Aktuální epidemiologická situace: Pardubický kraj

22. ledna 2021

Aktuální epidemiologická situace v Pardubickém kraji není odlišná od celorepublikového vývoje, tj. i přes celkový 20 % pokles jsou pokračující a pravidelné vysoké denní záchyty. Denní počty případů se pohybovaly v posledním týdnu v rozmezí od 150 do 600 případů, během volných dnů nejčastěji okolo 400 případů. Tatáž hodnota odpovídá prakticky dennímu průměru za posledních 7 dní, který je 420 případů. Stejně jako v ostatních krajích je i v tomto kraji rizikovým faktorem vyšší podíl nově diagnostikovaných případů ve věkové skupině 65+, který oproti minulému týdnu mírně poklesl na 17 % (-1 %). V průměru je denně diagnostikováno 72 případů u osob starších 65 let. V posledních 7 dnech se počet hospitalizovaných pacientů pohyboval v rozmezí od 350 do 380.

Aktuálně je hospitalizováno 356 pacientů, z toho 43 pacientů vyžaduje z důvodu zdravotního stavu hospitalizaci na jednotkách intenzivní péče. Z celkového pohledu není epidemiologická situace v Pardubickém kraji odlišná od většiny krajů v ČR, i zde pozorujeme nadále vysoké denní počty, včetně počtu případů v seniorní skupině.

15. ledna 2021

Aktuální epidemiologická situace v Pardubickém kraji není odlišná od celorepublikového vývoje, tj. i přes celkový mírný zhruba 15% pokles jsou pokračující a pravidelné vysoké denní záchyty. Denní průměr počtu případů je pod hranicí 600 případů (547). Stejně jako v ostatních krajích je i v tomto kraji rizikovým faktorem vyšší podíl nově diagnostikovaných případů ve věkové skupině 65+, který oproti minulému týdnu mírně vzrostl na 18 % (+ 1 %). V průměru je denně diagnostikováno 97 případů u osob starších 65 let. V posledních 7 dnech se počet hospitalizovaných pacientů pohyboval v rozmezí od 340 do 4000. Aktuálně je hospitalizováno 359 pacientů, z toho 48 pacientů vyžaduje z důvodu zdravotního stavu hospitalizaci na jednotkách intenzivní péče.

Z celkového pohledu není epidemiologická situace v Pardubickém kraji odlišná od většiny krajů v ČR, i zde pozorujeme nadále vysoké denní počty, včetně počtu případů v seniorní skupině.

8. ledna 2021

Aktuální epidemiologická situace v Pardubickém kraji není odlišná od celorepublikového vývoje, tj. pokračující a pravidelné vysoké denní záchyty. Aktuální číselné hodnoty tak navazují na počty případů hlášené před Vánocemi. Denní průměr počtu případů přesáhl hranici 600 případů. Aktuálně je hlášeno 647 nových případů denně v průměru sedmidenních hodnot, což představuje zhruba 25 % mezitýdenní nárůst. Bez započtených víkendů pak průměr překonavá hranici 900 případů denně (921). Stejně jako v ostatních krajích je i v tomto kraji rizikovým faktorem vyšší podíl nově diagnostikovaných případů ve věkové skupině 65+, který oproti minulému týdnu mírně vzrostl na 17 % (+ 3 %). Procentuálně se nejedná o výrazný rozdíl, avšak početně o zhruba poloviční nárůst. V průměru je denně diagnostikováno 113 případů u osob starších 65 let.

V posledních 7 dnech se počet hospitalizovaných pacientů pohyboval v poměrně úzkém rozmezí od 300 do 380. Aktuálně je hospitalizováno 373 pacientů, z toho 33 pacientů vyžaduje z důvodu zdravotního stavu hospitalizaci na jednotkách intenzivní péče. Ani zde se nejedná o vývoj odlišný situaci v jiných krajích. Obě hodnoty jsou nejvyšší od listopadu a signalizují zhoršující situaci. Z celkového pohledu není epidemiologická situace v Pardubickém kraji odlišná od většiny krajů v ČR.

31. prosince 2020

Aktuální epidemiologická situace v Pardubickém kraji není odlišná od celorepublikového vývoje, tj. po poklesu, opětovný růst, aktuální číselné hodnoty navazují na počty případů hlášené před Vánocemi (23.12. – 691 případů, 29. 12. – 971 případů). Denní průměr počtu případů přesáhl hranici 400 případů. Aktuálně je hlášeno 406 nových případů denně v průměru sedmidenních hodnot. Stejně jako v ostatních krajích je i v tomto kraji rizikovým faktorem vyšší podíl nově diagnostikovaných případů ve věkové skupině 65+, který oproti minulému týdnu mírně vzrostl na 14 % (+ 1 %).

