COVID‑19: Přehled aktuální situace v ČR

Provedené PCR testy

22 459 559
(+ 360 za 27.11.)

k datu: 28.11.2022 05:31

Provedené antigenní testy

34 140 459
(+ 395 za 27.11.)

k datu: 28.11.2022 05:31

Vykázaná očkování

18 532 993
(+ 97 za 27.11.)

k datu: 28.11.2022 05:33

Aktuálně hospitalizovaní

386

k datu: 28.11.2022 05:31

Potvrzené případy

4 171 244
(+ 70 za 27.11.)

k datu: 28.11.2022 05:30

Potvrzené případy (65+)

557 790
(+ 37 za 27.11.)

k datu: 28.11.2022 05:30

Vyléčení

4 127 010

k datu: 28.11.2022 05:31

Úmrtí

41 800

k datu: 28.11.2022 05:31

Potvrzené případy za posledních 7 dní na 100 000 obyvatel

29
(29 ke dni 27.11.)

k datu: 28.11.2022 05:31

Potvrzené případy za posledních 14 dní na 100 000 obyvatel

54
(54 ke dni 27.11.)

k datu: 28.11.2022 05:31

Suspektní reinfekce*

362 604
(27 za 27.11.)

k datu: 28.11.2022 05:46

* Suspektní případy reinfekce COVID-19 jsou v souladu s doporučením ECDC určeny na základě nově pozitivního PCR testu s minimálním odstupem 60 dnů od předchozí potvrzené pozitivity a nejsou zahrnuty v souhrnném počtu potvrzených případů. Suspektní případy reinfekce po jednotlivých dnech jsou součástí otevřené datové sady COVID-19: Přehled osob s nově prokázanou nákazou.

22. 11. 2022 – Nová verze portálu a datových sad (od 30. 11. 2022)

Ve středu 30. listopadu 2022 dojde k nasazení nové verze portálu Onemocnění aktuálně – COVID‑19: Přehled aktuální situace v ČR. Tato verze má modernější vzhled, je přehlednější a uživatelsky přívětivější. Díky novým typům grafů je uživateli umožněno filtrování období dle vlastních preferencí, krajské přehledy jsou nově dostupné hned na úvodní stránce prostřednictvím jednoduchého výběru.

Od tohoto dne budou data o aktuální situace onemocnění COVID-19 vykazována včetně suspektních reinfekcí. Dosud byly mezi potvrzené případy započítávány pouze primoinfekce (první infekce COVID-19 u dané osoby) a suspektní reinfekce byly vykazovány zvlášť. Změna se dotkne i dalších ukazatelů, které jsou závislé na počtu pozitivních. Tato změna se projeví na webu i v otevřených datových sadách, a to i zpětně v historických datech.

Ke stejnému datu publikujeme dvě nové datové sady reinfekcí – první obsahuje denní přehled reinfekcí a druhá týdenní přehled nových potvrzených případů s rozdělením na primoinfekce a reinfekce. Zároveň rozšíříme datovou sadu celkového počtu osob s prokázanou nákazou o 4 nové atributy – kumulativní a přírůstkové počty nově nakažených s primoinfekcí, resp. reinfekcí.

Denní přehled počtu osob s nově prokázaným onemocněním COVID‑19 dle hlášení krajských hygienických stanic a laboratoří

Legenda: Denní přehled počtu osob s pozitivním nálezem COVID‑19 dle hlášení KHS a dle pozitivních nálezů laboratoří, které jsou určeny pro další šetření.
S ohledem na fakt, že u publikovaných dat probíhá validace a průběžné doplňování hlášení, může u přehledů osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 dle hlášení KHS a laboratoří docházet zpětně k drobným změnám. Poslední aktualizace dat v tomto přehledu byla provedena k půlnoci předchozího dne.

Denní přehled celkového počtu osob s aktuálně probíhajícím onemocněním COVID‑19 (aktivní případy)

S ohledem na fakt, že vykazování vyléčených osob a úmrtí má určité zpoždění oproti reálnému stavu z důvodu validace a uzavírání případů krajských hygienických stanic, se mohou denní záznamy zpětně výrazně měnit právě z důvodu průběžného doplňování. Nedoporučujeme proto uvádět aktuální počty aktivních případů na základě počtů vyléčených osob a úmrtí za poslední dny. V souladu s rozhodnutím sekce hlavní hygieničky Ministerstva zdravotnictví ČR je tento graf publikován se zpožděním 1 týden z důvodů doplnění a validace dat.

Přehled výskytu laboratorně prokázaného onemocnění COVID‑19 podle regionu

Počet osob s potvrzenou nákazou onemocněním COVID‑19 za posledních 7 dní (celkem + přepočet na 100 000 obyvatel)

Legenda: Celkové počty osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 v jednotlivých okresech ČR dle místa obvyklého pobytu (pokud není známo místo obvyklého pobytu, je uvedeno trvalé bydliště dle Registru obyvatel).
Při zpracování hlášení může docházet ke drobným korekcím bydliště osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19. Poslední aktualizace dat v tomto přehledu byla provedena ke dni: 28.11.2022 05:47.

