COVID‑19: Kapacity lůžkové péče

Níže jsou zobrazené pravidelně sledované a denně aktualizované informace o kapacitách zdravotnických zařízení lůžkové péče v ČR (souhrnný pohled za celou ČR a regionální pohled podle krajů). Pravidelně jsou aktualizovaná lůžka, která umožňují poskytování daného typu péče, tj. mají nezbytný personál a odpovídající materiálně technické zabezpečení. Definování nezbytného počtu personálu pro daný typ lůžka se může mezi jednotlivými nemocnicemi lišit. Podbarvení jednotlivých karet slouží k rychlé orientaci napříč volnými kapacitami.

Význam barev: bílá barva = 31 % až 100 % volné kapacity, žlutá barva = 11 % až 30 % volné kapacity, červená barva = 0 % až 10 % volné kapacity.

Přehled ČR

Přehled aktualizován 16. 9. 2021 v 17:45 h

Lůžka (standardní s kyslíkem)

kapacita: volná / celkem

6 167 / 22 525

27 %

COVID+ 1 103
COVID- 5 064

Lůžka (HFNO/CPAP)

kapacita: volná / celkem

896 / 1 520

58 %

COVID+ 564
COVID- 332

Lůžka (UPV/NIV)

kapacita: volná / celkem

648 / 2 121

30 %

COVID+ 215
COVID- 433

Přístroj: ECMO

kapacita: volná / celkem

71 / 86

82 %

Přístroje: CVVHD

kapacita: volná / celkem

225 / 297

75 %

Přístroje: Ventilátory (přenosné)

kapacita: volná / celkem

467 / 567

82 %

Přístroje: Anesteziologické přístroje s ventilátorem

kapacita: volná / celkem

799 / 1 034

77 %

COVID+ = volná kapacita pro COVID pozitivní pacienty, COVID- = volná kapacita pro COVID negativní pacienty.

Sledované kapacity:

  • Lůžka (standardní s kyslíkem) - Lůžka, ke kterým je přiveden kyslík
  • Lůžka (HFNO/CPAP) - Lůžka, u kterých je používán přístroj HFNO (vysokoprůtoková aplikace kyslíku) nebo CPAP (trvalý pozitivní přetlak v dýchacích cestách)
  • Lůžka (UPV/NIV) - Lůžka, u kterých je používán přístroj UPV (umělá plicní ventilace) a NIV (neinvazivní ventilace)
  • Přístroje: ECMO - Extrakorporální membránová oxygenace (mimotělní podpora života)
  • Přístroje: CVVHD - CVVHD (kontinuální venovenózní hemodialýza)
  • Přístroje: Ventilátory přenosné - Přenosné nebo transportní ventilátory
  • Přístroje: Anesteziologické přístroje s ventilátorem - Anesteziologické přístroje s ventilátorem

Přehled krajů

ULK | STC | HKK | LBK | PHA | ZLK | OLK | JHC | JHM | PLK | VYS | KVK | MSK | PAK

Ústecký kraj (ULK)

Lůžka (standardní s kyslíkem)

kapacita: volná / celkem

390 / 1 320

29 %

COVID+ 83
COVID- 307

Lůžka (HFNO/CPAP)

kapacita: volná / celkem

108 / 146

73 %

COVID+ 46
COVID- 62

Lůžka (UPV/NIV)

kapacita: volná / celkem

36 / 127

28 %

COVID+ 7
COVID- 29

Přístroj: ECMO

kapacita: volná / celkem

3 / 3

100 %

Přístroje: CVVHD

kapacita: volná / celkem

12 / 19

63 %

Přístroje: Ventilátory (přenosné)

kapacita: volná / celkem

49 / 49

100 %

Přístroje: Anesteziologické přístroje s ventilátorem

kapacita: volná / celkem

87 / 101

86 %

Středočeský kraj (STC)

Lůžka (standardní s kyslíkem)

kapacita: volná / celkem

541 / 2 041

26 %

COVID+ 155
COVID- 386

Lůžka (HFNO/CPAP)

kapacita: volná / celkem

85 / 128

66 %

COVID+ 54
COVID- 31

Lůžka (UPV/NIV)

kapacita: volná / celkem

46 / 134

34 %

COVID+ 20
COVID- 26

Přístroj: ECMO

kapacita: volná / celkem

1 / 1

100 %

Přístroje: CVVHD

kapacita: volná / celkem

18 / 22

81 %

Přístroje: Ventilátory (přenosné)

kapacita: volná / celkem

20 / 29

68 %

Přístroje: Anesteziologické přístroje s ventilátorem

kapacita: volná / celkem

37 / 58

63 %

Královéhradecký kraj (HKK)

