Preventivní účinek orálních antivirotik proti úmrtí a těžkému průběhu covid-19 v ČR v době výskytu varianty SARS-CoV-2 omikron

Cílem analytické zprávy je hodnocení preventivního účinku orálních antivirotik Paxlovid a Lagevrio proti úmrtí a těžkému průběhu COVID-19 v České republice v období výskytu varianty SARS-CoV-2 omikron (leden až prosinec 2022). Tento dokument popisuje datové zdroje a jejich validaci, definici souboru pacientů, metodiku hodnocení účinnosti antivirotik Paxlovid a Lagevrio a výsledky analýzy.

Preventivní účinek orálních antivirotik proti úmrtí a těžkému průběhu covid-19 v ČR v době výskytu varianty SARS-CoV-2 omikron (ke stažení ve formátu PDF)

Citace: Jarkovský J, Pavlík T, Dlouhý P, Koziar Vašáková M, Benešová K, Šanca O, Bortlíček Z, Dušek L, Válek V. Preventivní účinek orálních antivirotik proti úmrtí a těžkému průběhu covid-19 v ČR v době výskytu varianty SARS-CoV-2 omikron. COVID 19: Přehled aktuální situace v ČR. Onemocnění aktuálně [online]. Praha: Ministerstvo zdravotnictví ČR, 2020 [cit. DD.MM.RRRR]. Dostupné z: https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/preventivni-ucinek-antivirotik. ISSN 2694-9423.