COVID‑19: Přehled aktuální situace pro Středočeský kraj

Potvrzené případy

162 482
(+ 2 184 za 24.02.)

k datu: 25. 2. 2021 v 8.01 h

Aktivní případy

21 335

k datu: 25. 2. 2021 v 8.01 h

Vyléčení

138 992

k datu: 25. 2. 2021 v 8.01 h

Úmrtí

2 155

k datu: 25. 2. 2021 v 8.01 h

zpět na výčet krajů

Středočeský kraj: Trendový profil aktuálního počtu osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19

S ohledem na fakt, že u publikovaných dat probíhá validace a průběžné doplňování hlášení, může u přehledů osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 dle hlášení KHS a laboratoří docházet zpětně k drobným změnám. Poslední aktualizace dat v tomto přehledu byla provedena ke dni: 25. 2. 2021 v 8.01 h.

Středočeský kraj: Denní přehled počtu osob s nově prokázaným onemocněním COVID‑19 dle hlášení krajských hygienických stanic a laboratoří

Legenda: Denní přehled počtu osob s pozitivním nálezem COVID‑19 dle hlášení KHS a dle pozitivních nálezů laboratoří pro daný kraj ČR, které jsou určeny pro další šetření.
S ohledem na fakt, že u publikovaných dat probíhá validace a průběžné doplňování hlášení, může u přehledů osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 dle hlášení KHS a laboratoří docházet zpětně k drobným změnám. Poslední aktualizace dat v tomto přehledu byla provedena k půlnoci předchozího dne.

Středočeský kraj: Přehled vyléčených po onemocnění COVID‑19 a úmrtí osob s onemocněním COVID‑19 dle hlášení KHS

Legenda: Počet vyléčených osob po onemocnění COVID‑19 dle hlášení KHS po jednotlivých dnech.
S ohledem na fakt, že vykazování vyléčených osob má určité zpoždění oproti reálnému stavu z důvodu validace a uzavírání případů krajských hygienických stanic, se mohou denní záznamy zpětně měnit právě z důvodu průběžného doplňování. Poslední aktualizace dat v tomto přehledu byla provedena ke dni: 25. 2. 2021 v 8.01 h.
Legenda: Počet úmrtí v souvislosti s onemocněním COVID‑19 po jednotlivých dnech zahrnuje všechna úmrtí osob, které byly pozitivně testovány na COVID‑19 (metodou PCR) bez ohledu na to, jaké byly příčiny jejich úmrtí, a k jejichž úmrtí došlo v rámci hospitalizace či mimo ni.
S ohledem na fakt, že vykazování úmrtí má určité zpoždění oproti reálnému stavu z důvodu validace a uzavírání případů krajských hygienických stanic, se mohou denní záznamy zpětně měnit právě z důvodu průběžného doplňování. Poslední aktualizace dat v tomto přehledu byla provedena ke dni: 25. 2. 2021 v 8.01 h.

Středočeský kraj: Počet osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 dle pohlaví a věkových skupin (celkové kumulativní počty)

Uvedené přehledy zobrazují souhrnné počty osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 v daném kraji ČR, které byly verifikovány KHS, nikoliv počet všech osob s laboratorně prokázaným onemocněním. Z tohoto důvodu se počty mohou lišit oproti výše uvedeným přehledům.

Ženy

83 244

Muži

75 950

K manipulaci s grafem použijte následující popisky

Graf posuňte pohybem do stran

Věková skupina Ženy Muži Celkem
0–14 9 595 (11,5 %) 9 981 (13,1 %) 19 576 (12,3 %)
15–24 7 624 (9,2 %) 7 839 (10,3 %) 15 463 (9,7 %)
25–34 10 376 (12,5 %) 10 147 (13,4 %) 20 523 (12,9 %)
35–44 15 854 (19,0 %) 13 814 (18,2 %) 29 668 (18,6 %)
45–54 16 183 (19,4 %) 14 125 (18,6 %) 30 308 (19,0 %)
55–64 10 260 (12,3 %) 9 495 (12,5 %) 19 755 (12,4 %)
65–74 6 622 (8,0 %) 6 505 (8,6 %) 13 127 (8,2 %)
75–84 4 110 (4,9 %) 3 038 (4,0 %) 7 148 (4,5 %)
85+ 2 620 (3,1 %) 1 006 (1,3 %) 3 626 (2,3 %)
Celkový počet 83 244 75 950 159 194
Legenda: Celkové počty osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 podle pohlaví a věkové skupiny dle hlášení KHS v daném kraji ČR.
Poslední aktualizace dat v tomto přehledu byla provedena ke dni: 25. 2. 2021 v 8.01 h.

Středočeský kraj : Přehled výskytu laboratorně prokázaného onemocnění COVID‑19 dle KHS podle okresu

K 17.02.2021 celkem 146 927 nakažených.

Graf posuňte pohybem do stran

Legenda: Celkové počty osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 dle hlášení KHS v jednotlivých okresech daného kraje ČR dle místa bydliště (není-li vyplněno, uvádí se trvalé bydliště dle Registru obyvatel, není-li dostupné trvalé bydliště u hlášení z KHS, uvádí se region, ve kterém se KHS nachází).
Datová sada uvádějící počty osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 dle KHS v daném kraji ČR podle okresu je z důvodu validace záznamů zveřejňována s týdenním zpožděním.

Středočeský kraj : Přehled vyléčených po onemocnění COVID‑19 podle okresu

K 17.02.2021 celkem 134 476 vyléčených.

Graf posuňte pohybem do stran

Legenda: Celkové počty vyléčených osob po onemocnění COVID‑19 dle hlášení KHS v jednotlivých okresech, které jsou součástí daného kraje ČR.
Datová sada uvádějící počty vyléčených osob po onemocnění COVID‑19 dle hlášení KHS v daném kraji ČR podle okresu je z důvodu validace záznamů zveřejňována s týdenním zpožděním.

Středočeský kraj : Přehled úmrtí osob s onemocněním COVID‑19 podle okresu

K 17.02.2021 celkem 2 026 zemřelých.

Graf posuňte pohybem do stran

Legenda: Celkové počty úmrtí v souvislosti s onemocněním COVID‑19 v jednotlivých okresech, které jsou součástí daného kraje ČR. zahrnují všechna úmrtí osob, které byly pozitivně testovány na COVID‑19 (metodou PCR) bez ohledu na to, jaké byly příčiny jejich úmrtí, a k jejichž úmrtí došlo v rámci hospitalizace či mimo ni.
Datová sada uvádějící počty úmrtí v souvislosti s onemocněním COVID‑19 v daném kraji ČR podle okresu je z důvodu validace záznamů zveřejňována s týdenním zpožděním.