Lůžka (standardní s kyslíkem)

kapacita: volná / celkem

207 / 1 808

11 %

COVID+ 19
COVID- 188

Lůžka (HFNO/CPAP)

kapacita: volná / celkem

25 / 99

25 %

COVID+ 19
COVID- 6

Lůžka (UPV/NIV)

kapacita: volná / celkem

34 / 136

25 %

COVID+ 9
COVID- 25

Přístroj: ECMO

kapacita: volná / celkem

6 / 7

85 %

Přístroje: CVVHD

kapacita: volná / celkem

15 / 20

75 %

Přístroje: Ventilátory (přenosné)

kapacita: volná / celkem

37 / 74

50 %

Přístroje: Anesteziologické přístroje s ventilátorem

kapacita: volná / celkem

47 / 59

79 %

Liberecký kraj (LBK)

Lůžka (standardní s kyslíkem)

kapacita: volná / celkem

291 / 761

38 %

COVID+ 30
COVID- 261

Lůžka (HFNO/CPAP)

kapacita: volná / celkem

23 / 29

79 %

COVID+ 7
COVID- 16

Lůžka (UPV/NIV)

kapacita: volná / celkem

30 / 85

35 %

COVID+ 7
COVID- 23

Přístroj: ECMO

kapacita: volná / celkem

2 / 2

100 %

Přístroje: CVVHD

kapacita: volná / celkem

7 / 10

70 %

Přístroje: Ventilátory (přenosné)

kapacita: volná / celkem

13 / 23

56 %

Přístroje: Anesteziologické přístroje s ventilátorem

kapacita: volná / celkem

46 / 49

93 %

Hlavní město Praha (PHA)

Lůžka (standardní s kyslíkem)

kapacita: volná / celkem

498 / 2 696

18 %

COVID+ 89
COVID- 409

Lůžka (HFNO/CPAP)

kapacita: volná / celkem

166 / 325

51 %

COVID+ 131
COVID- 35

Lůžka (UPV/NIV)

kapacita: volná / celkem

60 / 508

11 %

COVID+ 16
COVID- 44

Přístroj: ECMO

kapacita: volná / celkem

27 / 38

71 %

Přístroje: CVVHD

kapacita: volná / celkem

38 / 67

56 %

Přístroje: Ventilátory (přenosné)

kapacita: volná / celkem

64 / 91

70 %

Přístroje: Anesteziologické přístroje s ventilátorem

kapacita: volná / celkem

119 / 188

63 %

Zlínský kraj (ZLK)

Lůžka (standardní s kyslíkem)

kapacita: volná / celkem

184 / 682

26 %

COVID+ 39
COVID- 145

Lůžka (HFNO/CPAP)

kapacita: volná / celkem

26 / 46

56 %

COVID+ 20
COVID- 6

Lůžka (UPV/NIV)

kapacita: volná / celkem

45 / 101

44 %

COVID+ 22
COVID- 23

Přístroj: ECMO

kapacita: volná / celkem

2 / 2

100 %

Přístroje: CVVHD

kapacita: volná / celkem

13 / 14

92 %

Přístroje: Ventilátory (přenosné)

kapacita: volná / celkem

41 / 48

85 %

Přístroje: Anesteziologické přístroje s ventilátorem

kapacita: volná / celkem

21 / 40

52 %

Olomoucký kraj (OLK)

Lůžka (standardní s kyslíkem)

kapacita: volná / celkem

500 / 1 592

31 %

COVID+ 55
COVID- 445

Lůžka (HFNO/CPAP)

kapacita: volná / celkem

22 / 39

56 %

COVID+ 3
COVID- 19

Lůžka (UPV/NIV)

kapacita: volná / celkem

50 / 141

35 %

COVID+ 10
COVID- 40

Přístroj: ECMO

kapacita: volná / celkem

3 / 4

75 %

Přístroje: CVVHD

kapacita: volná / celkem

14 / 15

93 %

Přístroje: Ventilátory (přenosné)

kapacita: volná / celkem

25 / 26

96 %

Přístroje: Anesteziologické přístroje s ventilátorem

kapacita: volná / celkem

55 / 64

85 %

Jihočeský kraj (JHC)

Lůžka (standardní s kyslíkem)

kapacita: volná / celkem

613 / 1 694

36 %

COVID+ 104
COVID- 509

Lůžka (HFNO/CPAP)

kapacita: volná / celkem

64 / 91

70 %

COVID+ 37
COVID- 27

Lůžka (UPV/NIV)

kapacita: volná / celkem

41 / 64

64 %

COVID+ 15
COVID- 26

Přístroj: ECMO

kapacita: volná / celkem

2 / 2

100 %

Přístroje: CVVHD

kapacita: volná / celkem

14 / 14

100 %

Přístroje: Ventilátory (přenosné)

kapacita: volná / celkem

20 / 21

95 %

Přístroje: Anesteziologické přístroje s ventilátorem

kapacita: volná / celkem

30 / 64

46 %

Jihomoravský kraj (JHM)

