COVID‑19: Přehled aktuální situace pro Ústecký kraj

Vykázaná očkování

941 164
(+ 4 854 za 26.11.)

k datu: 27.11.2021 04:43

Potvrzené případy

145 655
(+ 1 001 za 26.11.)

k datu: 27.11.2021 04:40

Potvrzené případy (65+)

22 710
(+ 117 za 26.11.)

k datu: 27.11.2021 04:40

Vyléčení

128 559

k datu: 27.11.2021 04:41

Úmrtí

2 776

k datu: 27.11.2021 04:42

Potvrzené případy za posledních 7 dní na 100 000 obyvatel

921
(944 ke dni 26.11.)

k datu: 27.11.2021 04:42

Potvrzené případy za posledních 14 dní na 100 000 obyvatel

1 548
(1 512 ke dni 26.11.)

k datu: 27.11.2021 04:42

Ústecký kraj: Denní přehled počtu osob s nově prokázaným onemocněním COVID‑19 dle hlášení krajských hygienických stanic a laboratoří

Legenda: Denní přehled počtu osob s pozitivním nálezem COVID‑19 dle hlášení KHS a dle pozitivních nálezů laboratoří pro daný kraj ČR, které jsou určeny pro další šetření.
S ohledem na fakt, že u publikovaných dat probíhá validace a průběžné doplňování hlášení, může u přehledů osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 dle hlášení KHS a laboratoří docházet zpětně k drobným změnám. Poslední aktualizace dat v tomto přehledu byla provedena k půlnoci předchozího dne.

Ústecký kraj: Trendový profil osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19

S ohledem na fakt, že vykazování vyléčených osob a úmrtí má určité zpoždění oproti reálnému stavu z důvodu validace a uzavírání případů krajských hygienických stanic, se mohou denní záznamy zpětně výrazně měnit právě z důvodu průběžného doplňování. Nedoporučujeme proto uvádět aktuální počty aktivních případů na základě počtů vyléčených osob a úmrtí za poslední dny. V souladu s rozhodnutím sekce hlavní hygieničky Ministerstva zdravotnictví ČR je tento graf publikován se zpožděním 1 týden z důvodů doplnění a validace dat.

Ústecký kraj: Přehled vyléčených po onemocnění COVID‑19 a úmrtí osob s onemocněním COVID‑19 dle hlášení KHS

Legenda: Počet vyléčených osob po onemocnění COVID‑19 dle hlášení KHS po jednotlivých dnech.
S ohledem na fakt, že vykazování vyléčených osob má určité zpoždění oproti reálnému stavu z důvodu validace a uzavírání případů krajských hygienických stanic, se mohou denní záznamy zpětně měnit právě z důvodu průběžného doplňování. Poslední aktualizace dat v tomto přehledu byla provedena ke dni: 27.11.2021 04:55.
Legenda: Počet úmrtí v souvislosti s onemocněním COVID‑19 po jednotlivých dnech zahrnuje všechna úmrtí osob, které byly pozitivně testovány na COVID‑19 (metodou PCR) bez ohledu na to, jaké byly příčiny jejich úmrtí, a k jejichž úmrtí došlo v rámci hospitalizace či mimo ni.
S ohledem na fakt, že vykazování úmrtí má určité zpoždění oproti reálnému stavu z důvodu validace a uzavírání případů krajských hygienických stanic, se mohou denní záznamy zpětně měnit právě z důvodu průběžného doplňování. Poslední aktualizace dat v tomto přehledu byla provedena ke dni: 27.11.2021 04:55.

Ústecký kraj: Počet osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 dle pohlaví a věkových skupin (celkové kumulativní počty)

Uvedené přehledy zobrazují souhrnné počty osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 v daném kraji ČR, které byly verifikovány KHS, nikoliv počet všech osob s laboratorně prokázaným onemocněním. Z tohoto důvodu se počty mohou lišit oproti výše uvedeným přehledům.