V posledních 7 dnech se počet hospitalizovaných pacientů pohyboval v poměrně úzkém rozmezí od 180 do 230. Aktuálně je hospitalizováno 210 pacientů, z toho 35 pacientů vyžaduje z důvodu zdravotního stavu hospitalizaci na jednotkách intenzivní péče, ani zde se nejedná o vývoj odlišný situaci v jiných krajích, obě hodnoty jsou nejvyšší od konce listopadu a signalizují zhoršující situaci.

Z celkového pohledu není epidemiologická situace v Pardubickém kraji odlišná od většiny krajů v ČR. Také v tomto kraji jsou hlášeny vyšší počty případů v souvislosti s výskytem v zařízeních poskytovatelů sociálních služeb.

18. prosince 2020

Epidemiologická situace v Pardubickém kraji v tomto týdnu vykazuje ve srovnání s minulým nárůst zhruba o 20 %, což ukazuje na stabilní tempo růstu. Nedochází tak k eskalaci do rizikových scénářů. Denní průměr počtu případů přesáhl hranici 300. Aktuálně je hlášeno 310 nových případů denně (hodnota za 7 dní). Stejně jako v ostatních krajích je i v tomto kraji rizikovým faktorem vyšší podíl nově diagnostikovaných případů ve věkové skupině 65+, který oproti minulému týdnu poklesl na 12 %. Z celkového denního počtu, vzhledem k nárůstu případů, se číselně jedná v průměru o 40 případů ve skupině 65+, což je hodnota totožná jako v minulém týdnu. V posledních 7 dnech se počet hospitalizovaných pacientů pohyboval v poměrně úzkém rozmezí od 180 do 190. Aktuálně je hospitalizováno 180 pacientů, z toho 15 pacientů vyžaduje z důvodu zdravotního stavu hospitalizaci na jednotkách intenzivní péče.

Z celkového pohledu není epidemiologická situace v Pardubickém kraji odlišná od většiny krajů ČR. Také v tomto kraji jsou hlášeny vyšší počty případů v souvislosti s výskytem v zařízeních poskytovatelů sociálních služeb. Hladina indexu rizika v posledních 7 dnech je poměrně stabilní. Aktuálně dosahuje hodnoty 72. Řadí tak Pardubický kraj do stupně 5, což ukazuje i nadále na zhoršenou epidemiologickou situaci, kterou je důležité velmi pečlivě monitorovat.

11. prosince 2020

Epidemiologická situace v Pardubickém kraji v tomto týdnu vykazuje ve srovnání s minulým týdnem výraznější zhoršení. Číselné hodnoty jsou o více než 25 % vyšší, což se výrazněji projevilo v průměrném denním přírůstu. Aktuálně je hlášeno okolo 260 nových případů denně (hodnota za 7 dní). Stejně jako v ostatních krajích je i v tomto kraji rizikovým faktorem vyšší podíl nově diagnostikovaných případů ve věkové skupině 65+, který oproti minulému týdnu poklesl na 16 %. Z celkového denního počtu, vzhledem k nárůstu případů, se číselně jedná v průměru o 40 případů ve skupině 65+, což je hodnota totožná jako v minulém týdnu. Negativním aspektem vývoje v Pardubickém kraji je 7denní průměr podílu pozitivních testů, který aktuálně dosahuje hranici 26 %, což je číslo výrazněji nad republikovým průměrem.

V posledních 7 dnech se počet hospitalizovaných pacientů pohyboval v poměrně širokém rozmezí od 180 do 220, aktuálně je hospitalizováno 180 pacientů, z toho 9 pacientů vyžaduje z důvodu zdravotního stavu hospitalizaci na jednotkách intenzivní péče. V kraji je nyní volných okolo 30 % lůžek ARO/JIP určených pro dospělé pacienty. Z celkového pohledu není epidemiologická situace v Pardubickém kraji odlišná od většiny krajů ČR. Také v tomto kraji jsou hlášeny vyšší počty případů v souvislosti s výskytem v zařízeních poskytovatelů sociálních služeb. Nárůst ve sledovaných parametrech se výrazněji projevil ve vývoji indexu rizika, který dosahuje hodnoty 74, což by řadilo Pardubický kraj do stupně 5, tedy výrazně zhoršenou epidemiologickou situace, kterou je důležité velmi pečlivě monitorovat.

4. prosince 2020

Epidemiologická situace v Pardubickém kraji v tomto týdnu vykazuje ve srovnání s minulým týdnem pozitivní progres. Číselné hodnoty jsou o více než 30% nižší, což se výrazněji projevilo v průměrném denním přírůstu. Aktuálně je hlášeno okolo 200 nových případů denně (hodnota za 7 dní). Stejně jako v ostatních krajích je i v Pardubickém kraji rizikovým faktorem vysoký podíl nově diagnostikovaných případů ve věkové skupině 65+, kterých je jedna pětina z celkového denního počtu. Číselně se pak jedná v průměru o 40 případů ve skupině 65+, což není vysoká hodnota. Nicméně vzhledem k častějšímu výskytu klinických příznaků a horšímu průběhu onemocnění u této věkové skupiny, je rizikovým faktorem a zvýšeným potenciálem pro hospitalizace.