Lůžka (standardní s kyslíkem)

kapacita: volná / celkem

851 / 2 585

32 %

COVID+ 150
COVID- 701

Lůžka (HFNO/CPAP)

kapacita: volná / celkem

131 / 192

68 %

COVID+ 75
COVID- 56

Lůžka (UPV/NIV)

kapacita: volná / celkem

97 / 206

47 %

COVID+ 30
COVID- 67

Přístroj: ECMO

kapacita: volná / celkem

10 / 11

90 %

Přístroje: CVVHD

kapacita: volná / celkem

26 / 37

70 %

Přístroje: Ventilátory (přenosné)

kapacita: volná / celkem

47 / 48

97 %

Přístroje: Anesteziologické přístroje s ventilátorem

kapacita: volná / celkem

104 / 114

91 %

Plzeňský kraj (PLK)

Lůžka (standardní s kyslíkem)

kapacita: volná / celkem

420 / 1 517

27 %

COVID+ 44
COVID- 376

Lůžka (HFNO/CPAP)

kapacita: volná / celkem

55 / 99

55 %

COVID+ 46
COVID- 9

Lůžka (UPV/NIV)

kapacita: volná / celkem

45 / 126

35 %

COVID+ 14
COVID- 31

Přístroj: ECMO

kapacita: volná / celkem

5 / 5

100 %

Přístroje: CVVHD

kapacita: volná / celkem

16 / 17

94 %

Přístroje: Ventilátory (přenosné)

kapacita: volná / celkem

55 / 55

100 %

Přístroje: Anesteziologické přístroje s ventilátorem

kapacita: volná / celkem

66 / 73

90 %

Kraj Vysočina (VYS)

Lůžka (standardní s kyslíkem)

kapacita: volná / celkem

519 / 1 752

29 %

COVID+ 98
COVID- 421

Lůžka (HFNO/CPAP)

kapacita: volná / celkem

38 / 41

92 %

COVID+ 16
COVID- 22

Lůžka (UPV/NIV)

kapacita: volná / celkem

39 / 79

49 %

COVID+ 16
COVID- 23

Přístroje: CVVHD

kapacita: volná / celkem

10 / 11

90 %

Přístroje: Ventilátory (přenosné)

kapacita: volná / celkem

15 / 15

100 %

Přístroje: Anesteziologické přístroje s ventilátorem

kapacita: volná / celkem

33 / 46

71 %

Karlovarský kraj (KVK)

Lůžka (standardní s kyslíkem)

kapacita: volná / celkem

105 / 418

25 %

COVID+ 34
COVID- 71

Lůžka (HFNO/CPAP)

kapacita: volná / celkem

17 / 40

42 %

COVID+ 10
COVID- 7

Lůžka (UPV/NIV)

kapacita: volná / celkem

14 / 45

31 %

COVID+ 8
COVID- 6

Přístroje: CVVHD

kapacita: volná / celkem

5 / 7

71 %

Přístroje: Ventilátory (přenosné)

kapacita: volná / celkem

10 / 10

100 %

Přístroje: Anesteziologické přístroje s ventilátorem

kapacita: volná / celkem

20 / 26

76 %

Moravskoslezský kraj (MSK)

Lůžka (standardní s kyslíkem)

kapacita: volná / celkem

760 / 2 815

26 %

COVID+ 161
COVID- 599

Lůžka (HFNO/CPAP)

kapacita: volná / celkem

93 / 177

52 %

COVID+ 73
COVID- 20

Lůžka (UPV/NIV)

kapacita: volná / celkem

82 / 312

26 %

COVID+ 28
COVID- 54

Přístroj: ECMO

kapacita: volná / celkem

10 / 11

90 %

Přístroje: CVVHD

kapacita: volná / celkem

25 / 31

80 %

Přístroje: Ventilátory (přenosné)

kapacita: volná / celkem

59 / 66

89 %

Přístroje: Anesteziologické přístroje s ventilátorem

kapacita: volná / celkem

97 / 110

88 %

Pardubický kraj (PAK)

Lůžka (standardní s kyslíkem)

kapacita: volná / celkem

288 / 844

34 %

COVID+ 42
COVID- 246

Lůžka (HFNO/CPAP)

kapacita: volná / celkem

43 / 68

63 %

COVID+ 27
COVID- 16

Lůžka (UPV/NIV)

kapacita: volná / celkem

29 / 57

50 %

COVID+ 13
COVID- 16

Přístroj: ECMO

kapacita: volná / celkem

0 / 0

0 %

Přístroje: CVVHD

kapacita: volná / celkem

12 / 13

92 %

Přístroje: Ventilátory (přenosné)

kapacita: volná / celkem

12 / 12

100 %

Přístroje: Anesteziologické přístroje s ventilátorem

kapacita: volná / celkem

37 / 42

88 %