Aktuální epidemiologická situace: Jihočeský kraj

22. ledna 2021

V Jihočeském kraji pokračuje i v tomto sledovaném období zvýšený záchyt případů COVID-19, 7denní průměrná hodnota je 377 případů, tj. o 20 % méně než v minulém hodnoceném období (8.1 – 15.1.2021). Nejvíce případů je nadále hlášeno v okrese České Budějovice, který z této hodnoty ukrajuje v průměru více než 120 nově diagnostikovaných případů (hodnota za 7 dní). Stejně jako v ostatních krajích je i v Jihočeském kraji negativním faktorem podíl počtu případů u seniorní skupiny obyvatel, který se stále pohybuje okolo 20 % (denní průměr 77 případů).

Počty hospitalizací v nemocnicích Jihočeského kraje kolísaly mezi hodnotami 330 až 380 pacientů. Aktuálně je hospitalizováno 336 pacientů. Na jednotkách intenzivní péče je 46 pacientů. V mezitýdenním srovnání se jedná zhruba o 10 % pokles v počtech celkových hospitalizací. Počty pacientů na JIP mírně narostly, za posledních 7 dní +4 pacienti. Vzhledem k současným denním přírůstkům posledních dní, celkové dynamice šíření onemocnění a na základě predikovaného vývoje lze očekávat, že vývoj dalších dní bude obdobný, tj. pozvolný pokles případů a celkových hospitalizacích.

15. ledna 2021

V Jihočeském kraji pokračuje i v tomto sledovaném období zvýšený záchyt případů COVID19, 7denní průměrná hodnota je 474 případů, tj. o 10 % méně než v minulém hodnoceném období (1.1. – 7.1.2021). Nejvíce případů je nadále hlášeno v okrese České Budějovice, který z této hodnoty ukrajuje v průměru více než 140 nově diagnostikovaných případů (hodnota za 7 dní). Stejně jako v ostatních krajích je i v Jihočeském kraji negativním faktorem podíl počtu případů u seniorní skupiny obyvatel, který se stále pohybuje nad 20 % (aktuálně 22 %, denní průměr 100 případů).

Počty hospitalizací v nemocnicích Jihočeského kraje kolísaly mezi hodnotami 370 až 430 pacientů, aktuálně je hospitalizováno 388 pacientů, na jednotkách intenzivní péče pak je v péčí 43 pacientů. Jedná se v podstatě o hodnoty velmi podobné jako v týdnu minulém. Tempo růstu ve všech parametrech tak výrazně zpomalilo, což je jistě pozitivním signálem. Nadále se však jedná o vysoké denní počty, a to zejména s ohledem na podíl případů seniorní skupiny. Z celkové pohledu je riziko nadále hodnoceno jako vysoké.

Vzhledem k současným denním přírůstkům posledních dní a celkové dynamice šíření onemocnění a na základě predikovaného vývoje lze očekávat, že vývoj dalších dní bude obdobný, tj. hodnoty se budou pohybovat v okolí současných hodnot.

8. ledna 2021

V Jihočeském kraji pokračuje i v tomto sledovaném období zvýšený záchyt případů COVID19, 7denní průměrná hodnota je 517 případů. Se započtením volných dnů je toto číslo ještě vyšší, a to 828 případů v průměru denně. Hodnoty posledních 7 dní (1.1. – 7.1.) jsou o 15 % vyšší než hodnoty v porovnávaném období od 25. 12. – 31.12. Nejvíce případů je nadále zaznamenáno v okrese České Budějovice, který z této hodnoty ukrajuje v průměru více než 170 nově diagnostikovaných případů (hodnota za 7 dní). Stejně jako v ostatních krajích je i v Jihočeském kraji negativním faktorem podíl počtu případů u seniorní skupiny obyvatel, který se stále pohybuje nad 20 % (aktuálně 22 %, denní průměr 113 případů).

V nemocnicích Jihočeského kraje je hospitalizováno přes 400 pacientů (420; nejvyšší hodnota od 17. listopadu), z toho okolo 40 na jednotkách intenzivní péče. Tyto hodnoty ukazují na další výraznější zhoršení situace v nemocnicích jihočeského kraje. Za posledních 7 dní došlo zhruba k čtvrtinovému nárůstu v počtu hospitalizací, a to i na jednotkách intenzivní péče.

Sledované parametry zejména co se týče záchytů v seniorní skupině a narůstající počet hospitalizací ukazují na zhoršující se epidemiologickou situace v Jihočeském kraji. Vzhledem k denním přírůstkům posledních dní a celkové dynamice šíření onemocnění a na základě predikovaného vývoje nelze očekávat výraznější zlepšení situace v nejbližších dnech. Vysoce rizikovým faktorem je zvyšující se počet hospitalizací, což může v případě delšího nepříznivého vývoje v konečném důsledku znamenat zvýšený tlak na kapacity nemocniční lůžkové a intenzivní péče v kraji.

31. prosince 2020

V Jihočeském kraji po vánočním poklesu (150 případů průměrná hodnota za období 23. 12. – 27.12. 2020) je hlášen výraznější nárůst počtu případů COVID19, který odpovídá hodnotám před Vánocemi (23.12. – 725 případů, 29.12. – 885 případů).

