COVID‑19: Zprávy a prezentace

zpět na přehled COVID‑19

COVID-19 Widget

Stručný přehled za celou Českou republiku. Kód níže můžete zkopírovat a vložit na své webové stránky

Verze na výšku

<iframe src="https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19/widget" width="370" height="795"> </iframe>

Verze na šířku

<iframe src="https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19/widget" width="1200" height="280"> </iframe>

COVID-19 Widget krajského zpravodajství

Stručný přehled každého kraje v ČR (například přehled pro Jihomoravský kraj). Kód níže můžete zkopírovat a vložit na své webové stránky. Pro další kraje nahraďte kód ČSÚ za vámi požadovaný (např.: PHA, STC, ...).

Verze na výšku

<iframe src="https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19/kraje/JHM/widget" width="370" height="795"> </iframe>

Verze na šířku

<iframe src="https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19/kraje/JHM/widget" width="1200" height="280"> </iframe>

Historie sdělení

1. 10. 2020 – Mimořádná aktualizace dat

V čase 8:59 proběhla mimořádná aktualizace dat z důvodu technických komplikací.

1. 10. 2020 – Aktualizace dat k času 1. října 2020 01:10

Z technických důvodů neproběhla aktualizace dat. Na odstranění této závady pracujeme. Děkujeme za pochopení

18. 9. 2020 – Stupně pohotovosti a opatření vyplývající z aktuální epidemiologické situace v ČR - důležíté sdělení

Vzhledem k velmi dynamicky se vyvíjející epidemiologické situaci bude další verze stupňů pohotovosti vydána jako mimořádná v pondělí dne 21. 9. 2020. Tato příští verze zareaguje na vývoj posledních dní. Pod následujícím odkazem najdete aktuální podobu interaktivní mapy stupňů pohotovosti.

28. 7. 2020 – Kontrola dlouhodobých hospitalizací

Zpráva o provedení kontroly dlouhodobých hospitalizací u pacientů s COVID-19: Dne 28. 7. budou na tomto webu promítnuty výsledky zpětné kontroly zdravotních záznamů u dlouhodobých hospitalizací pacientů s COVID-19. S potřebným časovým odstupem byla v nemocnicích zpětně provedena kontrola zdravotních záznamů a byly identifikovány hospitalizace a překlady pacientů, kteří do nemocnic přišli z důvodů COVID-19, avšak jejich pokračující hospitalizace již s touto nemocí nesouvisí a jde o řešení jiných zdravotních problémů. V naprosté většině jde o dlouhodobé hospitalizace pacientů, kteří jsou již negativní v testech na COVID-19 a lze je tedy vypustit z denních zpráv o celkových počtech hospitalizovaných. Kontrola je součástí rozsáhlejší retrospektivní analýzy dat, která dle nastaveného protokolu hodnotí polymorbiditu pacientů, příčiny jejich hospitalizace, náplň a průběh léčby. Je nutné zdůraznit, že v důsledku této kontroly nebyla žádná hospitalizace z databáze vyřazena, všechny hospitalizační pobyty byly retrospektivně potvrzeny jako řádně zadané a vztahující se k pacientům s nemocí COVID-19. Celkem tedy zůstává platný údaj, že souhrnný počet hospitalizovaných od počátku epidemie je k 27. 7. 1 694. Kontrola pouze navrhla ukončit sledování dlouhodobých hospitalizací a hospitalizací s následnými překlady, jejichž primární příčinou již není nemoc COVID-19.

26. 7. 2020 – Informace k počtu vyléčených

Aktuální informace k počtu vyléčených (uzdravených) pacientů s COVID-19: v souvislosti s řešením lokálních ohnisek začal v ČR narůstat počet osob, které jsou centrálně vedeny jako "COVID pozitivní". Jde v drtivé většině o primárně nakažené pacienty, kteří nemoc prodělávají bez příznaků nebo velmi lehce, bez potřeby zdravotních služeb. Tito lidé byli pozitivně diagnostikováni, a od té doby procházejí opakovanými testy. Jelikož prioritou práce KHS bylo a je zejména podchycení nově nakažených, prodloužila se doba do zpětné revize dříve pozitivních případů, ačkoli řada z nich již absolvovala vícenásobné testy anebo setrvali v karanténě potřebnou dobu a nejsou dále infekční. Proto byl ministrem zdravotnictví nařízen zpětný audit těchto případů, který právě nyní odborníci KHS provádějí. Výsledkem auditu bude upřesnění počtu aktuálně nemocných osob - o výsledku vás budeme informovat v nejbližších dnech i formou aktuální zprávy.

Odborná publikace:
Komenda M., Bulhart V., Karolyi M., et al. Complex reporting of coronavirus disease (COVID-19) epidemic in the Czech Republic: use of interactive web-based application in practice. Journal of Medical Internet Research. 2020, 22(5), e19367.
zpět na přehled COVID‑19