Aktuální epidemiologická situace: Kraj Vysočina

22. ledna 2021

Hodnoty za posledních 7 dní v kraji Vysočina ukazují na kontinuální pokles, a to ve všech sledovaných parametrech. V mezitýdenním srovnání je pozorován výraznější zhruba 30 % pokles. Průměrná denní hodnota je aktuálně 288 případů denně (průměr za 7 dní). Problémem však i nadále zůstává vyšší podíl případů u seniorní skupiny 20 %. Vzhledem k celkovému poklesu se však nejedná o tak výrazný počet jako v minulých týdnech, aktuálně číselně se jedná o 59 případů.

Co se týče hospitalizací, tak po krátkodobé stagnaci pozorujeme výraznější pokles, a to na aktuálních 217 hospitalizovaných pacientů. Počet případů na JIP zůstal nezměněn, tj. 27 pacientů.

15. ledna 2021

Hodnoty za posledních 7 dní v kraji Vysočina ukazují stabilizaci situace v tomto regionu. V mezitýdenní srovnání je pozorován výraznější, zhruba 20 %, pokles. Průměrná denní hodnota je aktuálně 414 případů denně (průměr za 7 dní). Problémem však i nadále zůstává vyšší podíl případů u seniorní skupiny 21 %, číselně se jedná o 83 případů.

Co se týče hospitalizací, tak po výrazném nárůstu je pozorována stagnace, aktuálně je hospitalizováno v souvislosti s onemocněním COVID19 312 pacientů. Počet případů na JIP zůstal nezměněn, tj. 28 pacientů.

8. ledna 2021

Hodnoty za posledních 7 dní v kraji Vysočina ukazují na zhoršující se situaci v tomto regionu. V průměru jde o 510 případů denně, což představuje v mezitýdenním hodnocení zhruba 30 % nárůst. I v kraji Vysočina je pozorován výraznější rozdíl mezi počtem případů se započtením víkendových hodnot a bez víkendových hodnot. Průměr pracovních dní je 717 případů. Problémem i nadále zůstává vyšší podíl případů u seniorní skupiny 21 % (+4 %), číselně se jedná o více než 100 případů.

Současná situace se začíná výrazněji projevovat i v počtu hospitalizaci. Oproti minulém týdnu došlo k nárůstu zhruba o 100 nových pacientů celkově. Aktuálně je hospitalizováno v souvislosti s onemocněním COVID19 348 pacientů. Mírný nárůst počtu případů byl zaznamenán i na jednotkách intenzivní péče, aktuálně 28 pacientů je ve zdravotním stavu vyžadující vysoce intenzivní péči. Vysoce rizikovým tak i nadále, kromě počtu nově diagnostikovaných případů, zůstává stoupající počet hospitalizací, který vzhledem k současnému vývoji a predikcím může i nadále narůstat. Což může znamenat zvýšení tlak na kapacity lůžkové a intenzivní péče.

31. prosince 2020

Hodnoty za posledních 7 dní v kraji Vysočina ukazují na zhoršující se situaci v tomto regionu, v průměru jde o 330 případů denně. Problémem i nadále zůstává vyšší podíl případů u seniorní skupiny (17 %).

Po výraznějším poklesu v počtech hospitalizací, dochází aktuálně k opětovnému nárůstu, který je poměrně výraznější, a to zhruba 30%. Aktuálně je hospitalizováno v souvislosti s onemocněním COVID19 přes 230 pacientů. Mírný nárůst počtu případů byl zaznamenán i na jednotkách intenzivní péče, aktuálně 25 pacientů je ve zdravotním stavu vyžadující vysoce intenzivní péči.

18. prosince 2020

Podle hodnot posledních 7 dní se situace v kraji Vysočina i přes stále vysoké denní přírůstky, v průměru 260 případů denně, jeví jako poměrně stabilizovaná, nevykazuje rizikové scénáře. Nárůst případů je 10 %. Problémem i nadále zůstává vysoký podíl případů u seniorní skupiny, kterých je téměř pětina. Rizikovým faktorem i přes mírné zlepšení situace je nadále vysoký podíl pozitivních testů.

Pokles je i v počtech hospitalizací. Počty nových příjmů k hospitalizaci jsou vyvažovány počty propouštěných pacientů. Aktuálně je hospitalizováno v souvislosti s onemocněním COVID19 přes 200 pacientů, z toho přes 10 na jednotkách intenzivní péče.

11. prosince 2020

V Kraji Vysočina je pozorován ve srovnání s přecházejícím týdnem v sedmidenním průměru pokles případů zhruba o 2 % v celkovém počtu laboratorně diagnostikovaných případů. Hlášeno je v průměru přes 236 případů denně (hodnota za 7 dní). Rizikovým faktorem i přes mírné zlepšení situace je však i nadále vysoký podíl pozitivních testů, který je vůbec nejvyšší ze všech krajů a přesahuje hranici 26 %.

