Aktuální epidemiologická situace: Ústecký kraj

22. ledna 2021

V Ústeckém kraji i přes více než 25 % pokles pozorujeme i v tomto týdnu vysoké denní záchyty, v průměru nad 400 případů (406). Seniorní skupina (65+) tvoří 19 % podíl (-1 %) z celkového počtu diagnostikovaných případů v kraji, což v číselném vyjádření představuje průměrnou denní hodnotu 78 případů.

V nemocnicích je hospitalizováno zhruba o 15 % méně pacientů než v průběhu minulého týdne, kdy se počet celkových hospitalizací pohyboval okolo 400. Aktuálně je hospitalizováno 321 pacientů, hodnota je to však značně kolísavá v posledních 7 dnech se pohybovala ve velice širokém rozmezí od 320 do 420 hospitalizací. Došlo k poklesu i počtu případů na jednotkách intenzivní péče, aktuálně se zde léčí 57 pacientů.

I přes relativní pokles případů je epidemiologická situace v Ústeckém kraji hodnocena nadále jako nepříznivá, zejména s ohledem na stále vysoké denní přírůstky, počty případů v seniorní skupině a vysoce kolísavý počet hospitalizací.

15. ledna 2021

Ústecký kraj patří nadále i přes více než 15 % pokles mezi významněji postihnuté kraje. I v tomto týdnu pozorujeme vysoké denní záchyty, v průměru nad 500 případů (555) Seniorní skupina tvoří zhruba 20 % podíl (- 1 %) z celkového počtu diagnostikovaných případů v kraji, což v číselném vyjádření představuje průměrnou denní hodnotu 110 případů.

V nemocnicích je hospitalizováno zhruba o 10 % méně pacientů než v průběhu minulého, týdne, kdy se počet celkových hospitalizací blížil 500. Aktuálně je hospitalizováno 420 pacientů, hodnota je to však značně kolísavá v posledních 7 dnech se pohybovala ve velice širokém rozmezí od 380 do 480 hospitalizací. Naopak počet případů na jednotkách intenzivní péče je poměrně stabilní, aktuálně se zde léčí 69 pacientů. I přes relativní pokles případů je epidemiologická situace v Ústeckém kraji hodnocena i nadále jako nepříznivá, zejména s ohledem na stále vysoké denní přírůstky, počty případů v seniorní skupině a vysoce kolísavý počet hospitalizací.

8. ledna 2021

Ústecký kraj patří nadále mezi nejvíce postihnuté kraje. I nadále sledujeme vysoké denní záchyty, zejména v pracovních dnech. V posledních 7 dnech bylo hlášeno 708 případů v průměru, průměr pracovních dnů se blíží hranici 1 000 případů (970). Seniorní skupina tvoří zhruba 21 % podíl (+ 3 %) z celkového počtu diagnostikovaných případů v kraji, což v číselném vyjádření představuje průměrnou denní hodnotu 150 případů.

Tyto zmíněné vyšší hodnoty nově laboratorně diagnostikových případů signalizují i nadále zhoršenou epidemiologickou situaci, což se následně projevuje i v počtu hospitalizací. V nemocnicích je hospitalizováno 489 pacientů (7.1.) a na jednotkách intenzivní péče je hospitalizováno 81 pacientů. Obě tyto hodnoty jednak patří mezi vyšší ve srovnání s ostatními kraji a také se jedná se o nejvyšší hodnoty v kraji od 13. listopadu. Co se týká struktury zdravotního stavu hospitalizovaných, převažuje střední klinický stav. V těžkém stavu je hospitalizováno téměř přes 70 pacientů.

31. prosince 2020

Ústecký kraj i přes vánoční pokles počtu případů patří nadále mezi nejvíce postihnuté kraje, což podtrhují zejména hodnoty posledních dvou dnů (28.12. – 640 případů, 29.12. – 1 180 případů). Tento mezidenní nárůst vykresluje nejlépe průměrný denní přírůstek, který má aktuálně hodnotu 508 případů. Tj. hodnota totožná s obdobím kdy docházelo v Ústeckém kraji k výrazném zhoršení situace. Seniorní skupina tvoří zhruba 18 % podíl (+ 1 %) z celkového počtu diagnostikovaných případů v kraji, což v číselném vyjádření představuje průměrnou denní hodnotu 90 případů.

