Aktuální epidemiologická situace: Karlovarský kraj

27. listopadu 2020

Aktuální vývoj epidemiologické situace v Karlovarském kraji se do celkových číselných hodnot jeví jako pozitivní, jelikož, aktuálně je v Karlovarském kraji denně nově diagnostikováno okolo 100 případů (průměrná hodnota za 7 dní), avšak v tomto kraji je co do podílu seniorní skupiny nejvyšší hodnota, téměř 30% případů je denně diagnostikováno u věkové skupiny 65+, což početně není dozajista číslo vysoké, ale vzhledem k velikosti Karlovarského kraje a hustotě zdravotnické sítě a kapacitám lůžkové péče v kraji, může toto číslo v případě, že u těchto osob bude nutná hospitalizace znamenat vyšší tlak na kapacity intenzivní péče. Počty hospitalizací s onemocněním COVID19, v nemocnicích Karlovarského kraje kolísala v posledním týdnu v rozmezí od 120 do 150 pacientů, z toho 15 pacientů je léčeno na jednotkách intenzivní péče, kapacita lůžek pro dospělé (ARO/JIP) je volná z 20 %. Nastejno jako v ostatních krajích je nejrizikovějším místem výskytu onemocnění COVID19 zařízení poskytovatelů sociálních služeb. Z celkového pohledu na epidemiologickou situaci v Karlovarské kraji pozorujeme rizikové trendy u seniorní populace a v podílu počtu pozitivních testů na celkovém počtu provedených testů, tento podíl je v karlovarském kraji jeden z nejvyšších, a to téměř29 %, tato čísla pak výrazně ovlivňují výslednou hodnotu v protiepidemickém systému (PES).

20. listopadu 2020

Aktuální vývoj epidemiologické situace v Karlovarském kraji je taktéž co do číselných hodnot pozitivní ve srovnání s přecházejícími týdny, kdy bylo v průměru hlášeno na začátku listopadu okolo 250 případů denně, aktuálně je v Karlovarském kraji denně nově diagnostikováno okolo 100 případů (průměrná hodnota za 7 dní), v tomto kraji je co do podílu seniorní skupiny nejvyšší hodnota, téměř 30% případů je denně diagnostikováno u věkové skupiny 65+, což počet není dozajista číslo vysoké, ale vzhledem k velikosti Karlovarského kraje a hustotě zdravotnické sítě a kapacitám lůžkové péče v kraji, může toto číslo v případě, že u těchto osob bude nutná hospitalizace znamenat vyšší tlak na kapacity intenzivní péče, aktuálně je v nemocnicích Karlovarského kraje hospitalizováno okolo 170 pacientů s onemocněním COVID19, z toho okolo 15 pacientů je léčeno na jednotkách intenzivní péče, kapacita lůžek pro dospělé (ARO/JIP) je volná z 20 %. Nastejno jako v ostatních krajích je nejrizikovějším místem výskytu onemocnění COVID19 zařízení poskytovatelů sociálních služeb.


Domů