Aktuální epidemiologická situace: Pardubický kraj

27. listopadu 2020

Epidemiologická situace v Pardubickém kraji v tomto týdnu nevykazuje tak pozitivní progres oproti minulému týdnu, aktuálně je hlášeno okolo 300 nových případů denně (průměrná hodnota za 7 dní), stejně jako v ostatních krajích, je i v Pardubickém kraji rizikovým faktorem vysoký podíl nově diagnostikovaných případů ve věkové skupině 65+, kterých je jedna pětina z celkového denního počtu, číselně se pak jedná v průměru o 60 případů ve skupině 65+, což vzhledem k častější progresi nemoci, tj. častějšího výskytu klinických příznaků a horšího průběhu onemocnění u této věkové skupiny v porovnání s mladší a střední generací, rizikovým faktorem a zvýšeným potenciálem pro hospitalizace. Aktuálně je v nemocnicích Pardubického kraje hospitalizováno přes 300 pacientů, z toho okolo 30 pacientů vyžaduje z důvodu zdravotního stavu hospitalizaci na jednotkách intenzivní péče, aktuálně je v Pardubickém kraji volných okolo 30 % lůžek ARO/JIP určených pro dospělé pacienty, tyto uváděné hodnoty se téměř neliší oproti hodnotám z minulého týdne, což na jednu stranu ukazuje, že nedochází k rizikových scénářům, ale na druhé straně vzhledem k tomu, že čísla neklesají se nedá hovořit ani o pozitivním trendů, což deklaruje i vyšší počet pacientů hospitalizovaných ve středně těžkém stavu. Z celkového pohledu není epidemiologická situace v Pardubickém kraji odlišná od většiny krajů ČR, jako v ostatních krajích je i v tomto kraji hlášený vyšší počet případů v souvislosti s výskytem v zařízeních poskytovatelů sociálních služeb.

20. listopadu 2020

Epidemiologická situace v Pardubickém kraji vykazuje pozitivní progres oproti číselným hodnotám zaznamenávaným na začátku listopadu, aktuálně je hlášeno okolo 350 nových případů denně (průměrná hodnota za 7 dní), což je ve srovnání s hodnotami prvního listopadového týdne zhruba poloviční číslo, bohužel však ani v Pardubickém kraji neklesá podíl nově diagnostikovaných případů ve věkové skupině 65+, kterých je jedna pětina z celkového denního počtu, číselně se pak jedná v průměru o 70 případů ve skupině 65+, což je i přes celkový pokles počtu případů stále vysoké číslo a vzhledem k častější progresi nemoci, tj. častějšího výskytu klinických příznaků a horšího průběhu onemocnění u této věkové skupiny v porovnání s mladší a střední generací, rizikovým faktorem a zvýšeným potenciálem pro hospitalizace. Aktuálně je v nemocnicích Pardubického kraje hospitalizováno přes 300 pacientů, z toho okolo 40 pacientů vyžaduje z důvodu zdravotního stavu hospitalizaci na jednotkách intenzivní péče, aktuálně je v Pardubickém kraji volných okolo 30 % lůžek ARO/JIP určených pro dospělé pacienty. Z celkového pohledu není epidemiologická situace v Pardubickém kraji odlišná od většiny krajů ČR, jako v ostatních krajích je i v tomto kraji hlášený vyšší počet případů v souvislosti s výskytem v zařízeních poskytovatelů sociálních služeb.


Domů