Tyto zmíněné vyšší hodnoty nově laboratorně diagnostikových případů signalizují i nadále zhoršenou epidemiologickou situaci, což se následně projevuje i v počtu hospitalizací. V nemocnicích je hospitalizováno přes 400 pacientů (417) a na jednotkách intenzivní péče je hospitalizováno 80 pacientů. Obě tyto hodnoty jednak patří mezi vyšší ve srovnání s ostatními kraji a jedná se o nejvyšší hodnoty v kraji od 24. listopadu. Co se týká struktury zdravotního stavu hospitalizovaných, převažuje střední klinický stav. V těžkém stavu je hospitalizováno téměř 70 pacientů.

18. prosince 2020

V Ústeckém kraji byl v tomto hodnoceném týdnu zaznamenám výraznější nárust počtu případů, a to o 25 %. Tento nárůst vykresluje nejlépe průměrný denní přírůstek, který v minulém hodnocení měl hodnotu 340 případů (hodnota za 7 dní). Aktuálně je to 421 případů. Tento nárůstu se projevil i v počtu diagnostikových případů za 7 dní přepočtených na 100 tisíc obyvatel. Tato hodnota se pohybuje nad 360 případů. Seniorní skupina tvoří zhruba 15 % podíl na celkovém počtu diagnostikovaných případů v kraji, což v číselném vyjádření představuje průměrnou denní hodnotu 70 případů. Tyto zmíněné vyšší hodnoty nově laboratorně diagnostikových případů signalizují i nadále zhoršenou epidemiologickou situaci, což se následně projevuje i v počtu hospitalizací. V nemocnicích je hospitalizováno okolo 330 pacientů a na jednotkách intenzivní péče je hospitalizováno okolo 60 pacientů. Obě tyto hodnoty patří mezi vyšší ve srovnání s ostatními kraji. Co se týče struktury zdravotního stavu hospitalizovaných, tak převažuje střední klinický stav. V těžkém stavu je hospitalizováno více než 50 pacientů.

Nejvíce událostí s vyššími rizikovými výskyty jsou hlášeny v zařízeních poskytovatelů sociálních služeb. Hodnoty indexu rizika se v posledních dnech pohybovaly v rozmezí od 74 (11.12.) do 81 (18.12), což ukazuje aktuální zhoršení situace v souvislosti s nárůstem případů a vyšším podílem pozitivních testů.

11. prosince 2020

V Ústeckém kraji byl v tomto hodnoceném týdnu zaznamenám výraznější nárust počtu případů, a to o 25 %. Tento nárůst vykresluje nejlépe průměrný denní přírůstek, který v minulém hodnocení měl hodnotu 280 případů (hodnota za 7 dní), aktuálně je to 340 případů. Tento nárůstu se projevil i v počtu diagnostikových případů za 7 dní přepočtených na 100 tisíc obyvatel. Tato hodnota se pohybuje nad 290 případů. Seniorní skupina tvoří i nadále jednu pětinu diagnostikovaných případů v kraji, což v číselném vyjádření představuje průměrnou denní hodnotu 65 případů. Podíl pozitivních testů v Ústeckém kraji se pohybuje okolo 27,4 %, což je o necelé 3procentní body více oproti minulému hodnocení.

Tyto zmíněné vyšší hodnoty nově laboratorně diagnostikových případů signalizujíc i nadále zhoršenou epidemiologickou situaci, což se následně projevuje i v počtu hospitalizací. V nemocnicích je hospitalizováno okolo 330 pacientů a na jednotkách intenzivní péče je hospitalizováno okolo 60 pacientů. Obě tyto hodnoty patří mezi vyšší ve srovnání s ostatními kraji. Co se týče struktury zdravotního stavu hospitalizovaných, tak převažuje střední klinický stav. V těžkém stavu je hospitalizováno více než 50 pacientů. Mírně negativním aspektem je, že vyšší počet denních příjmů (34) již není tak vyvažován stejným počtem propouštěných pacientů (7denní průměr –26). Nejvíce událostí s vyššími rizikovými výskyty jsou hlášeny v zařízeních poskytovatelů sociálních služeb. Hodnoty indexu rizika se v posledních dnech pohybovaly v rozmezí od 62 (4.12.) do 74 (11.12), což ukazuje aktuální zhoršení situace v souvislosti s nárůstem případů a vyšším podílem pozitivních testů.

