Aktuální epidemiologická situace: Středočeský kraj

22. ledna 2021

Aktuální sedmidenní průměr 930 případů ukazuje i v tomto týdnu na pozvolný pokles počtu nově diagnostikových případů ve Středočeském kraji. Procentuálně se jedná v mezitýdenním srovnání o 20 % pokles, což sice signalizuje mírně se lepšící vývoj, avšak na druhou stranu se stále jedná o velmi výrazné denní záchyty. Vysoce rizikovým parametrem je přes celkový pokles, počet případů v seniorní skupině (16 %, 151 případů denní průměr), neboť senioři patří mezi zranitelnou skupinu obyvatel, u které je procentuálně výrazně vyšší riziko výskytu komplikací spojených s onemocněním COVID-19.

Počty hospitalizovaných se pohybovaly v posledních 7 dnech mezi 460 až 520, aktuálně je hospitalizováno 455 pacientů a 96 pacientů je léčeno na jednotkách intenzivní péče. Vzhledem k aktuálnímu vývoji a počtu záchytů u seniorní skupiny lze předpokládat i v dalších dnech zvýšené denní příjmy k hospitalizaci, a tak nelze v parametru hospitalizací očekávat výrazné zlepšení. Pokles počtu hospitalizovaných bude pozvolný, zejména s ohledem na fakt, že se celková epidemiologická situace projeví v počtech hospitalizací cca se 7 až 10denním zpožděním.

Z celkového pohledu je situace ve Středočeském kraji i nadále nepříznivá, a to i přes celkový zmíněný pokles počtu případů. Ve Středočeském kraji jsou i nadále denně zaznamenávány výrazné počty případů, což v souvislosti s přetrvávajícím komunitním šířením, vysokým záchytem v seniorní skupině a počtem hospitalizací značí stále velmi vysoké riziko. Klíčovým aspektem pro zvládnutí situace ve Středočeském kraji tak nadále zůstává ochrana zranitelných skupin.

15. ledna 2021

Po minulém týdnu, kdy byly ve Středočeském kraji pozorovány vysoké denní záchyty počtu případů COVID19 v průměru přes 1 500 případů, dochází v tomto týdnu k pozvolnému poklesu případů. Aktuální sedmidenní průměr je 1 143 případů. Procentuálně se jedná o 20 % mezitýdenní pokles. Vysoce rizikovým parametrem je i nadále výrazný podíl případů v seniorní skupině (19 %, 205 případů denní průměr), neboť senioři patří mezi zranitelnou skupinu obyvatel, u které je procentuálně výrazně vyšší riziko výskytu komplikací spojených s onemocněním COVID19.

Počty hospitalizovaných se pohybovaly v posledních 7 dnech mezi 560 až 620, aktuálně je hospitalizováno 560 pacientů a 84 pacientů je léčeno na jednotkách intenzivní péče. Vzhledem k aktuálnímu vývoji a počtu záchytů u seniorní skupiny lze předpokládat i v dalších dnech zvýšené denní příjmy k hospitalizaci.

I přes zmíněný pokles počtu případů jsou ve Středočeském kraji i nadále denně zaznamenávány výrazné počty případů, což v souvislosti s přetrvávajícím komunitním šířením, vysokým záchytem v seniorní skupině a počtem hospitalizací značí stále velmi vysoké riziko. Klíčovým aspektem pro zvládnutí situace ve Středočeském kraji tak nadále zůstává ochrana zranitelných skupin.

8. ledna 2021

Ve Středočeském kraji jsou opětovně a pravidelně znamenávány vysoké denní záchyty počtu případů COVID19, které v průměru denně dosahují hranice 1 500 případů. Situace tak navazuje na vývoj v předvánočním období. Aktuální zhoršenou epidemiologickou situaci nejlépe dokladují denní průměrné počty pracovních dní, které překračují 2 100 případů (2 103). Toto navíc doplňují vysoké počty prováděných PCR testů, v průměru přes 5 000 denně, které jsou z větší části indikovány na základně klinických příznaků nebo z důvodu rizikového kontaktu s potvrzeným případem. Vysoce rizikovým parametrem je i nadále výrazný podíl případů v seniorní skupině (17 %, 246 případů denní průměr), neboť senioři patří mezi zranitelnou skupinu obyvatel, u které je procentuálně výrazně vyšší riziko výskytu komplikací spojených s onemocněním COVID19.

Zhoršená situace se již výrazněji projevuje v počtech hospitalizací jak celkových, tak i na jednotkách intenzivní péče. Aktuálně je celkem hospitalizováno přes 600 pacientů (606). Z hlediska dlouhodobého vývoje se jedná o nejvyšší počet hospitalizací od 6. 11. 2020. Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci a počtu záchytů u seniorní skupiny lze očekávat, že počty hospitalizací ve Středočeském kraji budou i nadále růst. Obdobná situace panuje i na jednotkách intenzivní péče, kde je hospitalizováno 81 pacientů. Klíčovým aspektem pro zvládnutí situace ve Středočeském kraji tak nadále zůstává ochrana zranitelných skupin.