Počet osob s potvrzenou nákazou onemocněním COVID‑19 za posledních 14 dní (celkem + přepočet na 100 000 obyvatel)

Legenda: Celkové počty osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 v jednotlivých okresech ČR dle místa obvyklého pobytu (pokud není známo místo obvyklého pobytu, je uvedeno trvalé bydliště dle Registru obyvatel).
Při zpracování hlášení může docházet ke drobným korekcím bydliště osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19. Poslední aktualizace dat v tomto přehledu byla provedena ke dni: 28.11.2022 05:47.

Počet osob s potvrzenou nákazou onemocněním COVID‑19 (celkem + přepočet na 100 000 obyvatel)

Celkový počet osob s COVID‑19 dle kraje ČR

Graf posuňte pohybem do stran

Legenda: Celkové počty osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 v jednotlivých krajích ČR dle místa bydliště (není-li vyplněno, uvádí se trvalé bydliště dle Registru obyvatel, není-li dostupné trvalé bydliště u hlášení z KHS, uvádí se region, ve kterém se KHS nachází). Nezjištěno: Cizinci, osoby bez uvedeného trvalého bydliště, nevyplněné záznamy.
Z důvodu změny metodiky pro zpracování hlášení KHS a pozitivních nálezů laboratoří došlo ke drobným korekcím v přehledech podle regionu. Při zpracování hlášení může docházet ke drobným korekcím bydliště osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19. Poslední aktualizace dat v tomto přehledu byla provedena ke dni: 28.11.2022 05:47.

Denní přehled počtu provedených PCR a antigenních testů

Legenda: Denní přehled počtu provedených PCR a antigenních testů na COVID-19. Tento přehled je k dispozici od 1. září 2020 z důvodu úplnosti nahlášených dat jednotlivými laboratořemi na individuální úrovni.
S ohledem na fakt, že hlášení o provedených testech mají určité zpoždění oproti reálnému stavu, mohou se denní záznamy zpětně výrazně měnit právě z důvodu průběžného doplňování. Testy jsou dohlašovány dodatečně s tím, že prioritizovány jsou pozitivní testy. Z důvodu kontaktování (navolávání) klientů ze strany krajských hygienických stanic jsou upřednostňovány vždy pozitivní výsledky, které jsou ve tentýž den zpracovány. Převážná většina negativních testů se pak zpracovává v ranních hodinách následujícího dne, případně ve dnech následujících, kde se jedná typicky pouze o zlomek testů. Výpočet denního poměru počtu osob s nově prokázaným onemocněním a celkového počtu provedených testů je tak za poslední den značně zkreslující, protože hlášení nejsou úplná. Poslední aktualizace dat v tomto přehledu byla provedena k půlnoci předchozího dne.

Denní přehled počtu provedených testů podle indikace

Legenda: Denní přehled počtu provedených testů na COVID-19 s rozdělením podle typu indikace: (i) Diagnostické indikace – testy pro pacienty s příznaky (indikace PCR testů na základě primární diagnostiky praktickým lékařem, ambulantním specialistou, nebo klinická indikace nemocniční symptomatickým pacientům, pacientům v závažném stavu apod., dále antigenní testy v případech, kdy není rychle dostupné PCR). (ii) Epidemiologické indikace (testy indikované z epidemiologického důvodu, kdy byl jedinec v kontaktu s nakaženým, v návaznosti na trasování daného jedince a jeho rizikových kontaktů). (iii) Testy preventivní a testy z plošného testování (testy indikované k preventivnímu vyšetření pro rizikové jedince, pro kritickou infrastrukturu státu či plošný screening v rámci komunitního testování populace, dále také antigenní a PCR testy u asymptomatických jedinců pro poskytovatele zdravotních a sociálních služeb). Ostatní indikace nejsou v tomto přehledu zohledněny. Tento přehled je k dispozici od 1. září 2020 z důvodu úplnosti nahlášených dat jednotlivými laboratořemi na individuální úrovni.
S ohledem na fakt, že hlášení o provedených testech mají určité zpoždění oproti reálnému stavu, se mohou denní záznamy zpětně mírně měnit právě z důvodu průběžného doplňování. Poslední aktualizace dat v tomto přehledu byla provedena k půlnoci předchozího dne.

Vývoj denního poměru (v %) počtu osob s nově prokázaným onemocněním a celkového počtu provedených testů podle indikace

Graf obsahuje hodnoty v procentech (%).

Graf obsahuje hodnoty v procentech (%).

Graf obsahuje hodnoty v procentech (%).

Graf obsahuje hodnoty v procentech (%).

Graf posuňte pohybem do stran

Graf obsahuje hodnoty v procentech (%).

Graf posuňte pohybem do stran

Graf obsahuje hodnoty v procentech (%).

Graf posuňte pohybem do stran