COVID‑19: Přehled aktuální situace pro Hlavní město Praha

Potvrzené případy

100 911
(+ 905 za 19.01.)

k datu: 20. 1. 2021 v 7.49 h

Aktivní případy

12 177

k datu: 20. 1. 2021 v 7.49 h

Vyléčení

87 414

k datu: 20. 1. 2021 v 7.49 h

Úmrtí

1 320

k datu: 20. 1. 2021 v 7.49 h

zpět na výčet krajů

Hlavní město Praha: Trendový profil aktuálního počtu osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19

S ohledem na fakt, že u publikovaných dat probíhá validace a průběžné doplňování hlášení, může u přehledů osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 dle hlášení KHS a laboratoří docházet zpětně k drobným změnám. Poslední aktualizace dat v tomto přehledu byla provedena ke dni: 20. 1. 2021 v 7.49 h.

Hlavní město Praha: Denní přehled počtu osob s nově prokázaným onemocněním COVID‑19 dle hlášení krajských hygienických stanic a laboratoří

Legenda: Denní přehled počtu osob s pozitivním nálezem COVID‑19 dle hlášení KHS a dle pozitivních nálezů laboratoří pro daný kraj ČR, které jsou určeny pro další šetření.
S ohledem na fakt, že u publikovaných dat probíhá validace a průběžné doplňování hlášení, může u přehledů osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 dle hlášení KHS a laboratoří docházet zpětně k drobným změnám. Poslední aktualizace dat v tomto přehledu byla provedena k půlnoci předchozího dne.

Hlavní město Praha: Přehled vyléčených po onemocnění COVID‑19 a úmrtí osob s onemocněním COVID‑19 dle hlášení KHS

Legenda: Počet vyléčených osob po onemocnění COVID‑19 dle hlášení KHS po jednotlivých dnech.
S ohledem na fakt, že vykazování vyléčených osob má určité zpoždění oproti reálnému stavu z důvodu validace a uzavírání případů krajských hygienických stanic, se mohou denní záznamy zpětně měnit právě z důvodu průběžného doplňování. Poslední aktualizace dat v tomto přehledu byla provedena ke dni: 20. 1. 2021 v 7.49 h.
Legenda: Počet úmrtí v souvislosti s onemocněním COVID‑19 po jednotlivých dnech zahrnuje všechna úmrtí osob, které byly pozitivně testovány na COVID‑19 (metodou PCR) bez ohledu na to, jaké byly příčiny jejich úmrtí, a k jejichž úmrtí došlo v rámci hospitalizace či mimo ni.
S ohledem na fakt, že vykazování úmrtí má určité zpoždění oproti reálnému stavu z důvodu validace a uzavírání případů krajských hygienických stanic, se mohou denní záznamy zpětně měnit právě z důvodu průběžného doplňování. Poslední aktualizace dat v tomto přehledu byla provedena ke dni: 20. 1. 2021 v 7.49 h.

Hlavní město Praha: Počet osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 dle pohlaví a věkových skupin (celkové kumulativní počty)

Uvedené přehledy zobrazují souhrnné počty osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 v daném kraji ČR, které byly verifikovány KHS, nikoliv počet všech osob s laboratorně prokázaným onemocněním. Z tohoto důvodu se počty mohou lišit oproti výše uvedeným přehledům.

Ženy

49 279

Muži

48 016

K manipulaci s grafem použijte následující popisky

Graf posuňte pohybem do stran

Věková skupina Ženy Muži Celkem
0–14 4 613 (9,4 %) 4 869 (10,1 %) 9 482 (9,7 %)
15–24 4 775 (9,7 %) 5 051 (10,5 %) 9 826 (10,1 %)
25–34 8 462 (17,2 %) 8 939 (18,6 %) 17 401 (17,9 %)
35–44 9 308 (18,9 %) 9 553 (19,9 %) 18 861 (19,4 %)
45–54 8 312 (16,9 %) 7 991 (16,6 %) 16 303 (16,8 %)
55–64 5 502 (11,2 %) 5 330 (11,1 %) 10 832 (11,1 %)
65–74 3 779 (7,7 %) 3 544 (7,4 %) 7 323 (7,5 %)
75–84 2 516 (5,1 %) 1 935 (4,0 %) 4 451 (4,6 %)
85+ 2 012 (4,1 %) 804 (1,7 %) 2 816 (2,9 %)
Celkový počet 49 279 48 016 97 295
Legenda: Celkové počty osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 podle pohlaví a věkové skupiny dle hlášení KHS v daném kraji ČR.
Poslední aktualizace dat v tomto přehledu byla provedena ke dni: 20. 1. 2021 v 7.49 h.

Hlavní město Praha : Přehled výskytu laboratorně prokázaného onemocnění COVID‑19 dle KHS podle mětských částí

K 12.01.2021 celkem 95 989 nakažených.

Graf posuňte pohybem do stran

Legenda: Celkové počty osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 dle hlášení KHS v jednotlivých městských částech Prahy dle místa bydliště (není-li vyplněno, uvádí se trvalé bydliště dle Registru obyvatel, není-li dostupné trvalé bydliště u hlášení z KHS, uvádí se region, ve kterém se KHS nachází).
Datová sada uvádějící počty osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 dle KHS v daném kraji ČR podle okresu je z důvodu validace záznamů zveřejňována s týdenním zpožděním.

Hlavní město Praha : Přehled vyléčených po onemocnění COVID‑19 podle mětských částí

K 12.01.2021 celkem 82 732 vyléčených.

Graf posuňte pohybem do stran

Legenda: Celkové počty vyléčených osob po onemocnění COVID‑19 dle hlášení KHS v jednotlivých městských částech Prahy.
Datová sada uvádějící počty vyléčených osob po onemocnění COVID‑19 dle hlášení KHS v daném kraji ČR podle okresu je z důvodu validace záznamů zveřejňována s týdenním zpožděním.

Hlavní město Praha : Přehled úmrtí osob s onemocněním COVID‑19 podle mětských částí

K 12.01.2021 celkem 1 241 zemřelých.

Graf posuňte pohybem do stran

Legenda: Celkové počty úmrtí v souvislosti s onemocněním COVID‑19 v jednotlivých městských částech Prahy. zahrnují všechna úmrtí osob, které byly pozitivně testovány na COVID‑19 (metodou PCR) bez ohledu na to, jaké byly příčiny jejich úmrtí, a k jejichž úmrtí došlo v rámci hospitalizace či mimo ni.
Datová sada uvádějící počty úmrtí v souvislosti s onemocněním COVID‑19 v daném kraji ČR podle okresu je z důvodu validace záznamů zveřejňována s týdenním zpožděním.