COVID‑19: Přehled aktuální situace pro Ústecký kraj

Potvrzené případy

80 155
(+ 1 069 za 24.02.)

k datu: 25. 2. 2021 v 8.01 h

Aktivní případy

9 889

k datu: 25. 2. 2021 v 8.01 h

Vyléčení

68 783

k datu: 25. 2. 2021 v 8.01 h

Úmrtí

1 483

k datu: 25. 2. 2021 v 8.01 h

zpět na výčet krajů

Ústecký kraj: Trendový profil aktuálního počtu osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19

S ohledem na fakt, že u publikovaných dat probíhá validace a průběžné doplňování hlášení, může u přehledů osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 dle hlášení KHS a laboratoří docházet zpětně k drobným změnám. Poslední aktualizace dat v tomto přehledu byla provedena ke dni: 25. 2. 2021 v 8.01 h.

Ústecký kraj: Denní přehled počtu osob s nově prokázaným onemocněním COVID‑19 dle hlášení krajských hygienických stanic a laboratoří

Legenda: Denní přehled počtu osob s pozitivním nálezem COVID‑19 dle hlášení KHS a dle pozitivních nálezů laboratoří pro daný kraj ČR, které jsou určeny pro další šetření.
S ohledem na fakt, že u publikovaných dat probíhá validace a průběžné doplňování hlášení, může u přehledů osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 dle hlášení KHS a laboratoří docházet zpětně k drobným změnám. Poslední aktualizace dat v tomto přehledu byla provedena k půlnoci předchozího dne.

Ústecký kraj: Přehled vyléčených po onemocnění COVID‑19 a úmrtí osob s onemocněním COVID‑19 dle hlášení KHS

Legenda: Počet vyléčených osob po onemocnění COVID‑19 dle hlášení KHS po jednotlivých dnech.
S ohledem na fakt, že vykazování vyléčených osob má určité zpoždění oproti reálnému stavu z důvodu validace a uzavírání případů krajských hygienických stanic, se mohou denní záznamy zpětně měnit právě z důvodu průběžného doplňování. Poslední aktualizace dat v tomto přehledu byla provedena ke dni: 25. 2. 2021 v 8.01 h.
Legenda: Počet úmrtí v souvislosti s onemocněním COVID‑19 po jednotlivých dnech zahrnuje všechna úmrtí osob, které byly pozitivně testovány na COVID‑19 (metodou PCR) bez ohledu na to, jaké byly příčiny jejich úmrtí, a k jejichž úmrtí došlo v rámci hospitalizace či mimo ni.
S ohledem na fakt, že vykazování úmrtí má určité zpoždění oproti reálnému stavu z důvodu validace a uzavírání případů krajských hygienických stanic, se mohou denní záznamy zpětně měnit právě z důvodu průběžného doplňování. Poslední aktualizace dat v tomto přehledu byla provedena ke dni: 25. 2. 2021 v 8.01 h.

Ústecký kraj: Počet osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 dle pohlaví a věkových skupin (celkové kumulativní počty)

Uvedené přehledy zobrazují souhrnné počty osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 v daném kraji ČR, které byly verifikovány KHS, nikoliv počet všech osob s laboratorně prokázaným onemocněním. Z tohoto důvodu se počty mohou lišit oproti výše uvedeným přehledům.

Ženy

41 739

Muži

37 497

K manipulaci s grafem použijte následující popisky

Graf posuňte pohybem do stran

Věková skupina Ženy Muži Celkem
0–14 3 537 (8,5 %) 3 746 (10,0 %) 7 283 (9,2 %)
15–24 3 774 (9,0 %) 3 592 (9,6 %) 7 366 (9,3 %)
25–34 5 182 (12,4 %) 5 077 (13,5 %) 10 259 (12,9 %)
35–44 7 330 (17,6 %) 6 402 (17,1 %) 13 732 (17,3 %)
45–54 8 766 (21,0 %) 7 412 (19,8 %) 16 178 (20,4 %)
55–64 5 558 (13,3 %) 5 126 (13,7 %) 10 684 (13,5 %)
65–74 4 008 (9,6 %) 3 834 (10,2 %) 7 842 (9,9 %)
75–84 2 350 (5,6 %) 1 786 (4,8 %) 4 136 (5,2 %)
85+ 1 234 (3,0 %) 522 (1,4 %) 1 756 (2,2 %)
Celkový počet 41 739 37 497 79 236
Legenda: Celkové počty osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 podle pohlaví a věkové skupiny dle hlášení KHS v daném kraji ČR.
Poslední aktualizace dat v tomto přehledu byla provedena ke dni: 25. 2. 2021 v 8.01 h.

Ústecký kraj : Přehled výskytu laboratorně prokázaného onemocnění COVID‑19 dle KHS podle okresu

K 17.02.2021 celkem 73 448 nakažených.

Graf posuňte pohybem do stran

Legenda: Celkové počty osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 dle hlášení KHS v jednotlivých okresech daného kraje ČR dle místa bydliště (není-li vyplněno, uvádí se trvalé bydliště dle Registru obyvatel, není-li dostupné trvalé bydliště u hlášení z KHS, uvádí se region, ve kterém se KHS nachází).
Datová sada uvádějící počty osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 dle KHS v daném kraji ČR podle okresu je z důvodu validace záznamů zveřejňována s týdenním zpožděním.

Ústecký kraj : Přehled vyléčených po onemocnění COVID‑19 podle okresu

K 17.02.2021 celkem 66 934 vyléčených.

Graf posuňte pohybem do stran

Legenda: Celkové počty vyléčených osob po onemocnění COVID‑19 dle hlášení KHS v jednotlivých okresech, které jsou součástí daného kraje ČR.
Datová sada uvádějící počty vyléčených osob po onemocnění COVID‑19 dle hlášení KHS v daném kraji ČR podle okresu je z důvodu validace záznamů zveřejňována s týdenním zpožděním.

Ústecký kraj : Přehled úmrtí osob s onemocněním COVID‑19 podle okresu

K 17.02.2021 celkem 1 407 zemřelých.

Graf posuňte pohybem do stran

Legenda: Celkové počty úmrtí v souvislosti s onemocněním COVID‑19 v jednotlivých okresech, které jsou součástí daného kraje ČR. zahrnují všechna úmrtí osob, které byly pozitivně testovány na COVID‑19 (metodou PCR) bez ohledu na to, jaké byly příčiny jejich úmrtí, a k jejichž úmrtí došlo v rámci hospitalizace či mimo ni.
Datová sada uvádějící počty úmrtí v souvislosti s onemocněním COVID‑19 v daném kraji ČR podle okresu je z důvodu validace záznamů zveřejňována s týdenním zpožděním.