoznačně ukazují, že pokles počtu případů onemocnění COVID19 se zastavil a dochází aktuálně k nárůstu. I přes vyšší denní přírůstky se aktuálně prozatím nedostáváme do rizikových parametrů. Velmi důležitým faktorem je, že podíl pozitivních testů se stále pohybuje okolo 12 až 14 %.

Dalším důležitým parametrem pro vyhodnocení aktuální epidemiologické situace a zátěže zdravotního systému je počet hospitalizací. Oproti minulému hodnocení je pozorován mírný nárust hospitalizací. V pražských nemocnicích je hospitalizováno okolo 500 pacientů, z toho více než 100 na jednotkách intenzivní péče.

Z celkového pohledu je epidemiologická situace v Praze i přes zvýšené počty nově diagnostikových případů relativně stabilizovaná. Neeskaluje do rizikových scénářů. Vzhledem k očekávané vyšší mobilitě a zvýšené migraci mezi jednotlivými regiony (zejména na úrovni Prahy a Středočeského kraje) bude další vývoj záležet na situaci v ostatních krajích a na celkovém dodržování nastavených opatření. V příštích cca 7 dnech se vzhledem k současnému vývoji epidemie nedá očekávat výraznější zlepšení epidemiologické situace. V souvislosti s nárůstem potenciálních rizikových kontaktů lze očekávat nárůst počtu případů.

Také pro Prahu platí stejné pravidlo, tedy klíčové dodržování 3R, nošení roušek, pravidelné mytí rukou a dodržování dostatečných rozestupů. Jen tak bude možné zamezit rapidnějšímu nárůstu počtu nově diagnostikovaných případů a dosáhnout stavu, kdy budeme opět pozorovat kontinuální pokles případů.

4. prosince 2020

Vývoj v Praze není příliš odlišný od situace v minulém týdnu. Aktuální čísla se téměř neliší, což ukazuje na očekávaný jev v Praze vzhledem k zvýšení mobility. Dochází ke stagnaci v poklesu počtu případů onemocnění COVID19. Průměrný denní přírůstek v sedmidenním horizontu je 338 případů (hodnota za 7 dní), 7denní incidence případů se pohybuje okolo 180 případů na 100 tisíc obyvatel. Průměrná pozitivita testů v Praze za posledních 7 dní je 11 %, což je vůbec nejnižší hodnota ve srovnání s ostatními regiony.

Tyto číselné hodnoty tak značí, že v Praze je situace co do počtu nově diagnostikovaných případů dlouhodobě stabilní a dá se hovořit o trendové záležitosti. Stejně tomu je v počtu hospitalizací. Aktuálně je v pražských nemocnicích hospitalizováno okolo 500 pacientů, z toho více než 100 na jednotkách intenzivní péče. Z celkového pohledu je aktuální epidemiologická situace v Praze stabilizovaná. Nesmíme však opomínat, že je to s vysokou pravděpodobností dáno i nastavenými opatřeními, které výrazně omezili mobilitu a snížili rizikový potenciál kumulace většího počtu osob. Výhledově, vzhledem k současnému vývoji epidemie, se nedá v nejbližších dnech očekávat výraznější zlepšení aktuální situace. Hodnoty se i nadále budou s vysokou pravděpodobností pohybovat okolo současných hodnot. Možný je i v souvislosti s aktuálním rozvolněním a vyšší mobilitě nárůst. Základem pro udržení současného stavu, tj. zamezení rapidnějšího nárůstu počtu nově diagnostikovaných případů, je klíčové dodržování pravidel 3R, tedy nošení roušek, pravidelné mytí rukou a dodržování dostatečných rozestupů.

27. listopadu 2020

Na území hlavního města Prahy není aktuálně pozorován pokles počtu případů onemocnění COVID-19, jako tomu bylo v minulém týdnu, čísla jsou stabilizovaná, prakticky srovnatelná s čísly předchozího týdne, došlo jen k nepatrnému nárůstu, ale nedochází k žádným eskalacím ve sledovaných parametrech, což dokazuje i průměrný denní přírůstek v sedmidenním horizontu, který je 356 případů (průměrná hodnota za 7 dní), což je pouze jednotkový rozdíl směrem nahoru oproti předcházejícímu týdnu, stejně tak stabilizaci dokazuje 7denní incidence případů, která se pohybuje okolo 190 případů na 100 tisíc obyvatel, výraznější pokles oproti minulé týdnu je pak pozorován u 14denní incidence, jež dosahuje čísla 373 případů na sto tisíc obyvatel. Tyto číselné hodnoty tak značí, že v Praze je situace co do počtu nově diagnostikovaných případů stabilní po delší časový úsek a již se dá hovořit o trendové záležitosti. Stejně tomu je tak i v počtu hospitalizací, aktuálně je v pražských nemocnicích hospitalizováno okolo 600 pacientů, z toho téměř 100 na jednotkách intenzivní péče. Z celkového pohledu je epidemiologická situace v Praze, oproti týdnům na počátku listopadu, stabilizovaná, avšak tato situace je primárně dána nastavenými opatřeními, jež výrazně omezili mobilitu na území hlavního města Prahy, nedochází k migraci osob mezi jednotlivými regiony, kdy Praha není jen cílem cest za prací, studiem či turismem, tudíž se výrazně omezila kumulace osob na jednom místě v jeden čas, tedy rizikového faktoru zvyšující potenciál šíření onemocnění. Výhledově vzhledem k současnému vývoji epidemie se nedá v nejbližších dnech očekávat výraznější zlepšení aktuální situace, hodnoty se i nadále budou s vysokou pravděpodobností pohybovat okolo současných hodnot, možný je i vzhledem k očekávaní vyšší mobilitě mírný nárůst.

20. listopadu 2020

Na území hlavního města Prahy dochází v posledních dnech k výraznějšímu poklesu počtu případů onemocnění COVID19., ve srovnání s čísly předchozího týdne. Průměrný denní přírůstek v sedmidenním horizontu je 353 případů, a 14denní incidence dosahuje hranice 485 případů na sto tisíc obyvatel, tato čísla značí, že v Praze je situace co do počtu nově diagnostikovaných případů stabilní, nedochází k žádnými eskalacím, čísla již kontinuálně klesají, vzhledem k delšímu časovému úseku poklesu se již dá hovořit o trendové záležitosti. Stejně tomu je tak i v počtu hospitalizací, které kontinuálně klesají, aktuálně je v pražských nemocnicích hospitalizováno přeš 600 pacientů, z toho více než 100 na jednotkách intenzivní péče. Tato výrazně lepší epidemiologická situace v Praze, oproti přecházejícím týdnům, kdy dochází k poklesu prakticky ve všech hodnocených parametrech s výjimkou, podílu nově diagnostikovaných případů u seniorní skupiny, která však také přes stabilní podíl klesá z důvodů celkového poklesu případů, je primárně dána nastavenými opatřeními, jenž výrazně omezili mobilitu na území hlavního města Prahy, nedochází k migraci osob mezi jednotlivými regiony, kdy Praha není jen cílem cest za prací, studiem či turismem, tudíž se výrazně omezila kumulace osob na jednom místě v jeden čas, tedy rizikového faktoru zvyšující potenciál šíření onemocnění.