Aktuální epidemiologická situace: Karlovarský kraj

22. ledna 2021

Vývoj v Karlovarském kraji za posledních 7 dní je obdobný jako v ostatních krajích, tj. stále vysoké denní záchyty zejména v pracovních dnech. Počty případů jsou obdobné jako v minulém týdenním hodnocení. Současné počty jsou jen o 3 % vyšší. V posledních 7 dnech bylo hlášeno 313 případů denně v průměru. Číselně se jedná o nejnižší hodnotu mezi kraji, v přepočtu na počet obyvatel však jednu z nejvyšších. Aktuální 7denní incidence je 743 případů na 100 tisíc obyvatel. Podíl počtu případů u seniorní skupiny se pohybuje okolo 18 %, což v číselném vyjádření představuje v průměru okolo 58 případů denně. Zde je pozorován zhruba 15 % mezitýdenní pokles.

Vysoce rizikovým parametrem v Karlovarském kraji jsou počty hospitalizací s onemocněním COVID-19, ty kolísaly v posledním týdnu v rozmezí od 210 do 250 pacientů. Aktuálně je hospitalizováno 251 pacientů, z toho 39 pacientů je léčeno na jednotkách intenzivní péče. Obě tyto hodnoty vykazují více než 10 % nárůst, což představuje významné riziko a výrazný tlak na kapacity lůžkové a intenzivní péče v kraji, které jsou již výrazně na hraně kapacit, a to zejména co se intenzivní péče týče.

15. ledna 2021

Vývoj v Karlovarském kraji za posledních 7 dní je obdobný jako v ostatních krajích, tj. stále vysoké denní záchyty zejména v pracovních dnech, avšak tempo růstu již není tak výrazné jako v minulém týdnu. Současné počty jsou o 10 % vyšší. V posledních 7 dnech bylo hlášeno 304 případů v průměru. Číselně se jedná o nejnižší hodnotu mezi kraji, v přepočtu na počet obyvatel však jednu z nejvyšších. Aktuální 7 denní incidence je 723 případů na 100 tisíc obyvatel. Podíl počtu případů u seniorní skupiny se pohybuje i nadále okolo 20 %, což v číselném vyjádření představuje v průměru okolo 69 případů denně, i zde je pozorován zhruba 10 % mezitýdenní nárůst. Vysoce rizikovým parametrem v Karlovarském kraji jsou počty hospitalizací s onemocněním COVID-19, ty kolísaly v posledním týdnu v rozmezí od 190 do 240 pacientů.

Aktuálně je hospitalizováno 213 pacientů, z toho 39 pacientů je léčeno na jednotkách intenzivní péče. Obě tyto hodnoty vykazují více než 10 % nárůst, což představuje významné riziko a výrazný tlak na kapacity lůžkové a intenzivní péče v kraji, které jsou již na hraně.

8. ledna 2021

Epidemiologická situace v Karlovarském kraji vykazuje za posledních 7 dní stejnou křivku vývoje jako v ostatních krajích, tj. vysoké denní záchyty zejména v pracovních dnech. V posledních 7 dnech bylo hlášeno 271 případů v průměru. Průměr pracovních dnů je ještě o více než 100 případů vyšší (381). Podíl počtu případů u seniorní skupiny se pohybuje i nadále okolo 20 %, což v číselném vyjádření představuje v průměru okolo 55 případů denně. To je hodnota téměř trojnásobně vyšší než při minulém hodnocení (20). I když se jedná o poměrně nízké číslo ve srovnání s ostatními kraji, tak vzhledem k vyšší pravděpodobnosti hospitalizace u této věkové kategorie a kapacitě lůžkové péče, může znamenat další nárůst počtu případů tlak na kapacity lůžkové a intenzivní péče v kraji.

Počty hospitalizací s onemocněním COVID-19 kolísaly v posledním týdnu v rozmezí od 150 do 220 pacientů. Aktuálně je hospitalizováno 191 pacientů, z toho 38 pacientů je léčeno na jednotkách intenzivní péče. Vysoce rizikovým je zejména stoupající počet pacientů na JIP, který je téměř dvojnásobný.

31. prosince 2020

Epidemiologická situace v Karlovarském kraji vykazuje za posledních 7 dní stejnou křivku vývoje jako v ostatních krajích, tj. po vánočním poklesu, kdy byly diagnostikovány v Karlovarském kraji pouze desítky případů, jsou v posledních dvou dnech hlášeny více než dvě stovky případů v průměru.

Průměrné denní počty přesahují hranici 100 diagnostikovaných případů denně (120 případů v průměru denně). Tato hodnota představuje nejmenší číslo ze všech krajů.

