Aktuální epidemiologická situace: Středočeský kraj

27. listopadu 2020

Situace ve Středočeském kraji se rovněž ustálila, čísla již neklesají, drží se na hladině minulého týdne, důležitým aspektem, je že nedochází k eskalacím v žádném ze sledovaných parametrů, avšak průměrná denní hodnota se pohybuje stále okolo 550 případů (průměrná hodnota za 7 dní), což představuje stále vysokou hodnotu, zejména ve spojení s četnými výskyty v zařízeních poskytovatelů sociálních služeb, které jsou nejvíce rizikovými místy z hlediska potenciální šíření onemocnění a zvýšené pravděpodobnosti následné hospitalizace z přítomnosti vulnerabilní populace (klienti zařízení – vyšší věk, polymorbidita) u které je procentuálně vyšší riziko výskytu komplikací spojených s onemocnění COVID19 a zhoršení klinického stavu vyžadující nemocniční péči, a tak situace v tomto kraji hodnotíme nadále jako zhoršenou, a to i přesto, že se z číselného pohledu ve srovnání hodnot v delším časovém horizontu může jevit vývoj epidemiologické situace ve Středočeském kraji jako pozitivní, jelikož nedochází k eskalací, nýbrž ke stabilizaci sledovaných parametrů. Toto negativní hodnocení dokládají nejen vysoké denní přírůstky, počty hospitalizovaných osob, ale zejména trvalý vysoký počet případů v seniorní skupině, kde průměrný denní přírůstek v této skupině se pohybuje okolo 110 případů (průměrná hodnota za 7 dní), což ukazuje na rizikové faktory, kterými jsou zejména výskyty v zařízeních poskytovatelů sociálních služeb.

20. listopadu 2020

Dle aktuální čísel a vývoje posledního týdne se jeví situace ve Středočeském kraji jako stabilizovaná, nedochází k eskalacím v žádném ze sledovaných parametrů, naopak k poklesu, nejvýraznější pokles sledujeme v počtu denních přírůstků, průměrná denní hodnota se pohybuje okolo 500 případů (průměrná hodnota za 7 dní), což je výrazně nižší hodnota než v předcházejících týdnech, kdy toto číslo se blížilo hranici 1500 případů denně v průměru (hodnoty konce října), ale přesto se stále jedna o vysokou hodnotu, zejména ve spojení s četnými výskyty v zařízeních poskytovatelů sociálních služeb, které jsou nejvíce rizikovými místy z hlediska potenciální šíření onemocnění a zvýšené pravděpodobnosti následné hospitalizace z přítomnosti vulnerabilní populace (klienti zařízení – vyšší věk, polymorbidita) u které je procentuálně vyšší riziko výskytu komplikací spojených s onemocnění COVID19 a zhoršení klinického stavu vyžadující nemocniční péči.

Z celkového pohledu je vývoj epidemiologické situace ve Středočeském kraji pozitivní ve srovnání s přecházejícími týdny, kdy docházelo k eskalacím počtu nových případů a hospitalizací, avšak situace je i nadále zhoršena, denní přírůstky jsou jedny z nejvyšších, stálé vysoký je i přes pokles počet hospitalizovaných osob a jak již bylo zmíněno, tak rizikovým je stále vysoký počet případů v seniorní skupině, průměrný denní přírůstek v této skupině se pohybuje okolo 130 případů (průměrná hodnota za 7 dní), tato vyšší čísla jsou navázaná zejména na výskyty v zařízeních poskytovatelů sociálních služeb, Krajskou hygienickou stanicí Středočeského kraje bylo řešeno více než 40 události v těchto zařízení v souvislosti s onemocněním COVID19, a to jak u klientů, tak u personálu. Výskyty nebyly pouze jednotkové, ale byly zaznamenány i události kdy bylo hlášeno několik desítek případů COVID19.


Domů