31. prosince 2020

Ve Středočeském kraji po relativním poklesu případů během vánočního období pokračuje v posledních dvou pracovních dnech opětovný nárůst počtu případů (denní průměr téměř 2 000 případů), který navazuje na situace před Vánocemi (23.12. hlášeno 1 774 případů). Aktuální celková čísla počtu nově diagnostikových případů hlášených za 7 dní jsou o více než 30 % vyšší než čísla intervalu předchozího hodnocení (9.12. – 15.12). Průměrná denní hodnota dosahuje téměř 1 000 případů (973, průměrná hodnota za 7 dní). Navíc v posledních 2 dnech bylo diagnostikováno celkem 2 500 případů, což je výrazně nadprůměrná hodnota. Tato vysoká čísla zejména ve spojení s vysokým podílem případů v seniorní skupině značí zhoršenou epidemiologickou situaci, neboť senioři patří mezi zranitelnou skupinu obyvatel, u které je procentuálně výrazně vyšší riziko výskytu komplikací spojených s onemocněním COVID19.

Zhoršená situace se již výrazněji projevuje v počtech hospitalizací jak celkových, tak i na jednotkách intenzivní péče. Aktuálně je celkem hospitalizováno téměř 450 pacientů (444), tato hodnota představuje více než 10% nárůst oproti počtům před Vánocemi (23.12. bylo hospitalizováno 389 pacientů), z hlediska dlouhodobého vývoje se jedná o nejvyšší počet hospitalizací od 20. 11. 2020. Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci a počtu záchytů u seniorní skupiny lze očekávat, že počty hospitalizací ve Středočeském kraji budou růst. Obdobná situace panuje i na jednotkách intenzivní péče, kdy za posledních 7 dní došlo k nárůstu o 20 případů (aktuálně 84 pacientů na JIP). Klíčovým aspektem pro zvládnutí situace ve Středočeském kraji tak nadále zůstává ochrana zranitelných skupin.

18. prosince 2020

Ve Středočeském kraji pokračuje kontinuální nárůst počtu případů. Aktuální celková čísla počtu nově diagnostikových případů hlášených za 7 dní jsou zhruba o 30 % vyšší než čísla intervalu předchozího hodnocení (4.12. – 10.12). Průměrná denní hodnota dosahuje téměř 800 případů (783, průměrná hodnota za 7 dní). Navíc v posledních 3 dnech bylo diagnostikováno v průměru více než 1000 případů denně. Tato vysoká čísla zejména ve spojení s četnými výskyty v zařízeních poskytovatelů sociálních služeb značí zhoršenou epidemiologickou situaci, neboť jsou tato zařízení nejvíce rizikovými místy z hlediska potenciálního šíření onemocnění a zvýšené pravděpodobnosti následné hospitalizace. Klienti zařízení patří mezi zranitelnou skupiny obyvatel, u které je procentuálně výrazně vyšší riziko výskytu komplikací spojených s onemocněním COVID19 a zhoršením klinického stavu než v obecné populaci.

Počty hospitalizací celkově i na jednotkách intenzivní péče jsou stabilní. Nevykazují hodnoty signalizující rizikové scénáře. Je nutné podotknout, že se jedná o aktuální stav a vzhledem k aktuální epidemiologické situaci a počtu záchytů u seniorní skupiny lze očekávat, že počty hospitalizací ve středočeském kraji budou růst.

Klíčovým aspektem pro zvládnutí situace ve Středočeském kraji tak nadále zůstává ochrana zranitelných skupin. Zhoršení situace v tomto kraji se promítlo do indexu rizika, který se nachází nyní na hodnotě 71, což by představovalo 4 stupeň.

11. prosince 2020

Situace ve Středočeském kraji se po celkové stabilizaci opětovně vrací na vlnu nárůstu počtu případů. Aktuální celková čísla počtu nově diagnostikových případů hlášených za 7 dní jsou zhruba o 25 % vyšší než čísla intervalu předchozího hodnocení. Průměrná denní hodnota se přehoupla přes 600 případů (hodnota za 7 dní), navíc v posledních 3 dnech bylo diagnostikováno pokaždé více než 800 případů. Tato vysoká čísla zejména ve spojení s četnými výskyty v zařízeních poskytovatelů sociálních služeb značí zhoršenou epidemiologickou situaci, neboť jsou tato zařízení nejvíce rizikovými místy z hlediska potenciálního šíření onemocnění a zvýšené pravděpodobnosti následné hospitalizace. Klienti zařízení patří mezi zranitelnou skupiny obyvatel, u které je procentuálně výrazně vyšší riziko výskytu komplikací spojených s onemocněním COVID19 a zhoršením klinického stavu než v obecné populaci.

Klíčovým aspektem pro zvládnutí situace ve Středočeském kraji nadále zůstává ochrana zranitelných skupin. Zhoršení situace v tomto kraji se promítlo do indexu rizika, který se nachází nyní na hodnotě 69, což by představovalo 4 stupeň.

