COVID‑19: Přehled aktuální situace v ČR

Provedené PCR testy

21 841 222
(+ 1 996 za 24.05.)

k datu: 25.05.2022 04:41

Provedené antigenní testy

33 537 568
(+ 3 018 za 24.05.)

k datu: 25.05.2022 04:41

Vykázaná očkování

17 621 851
(+ 1 406 za 24.05.)

k datu: 25.05.2022 04:43

Aktuálně hospitalizovaní

147

k datu: 25.05.2022 04:41

Potvrzené případy

3 918 737
(+ 198 za 24.05.)

k datu: 25.05.2022 04:40

Potvrzené případy (65+)

478 029
(+ 61 za 24.05.)

k datu: 25.05.2022 04:40

Vyléčení

3 876 828

k datu: 25.05.2022 04:41

Úmrtí

40 277

k datu: 25.05.2022 04:41

Potvrzené případy za posledních 7 dní na 100 000 obyvatel

17
(19 ke dni 24.05.)

k datu: 25.05.2022 04:41

Potvrzené případy za posledních 14 dní na 100 000 obyvatel

43
(48 ke dni 24.05.)

k datu: 25.05.2022 04:41

Suspektní reinfekce*

264 103
(43 za 24.05.)

k datu: 25.05.2022 04:55

* Suspektní případy reinfekce COVID-19 jsou v souladu s doporučením ECDC určeny na základě nově pozitivního PCR testu s minimálním odstupem 60 dnů od předchozí potvrzené pozitivity a nejsou zahrnuty v souhrnném počtu potvrzených případů. Suspektní případy reinfekce po jednotlivých dnech jsou součástí otevřené datové sady COVID-19: Přehled osob s nově prokázanou nákazou.

Denní přehled počtu osob s nově prokázaným onemocněním COVID‑19 dle hlášení krajských hygienických stanic a laboratoří

Legenda: Denní přehled počtu osob s pozitivním nálezem COVID‑19 dle hlášení KHS a dle pozitivních nálezů laboratoří, které jsou určeny pro další šetření.
S ohledem na fakt, že u publikovaných dat probíhá validace a průběžné doplňování hlášení, může u přehledů osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 dle hlášení KHS a laboratoří docházet zpětně k drobným změnám. Poslední aktualizace dat v tomto přehledu byla provedena k půlnoci předchozího dne.

Denní přehled celkového počtu osob s aktuálně probíhajícím onemocněním COVID‑19 (aktivní případy)

S ohledem na fakt, že vykazování vyléčených osob a úmrtí má určité zpoždění oproti reálnému stavu z důvodu validace a uzavírání případů krajských hygienických stanic, se mohou denní záznamy zpětně výrazně měnit právě z důvodu průběžného doplňování. Nedoporučujeme proto uvádět aktuální počty aktivních případů na základě počtů vyléčených osob a úmrtí za poslední dny. V souladu s rozhodnutím sekce hlavní hygieničky Ministerstva zdravotnictví ČR je tento graf publikován se zpožděním 1 týden z důvodů doplnění a validace dat.

Přehled výskytu laboratorně prokázaného onemocnění COVID‑19 podle regionu

Počet osob s potvrzenou nákazou onemocněním COVID‑19 za posledních 7 dní (celkem + přepočet na 100 000 obyvatel)

Legenda: Celkové počty osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 v jednotlivých okresech ČR dle místa obvyklého pobytu (pokud není známo místo obvyklého pobytu, je uvedeno trvalé bydliště dle Registru obyvatel).
Při zpracování hlášení může docházet ke drobným korekcím bydliště osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19. Poslední aktualizace dat v tomto přehledu byla provedena ke dni: 25.05.2022 04:55.

Počet osob s potvrzenou nákazou onemocněním COVID‑19 za posledních 14 dní (celkem + přepočet na 100 000 obyvatel)

Legenda: Celkové počty osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 v jednotlivých okresech ČR dle místa obvyklého pobytu (pokud není známo místo obvyklého pobytu, je uvedeno trvalé bydliště dle Registru obyvatel).
Při zpracování hlášení může docházet ke drobným korekcím bydliště osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19. Poslední aktualizace dat v tomto přehledu byla provedena ke dni: 25.05.2022 04:55.

Počet osob s potvrzenou nákazou onemocněním COVID‑19 (celkem + přepočet na 100 000 obyvatel)

Celkový počet osob s COVID‑19 dle kraje ČR

Graf posuňte pohybem do stran

Legenda: Celkové počty osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 v jednotlivých krajích ČR dle místa bydliště (není-li vyplněno, uvádí se trvalé bydliště dle Registru obyvatel, není-li dostupné trvalé bydliště u hlášení z KHS, uvádí se region, ve kterém se KHS nachází). Nezjištěno: Cizinci, osoby bez uvedeného trvalého bydliště, nevyplněné záznamy.
Z důvodu změny metodiky pro zpracování hlášení KHS a pozitivních nálezů laboratoří došlo ke drobným korekcím v přehledech podle regionu. Při zpracování hlášení může docházet ke drobným korekcím bydliště osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19. Poslední aktualizace dat v tomto přehledu byla provedena ke dni: 25.05.2022 04:55.