Hodnoty posledních 7 dní (23.12 – 29.12.) jsou o 20 % vyšší než hodnoty v porovnávaném období od 16. 12. – 22.12. Průměrný denní počet je 382 případů denně v průměru za 7 dní a v 7denní incidence případů se dostala nad hranici 400 případů na 100 tisíc obyvatel.

Nejvíce případů je nadále zaznamenáno v okrese České Budějovice, který z této hodnoty ukrajuje v průměru více než 100 nově diagnostikovaných případů (hodnota za 7 dní).

Stejně jako v ostatních krajích je i v Jihočeském kraji negativním faktorem podíl počtu případů u seniorní skupiny obyvatel, který navíc v poslední dnech narostl až na 23 % (aktuálně nejvyšší podíl v ČR, denní průměr 90 případů).

V nemocnicích Jihočeského kraje je hospitalizováno přes 300 pacientů (307; nejvyšší hodnota od konce listopadu), z toho okolo 30 na jednotkách intenzivní péče. Tyto hodnoty ukazují, na výraznější zhoršení situace v nemocnicích jihočeského kraje, za posledních 7 dní došlo zhruba k třetinovému nárůstu v počtu hospitalizací (23.12., hospitalizováno 215 pacientů).

Sledované parametry zejména co se týče záchytů v seniorní skupině a narůstající počet hospitalizací ukazují na zhoršující se epidemiologickou situace v Jihočeském kraji. Vzhledem k denním přírůstkům posledních dní a celkové dynamice šíření onemocnění a na základě predikovaného vývoje nelze očekávat výraznější zlepšení situace v nejbližších dnech. Vysoce rizikovým faktorem je aktuálně počet zvyšující se počet hospitalizací, což může v případě delšího nepříznivého vývoje v konečném důsledku znamenat zvýšený tlak na kapacity nemocniční lůžkové a intenzivní péče v kraji.

18. prosince 2020

V Jihočeském kraji pokračuje pozvolný nárůst počtu případů, který není tak výrazný jako v ostatních regionech. V procentuálním vyjádření se jedná o 10 % nárůst. Průměrný denní přírůstek v 7denním horizontu je 250 případů, což je po Karlovarském kraji druhý nejnižší průměrný denní počet případů. 7denní incidence případů se pohybuje okolo 275 případů na 100 tisíc obyvatel. Nejvíce případů je nadále zaznamenáno v okrese České Budějovice, který z této hodnoty ukrajuje v průměru okolo 70 nově diagnostikovaných případů (hodnota za 7 dní). Stejně jako v ostatních krajích je i v Jihočeském kraji negativním faktorem podíl počtu případů u seniorní skupiny obyvatel, aktuálně okolo 16 % všech diagnostikovaných případů v kraji.

V nemocnicích Jihočeského kraje je hospitalizováno okolo 220 pacientů, z toho okolo 30 na jednotkách intenzivní péče. Tyto hodnoty ukazují, že se nárůst počtu případů prozatím neprojevil, jelikož naopak za posledních 7 dní došlo zhruba k 20 % poklesu v počtu hospitalizací. Jedná se však o aktuální stav, který nemusí být odpovídající současné situaci, protože hospitalizace vždy mají opožděný projev zhruba o 7 až 10 dní. Aktuální situace se odráží i ve vývoji indexu rizika, který je stabilní a pohybuje se mezi 66 až 68 body, což představuje stupeň 4.

11. prosince 2020

Po dlouhodobějším poklesu a následné stagnaci pozorujeme v Jihočeském kraji nárůst počtu případů, v procentuální vyjádření se jedná o 20 % nárůst. Průměrný denní přírůstek v 7denním horizontu je 220 případů. 7denní incidence případů se pohybuje okolo 240 případů na 100 tisíc obyvatel. Nejvíce případů je nadále zaznamenáno v okrese České Budějovice, který z této hodnoty ukrajuje v průměru okolo 50 nově diagnostikovaných případů (hodnota za 7 dní), obdobný počet je hlášen i z dalšího okresu Jihočeského kraje, a to z Tábora. Nárůst zaznamenáváme i v podílu pozitivní testů oproti minulému hodnocenému období, a to o 2 %. Aktuálně je tento podíl 24,5 %.

Stejně jako v ostatních krajích je i v Jihočeském kraji negativním faktorem podíl počtu případů u seniorní skupiny obyvatel, který tvoří jednu pětinu všech diagnostikovaných případů v kraji, což zvyšuje pravděpodobnost nových příjmů k hospitalizaci. V nemocnicích Jihočeského kraje je hospitalizováno okolo 260 pacientů, z toho okolo 30 na jednotkách intenzivní péče. Kapacity intenzivní péče jsou volné zhruba z jedné třetiny. Nárůst počtu případů se projevil i v aktuálním denním vývoji indexu rizika PES, který poslední týden kontinuálně stoupá na hodnotu 63 bodů. To by řadilo Jihočeský kraj do stupně 4.

