COVID‑19: Přehled aktuální situace v ČR

Onemocnění COVID‑19 je způsobeno novým typem koronaviru s odborným označením SARS-CoV-2. Jedná se o vysoce infekční onemocnění, které se projevuje zejména horečkami, respiračními potížemi (kašel, dušnost), bolestí svalů a únavou. U starších a chronicky nemocných osob může nemoc mít vážnější průběh a může vést i k úmrtí. Počátek epidemie COVID‑19 je datován k 31. prosinci 2019, kdy byly první případy hlášeny v čínském městě Wu-Chan v provincii Chu-Pej. V České republice byly první tři případy nákazy novým koronavirem prokázány 1. března 2020.

Celkový počet provedených laboratorních testů

447 957

k  2. 6. 2020 v 9.00 h

Celkový počet osob s dosud prokázaným onemocněním COVID‑19 (kumulativně za celé období)

9 364

k  3. 6. 2020 v 0.30 h

Aktuální počet hospitalizovaných s onemocněním COVID‑19

126

k  2. 6. 2020 v 9.00 h

Aktuální počet osob s prokázaným onemocněním COVID‑19 (včetně hospitalizovaných, bez vyléčených a úmrtí)

2 355

k  3. 6. 2020 v 0.30 h

Celkový počet vyléčených po onemocnění COVID‑19 dle hlášení KHS

6 686

stav hlášení
k 3. 6. 2020 v 0.30 h

Celkový počet úmrtí v souvislosti s onemocněním COVID‑19

323

stav hlášení
k 3. 6. 2020 v 0.30 h

Celkový počet osob s prokázaným onemocněním = Aktuální počet s prokázaným onemocněním + Celkový počet vyléčených + Celkový počet úmrtí
Odborná publikace:
Komenda M., Bulhart V., Karolyi M., et al. Complex reporting of coronavirus disease (COVID-19) epidemic in the Czech Republic: use of interactive web-based application in practice. Journal of Medical Internet Research. 2020, 22(5), e19367.

Sekce 1

Kumulativní přehledy dle hlášení KHS a dle pozitivních nálezů laboratoří, které jsou určeny pro další šetření

Trendový profil epidemiologické situace

K manipulaci s grafem použijte následující popisky

Legenda: Celkový (kumulativní) počet osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 dle hlášení KHS a laboratoří, který se skládá z aktuálního počtu osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 (hnědá plocha), celkového počtu vyléčených po onemocnění COVID‑19 dle hlášení KHS (zelená plocha) a celkového počtu úmrtí v souvislosti s onemocněním COVID‑19 (šedá plocha)
S ohledem na fakt, že vykazování vyléčených osob a úmrtí má určité zpoždění oproti reálnému stavu z důvodu validace a uzavírání případů krajskými hygienickými stanicemi, se mohou denní záznamy zpětně měnit právě z důvodu průběžného doplňování. Poslední aktualizace dat v tomto přehledu byla provedena ke dni: 3. 6. 2020 v 0.30 h.

Celkový (kumulativní) počet vyléčených a celkový (kumulativní) počet úmrtí

Ke skrytí/zobrazení množin dat použijte následující popisky grafu

Ke skrytí/zobrazení množin dat použijte následující popisky grafu

Graf posuňte pohybem do stran

Legenda: Přehled celkového počtu vyléčených po onemocnění COVID‑19 dle hlášení KHS (zelená křivka) a celkového počtu úmrtí v souvislosti s onemocněním COVID‑19 (šedá křivka).
S ohledem na fakt, že vykazování vyléčených osob a úmrtí má určité zpoždění oproti reálnému stavu z důvodu validace a uzavírání případů krajskými hygienickými stanicemi, se mohou denní záznamy zpětně měnit právě z důvodu průběžného doplňování. Poslední aktualizace dat v tomto přehledu byla provedena ke dni: 3. 6. 2020 v 0.30 h.

Celkový (kumulativní) počet osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 dle hlášení krajských hygienických stanic a laboratoří

Legenda: Celkový počet osob s pozitivním nálezem COVID‑19 dle hlášení KHS a dle pozitivních nálezů laboratoří, které jsou určeny pro další šetření.
S ohledem na fakt, že u publikovaných dat probíhá validace a průběžné doplňování hlášení, jsou přehledy osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 dle hlášení KHS a laboratoří uváděny k datu hlášení do systému a historicky se nemění (případné opravy tedy nejsou do již publikovaných výstupů promítnuty). Poslední aktualizace dat v tomto přehledu byla provedena k půlnoci předchozího dne.