V posledních 7 dnech se počet hospitalizovaných pacientů pohyboval v poměrně širokém rozmezí od 240 do 300. V nemocnicích je hospitalizováno přes 240 pacientů, z toho 20 pacientů vyžaduje z důvodu zdravotního stavu hospitalizaci na jednotkách intenzivní péče. V kraji je nyní volných okolo 30 % lůžek ARO/JIP určených pro dospělé pacienty. Tyto uváděné hodnoty se téměř neliší oproti hodnotám z minulého týdne. Ukazuje to, že nedochází k rizikovým scénářům.

Z celkového pohledu není epidemiologická situace v Pardubickém kraji odlišná od většiny krajů ČR. Také v tomto kraji jsou hlášeny vyšší počty případů v souvislosti s výskytem v zařízeních poskytovatelů sociálních služeb. Pokles ve sledovaných parametrech se výrazněji projevil ve vývoji indexu rizika, který dosahuje hodnoty 52, což by řadilo Pardubický kraj do stupně 3. Za posledních 7 dnů došlo k poklesu o deset bodů, což ukazuje na pozitivní trend. Nesmíme opomínat, že se stále jedná o stupeň 3, tedy zhoršenou epidemiologickou situace, kterou je důležité velmi pečlivě monitorovat.

27. listopadu 2020

Epidemiologická situace v Pardubickém kraji v tomto týdnu nevykazuje tak pozitivní progres oproti minulému týdnu, aktuálně je hlášeno okolo 300 nových případů denně (průměrná hodnota za 7 dní), stejně jako v ostatních krajích, je i v Pardubickém kraji rizikovým faktorem vysoký podíl nově diagnostikovaných případů ve věkové skupině 65+, kterých je jedna pětina z celkového denního počtu, číselně se pak jedná v průměru o 60 případů ve skupině 65+, což vzhledem k častější progresi nemoci, tj. častějšího výskytu klinických příznaků a horšího průběhu onemocnění u této věkové skupiny v porovnání s mladší a střední generací, rizikovým faktorem a zvýšeným potenciálem pro hospitalizace. Aktuálně je v nemocnicích Pardubického kraje hospitalizováno přes 300 pacientů, z toho okolo 30 pacientů vyžaduje z důvodu zdravotního stavu hospitalizaci na jednotkách intenzivní péče, aktuálně je v Pardubickém kraji volných okolo 30 % lůžek ARO/JIP určených pro dospělé pacienty, tyto uváděné hodnoty se téměř neliší oproti hodnotám z minulého týdne, což na jednu stranu ukazuje, že nedochází k rizikových scénářům, ale na druhé straně vzhledem k tomu, že čísla neklesají se nedá hovořit ani o pozitivním trendů, což deklaruje i vyšší počet pacientů hospitalizovaných ve středně těžkém stavu. Z celkového pohledu není epidemiologická situace v Pardubickém kraji odlišná od většiny krajů ČR, jako v ostatních krajích je i v tomto kraji hlášený vyšší počet případů v souvislosti s výskytem v zařízeních poskytovatelů sociálních služeb.

20. listopadu 2020

Epidemiologická situace v Pardubickém kraji vykazuje pozitivní progres oproti číselným hodnotám zaznamenávaným na začátku listopadu, aktuálně je hlášeno okolo 350 nových případů denně (průměrná hodnota za 7 dní), což je ve srovnání s hodnotami prvního listopadového týdne zhruba poloviční číslo, bohužel však ani v Pardubickém kraji neklesá podíl nově diagnostikovaných případů ve věkové skupině 65+, kterých je jedna pětina z celkového denního počtu, číselně se pak jedná v průměru o 70 případů ve skupině 65+, což je i přes celkový pokles počtu případů stále vysoké číslo a vzhledem k častější progresi nemoci, tj. častějšího výskytu klinických příznaků a horšího průběhu onemocnění u této věkové skupiny v porovnání s mladší a střední generací, rizikovým faktorem a zvýšeným potenciálem pro hospitalizace. Aktuálně je v nemocnicích Pardubického kraje hospitalizováno přes 300 pacientů, z toho okolo 40 pacientů vyžaduje z důvodu zdravotního stavu hospitalizaci na jednotkách intenzivní péče, aktuálně je v Pardubickém kraji volných okolo 30 % lůžek ARO/JIP určených pro dospělé pacienty. Z celkového pohledu není epidemiologická situace v Pardubickém kraji odlišná od většiny krajů ČR, jako v ostatních krajích je i v tomto kraji hlášený vyšší počet případů v souvislosti s výskytem v zařízeních poskytovatelů sociálních služeb.


Domů