COVID‑19: Přehled aktuální situace pro Hlavní město Praha

Vykázaná očkování

3 324 485
(+ 161 za 24.09.)

k datu: 25.09.2022 05:33

Potvrzené případy

544 406
(+ 130 za 24.09.)

k datu: 25.09.2022 05:30

Potvrzené případy (65+)

67 045
(+ 41 za 24.09.)

k datu: 25.09.2022 05:30

Vyléčení

538 039

k datu: 25.09.2022 05:31

Úmrtí

3 688

k datu: 25.09.2022 05:31

Potvrzené případy za posledních 7 dní na 100 000 obyvatel

162
(160 ke dni 24.09.)

k datu: 25.09.2022 05:31

Potvrzené případy za posledních 14 dní na 100 000 obyvatel

313
(312 ke dni 24.09.)

k datu: 25.09.2022 05:31

Hlavní město Praha: Denní přehled počtu osob s nově prokázaným onemocněním COVID‑19 dle hlášení krajských hygienických stanic a laboratoří

Legenda: Denní přehled počtu osob s pozitivním nálezem COVID‑19 dle hlášení KHS a dle pozitivních nálezů laboratoří pro daný kraj ČR, které jsou určeny pro další šetření.
S ohledem na fakt, že u publikovaných dat probíhá validace a průběžné doplňování hlášení, může u přehledů osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 dle hlášení KHS a laboratoří docházet zpětně k drobným změnám. Poslední aktualizace dat v tomto přehledu byla provedena k půlnoci předchozího dne.

Hlavní město Praha: Denní přehled celkového počtu osob s aktuálně probíhajícím onemocněním COVID‑19 (aktivní případy)

S ohledem na fakt, že vykazování vyléčených osob a úmrtí má určité zpoždění oproti reálnému stavu z důvodu validace a uzavírání případů krajských hygienických stanic, se mohou denní záznamy zpětně výrazně měnit právě z důvodu průběžného doplňování. Nedoporučujeme proto uvádět aktuální počty aktivních případů na základě počtů vyléčených osob a úmrtí za poslední dny. V souladu s rozhodnutím sekce hlavní hygieničky Ministerstva zdravotnictví ČR je tento graf publikován se zpožděním 1 týden z důvodů doplnění a validace dat.

Hlavní město Praha: Přehled vyléčených po onemocnění COVID‑19 a úmrtí osob s onemocněním COVID‑19 dle hlášení KHS

Legenda: Počet vyléčených osob po onemocnění COVID‑19 dle hlášení KHS po jednotlivých dnech.
S ohledem na fakt, že vykazování vyléčených osob má určité zpoždění oproti reálnému stavu z důvodu validace a uzavírání případů krajských hygienických stanic, se mohou denní záznamy zpětně měnit právě z důvodu průběžného doplňování. Poslední aktualizace dat v tomto přehledu byla provedena ke dni: 25.09.2022 05:46.
Legenda: Počet úmrtí v souvislosti s onemocněním COVID‑19 po jednotlivých dnech zahrnuje všechna úmrtí osob, které byly pozitivně testovány na COVID‑19 (metodou PCR) bez ohledu na to, jaké byly příčiny jejich úmrtí, a k jejichž úmrtí došlo v rámci hospitalizace či mimo ni.
S ohledem na fakt, že vykazování úmrtí má určité zpoždění oproti reálnému stavu z důvodu validace a uzavírání případů krajských hygienických stanic, se mohou denní záznamy zpětně měnit právě z důvodu průběžného doplňování. Poslední aktualizace dat v tomto přehledu byla provedena ke dni: 25.09.2022 05:46.

Hlavní město Praha: Počet osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 dle pohlaví a věkových skupin (celkové kumulativní počty)

Uvedené přehledy zobrazují souhrnné počty osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 v daném kraji ČR, které byly verifikovány KHS, nikoliv počet všech osob s laboratorně prokázaným onemocněním. Z tohoto důvodu se počty mohou lišit oproti výše uvedeným přehledům.