Přehled výskytu laboratorně prokázaného onemocnění COVID‑19 podle regionu

Počet osob s COVID‑19 přepočtený na 100 000 obyvatel

Celkový počet osob s COVID‑19 dle kraje ČR (dělení dle trvalého bydliště pacienta)

Graf posuňte pohybem do stran

Legenda: Celkové počty osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 v jednotlivých krajích ČR. Nezjištěno: Cizinci, osoby bez uvedeného trvalého bydliště, nevyplněné záznamy.
Z důvodu změny metodiky pro zpracování hlášení KHS a pozitivních nálezů laboratoří došlo ke drobným korekcím v přehledech podle regionu. Poslední aktualizace dat v tomto přehledu byla provedena ke dni: 3. 6. 2020 v 0.30 h

Celkový (kumulativní) počet provedených testů (včetně opakovaných testů u stejné osoby)

Legenda: Celkový počet provedených PCR testů (včetně opakovaných testů u stejné osoby a bez rozdílu způsobu úhrady, tedy včetně samoplátců) na COVID‑19 za celou ČR podle hlášení laboratoří (rychlotesty nejsou do přehledu zařazeny).
S ohledem na fakt, že hlášení o provedených testech mají určité zpoždění oproti reálnému stavu, se mohou denní záznamy zpětně mírně měnit právě z důvodu průběžného doplňování. Poslední aktualizace dat v tomto přehledu byla provedena k půlnoci předchozího dne.

Celkový (kumulativní) počet osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 dle hlášení krajských hygienických stanic a dle laboratoří a denní procentuální změna oproti dni předchozímu

Spojnicový graf udává procentuální změnu oproti předchozímu dni (pravá osa) a pruhový graf udává celkový (kumulativní) počet osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 (levá osa).

Graf posuňte pohybem do stran

Legenda: Zobrazení kombinace celkového (kumulativního) počtu osob společně s denním procentuálním rozdílem proti dni předchozímu umožňuje komplexní pohled na vývoj onemocnění COVID‑19 v ČR.
Aktualizace: S ohledem na fakt, že u publikovaných dat probíhá validace a průběžné doplňování hlášení, jsou přehledy osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 dle hlášení KHS a laboratoří uváděny k datu hlášení do systému a historicky se nemění (případné opravy tedy nejsou do již publikovaných výstupů promítnuty).Poslední aktualizace dat v tomto přehledu byla provedena k půlnoci předchozího dne.

Sekce 2

Denní přehledy dle hlášení KHS a dle pozitivních nálezů laboratoří, které jsou určeny pro další šetření

Denní přehled počtu osob s nově prokázaným onemocněním COVID‑19 dle hlášení krajských hygienických stanic a laboratoří

Legenda: Denní přehled počtu osob s pozitivním nálezem COVID‑19 dle hlášení KHS a dle pozitivních nálezů laboratoří, které jsou určeny pro další šetření.
S ohledem na fakt, že u publikovaných dat probíhá validace a průběžné doplňování hlášení, jsou přehledy osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 dle hlášení KHS a laboratoří uváděny k datu hlášení do systému a historicky se nemění (případné opravy tedy nejsou do již publikovaných výstupů promítnuty). Poslední aktualizace dat v tomto přehledu byla provedena k půlnoci předchozího dne.

Denní přehled počtu provedených testů (včetně opakovaných testů u stejné osoby)

Legenda: Denní přehled počtu provedených PCR testů (včetně opakovaných testů u stejné osoby a bez rozdílu způsobu úhrady, tedy včetně samoplátců) na COVID‑19 za celou ČR podle hlášení laboratoří (rychlotesty nejsou do přehledu zařazeny).
S ohledem na fakt, že hlášení o provedených testech mají určité zpoždění oproti reálnému stavu, se mohou denní záznamy zpětně mírně měnit právě z důvodu průběžného doplňování. Poslední aktualizace dat v tomto přehledu byla provedena k půlnoci předchozího dne.

Denní vývoj poměru (v %) počtu osob s nově prokázaným onemocněním a celkového počtu provedených testů (včetně opakovaných testů u stejné osoby) v daném dni

Graf obsahuje hodnoty v procentech (%).

Graf obsahuje hodnoty v procentech (%).

