Aktuální epidemiologická situace: Kraj Vysočina

27. listopadu 2020

V kraji Vysočina je pozorován ve srovnání s přecházejícím týdnem v sedmidenním průměru mírný pokles případů v celkovém počtu laboratorně diagnostikovaných případů v kraji, hlášeno je v průměru přes 300 případů denně (průměrná hodnota za 7 dní), což je však stále jedna z vyšších hodnot v porovnání s ostatními kraji a v posledních dnech v tomto kraji zaznamenáváme mírný vzestup, ukazující na rizikový potenciál, nejinak tomu je i u podílu záchytů u seniorní skupiny, kterých je téměř jedna čtvrtina, což znamená nárůst oproti podílu v minulém hodnocení, číselně se pak v průměru jedná o více než 70 případů denně. Velmi rizikový faktorem je vysoký podíl pozitivních testů, který je vůbec nejvyšší ze všech krajů a přesahuje hranici 30 %.

Vysočina rovněž patří mezi regiony s vyššími počty hospitalizovaných pacientů, aktuálně je hospitalizováno v souvislosti s onemocněním COVID19 přes 300 pacientů v nemocnicích kraje Vysočina, z toho zhruba 30 na jednotkách intenzivní péče, i když se číselně jedná zhruba o čtvrtinový poklese u obou hodnot, tak vzhledem k zásahu do vulnerabilní populace způsobeného průnikem do zařízení poskytovatelů sociálních služeb a zdravotnických zařízení je zde existence rizikového potenciálů šíření onemocnění ve vulnerabilní populaci, což sebou vždy nese riziko možné hospitalizace vzhledem k často polymorbidnímu charakteru zdravotního stavu klientů, čí pacientů zmíněných zařízení.

20. listopadu 2020

I v kraji Vysočina je pozorován pozitivní trend poklesu případů ve srovnání s přecházejícími týdny, i když ne až tak markantní jako u jiných regionů. Hlášeno je v průměru přes 400 případů denně (průměrná hodnota za 7 dní), což je jedna z vyšších hodnot v porovnání s ostatními kraji, nejinak tomu je i u podílu záchytů u seniorní skupiny, kterých je jedna pětina, číselně se pak v průměru jedná o více než 80 případů. Vysočina rovněž patří mezi regiony s vyššími počty hospitalizovaných pacientů, aktuálně je hospitalizováno v souvislosti s onemocněním COVID19 přes 400 pacientů v nemocnicích kraje Vysočina, z toho zhruba 40 na jednotkách intenzivní péče.  Tyto zvýšené počty jsou navázaný primárně na výrazné záchyty zdravotnických krajích, zejména v okresech Jihlava a Pelhřimov a taktéž v zařízeních poskytovatelů sociálních služeb.

Z celkového pohledu je situace početně stabilizovaná, avšak vzhledem k výraznějšímu počtu případů u seniorní skupiny a zásahu do vulnerabilní populace způsobeného průnikem do zařízení poskytovatelů sociálních služeb a zdravotnických zařízení je zde existence rizikového potenciálů šíření onemocnění ve vulnerabilní populaci, což sebou vždy nese riziko možné hospitalizace vzhledem k často polymorbidnímu charakteru zdravotního stavu klientů, čí pacientů zmíněných zařízení.


Domů