COVID‑19: Přehled aktuální situace pro Hlavní město Praha

Potvrzené případy

37 006
(+ 1 717 za 22.10., + 0 za 23.10.)

k datu: 23. 10. 2020 v 1.00 h

Aktivní případy

21 022

k datu: 23. 10. 2020 v 1.00 h

Vyléčení

15 695

k datu: 23. 10. 2020 v 1.01 h

Úmrtí

289

k datu: 23. 10. 2020 v 1.00 h

zpět na výčet krajů

Hlavní město Praha: Trendový profil epidemiologické situace

K manipulaci s grafem použijte následující popisky

Legenda: Celkový (kumulativní) počet osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 dle hlášení KHS a laboratoří pro daný kraj ČR, který se skládá z aktuálního počtu osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 (hnědá plocha), celkového počtu vyléčených po onemocnění COVID‑19 dle hlášení KHS (zelená plocha) a celkového počtu úmrtí v souvislosti s onemocněním COVID‑19 (šedá plocha).
S ohledem na fakt, že vykazování vyléčených osob a úmrtí má určité zpoždění oproti reálnému stavu z důvodu validace a uzavírání případů krajskými hygienickými stanicemi, se mohou denní záznamy zpětně měnit právě z důvodu průběžného doplňování. Poslední aktualizace dat v tomto přehledu byla provedena ke dni: 23. 10. 2020 v 1.00 h.

Hlavní město Praha: Denní přehled počtu osob s nově prokázaným onemocněním COVID‑19 dle hlášení krajských hygienických stanic a laboratoří

Legenda: Denní přehled počtu osob s pozitivním nálezem COVID‑19 dle hlášení KHS a dle pozitivních nálezů laboratoří pro daný kraj ČR, které jsou určeny pro další šetření.
S ohledem na fakt, že u publikovaných dat probíhá validace a průběžné doplňování hlášení, může u přehledů osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 dle hlášení KHS a laboratoří docházet zpětně k drobným změnám. Poslední aktualizace dat v tomto přehledu byla provedena k půlnoci předchozího dne.

Hlavní město Praha: Přehled vyléčených po onemocnění COVID‑19 a úmrtí osob s onemocněním COVID‑19 dle hlášení KHS

Legenda: Počet vyléčených osob po onemocnění COVID‑19 dle hlášení KHS po jednotlivých dnech v daném kraji ČR.
S ohledem na fakt, že vykazování vyléčených osob má určité zpoždění oproti reálnému stavu z důvodu validace a uzavírání případů krajských hygienických stanic, se mohou denní záznamy zpětně měnit právě z důvodu průběžného doplňování. Poslední aktualizace dat v tomto přehledu byla provedena ke dni: 23. 10. 2020 v 1.01 h.
Legenda: Počet úmrtí v souvislosti s onemocněním COVID‑19 po jednotlivých dnech zahrnuje všechna úmrtí osob v daném kraji ČR, které byly pozitivně testovány na COVID‑19 (metodou PCR) bez ohledu na to, jaké byly příčiny jejich úmrtí, a k jejichž úmrtí došlo v rámci hospitalizace či mimo ni.
S ohledem na fakt, že vykazování úmrtí má určité zpoždění oproti reálnému stavu z důvodu validace a uzavírání případů krajských hygienických stanic, se mohou denní záznamy zpětně měnit právě z důvodu průběžného doplňování. Poslední aktualizace dat v tomto přehledu byla provedena ke dni: 23. 10. 2020 v 1.01 h.

Hlavní město Praha: Počet osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 dle pohlaví a věkových skupin (celkové kumulativní počty)

Uvedené přehledy zobrazují souhrnné počty osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 v daném kraji ČR, které byly verifikovány KHS, nikoliv počet všech osob s laboratorně prokázaným onemocněním. Z tohoto důvodu se počty mohou lišit oproti výše uvedeným přehledům.

Ženy

16 860

Muži

17 809

K manipulaci s grafem použijte následující popisky

Graf posuňte pohybem do stran

Věková skupina Ženy Muži Celkem
0–14 1 433 (8,5 %) 1 480 (8,3 %) 2 913 (8,4 %)
15–24 2 166 (12,8 %) 2 501 (14,0 %) 4 667 (13,5 %)
25–34 3 515 (20,8 %) 4 154 (23,3 %) 7 669 (22,1 %)
35–44 3 197 (19,0 %) 3 588 (20,1 %) 6 785 (19,6 %)
45–54 2 807 (16,6 %) 2 756 (15,5 %) 5 563 (16,0 %)
55–64 1 686 (10,0 %) 1 645 (9,2 %) 3 331 (9,6 %)
65–74 956 (5,7 %) 955 (5,4 %) 1 911 (5,5 %)
75–84 629 (3,7 %) 519 (2,9 %) 1 148 (3,3 %)
85+ 471 (2,8 %) 211 (1,2 %) 682 (2,0 %)
Celkový počet 16 860 17 809 34 669
Legenda: Celkové počty osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 podle pohlaví a věkové skupiny dle hlášení KHS v daném kraji ČR.
Poslední aktualizace dat v tomto přehledu byla provedena ke dni: 23. 10. 2020 v 1.00 h.

Hlavní město Praha : Přehled výskytu laboratorně prokázaného onemocnění COVID‑19 dle KHS podle mětských částí

K 15.10.2020 celkem 27 850 nakažených.

Graf posuňte pohybem do stran

Legenda: Celkové počty osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 dle hlášení KHS v jednotlivých městských částech Prahy dle místa bydliště (není-li vyplněno, uvádí se trvalé bydliště dle Registru obyvatel, není-li dostupné trvalé bydliště u hlášení z KHS, uvádí se region, ve kterém se KHS nachází).
Datová sada uvádějící počty osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 dle KHS v daném kraji ČR podle okresu je z důvodu validace záznamů zveřejňována s týdenním zpožděním.

Hlavní město Praha : Přehled vyléčených po onemocnění COVID‑19 podle mětských částí

K 15.10.2020 celkem 14 451 vyléčených.

Graf posuňte pohybem do stran

Legenda: Celkové počty vyléčených osob po onemocnění COVID‑19 dle hlášení KHS v jednotlivých městských částech Prahy.
Datová sada uvádějící počty vyléčených osob po onemocnění COVID‑19 dle hlášení KHS v daném kraji ČR podle okresu je z důvodu validace záznamů zveřejňována s týdenním zpožděním.

Hlavní město Praha : Přehled úmrtí osob s onemocněním COVID‑19 podle mětských částí

K 15.10.2020 celkem 233 zemřelých.

Graf posuňte pohybem do stran

Legenda: Celkové počty úmrtí v souvislosti s onemocněním COVID‑19 v jednotlivých městských částech Prahy. zahrnují všechna úmrtí osob, které byly pozitivně testovány na COVID‑19 (metodou PCR) bez ohledu na to, jaké byly příčiny jejich úmrtí, a k jejichž úmrtí došlo v rámci hospitalizace či mimo ni.
Datová sada uvádějící počty úmrtí v souvislosti s onemocněním COVID‑19 v daném kraji ČR podle okresu je z důvodu validace záznamů zveřejňována s týdenním zpožděním.