4. prosince 2020

Situace ve Středočeském kraji se rovněž ustálila. Aktuální celková čísla počtu nově diagnostikových případů hlášených za 7 dní jsou zhruba o 15 % nižší než čísla intervalu předchozího hodnocení. I nadále platí, že nedochází k eskalacím v žádném ze sledovaných parametrů. Průměrná denní hodnota se pohybuje stále okolo 470 případů (hodnota za 7 dní), což je hodnota stále vysoká zejména ve spojení s četnými výskyty v zařízeních poskytovatelů sociálních služeb. Ta jsou nejvíce rizikovými místy z hlediska potenciálního šíření onemocnění a zvýšené pravděpodobnosti následné hospitalizace. Klienti patří mezi zranitelnou skupiny obyvatel, u které je procentuálně vyšší riziko výskytu komplikací spojených s onemocněním COVID19 a zhoršením klinického stavu.

Situaci hodnotíme nadále jako zhoršenou, i když dochází ke kontinuálnímu poklesu počtu nových případů a nedochází k eskalaci do rizikových parametrů zejména co se týče hospitalizací. Důvodem jsou vysoké denní přírůstky nejen celkově, ale zejména v seniorní skupině, kde je průměrný denní přírůstek okolo 90 případů (hodnota za 7 dní). Klíčovým aspektem pro zvládnutí situace ve Středočeském kraji nadále zůstává ochrana zranitelných skupin.

27. listopadu 2020

Situace ve Středočeském kraji se rovněž ustálila, čísla již neklesají, drží se na hladině minulého týdne, důležitým aspektem, je že nedochází k eskalacím v žádném ze sledovaných parametrů, avšak průměrná denní hodnota se pohybuje stále okolo 550 případů (průměrná hodnota za 7 dní), což představuje stále vysokou hodnotu, zejména ve spojení s četnými výskyty v zařízeních poskytovatelů sociálních služeb, které jsou nejvíce rizikovými místy z hlediska potenciální šíření onemocnění a zvýšené pravděpodobnosti následné hospitalizace z přítomnosti vulnerabilní populace (klienti zařízení – vyšší věk, polymorbidita) u které je procentuálně vyšší riziko výskytu komplikací spojených s onemocnění COVID19 a zhoršení klinického stavu vyžadující nemocniční péči, a tak situace v tomto kraji hodnotíme nadále jako zhoršenou, a to i přesto, že se z číselného pohledu ve srovnání hodnot v delším časovém horizontu může jevit vývoj epidemiologické situace ve Středočeském kraji jako pozitivní, jelikož nedochází k eskalací, nýbrž ke stabilizaci sledovaných parametrů. Toto negativní hodnocení dokládají nejen vysoké denní přírůstky, počty hospitalizovaných osob, ale zejména trvalý vysoký počet případů v seniorní skupině, kde průměrný denní přírůstek v této skupině se pohybuje okolo 110 případů (průměrná hodnota za 7 dní), což ukazuje na rizikové faktory, kterými jsou zejména výskyty v zařízeních poskytovatelů sociálních služeb.

20. listopadu 2020

Dle aktuální čísel a vývoje posledního týdne se jeví situace ve Středočeském kraji jako stabilizovaná, nedochází k eskalacím v žádném ze sledovaných parametrů, naopak k poklesu, nejvýraznější pokles sledujeme v počtu denních přírůstků, průměrná denní hodnota se pohybuje okolo 500 případů (průměrná hodnota za 7 dní), což je výrazně nižší hodnota než v předcházejících týdnech, kdy toto číslo se blížilo hranici 1500 případů denně v průměru (hodnoty konce října), ale přesto se stále jedna o vysokou hodnotu, zejména ve spojení s četnými výskyty v zařízeních poskytovatelů sociálních služeb, které jsou nejvíce rizikovými místy z hlediska potenciální šíření onemocnění a zvýšené pravděpodobnosti následné hospitalizace z přítomnosti vulnerabilní populace (klienti zařízení – vyšší věk, polymorbidita) u které je procentuálně vyšší riziko výskytu komplikací spojených s onemocnění COVID19 a zhoršení klinického stavu vyžadující nemocniční péči.

Z celkového pohledu je vývoj epidemiologické situace ve Středočeském kraji pozitivní ve srovnání s přecházejícími týdny, kdy docházelo k eskalacím počtu nových případů a hospitalizací, avšak situace je i nadále zhoršena, denní přírůstky jsou jedny z nejvyšších, stálé vysoký je i přes pokles počet hospitalizovaných osob a jak již bylo zmíněno, tak rizikovým je stále vysoký počet případů v seniorní skupině, průměrný denní přírůstek v této skupině se pohybuje okolo 130 případů (průměrná hodnota za 7 dní), tato vyšší čísla jsou navázaná zejména na výskyty v zařízeních poskytovatelů sociálních služeb, Krajskou hygienickou stanicí Středočeského kraje bylo řešeno více než 40 události v těchto zařízení v souvislosti s onemocněním COVID19, a to jak u klientů, tak u personálu. Výskyty nebyly pouze jednotkové, ale byly zaznamenány i události kdy bylo hlášeno několik desítek případů COVID19.