COVID‑19: Přehled aktuální situace v ČR

Provedené testy

597 096 (+ 2 140)

k datu: 12. 7. 2020 v 17.49 h

Potvrzené případy celkem

13 148 (+ 53)

k datu: 12. 7. 2020 v 17.30 h

Aktivní případy

4 567

k datu: 12. 7. 2020 v 17.30 h

Vyléčení

8 229

k datu: 12. 7. 2020 v 17.30 h

Úmrtí

352

k datu: 12. 7. 2020 v 17.30 h

Aktuálně hospitalizovaní

128

k datu: 12. 7. 2020 v 17.31 h

Trendový profil epidemiologické situace

K manipulaci s grafem použijte následující popisky

Legenda: Celkový (kumulativní) počet osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 dle hlášení KHS a laboratoří, který se skládá z aktuálního počtu osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 (hnědá plocha), celkového počtu vyléčených po onemocnění COVID‑19 dle hlášení KHS (zelená plocha) a celkového počtu úmrtí v souvislosti s onemocněním COVID‑19 (šedá plocha).
S ohledem na fakt, že vykazování vyléčených osob a úmrtí má určité zpoždění oproti reálnému stavu z důvodu validace a uzavírání případů krajskými hygienickými stanicemi, se mohou denní záznamy zpětně měnit právě z důvodu průběžného doplňování. Poslední aktualizace dat v tomto přehledu byla provedena ke dni: 12. 7. 2020 v 17.30 h.

Přehled výskytu laboratorně prokázaného onemocnění COVID‑19 podle regionu

Počet osob s COVID‑19 přepočtený na 100 000 obyvatel

Legenda: Celkové počty osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 v jednotlivých okresech ČR dle místa obvyklého pobytu (pokud není známo místo obvyklého pobytu, je uvedeno trvalé bydliště dle Registru obyvatel).
Při zpracování hlášení může docházet ke drobným korekcím bydliště osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19. Poslední aktualizace dat v tomto přehledu byla provedena ke dni: 12. 7. 2020 v 17.30 h.

Počet osob s COVID‑19 přepočtený na 100 000 obyvatel

Celkový počet osob s COVID‑19 dle kraje ČR

Graf posuňte pohybem do stran

Legenda: Celkové počty osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 v jednotlivých krajích ČR dle místa bydliště (není-li vyplněno, uvádí se trvalé bydliště dle Registru obyvatel, není-li dostupné trvalé bydliště u hlášení z KHS, uvádí se region, ve kterém se KHS nachází). Nezjištěno: Cizinci, osoby bez uvedeného trvalého bydliště, nevyplněné záznamy.
Z důvodu změny metodiky pro zpracování hlášení KHS a pozitivních nálezů laboratoří došlo ke drobným korekcím v přehledech podle regionu. Při zpracování hlášení může docházet ke drobným korekcím bydliště osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19. Poslední aktualizace dat v tomto přehledu byla provedena ke dni: 12. 7. 2020 v 17.30 h.

Vývoj denního poměru (v %) počtu osob s nově prokázaným onemocněním a celkového počtu provedených testů (včetně opakovaných testů u stejné osoby)

Graf obsahuje hodnoty v procentech (%).

Graf obsahuje hodnoty v procentech (%).

Graf posuňte pohybem do stran

Legenda: Každý bod vyjadřuje poměr nově pozitivně testovaných osob na COVID‑19 vůči počtu všech PCR testů (včetně opakovaných testů u stejné osoby a bez rozdílu způsobu úhrady, tedy včetně samoplátců) v daný den (hodnoty grafu jsou uvedeny od 3. března 2020). Modrá křivka ve spojnicovém grafu vyjadřuje trend (klouzavý průměr za 7 dní). Tento přehled přináší informaci o míře závažnosti šíření nákazy v závislosti na strategií prováděných testů.
S ohledem na fakt, že u publikovaných dat probíhá validace a průběžné doplňování hlášení, jsou přehledy osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 dle hlášení KHS a laboratoří uváděny k datu hlášení do systému a historicky se nemění (případné opravy tedy nejsou do již publikovaných výstupů promítnuty). Hlášení o provedených testech mají určité zpoždění oproti reálnému stavu. Proto se mohou denní záznamy zpětně mírně měnit právě z důvodu průběžného doplňování. Poslední aktualizace dat v tomto grafu byla provedena k půlnoci předchozího dne.

Denní přehled počtu osob s nově prokázaným onemocněním COVID‑19 dle hlášení krajských hygienických stanic a laboratoří

Legenda: Denní přehled počtu osob s pozitivním nálezem COVID‑19 dle hlášení KHS a dle pozitivních nálezů laboratoří, které jsou určeny pro další šetření.
S ohledem na fakt, že u publikovaných dat probíhá validace a průběžné doplňování hlášení, jsou přehledy osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 dle hlášení KHS a laboratoří uváděny k datu hlášení do systému a historicky se nemění (případné opravy tedy nejsou do již publikovaných výstupů promítnuty). Poslední aktualizace dat v tomto přehledu byla provedena k půlnoci předchozího dne.