Graf posuňte pohybem do stran

Legenda: Každý sloupec vyjadřuje poměr nově pozitivně testovaných osob na COVID‑19 vůči počtu všech PCR testů (včetně opakovaných testů u stejné osoby a bez rozdílu způsobu úhrady, tedy včetně samoplátců) v daný den (hodnoty grafu jsou uvedeny od 3. března 2020).
S ohledem na fakt, že u publikovaných dat probíhá validace a průběžné doplňování hlášení, jsou přehledy osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 dle hlášení KHS a laboratoří uváděny k datu hlášení do systému a historicky se nemění (případné opravy tedy nejsou do již publikovaných výstupů promítnuty). Hlášení o provedených testech mají určité zpoždění oproti reálnému stavu. Proto se mohou denní záznamy zpětně mírně měnit právě z důvodu průběžného doplňování. Poslední aktualizace dat v tomto grafu byla provedena k půlnoci předchozího dne.

Přehled vyléčených po onemocnění COVID‑19 dle hlášení KHS

Celkový počet vyléčených po onemocnění COVID‑19 v jednotlivých krajích ČR

Tabulku posuňte pohybem do stran

Věková skupina Ženy Muži Celkem
0–14 214 (6,1 %) 235 (7,4 %) 449 (6,7 %)
15–24 368 (10,5 %) 334 (10,5 %) 702 (10,5 %)
25–34 494 (14,1 %) 525 (16,5 %) 1 019 (15,2 %)
35–44 612 (17,4 %) 558 (17,6 %) 1 170 (17,5 %)
45–54 718 (20,5 %) 596 (18,8 %) 1 314 (19,7 %)
55–64 485 (13,8 %) 457 (14,4 %) 942 (14,1 %)
65–74 309 (8,8 %) 308 (9,7 %) 617 (9,2 %)
75–84 194 (5,5 %) 125 (3,9 %) 319 (4,8 %)
85+ 114 (3,2 %) 40 (1,3 %) 154 (2,3 %)
Celkový počet 3 508 3 178 6 686
Legenda: Počet vyléčených osob po onemocnění COVID‑19 dle hlášení KHS v jednotlivých krajích ČR, podle věkových skupin a po jednotlivých dnech.
S ohledem na fakt, že vykazování vyléčených osob má určité zpoždění oproti reálnému stavu z důvodu validace a uzavírání případů krajských hygienických stanic, se mohou denní záznamy zpětně měnit právě z důvodu průběžného doplňování. Poslední aktualizace dat v tomto přehledu byla provedena ke dni: 3. 6. 2020 v 0.30 h.

Přehled úmrtí v souvislosti s onemocněním COVID‑19

Celkový počet úmrtí v souvislosti s onemocněním COVID‑19 v jednotlivých krajích ČR

Graf posuňte pohybem do stran

Věková skupina Ženy Muži Celkem úmrtí
0–14 0 (0,0 %) 0 (0,0%) 0 (0,0 %)
15–24 0 (0,0 %) 0 (0,0%) 0 (0,0 %)
25–34 1 (0,7 %) 0 (0,0%) 1 (0,3 %)
35–44 0 (0,0 %) 5 (2,6%) 5 (1,5 %)
45–54 3 (2,2 %) 2 (1,1%) 5 (1,5 %)
55–64 3 (2,2 %) 15 (7,9%) 18 (5,6 %)
65–74 24 (17,9 %) 55 (29,1%) 79 (24,5 %)
75–84 47 (35,1 %) 64 (33,9%) 111 (34,4 %)
85+ 56 (41,8 %) 48 (25,4%) 104 (32,2 %)
Celkový počet úmrtí 134 189 323
Legenda: Počet úmrtí v souvislosti s onemocněním COVID‑19 v jednotlivých krajích ČR, podle věkových skupin a po jednotlivých dnech zahrnuje všechna úmrtí osob, které byly pozitivně testovány na COVID‑19 (metodou PCR) bez ohledu na to, jaké byly příčiny jejich úmrtí, a k jejichž úmrtí došlo v rámci hospitalizace či mimo ni.
S ohledem na fakt, že vykazování úmrtí má určité zpoždění oproti reálnému stavu z důvodu validace a uzavírání případů krajských hygienických stanic, se mohou denní záznamy zpětně měnit právě z důvodu průběžného doplňování. Poslední aktualizace dat v tomto přehledu byla provedena ke dni: 3. 6. 2020 v 0.30 h.

