COVID‑19: Přehled aktuální situace pro Hlavní město Praha

Vykázaná očkování

1 122 068
(+ 17 933 za 16.06.)

k datu: 17.06.2021 07:59

Potvrzené případy

185 696
(+ 29 za 16.06.)

k datu: 17.06.2021 07:41

Potvrzené případy (65+)

26 756
(+ 8 za 16.06.)

k datu: 17.06.2021 07:41

Vyléčení

182 378

k datu: 17.06.2021 08:31

Úmrtí

2 747

k datu: 17.06.2021 08:31

Potvrzené případy za posledních 7 dní na 100 000 obyvatel

12
(12 ke dni 16.06.)

k datu: 17.06.2021 07:44

Potvrzené případy za posledních 14 dní na 100 000 obyvatel

34
(35 ke dni 16.06.)

k datu: 17.06.2021 07:44

Hlavní město Praha: Denní přehled počtu osob s nově prokázaným onemocněním COVID‑19 dle hlášení krajských hygienických stanic a laboratoří

Legenda: Denní přehled počtu osob s pozitivním nálezem COVID‑19 dle hlášení KHS a dle pozitivních nálezů laboratoří pro daný kraj ČR, které jsou určeny pro další šetření.
S ohledem na fakt, že u publikovaných dat probíhá validace a průběžné doplňování hlášení, může u přehledů osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 dle hlášení KHS a laboratoří docházet zpětně k drobným změnám. Poslední aktualizace dat v tomto přehledu byla provedena k půlnoci předchozího dne.

Hlavní město Praha: Trendový profil osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19

S ohledem na fakt, že vykazování vyléčených osob a úmrtí má určité zpoždění oproti reálnému stavu z důvodu validace a uzavírání případů krajských hygienických stanic, se mohou denní záznamy zpětně výrazně měnit právě z důvodu průběžného doplňování. Nedoporučujeme proto uvádět aktuální počty aktivních případů na základě počtů vyléčených osob a úmrtí za poslední dny. V souladu s rozhodnutím sekce hlavní hygieničky Ministerstva zdravotnictví ČR je tento graf publikován se zpožděním 1 týden z důvodů doplnění a validace dat.

Hlavní město Praha: Přehled vyléčených po onemocnění COVID‑19 a úmrtí osob s onemocněním COVID‑19 dle hlášení KHS

Legenda: Počet vyléčených osob po onemocnění COVID‑19 dle hlášení KHS po jednotlivých dnech.
S ohledem na fakt, že vykazování vyléčených osob má určité zpoždění oproti reálnému stavu z důvodu validace a uzavírání případů krajských hygienických stanic, se mohou denní záznamy zpětně měnit právě z důvodu průběžného doplňování. Poslední aktualizace dat v tomto přehledu byla provedena ke dni: 17.06.2021 08:31.
Legenda: Počet úmrtí v souvislosti s onemocněním COVID‑19 po jednotlivých dnech zahrnuje všechna úmrtí osob, které byly pozitivně testovány na COVID‑19 (metodou PCR) bez ohledu na to, jaké byly příčiny jejich úmrtí, a k jejichž úmrtí došlo v rámci hospitalizace či mimo ni.
S ohledem na fakt, že vykazování úmrtí má určité zpoždění oproti reálnému stavu z důvodu validace a uzavírání případů krajských hygienických stanic, se mohou denní záznamy zpětně měnit právě z důvodu průběžného doplňování. Poslední aktualizace dat v tomto přehledu byla provedena ke dni: 17.06.2021 08:31.

Hlavní město Praha: Počet osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 dle pohlaví a věkových skupin (celkové kumulativní počty)

Uvedené přehledy zobrazují souhrnné počty osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 v daném kraji ČR, které byly verifikovány KHS, nikoliv počet všech osob s laboratorně prokázaným onemocněním. Z tohoto důvodu se počty mohou lišit oproti výše uvedeným přehledům.