Pokles je i v počtech hospitalizací. Počty nových příjmů k hospitalizaci jsou vyvažovány počty propouštěných pacientů. Aktuálně je hospitalizováno v souvislosti s onemocněním COVID19 přes 230 pacientů, z toho přes 10 na jednotkách intenzivní péče.

4. prosince 2020

V Kraji Vysočina je pozorován ve srovnání s přecházejícím týdnem v sedmidenním průměru pokles případů zhruba o 20 % v celkovém počtu laboratorně diagnostikovaných případů. Hlášeno je v průměru přes 260 případů denně (hodnota za 7 dní). Tato hodnota v mezikrajském srovnání představuje jednu z vyšších hodnot a nadále ukazuje na rizikový potenciál. Velmi rizikovým faktorem je vysoký podíl pozitivních testů, který je vůbec nejvyšší ze všech krajů a přesahuje hranici 26 %. To je hodnota nižší o 2 % než v minulém hodnocení.

Vysočina rovněž patří mezi regiony s vyššími počty hospitalizovaných pacientů. Aktuálně je hospitalizováno v souvislosti s onemocněním COVID19 přes 300 pacientů, z toho zhruba 30 na jednotkách intenzivní péče. I když se číselně jedná zhruba o čtvrtinový pokles u obou hodnot, tak je zde riziko šíření onemocnění ve zranitelné populaci, které je dáno pozitivními případy v zařízeních poskytovatelů sociálních služeb a zdravotnických zařízení. To je možné riziko hospitalizace vzhledem k charakteru zdravotního stavu klientů a pacientů těchto zařízení.

27. listopadu 2020

V Kraji Vysočina je pozorován ve srovnání s přecházejícím týdnem v sedmidenním průměru mírný pokles případů v celkovém počtu laboratorně diagnostikovaných případů v kraji, hlášeno je v průměru přes 300 případů denně (průměrná hodnota za 7 dní), což je však stále jedna z vyšších hodnot v porovnání s ostatními kraji a v posledních dnech v tomto kraji zaznamenáváme mírný vzestup, ukazující na rizikový potenciál, nejinak tomu je i u podílu záchytů u seniorní skupiny, kterých je téměř jedna čtvrtina, což znamená nárůst oproti podílu v minulém hodnocení, číselně se pak v průměru jedná o více než 70 případů denně. Velmi rizikový faktorem je vysoký podíl pozitivních testů, který je vůbec nejvyšší ze všech krajů a přesahuje hranici 30 %.

Vysočina rovněž patří mezi regiony s vyššími počty hospitalizovaných pacientů, aktuálně je hospitalizováno v souvislosti s onemocněním COVID19 přes 300 pacientů v nemocnicích kraje Vysočina, z toho zhruba 30 na jednotkách intenzivní péče, i když se číselně jedná zhruba o čtvrtinový poklese u obou hodnot, tak vzhledem k zásahu do vulnerabilní populace způsobeného průnikem do zařízení poskytovatelů sociálních služeb a zdravotnických zařízení je zde existence rizikového potenciálů šíření onemocnění ve vulnerabilní populaci, což sebou vždy nese riziko možné hospitalizace vzhledem k často polymorbidnímu charakteru zdravotního stavu klientů, čí pacientů zmíněných zařízení.

20. listopadu 2020

I v Kraji Vysočina je pozorován pozitivní trend poklesu případů ve srovnání s přecházejícími týdny, i když ne až tak markantní jako u jiných regionů. Hlášeno je v průměru přes 400 případů denně (průměrná hodnota za 7 dní), což je jedna z vyšších hodnot v porovnání s ostatními kraji, nejinak tomu je i u podílu záchytů u seniorní skupiny, kterých je jedna pětina, číselně se pak v průměru jedná o více než 80 případů. Vysočina rovněž patří mezi regiony s vyššími počty hospitalizovaných pacientů, aktuálně je hospitalizováno v souvislosti s onemocněním COVID19 přes 400 pacientů v nemocnicích kraje Vysočina, z toho zhruba 40 na jednotkách intenzivní péče.  Tyto zvýšené počty jsou navázaný primárně na výrazné záchyty zdravotnických krajích, zejména v okresech Jihlava a Pelhřimov a taktéž v zařízeních poskytovatelů sociálních služeb.

Z celkového pohledu je situace početně stabilizovaná, avšak vzhledem k výraznějšímu počtu případů u seniorní skupiny a zásahu do vulnerabilní populace způsobeného průnikem do zařízení poskytovatelů sociálních služeb a zdravotnických zařízení je zde existence rizikového potenciálů šíření onemocnění ve vulnerabilní populaci, což sebou vždy nese riziko možné hospitalizace vzhledem k často polymorbidnímu charakteru zdravotního stavu klientů, čí pacientů zmíněných zařízení.