COVID‑19: Přehled hospitalizací pacientů s COVID‑19

Přehled hospitalizací osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 dle průběžného hlášení nemocnic

Ke skrytí/zobrazení množin dat použijte následující popisky grafu

Ke skrytí/zobrazení množin dat použijte následující popisky grafu

Graf posuňte pohybem do stran

Aktuální počet hospitalizovaných osob (modrá křivka), z toho v těžkém stavu nebo s vysoce intenzivní péčí (červená křivka) a počet vyléčených nebo propuštěných do domácí izolace (zelená křivka).
* UPV: Umělá plicní ventilace, ** ECMO: Mimotělní membránová oxygenace (pokročilá metoda podpory životních funkcí).
Poslední aktualizace dat v tomto přehledu byla provedena ke dni: 22. 9. 2020 v 18.06 h.