Podíl počtu případů u seniorní skupiny se pohybuje i nadále okolo 20 %, což v číselném vyjádření představuje v průměru okolo 20 případů denně. I když se jedná o poměrně nízké číslo ve srovnání s ostatními kraji, tak vzhledem k vyšší pravděpodobnosti hospitalizace u této věkové kategorie a kapacitě lůžkové péče, může znamenat další nárůst počtu případů tlak na kapacity lůžkové a intenzivní péče v kraji.

Počty hospitalizací s onemocněním COVID-19 kolísaly v posledním týdnu v rozmezí od 130 do 140 pacientů, z toho 19 pacientů je léčeno na jednotkách intenzivní péče.

18. prosince 2020

Aktuální vývoj epidemiologické situace v Karlovarském kraji se do celkových číselných hodnot jeví jako relativně pozitivní. Oproti minulému týdnu jsou čísla denních přírůstků zhruba jen o 10 % vyšší. Avšak je nutné poznamenat, že v případě Karlovarského kraje se jedná o výrazně odlišné počty než v jiných krajích, jelikož denně je v průměru zjištěno „pouze“ 110 případů (hodnota za 7 dní). To je nejméně ze všech krajů. Stejné je to při pohledu na počty případů na 100 tisíc obyvatel. Ve srovnání s jinými kraji vypadají vyšší, ale je nutné zohlednit, že Karlovarský kraj je krajem s nejmenším počtem obyvatel. 7denní incidence případů se pohybuje okolo 280 případů na 100 tisíc obyvatel. Podíl počtu případů u seniorní skupiny se pohybují i nadále okolo 20 %, což v číselném vyjádření představuje v průměru 20 případů denně. Počty hospitalizací s onemocněním COVID19 kolísaly v posledním týdnu v rozmezí od 110 do 130 pacientů, z toho 13 pacientů je léčeno na jednotkách intenzivní péče.

Aktuální čísla se výrazněji projevila ve vývoji indexu rizika, který stoupl ze 71 bodů (11.12.) na současných 81 bodů, což by v regionálním hodnocení představovalo 5 stupeň rizika. Je nutné podotknout, že index rizika je vzhledem k malému počtu obyvatel a počtu případů v Karlovarském kraji značně kolísavý (17.12., např. 68).

Stejně jako v ostatních krajích je nejrizikovějším místem výskytu onemocnění COVID19 zařízení poskytovatelů sociálních služeb. Z celkového pohledu na epidemiologickou situaci v Karlovarské kraji nepozorujeme rizikové trendy u seniorní populace tak, jako v přecházejících týdnech. Stálým problémem je poměrně vysoký počet hospitalizovaných vzhledem ke kapacitám zdravotnické sítě kraje.

11. prosince 2020

Aktuální vývoj epidemiologické situace v Karlovarském kraji se do celkových číselných hodnot jeví jako relativně pozitivní. Oproti minulému týdnu jsou čísla denních přírůstků zhruba o 15 % vyšší, avšak je nutno poznamenat, že v případě Karlovarského kraje se jedná o výrazně odlišné počty než v jiných krajích, jelikož denně je v průměru zjištěno „pouze“ 100 případů (hodnota za 7 dní). To je nejméně ze všech krajů. Stejně tak při pohledu na počty případů na 100 tisíc, které sice vypadají ve srovnání s jinými kraji vyšší, ale je nutné zohlednit, že Karlovarský kraj je krajem s nejmenším počtem obyvatel. 7denní incidence případů se pohybuje okolo 255 případů na 100 tisíc obyvatel. Podíl počtu případů u seniorní skupiny se pohybují i nadále okolo 20 %, což v číselném vyjádření představuje v průměru 20 případů denně. Mírný nárůst je pozorován v průměrné pozitivitě testů. Aktuální hodnota je 22 %, což je hodnota totožná jako v minulém hodnoceném období. Počty hospitalizací s onemocněním COVID19 kolísaly v posledním týdnu v rozmezí od 110 do 130 pacientů, z toho 13 pacientů je léčeno na jednotkách intenzivní péče. Kapacita lůžek pro dospělé (ARO/JIP) je volná z 20 %.

Aktuální čísla se výrazněji projevila ve vývoji indexu rizika, který stoupl ze 49 bodů (3.12.) na současných 58 bodů, což by v regionálním hodnocení představovalo 3 stupeň rizika. Je nutné podotknout, že index rizika je vzhledem k malému počtu obyvatel a počtu případů v Karlovarském kraji značně kolísavý. Stejně jako v ostatních krajích je nejrizikovějším místem výskytu onemocnění COVID19 zařízení poskytovatelů sociálních služeb. Z celkového pohledu na epidemiologickou situaci v Karlovarské kraji nepozorujeme rizikové trendy u seniorní populace tak, jako v přecházejících týdnech. Stálým problémem je poměrně vysoký počet hospitalizovaných vzhledem ke kapacitám zdravotnické sítě kraje.