Ženy

277 606

Muži

260 525

K manipulaci s grafem použijte následující popisky

Graf posuňte pohybem do stran

Věková skupina Ženy Muži Celkem
0–14 40 975 (14,8 %) 44 243 (17,0 %) 85 218 (15,8 %)
15–24 27 918 (10,1 %) 28 029 (10,8 %) 55 947 (10,4 %)
25–34 44 200 (15,9 %) 43 360 (16,6 %) 87 560 (16,3 %)
35–44 54 495 (19,6 %) 50 356 (19,3 %) 104 851 (19,5 %)
45–54 44 807 (16,1 %) 40 670 (15,6 %) 85 477 (15,9 %)
55–64 27 922 (10,1 %) 24 561 (9,4 %) 52 483 (9,8 %)
65–74 20 303 (7,3 %) 17 313 (6,6 %) 37 616 (7,0 %)
75–84 11 612 (4,2 %) 9 079 (3,5 %) 20 691 (3,8 %)
85+ 5 367 (1,9 %) 2 890 (1,1 %) 8 257 (1,5 %)
Celkový počet 277 599 260 501 538 100
Legenda: Celkové počty osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 podle pohlaví a věkové skupiny dle hlášení KHS v daném kraji ČR.
Poslední aktualizace dat v tomto přehledu byla provedena ke dni: 25.09.2022 05:30.

Hlavní město Praha: Přehled výskytu laboratorně prokázaného onemocnění COVID‑19 dle KHS podle mětských částí

K 25.09.2022 celkem 544 406 nakažených.

Graf posuňte pohybem do stran

Legenda: Celkové počty osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 dle hlášení KHS v jednotlivých městských částech Prahy dle místa bydliště (není-li vyplněno, uvádí se trvalé bydliště dle Registru obyvatel, není-li dostupné trvalé bydliště u hlášení z KHS, uvádí se region, ve kterém se KHS nachází).
S ohledem na fakt, že u publikovaných dat probíhá validace a průběžné doplňování hlášení, může u přehledů osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 dle hlášení KHS a laboratoří docházet zpětně k drobným změnám. Poslední aktualizace dat v tomto přehledu byla provedena ke dni: 25.09.2022 05:46.

Hlavní město Praha: Přehled vyléčených po onemocnění COVID‑19 podle mětských částí

K 25.09.2022 celkem 538 039 vyléčených.

Graf posuňte pohybem do stran

Legenda: Celkové počty vyléčených osob po onemocnění COVID‑19 dle hlášení KHS v jednotlivých městských částech Prahy.
S ohledem na fakt, že vykazování vyléčených osob má určité zpoždění oproti reálnému stavu z důvodu validace a uzavírání případů krajských hygienických stanic, se mohou denní záznamy zpětně výrazně měnit právě z důvodu průběžného doplňování. Nedoporučujeme proto uvádět aktuální počty aktivních případů na základě počtů vyléčených osob a úmrtí za poslední dny. Poslední aktualizace dat v tomto přehledu byla provedena ke dni: 25.09.2022 05:46.

Hlavní město Praha: Přehled úmrtí osob s onemocněním COVID‑19 podle mětských částí

K 25.09.2022 celkem 3 688 zemřelých.

Graf posuňte pohybem do stran

Legenda: Celkové počty úmrtí v souvislosti s onemocněním COVID‑19 v jednotlivých městských částech Prahy. zahrnují všechna úmrtí osob, které byly pozitivně testovány na COVID‑19 (metodou PCR) bez ohledu na to, jaké byly příčiny jejich úmrtí, a k jejichž úmrtí došlo v rámci hospitalizace či mimo ni.
S ohledem na fakt, že vykazování úmrtí má určité zpoždění oproti reálnému stavu z důvodu validace a uzavírání případů krajských hygienických stanic, se mohou denní záznamy zpětně výrazně měnit právě z důvodu průběžného doplňování. Nedoporučujeme proto uvádět aktuální počty aktivních případů na základě počtů vyléčených osob a úmrtí za poslední dny. Poslední aktualizace dat v tomto přehledu byla provedena ke dni: 25.09.2022 05:46.