Počet eNeschopenek vystavených z důvodu karantény


Sekce 3

Přehled osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 dle hlášení krajských hygienických stanic (validovaná data)

Celkový počet osob (kumulativně za celé období) s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 dle KHS

9 071

Celkový (kumulativní) počet osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 dle KHS

Přehled zobrazuje kumulativní počty osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19, které byly verifikovány KHS, nikoliv počet všech osob s laboratorně prokázaným onemocněním.

Legenda: Celkový počet osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 dle hlášení krajských hygienických stanic (KHS). Evidence hlášení KHS uvádí případy po provedené verifikaci, která vyžaduje jistý čas. Z tohoto důvodu jsou tyto počty mírně nižší než celkové aktuální počty osob s prokázaným onemocněním v sekci 1, kde jsou zahrnuty i pozitivní testy hlášené laboratořemi, avšak dosud neverifikované KHS.
Poslední aktualizace dat v tomto přehledu byla provedena ke dni: 3. 6. 2020 v 0.30 h (počty záznamů za aktuální den nejsou úplné vzhledem k času publikace).

Počet osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 dle pohlaví a věkových skupin (celkové kumulativní počty)

Přehled zobrazuje souhrnné počty osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19, které byly verifikovány KHS, nikoliv počet všech osob s laboratorně prokázaným onemocněním.

Ženy

4 575

Muži

4 496

K manipulaci s grafem použijte následující popisky

Graf posuňte pohybem do stran

Věková skupina Ženy Muži Celkem
0–14 265 (5,8 %) 309 (6,9 %) 574 (6,3 %)
15–24 454 (9,9 %) 427 (9,5 %) 881 (9,7 %)
25–34 626 (13,7 %) 710 (15,8 %) 1 336 (14,7 %)
35–44 748 (16,3 %) 768 (17,1 %) 1 516 (16,7 %)
45–54 897 (19,6 %) 869 (19,3 %) 1 766 (19,5 %)
55–64 596 (13,0 %) 606 (13,5 %) 1 202 (13,3 %)
65–74 408 (8,9 %) 466 (10,4 %) 874 (9,6 %)
75–84 335 (7,3 %) 240 (5,3 %) 575 (6,3 %)
85+ 246 (5,4 %) 101 (2,2 %) 347 (3,8 %)
Celkový počet 4 575 4 496 9 071
Legenda: Celkové počty osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 podle pohlaví a věkové skupiny dle hlášení KHS.
Poslední aktualizace dat v tomto přehledu byla provedena ke dni: 3. 6. 2020 v 0.30 h

Přehled výskytu laboratorně prokázaného onemocnění COVID‑19 dle KHS podle okresu

Graf posuňte pohybem do stran

Legenda: Celkové počty osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 dle hlášení KHS v jednotlivých okresech ČR. Evidence hlášení KHS uvádí případy po provedené verifikaci, která vyžaduje jistý čas. Z tohoto důvodu jsou tyto počty mírně nižší než celkové aktuální počty osob s prokázaným onemocněním v sekci 1, kde jsou zahrnuty i pozitivní testy hlášené laboratořemi, avšak dosud neverifikované KHS.
Datová sada uvádějící počty osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 dle KHS je z důvodu validace záznamů zveřejňována s týdenním zpožděním.

Přehled vyléčených po onemocnění COVID‑19 dle hlášení KHS podle okresu

Graf posuňte pohybem do stran

Legenda: Celkové počty vyléčených osob po onemocnění COVID‑19 dle hlášení KHS v jednotlivých okresech ČR.
Datová sada uvádějící počty vyléčených osob po onemocnění COVID‑19 dle hlášení KHS je z důvodu validace záznamů zveřejňována s týdenním zpožděním.

Přehled úmrtí v souvislosti s onemocněním COVID‑19 podle okresu

Graf posuňte pohybem do stran

Legenda: Celkové počty úmrtí v souvislosti s onemocněním COVID‑19 v jednotlivých okresech ČR zahrnují všechna úmrtí osob, které byly pozitivně testovány na COVID‑19 (metodou PCR) bez ohledu na to, jaké byly příčiny jejich úmrtí, a k jejichž úmrtí došlo v rámci hospitalizace či mimo ni.
Datová sada uvádějící počty úmrtí v souvislosti s onemocněním COVID‑19 je z důvodu validace záznamů zveřejňována s týdenním zpožděním.