4. prosince 2020

Aktuální vývoj epidemiologické situace v Karlovarském kraji se do celkových číselných hodnot jeví jako pozitivní. Denně je nově diagnostikováno okolo 80 případů (hodnota za 7 dní), což je zdaleka nejméně ze všech krajů. Je nutné zohlednit, že Karlovarský kraj je krajem s nejmenším počtem obyvatel. 7denní incidence případů se pohybuje okolo 190 případů na 100 tisíc obyvatel. Oproti minulému týdnu došlo v těchto hodnotách k výraznějšímu progresu, tj. k poklesu o více než jednu třetinu v celkovém počtu případů za 7 dní. Tento pokles se projevil v počtu případů u seniorní skupiny. Aktuálně tato skupina představuje 22 % diagnostikovaných případů denně u věkové skupiny 65+. V absolutních číslech se jedná o hodnotu 16 případů denně v průměru za 7 dní. Pokles je pozorován i v průměrné pozitivitě testů. Aktuální hodnota je 20 %, což je o 6procentních bodů méně než v minulém hodnoceném období. Počty hospitalizací s onemocněním COVID19 kolísaly v posledním týdnu v rozmezí od 120 do 140 pacientů, z toho 9 pacientů je léčeno na jednotkách intenzivní péče. Kapacita lůžek pro dospělé (ARO/JIP) je volná z 20 %. Tyto zlepšené hodnoty u sledovaných parametrů se velmi výrazně projevily ve vývoji indexu rizika, a to konkrétně ze 77 bodů (26.11.) na 49 bodů (3.12.).

Stejně jako v ostatních krajích je nejrizikovějším místem výskytu onemocnění COVID19 zařízení poskytovatelů sociálních služeb. Z celkového pohledu na epidemiologickou situaci v Karlovarské kraji nepozorujeme rizikové trendy u seniorní populace tak, jako v přecházejících týdnech. Stálým problémem je poměrně vysoký počet hospitalizovaných vzhledem ke kapacitám zdravotnické sítě kraje.

27. listopadu 2020

Aktuální vývoj epidemiologické situace v Karlovarském kraji se do celkových číselných hodnot jeví jako pozitivní, jelikož, aktuálně je v Karlovarském kraji denně nově diagnostikováno okolo 100 případů (průměrná hodnota za 7 dní), avšak v tomto kraji je co do podílu seniorní skupiny nejvyšší hodnota, téměř 30% případů je denně diagnostikováno u věkové skupiny 65+, což početně není dozajista číslo vysoké, ale vzhledem k velikosti Karlovarského kraje a hustotě zdravotnické sítě a kapacitám lůžkové péče v kraji, může toto číslo v případě, že u těchto osob bude nutná hospitalizace znamenat vyšší tlak na kapacity intenzivní péče. Počty hospitalizací s onemocněním COVID19, v nemocnicích Karlovarského kraje kolísala v posledním týdnu v rozmezí od 120 do 150 pacientů, z toho 15 pacientů je léčeno na jednotkách intenzivní péče, kapacita lůžek pro dospělé (ARO/JIP) je volná z 20 %. Nastejno jako v ostatních krajích je nejrizikovějším místem výskytu onemocnění COVID19 zařízení poskytovatelů sociálních služeb. Z celkového pohledu na epidemiologickou situaci v Karlovarské kraji pozorujeme rizikové trendy u seniorní populace a v podílu počtu pozitivních testů na celkovém počtu provedených testů, tento podíl je v karlovarském kraji jeden z nejvyšších, a to téměř29 %, tato čísla pak výrazně ovlivňují výslednou hodnotu v protiepidemickém systému (PES).

20. listopadu 2020

Aktuální vývoj epidemiologické situace v Karlovarském kraji je taktéž co do číselných hodnot pozitivní ve srovnání s přecházejícími týdny, kdy bylo v průměru hlášeno na začátku listopadu okolo 250 případů denně, aktuálně je v Karlovarském kraji denně nově diagnostikováno okolo 100 případů (průměrná hodnota za 7 dní), v tomto kraji je co do podílu seniorní skupiny nejvyšší hodnota, téměř 30% případů je denně diagnostikováno u věkové skupiny 65+, což počet není dozajista číslo vysoké, ale vzhledem k velikosti Karlovarského kraje a hustotě zdravotnické sítě a kapacitám lůžkové péče v kraji, může toto číslo v případě, že u těchto osob bude nutná hospitalizace znamenat vyšší tlak na kapacity intenzivní péče, aktuálně je v nemocnicích Karlovarského kraje hospitalizováno okolo 170 pacientů s onemocněním COVID19, z toho okolo 15 pacientů je léčeno na jednotkách intenzivní péče, kapacita lůžek pro dospělé (ARO/JIP) je volná z 20 %. Nastejno jako v ostatních krajích je nejrizikovějším místem výskytu onemocnění COVID19 zařízení poskytovatelů sociálních služeb.


Domů