4. prosince 2020

Epidemiologická situace v Jihočeském kraji se jeví jako poměrně stabilizovaná. Aktuální čísla jsou zhruba o 30 % nižší než čísla minulého týdne. To ukazuje na výraznější pokles počtu případů onemocnění COVID19. Průměrný denní přírůstek v sedmidenním horizontu je 188 případů (hodnota za 7 dní), 7denní incidence případů se pohybuje okolo 200 případů na 100 tisíc obyvatel. Nejvíce případů je zaznamenáno v okrese České Budějovice, který z této hodnoty ukrajuje v průměru okolo 50 nově diagnostikovaných případů (hodnota za 7 dní). Stejně jako v ostatních krajích je i v Jihočeském kraji negativním faktorem podíl počtu případů u seniorní skupiny obyvatel, který tvoří jednu pětinu všech diagnostikovaných případů v kraji, což zvyšuje pravděpodobnost nových příjmů k hospitalizaci. Aktuálně je v nemocnicích Jihočeského kraje hospitalizováno okolo 270 pacientů, z toho okolo 30 na jednotkách intenzivní péče. Kapacity intenzivní péče jsou volné zhruba z jedné třetiny. Pozitivní je pokles podílu pozitivní testů oproti minulému hodnocenému období o 4 %. Aktuálně je tento podíl 22 %.

Z celkového pohledu podle číselných ukazatelů je vývoj epidemiologické situace v Jihočeském kraji pozitivní. Dochází ke kontinuálnímu poklesu u většiny klíčových parametrů, což deklaruje i aktuální denní vývoj indexu rizika PES, který v tomto kraji kontinuálně klesá a je na hranici 52 bodů (3.12.). To by řadilo Jihočeský kraj do stupně 3.

27. listopadu 2020

Epidemiologická situace v Jihočeském kraji se jeví jako poměrně stabilizovaná, i když nedochází k tak výrazným poklesům hodnot ve srovnání s daty v posledních týdnech, tak pozorujeme i v tomto týdnu mírné zlepšení situace, což dokladuje aktuální průměrná denní hodnota 285 případů (průměrná hodnota za 7 dní), nejvíce případů je zaznamenáno v okrese České Budějovice, který z této hodnoty ukrajuje v průměru okolo 70 nově diagnostikovaných případů (průměrná hodnota za 7 dní). Stejně jako v ostatních krajích je i v Jihočeském kraji negativním faktorem podíl počtu případů u seniorní skupiny obyvatel, který tvoří jednu pětinu všech diagnostikovaných případů v kraji, což zvyšuje pravděpodobnost nových příjmů k hospitalizaci, aktuálně je v nemocnicích Jihočeského kraje hospitalizováno okolo 300 pacientů, z toho okolo 30 z důvodu tíže zdravotního stavu na jednotkách intenzivní péče, kapacity intenzivní péče jsou volné zhruba z jedné třetiny.

Z celkového pohledu dle číselných ukazatelů je vývoj epidemiologické situace v Jihočeském kraji pozitivní, dochází ke kontinuálnímu poklesu u většiny klíčových parametrů, avšak počet denních přírůstku ve stovkách případů ve spojení s vysokým podílem případů v seniorní skupině obyvatel, záchytem v zařízeních poskytovatelů sociálních služeb a vysoký podílem pozitivních testů z celkového počtu provedených testů stále signálem zhoršené epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID19.

20. listopadu 2020

Epidemiologická situace v Jihočeském kraji se jeví jako poměrně stabilizovaná, dochází k poklesům hodnot ve srovnání s daty v posledních týdnech, aktuálně se průměrná denní hodnota pohybuje okolo 350 případů, nejvíce případů je zaznamenáno v okresech České Budějovice, Tábor a Jindřichův Hradec, kde je denně hlášeno v průměru okolo 60 nově diagnostikovaných případů (průměrná hodnota za 7 dní). Stejně jako v ostatních krajích je i v Jihočeském kraji negativním faktorem podíl počtu případů u seniorní skupiny obyvatel, který tvoří jednu pětinu všech diagnostikovaných případů v kraji, což zvyšuje pravděpodobnost nových příjmů k hospitalizaci, aktuálně je v nemocnicích Jihočeského kraje hospitalizováno okolo 400 pacientů, z toho okolo 40 z důvodu tíže zdravotního stavu na jednotkách intenzivní péče.

Z celkového pohledu dle číselných ukazatelů je vývoj epidemiologické situace v Jihočeském kraji pozitivní, dochází ke kontinuálnímu poklesu u většiny klíčových parametrů, avšak, i přesto, že situace neeskaluje jako v minulých týdnech kdy se denní přírůstky pohybovali v průměru okolo 800 případů (data začátku listopadu), je počet denních přírůstku ve stovkách případů ve spojení s vysokým podílem případů v seniorní skupině obyvatel, záchytem v zařízeních poskytovatelů sociálních služeb a vysoký podílem pozitivních testů z celkového počtu provedených testů stále signálem zhoršené epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID19, aby se situace nezlomila a nedošlo k opětovnému nárůstu ve sledovaných parametrech je důležité důsledné dodržování nastavených protiepidemických opatření, zejména co se týče shlukování vyššího poštu osob.


Domů