Denní přehled počtu provedených testů (včetně opakovaných testů u stejné osoby)

Legenda: Denní přehled počtu provedených PCR testů (včetně opakovaných testů u stejné osoby a bez rozdílu způsobu úhrady, tedy včetně samoplátců) na COVID‑19 za celou ČR podle hlášení laboratoří (rychlotesty nejsou do přehledu zařazeny).
S ohledem na fakt, že hlášení o provedených testech mají určité zpoždění oproti reálnému stavu, se mohou denní záznamy zpětně mírně měnit právě z důvodu průběžného doplňování. Poslední aktualizace dat v tomto přehledu byla provedena k půlnoci předchozího dne.

Vývoj podílu hospitalizovaných osob s laboratorně potvrzenou nákazou onemocněním COVID‑19 na celkovém počtu osob s aktuálně aktivním onemocněním COVID‑19

Graf obsahuje hodnoty v procentech (%).

Graf posuňte pohybem do stran

Legenda: Podíl hospitalizovaných osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 dle průběžného hlášení nemocnic mezi aktivními případy po dnech. Tento přehled přináší informaci o strategii prováděných testů jako doplňující informaci k vývoji denního poměru počtu osob s nově prokázaným onemocněním a celkového počtu provedených testů.
S ohledem na fakt, že u publikovaných dat probíhá validace a průběžné doplňování hlášení, jsou přehledy osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 dle hlášení KHS a laboratoří uváděny k datu hlášení do systému a historicky se nemění (případné opravy tedy nejsou do již publikovaných výstupů promítnuty). Hlášení o provedených testech mají určité zpoždění oproti reálnému stavu a proto se mohou denní záznamy zpětně mírně měnit právě z důvodu průběžného doplňování. Poslední aktualizace dat v tomto přehledu byla provedena k půlnoci předchozího dne.

Přehled vyléčených po onemocnění COVID‑19 dle hlášení KHS

Celkový počet vyléčených po onemocnění COVID‑19 v jednotlivých krajích ČR

Tabulku posuňte pohybem do stran

Věková skupina Ženy Muži Celkem
0–14 264 (6,2 %) 298 (7,5 %) 562 (6,8 %)
15–24 439 (10,4 %) 411 (10,3 %) 850 (10,3 %)
25–34 607 (14,3 %) 678 (17,0 %) 1 285 (15,6 %)
35–44 734 (17,3 %) 709 (17,7 %) 1 443 (17,5 %)
45–54 849 (20,1 %) 782 (19,6 %) 1 631 (19,8 %)
55–64 570 (13,5 %) 546 (13,7 %) 1 116 (13,6 %)
65–74 370 (8,7 %) 371 (9,3 %) 741 (9,0 %)
75–84 255 (6,0 %) 156 (3,9 %) 411 (5,0 %)
85+ 146 (3,4 %) 44 (1,1 %) 190 (2,3 %)
Celkový počet 4 234 3 995 8 229
Legenda: Počet vyléčených osob po onemocnění COVID‑19 dle hlášení KHS v jednotlivých krajích ČR, podle věkových skupin a po jednotlivých dnech.
S ohledem na fakt, že vykazování vyléčených osob má určité zpoždění oproti reálnému stavu z důvodu validace a uzavírání případů krajských hygienických stanic, se mohou denní záznamy zpětně měnit právě z důvodu průběžného doplňování. Poslední aktualizace dat v tomto přehledu byla provedena ke dni: 12. 7. 2020 v 17.30 h.

Přehled úmrtí osob s onemocněním COVID‑19

Celkový počet úmrtí v souvislosti s onemocněním COVID‑19 v jednotlivých krajích ČR

Graf posuňte pohybem do stran

Věková skupina Ženy Muži Celkem úmrtí
0–14 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 0 (0,0 %)
15–24 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 0 (0,0 %)
25–34 1 (0,7 %) 0 (0,0 %) 1 (0,3 %)
35–44 0 (0,0 %) 4 (2,0 %) 4 (1,1 %)
45–54 3 (2,0 %) 3 (1,5 %) 6 (1,7 %)
55–64 3 (2,0 %) 16 (7,9 %) 19 (5,4 %)
65–74 26 (17,4 %) 59 (29,1 %) 85 (24,1 %)
75–84 51 (34,2 %) 68 (33,5 %) 119 (33,8 %)
85+ 65 (43,6 %) 53 (26,1 %) 118 (33,5 %)
Celkový počet úmrtí 149 203 352
Legenda: Počet úmrtí v souvislosti s onemocněním COVID‑19 v jednotlivých krajích ČR, podle věkových skupin a po jednotlivých dnech zahrnuje všechna úmrtí osob, které byly pozitivně testovány na COVID‑19 (metodou PCR) bez ohledu na to, jaké byly příčiny jejich úmrtí, a k jejichž úmrtí došlo v rámci hospitalizace či mimo ni.
S ohledem na fakt, že vykazování úmrtí má určité zpoždění oproti reálnému stavu z důvodu validace a uzavírání případů krajských hygienických stanic, se mohou denní záznamy zpětně měnit právě z důvodu průběžného doplňování. Poslední aktualizace dat v tomto přehledu byla provedena ke dni: 12. 7. 2020 v 17.30 h.