4. prosince 2020

V Ústeckém kraji byl v tomto hodnoceném týdnu zaznamenám zhruba 25% pokles počtu případů ve srovnání s předchozím hodnocení. Tento pokles vykresluje nejlépe průměrný denní přírůstek, který v minulém hodnocení dosahoval hodnoty 360 případů (hodnota za 7 dní), aktuálně se tedy jedná o 280 případů. Tento pokles se projevil i v počtu diagnostikových případů za 7 dní přepočtených na 100 tisíc obyvatel. Tato hodnota se pohybuje okolo 240 případů. Seniorní skupina tvoří i nadále jednu pětinu diagnostikovaných případů v kraji, což v číselném vyjádření představuje průměrnou denní hodnotu 55 případů. Podíl pozitivních testů v Ústeckém kraji se pohybuje okolo 23 %.

I přes výraznější pokles se nadále jedná o vyšší hodnoty nově laboratorně diagnostikových případů, což se projevuje i v počtu hospitalizací. V nemocnicích je hospitalizováno okolo 340 pacientů a na jednotkách intenzivní péče je hospitalizováno okolo 60 pacientů. Obě tyto hodnoty patří mezi vyšší ve srovnání s ostatními kraji. Co se týče struktury zdravotního stavu hospitalizovaných, tak převažuje klinický stav střední. V těžkém stavu je hospitalizováno více než 50 pacientů. Dobrým signálem je to, že vyšší počet denních příjmů (30) je vyvažován stejným, nebo mírně vyšším počtem propouštěných pacientů (7denní průměr – 33). Nejvíce událostí s vyššími rizikovými výskyty jsou hlášeny v zařízeních poskytovatelů sociálních služeb. Hodnoty indexu rizika se v posledních dnech pohybovaly v rozmezí od 57 (28.11.) do 64 (4.12.). Tato hodnota je však již delší období a nedochází tak z dlouhodobého hlediska k nějakému nárůstu.

27. listopadu 2020

V kraji Ústeckém po výraznějším poklesu případů v předchozím týdnu se situace ustálila na průměrné denní hodnotě 360 případů, (průměrná hodnota za 7 dní), což ve srovnání s ostatními kraji představuje jednu z vyšších hodnot, v přepočtu případů na 100 tisíc obyvatel hlášených za 7 dní je tato hodnota na hladině 300 případů, zvýšený výskyt se projevuje také v počtu laboratorně potvrzených případů u seniorní skupiny , které tvoří jednu pětinu diagnostikovaných případů v kraji, což v číselném vyjádření představuje průměrnou denní hodnotu 70 případů. Podíl pozitivní testů v Ústeckém kraji se pohybuje okolo 26 %.

Vyšší hodnoty nově laboratorně diagnostikových případů se projevují i nadále v počtu hospitalizací, aktuálně je v nemocnicích ústeckého kraje hospitalizováno okolo 400 pacientů a na jednotkách intenzivní péče je hospitalizováno okolo 80 pacientů, obě tyto hodnoty i přes pokles počtu celkových hospitalizací patří mezi vyšší ve srovnání s ostatními kraji, co se týče struktury zdravotního stavu hospitalizovaných, tak převažuje klinický stav střední, v těžkém stavu je hospitalizováno téměř 50 pacientů. Co se týče rizikových výskytů, tak i v Ústeckém platí, že nejvíce událostí s vyššími výskyty jsou hlášeny v zařízeních poskytovatelů sociálních služeb.

20. listopadu 2020

V kraji Ústeckém došlo v posledním týdnu k výraznějšímu poklesu počtu nově diagnostikovaných případů, z cca 800 případů denně (data ze začátku listopadu) na stav kdy je hlášeno průměrně 400 případů, (průměrná hodnota za 7 dní) i přes toto výrazné zlepšení o polovinu, je toto číslo stále vysoké a aktuálně se jedná o 5 nejvyšší průměrnou hodnotu v ČR, což ukazuje i na nadále zhoršenou epidemiologickou situaci, která však v posledních dnech má scénář postupného poklesu hodnot ve sledovaných parametrech, stejně jako v ostatních krajích je rizikovým faktorem vysoký počet nově diagnostikovaných případů u osob seniorního věku, a to cca 100 případů denně v 7denním průměru hodnot. Tyto vyšší hodnoty se projevují i v počtu hospitalizací, aktuálně je v nemocnicích ústeckého kraje hospitalizováno okolo 500 pacientů a na jednotkách intenzivní péče je hospitalizováno okolo 80 pacientů, obě tyto hodnoty patří mezi vyšší ve srovnání s ostatními kraji. Co se týče rizikových výskytů, tak i v Ústeckém platí, že nejvíce událostí s vyššími výskyty jsou hlášeny v zařízeních poskytovatelů sociálních služeb.