Ženy

91 106

Muži

89 927

K manipulaci s grafem použijte následující popisky

Graf posuňte pohybem do stran

Věková skupina Ženy Muži Celkem
0–14 10 071 (11,1 %) 10 909 (12,1 %) 20 980 (11,6 %)
15–24 8 340 (9,2 %) 8 685 (9,7 %) 17 025 (9,4 %)
25–34 14 786 (16,2 %) 15 415 (17,1 %) 30 201 (16,7 %)
35–44 17 290 (19,0 %) 17 578 (19,5 %) 34 868 (19,3 %)
45–54 15 491 (17,0 %) 15 249 (17,0 %) 30 740 (17,0 %)
55–64 10 522 (11,5 %) 10 330 (11,5 %) 20 852 (11,5 %)
65–74 7 335 (8,1 %) 6 985 (7,8 %) 14 320 (7,9 %)
75–84 4 444 (4,9 %) 3 474 (3,9 %) 7 918 (4,4 %)
85+ 2 826 (3,1 %) 1 300 (1,4 %) 4 126 (2,3 %)
Celkový počet 91 105 89 925 181 030
Legenda: Celkové počty osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 podle pohlaví a věkové skupiny dle hlášení KHS v daném kraji ČR.
Poslední aktualizace dat v tomto přehledu byla provedena ke dni: 17.06.2021 07:41.

Hlavní město Praha: Přehled výskytu laboratorně prokázaného onemocnění COVID‑19 dle KHS podle mětských částí

K 17.06.2021 celkem 185 696 nakažených.

Graf posuňte pohybem do stran

Legenda: Celkové počty osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 dle hlášení KHS v jednotlivých městských částech Prahy dle místa bydliště (není-li vyplněno, uvádí se trvalé bydliště dle Registru obyvatel, není-li dostupné trvalé bydliště u hlášení z KHS, uvádí se region, ve kterém se KHS nachází).
S ohledem na fakt, že u publikovaných dat probíhá validace a průběžné doplňování hlášení, může u přehledů osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 dle hlášení KHS a laboratoří docházet zpětně k drobným změnám. Poslední aktualizace dat v tomto přehledu byla provedena ke dni: 17.06.2021 08:31.

Hlavní město Praha: Přehled vyléčených po onemocnění COVID‑19 podle mětských částí

K 17.06.2021 celkem 182 378 vyléčených.

Graf posuňte pohybem do stran

Legenda: Celkové počty vyléčených osob po onemocnění COVID‑19 dle hlášení KHS v jednotlivých městských částech Prahy.
S ohledem na fakt, že vykazování vyléčených osob má určité zpoždění oproti reálnému stavu z důvodu validace a uzavírání případů krajských hygienických stanic, se mohou denní záznamy zpětně výrazně měnit právě z důvodu průběžného doplňování. Nedoporučujeme proto uvádět aktuální počty aktivních případů na základě počtů vyléčených osob a úmrtí za poslední dny. Poslední aktualizace dat v tomto přehledu byla provedena ke dni: 17.06.2021 08:31.

Hlavní město Praha: Přehled úmrtí osob s onemocněním COVID‑19 podle mětských částí

K 17.06.2021 celkem 2 747 zemřelých.

Graf posuňte pohybem do stran

Legenda: Celkové počty úmrtí v souvislosti s onemocněním COVID‑19 v jednotlivých městských částech Prahy. zahrnují všechna úmrtí osob, které byly pozitivně testovány na COVID‑19 (metodou PCR) bez ohledu na to, jaké byly příčiny jejich úmrtí, a k jejichž úmrtí došlo v rámci hospitalizace či mimo ni.
S ohledem na fakt, že vykazování úmrtí má určité zpoždění oproti reálnému stavu z důvodu validace a uzavírání případů krajských hygienických stanic, se mohou denní záznamy zpětně výrazně měnit právě z důvodu průběžného doplňování. Nedoporučujeme proto uvádět aktuální počty aktivních případů na základě počtů vyléčených osob a úmrtí za poslední dny. Poslední aktualizace dat v tomto přehledu byla provedena ke dni: 17.06.2021 08:31.