Aktuální epidemiologická situace: Ústecký kraj

27. listopadu 2020

V kraji Ústeckém po výraznějším poklesu případů v předchozím týdnu se situace ustálila na průměrné denní hodnotě 360 případů, (průměrná hodnota za 7 dní), což ve srovnání s ostatními kraji představuje jednu z vyšších hodnot, v přepočtu případů na 100 tisíc obyvatel hlášených za 7 dní je tato hodnota na hladině 300 případů, zvýšený výskyt se projevuje také v počtu laboratorně potvrzených případů u seniorní skupiny , které tvoří jednu pětinu diagnostikovaných případů v kraji, což v číselném vyjádření představuje průměrnou denní hodnotu 70 případů. Podíl pozitivní testů v Ústeckém kraji se pohybuje okolo 26 %.

Vyšší hodnoty nově laboratorně diagnostikových případů se projevují i nadále v počtu hospitalizací, aktuálně je v nemocnicích ústeckého kraje hospitalizováno okolo 400 pacientů a na jednotkách intenzivní péče je hospitalizováno okolo 80 pacientů, obě tyto hodnoty i přes pokles počtu celkových hospitalizací patří mezi vyšší ve srovnání s ostatními kraji, co se týče struktury zdravotního stavu hospitalizovaných, tak převažuje klinický stav střední, v těžkém stavu je hospitalizováno téměř 50 pacientů. Co se týče rizikových výskytů, tak i v Ústeckém platí, že nejvíce událostí s vyššími výskyty jsou hlášeny v zařízeních poskytovatelů sociálních služeb.

20. listopadu 2020

V kraji Ústeckém došlo v posledním týdnu k výraznějšímu poklesu počtu nově diagnostikovaných případů, z cca 800 případů denně (data ze začátku listopadu) na stav kdy je hlášeno průměrně 400 případů, (průměrná hodnota za 7 dní) i přes toto výrazné zlepšení o polovinu, je toto číslo stále vysoké a aktuálně se jedná o 5 nejvyšší průměrnou hodnotu v ČR, což ukazuje i na nadále zhoršenou epidemiologickou situaci, která však v posledních dnech má scénář postupného poklesu hodnot ve sledovaných parametrech, stejně jako v ostatních krajích je rizikovým faktorem vysoký počet nově diagnostikovaných případů u osob seniorního věku, a to cca 100 případů denně v 7denním průměru hodnot. Tyto vyšší hodnoty se projevují i v počtu hospitalizací, aktuálně je v nemocnicích ústeckého kraje hospitalizováno okolo 500 pacientů a na jednotkách intenzivní péče je hospitalizováno okolo 80 pacientů, obě tyto hodnoty patří mezi vyšší ve srovnání s ostatními kraji. Co se týče rizikových výskytů, tak i v Ústeckém platí, že nejvíce událostí s vyššími výskyty jsou hlášeny v zařízeních poskytovatelů sociálních služeb.


Domů