Ženy

75 161

Muži

69 278

K manipulaci s grafem použijte následující popisky

Graf posuňte pohybem do stran

Věková skupina Ženy Muži Celkem
0–14 9 174 (12,2 %) 9 519 (13,7 %) 18 693 (12,9 %)
15–24 7 514 (10,0 %) 7 230 (10,4 %) 14 744 (10,2 %)
25–34 9 368 (12,5 %) 9 320 (13,5 %) 18 688 (12,9 %)
35–44 12 950 (17,2 %) 11 426 (16,5 %) 24 376 (16,9 %)
45–54 14 479 (19,3 %) 12 820 (18,5 %) 27 299 (18,9 %)
55–64 9 279 (12,3 %) 8 775 (12,7 %) 18 054 (12,5 %)
65–74 6 920 (9,2 %) 6 540 (9,4 %) 13 460 (9,3 %)
75–84 3 782 (5,0 %) 2 878 (4,2 %) 6 660 (4,6 %)
85+ 1 669 (2,2 %) 733 (1,1 %) 2 402 (1,7 %)
Celkový počet 75 135 69 241 144 376
Legenda: Celkové počty osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 podle pohlaví a věkové skupiny dle hlášení KHS v daném kraji ČR.
Poslední aktualizace dat v tomto přehledu byla provedena ke dni: 27.11.2021 04:40.

Ústecký kraj: Přehled výskytu laboratorně prokázaného onemocnění COVID‑19 dle KHS podle okresu

K 26.11.2021 celkem 145 655 nakažených.

Graf posuňte pohybem do stran

Legenda: Celkové počty osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 dle hlášení KHS v jednotlivých okresech daného kraje ČR dle místa bydliště (není-li vyplněno, uvádí se trvalé bydliště dle Registru obyvatel, není-li dostupné trvalé bydliště u hlášení z KHS, uvádí se region, ve kterém se KHS nachází).
S ohledem na fakt, že u publikovaných dat probíhá validace a průběžné doplňování hlášení, může u přehledů osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 dle hlášení KHS a laboratoří docházet zpětně k drobným změnám. Poslední aktualizace dat v tomto přehledu byla provedena ke dni: 27.11.2021 04:55.

Ústecký kraj: Přehled vyléčených po onemocnění COVID‑19 podle okresu

K 26.11.2021 celkem 128 559 vyléčených.

Graf posuňte pohybem do stran

Legenda: Celkové počty vyléčených osob po onemocnění COVID‑19 dle hlášení KHS v jednotlivých okresech, které jsou součástí daného kraje ČR.
S ohledem na fakt, že vykazování vyléčených osob má určité zpoždění oproti reálnému stavu z důvodu validace a uzavírání případů krajských hygienických stanic, se mohou denní záznamy zpětně výrazně měnit právě z důvodu průběžného doplňování. Nedoporučujeme proto uvádět aktuální počty aktivních případů na základě počtů vyléčených osob a úmrtí za poslední dny. Poslední aktualizace dat v tomto přehledu byla provedena ke dni: 27.11.2021 04:55.

Ústecký kraj: Přehled úmrtí osob s onemocněním COVID‑19 podle okresu

K 26.11.2021 celkem 2 776 zemřelých.

Graf posuňte pohybem do stran

Legenda: Celkové počty úmrtí v souvislosti s onemocněním COVID‑19 v jednotlivých okresech, které jsou součástí daného kraje ČR. zahrnují všechna úmrtí osob, které byly pozitivně testovány na COVID‑19 (metodou PCR) bez ohledu na to, jaké byly příčiny jejich úmrtí, a k jejichž úmrtí došlo v rámci hospitalizace či mimo ni.
S ohledem na fakt, že vykazování úmrtí má určité zpoždění oproti reálnému stavu z důvodu validace a uzavírání případů krajských hygienických stanic, se mohou denní záznamy zpětně výrazně měnit právě z důvodu průběžného doplňování. Nedoporučujeme proto uvádět aktuální počty aktivních případů na základě počtů vyléčených osob a úmrtí za poslední dny. Poslední aktualizace dat v tomto přehledu byla provedena ke dni: 27.11.2021 04:55.