Denní přehled počtu provedených PCR a antigenních testů

Legenda: Denní přehled počtu provedených PCR a antigenních testů na COVID-19. Tento přehled je k dispozici od 1. září 2020 z důvodu úplnosti nahlášených dat jednotlivými laboratořemi na individuální úrovni.
S ohledem na fakt, že hlášení o provedených testech mají určité zpoždění oproti reálnému stavu, mohou se denní záznamy zpětně výrazně měnit právě z důvodu průběžného doplňování. Testy jsou dohlašovány dodatečně s tím, že prioritizovány jsou pozitivní testy. Z důvodu kontaktování (navolávání) klientů ze strany krajských hygienických stanic jsou upřednostňovány vždy pozitivní výsledky, které jsou ve tentýž den zpracovány. Převážná většina negativních testů se pak zpracovává v ranních hodinách následujícího dne, případně ve dnech následujících, kde se jedná typicky pouze o zlomek testů. Výpočet denního poměru počtu osob s nově prokázaným onemocněním a celkového počtu provedených testů je tak za poslední den značně zkreslující, protože hlášení nejsou úplná. Poslední aktualizace dat v tomto přehledu byla provedena k půlnoci předchozího dne.

Denní přehled počtu provedených testů podle indikace

Legenda: Denní přehled počtu provedených testů na COVID-19 s rozdělením podle typu indikace: (i) Diagnostické indikace – testy pro pacienty s příznaky (indikace PCR testů na základě primární diagnostiky praktickým lékařem, ambulantním specialistou, nebo klinická indikace nemocniční symptomatickým pacientům, pacientům v závažném stavu apod., dále antigenní testy v případech, kdy není rychle dostupné PCR). (ii) Epidemiologické indikace (testy indikované z epidemiologického důvodu, kdy byl jedinec v kontaktu s nakaženým, v návaznosti na trasování daného jedince a jeho rizikových kontaktů). (iii) Testy preventivní a testy z plošného testování (testy indikované k preventivnímu vyšetření pro rizikové jedince, pro kritickou infrastrukturu státu či plošný screening v rámci komunitního testování populace, dále také antigenní a PCR testy u asymptomatických jedinců pro poskytovatele zdravotních a sociálních služeb). Ostatní indikace nejsou v tomto přehledu zohledněny. Tento přehled je k dispozici od 1. září 2020 z důvodu úplnosti nahlášených dat jednotlivými laboratořemi na individuální úrovni.
S ohledem na fakt, že hlášení o provedených testech mají určité zpoždění oproti reálnému stavu, se mohou denní záznamy zpětně mírně měnit právě z důvodu průběžného doplňování. Poslední aktualizace dat v tomto přehledu byla provedena k půlnoci předchozího dne.

Vývoj denního poměru (v %) počtu osob s nově prokázaným onemocněním a celkového počtu provedených testů podle indikace

Graf obsahuje hodnoty v procentech (%).

Graf obsahuje hodnoty v procentech (%).

Graf obsahuje hodnoty v procentech (%).

Graf obsahuje hodnoty v procentech (%).

Graf posuňte pohybem do stran

Graf obsahuje hodnoty v procentech (%).

Graf posuňte pohybem do stran

Graf obsahuje hodnoty v procentech (%).

Graf posuňte pohybem do stran

Každý bod vyjadřuje poměr nově pozitivně testovaných osob na COVID-19 vůči počtu všech testů, které jsou rozděleny podle typu na diagnostické, epidemiologické a preventivní indikace (bez rozdílu způsobu úhrady, tedy včetně samoplátců) v daný den (hodnoty grafu jsou uvedeny od 1. září 2020 z důvodu úplnosti nahlášených dat jednotlivými laboratořemi na individuální úrovni). Ovládací prvek nad grafem umožňuje přepnout na celkový počet daného typu provedených testů dle indikace. Modrá křivka ve spojnicovém grafu vyjadřuje trend (klouzavý průměr za 7 dní). Tento přehled přináší informaci o míře závažnosti šíření nákazy. Současně ale tento ukazatel závisí na strategii prováděných testů. Podle kritérií WHO pro hodnocení nákazy lze za hranici, kdy je šíření nákazy ještě pod kontrolou, považovat 5 % pozitivních výsledků z celkového počtu testů.
S ohledem na fakt, že u publikovaných dat probíhá validace a průběžné doplňování hlášení, může u přehledu osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 dle hlášení KHS a laboratoří docházet zpětně k drobným změnám. Hlášení o provedených testech mají určité zpoždění oproti reálnému stavu a proto se mohou denní záznamy zpětně mírně měnit právě z důvodu průběžného doplňování. Poslední aktualizace dat v tomto přehledu byla provedena k půlnoci předchozího dne.


Přehled hospitalizací osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 dle průběžného hlášení nemocnic

Ke skrytí/zobrazení množin dat použijte následující popisky grafu

Ke skrytí/zobrazení množin dat použijte následující popisky grafu

Graf posuňte pohybem do stran