COVID‑19: Přehled aktuální situace pro Hlavní město Praha

Vykázaná očkování

3 236 085
(+ 383 za 24.05.)

k datu: 25.05.2022 04:43

Potvrzené případy

513 393
(+ 35 za 24.05.)

k datu: 25.05.2022 04:40

Potvrzené případy (65+)

58 593
(+ 11 za 24.05.)

k datu: 25.05.2022 04:40

Vyléčení

509 235

k datu: 25.05.2022 04:41

Úmrtí

3 589

k datu: 25.05.2022 04:41

Potvrzené případy za posledních 7 dní na 100 000 obyvatel

32
(40 ke dni 24.05.)

k datu: 25.05.2022 04:41

Potvrzené případy za posledních 14 dní na 100 000 obyvatel

82
(90 ke dni 24.05.)

k datu: 25.05.2022 04:41

Hlavní město Praha: Denní přehled počtu osob s nově prokázaným onemocněním COVID‑19 dle hlášení krajských hygienických stanic a laboratoří

Legenda: Denní přehled počtu osob s pozitivním nálezem COVID‑19 dle hlášení KHS a dle pozitivních nálezů laboratoří pro daný kraj ČR, které jsou určeny pro další šetření.
S ohledem na fakt, že u publikovaných dat probíhá validace a průběžné doplňování hlášení, může u přehledů osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 dle hlášení KHS a laboratoří docházet zpětně k drobným změnám. Poslední aktualizace dat v tomto přehledu byla provedena k půlnoci předchozího dne.

Hlavní město Praha: Denní přehled celkového počtu osob s aktuálně probíhajícím onemocněním COVID‑19 (aktivní případy)

S ohledem na fakt, že vykazování vyléčených osob a úmrtí má určité zpoždění oproti reálnému stavu z důvodu validace a uzavírání případů krajských hygienických stanic, se mohou denní záznamy zpětně výrazně měnit právě z důvodu průběžného doplňování. Nedoporučujeme proto uvádět aktuální počty aktivních případů na základě počtů vyléčených osob a úmrtí za poslední dny. V souladu s rozhodnutím sekce hlavní hygieničky Ministerstva zdravotnictví ČR je tento graf publikován se zpožděním 1 týden z důvodů doplnění a validace dat.

Hlavní město Praha: Přehled vyléčených po onemocnění COVID‑19 a úmrtí osob s onemocněním COVID‑19 dle hlášení KHS

Legenda: Počet vyléčených osob po onemocnění COVID‑19 dle hlášení KHS po jednotlivých dnech.
S ohledem na fakt, že vykazování vyléčených osob má určité zpoždění oproti reálnému stavu z důvodu validace a uzavírání případů krajských hygienických stanic, se mohou denní záznamy zpětně měnit právě z důvodu průběžného doplňování. Poslední aktualizace dat v tomto přehledu byla provedena ke dni: 25.05.2022 04:55.
Legenda: Počet úmrtí v souvislosti s onemocněním COVID‑19 po jednotlivých dnech zahrnuje všechna úmrtí osob, které byly pozitivně testovány na COVID‑19 (metodou PCR) bez ohledu na to, jaké byly příčiny jejich úmrtí, a k jejichž úmrtí došlo v rámci hospitalizace či mimo ni.
S ohledem na fakt, že vykazování úmrtí má určité zpoždění oproti reálnému stavu z důvodu validace a uzavírání případů krajských hygienických stanic, se mohou denní záznamy zpětně měnit právě z důvodu průběžného doplňování. Poslední aktualizace dat v tomto přehledu byla provedena ke dni: 25.05.2022 04:55.

Hlavní město Praha: Počet osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 dle pohlaví a věkových skupin (celkové kumulativní počty)

Uvedené přehledy zobrazují souhrnné počty osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 v daném kraji ČR, které byly verifikovány KHS, nikoliv počet všech osob s laboratorně prokázaným onemocněním. Z tohoto důvodu se počty mohou lišit oproti výše uvedeným přehledům.

Ženy

260 538

Muži

246 721

K manipulaci s grafem použijte následující popisky

Graf posuňte pohybem do stran

Věková skupina Ženy Muži Celkem
0–14 40 147 (15,4 %) 43 324 (17,6 %) 83 471 (16,5 %)
15–24 27 158 (10,4 %) 27 295 (11,1 %) 54 453 (10,7 %)
25–34 41 660 (16,0 %) 41 028 (16,6 %) 82 688 (16,3 %)
35–44 51 717 (19,9 %) 47 823 (19,4 %) 99 540 (19,6 %)
45–54 42 030 (16,1 %) 38 544 (15,6 %) 80 574 (15,9 %)
55–64 25 472 (9,8 %) 22 890 (9,3 %) 48 362 (9,5 %)
65–74 17 707 (6,8 %) 15 505 (6,3 %) 33 212 (6,5 %)
75–84 9 800 (3,8 %) 7 757 (3,1 %) 17 557 (3,5 %)
85+ 4 841 (1,9 %) 2 531 (1,0 %) 7 372 (1,5 %)
Celkový počet 260 532 246 697 507 229
Legenda: Celkové počty osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 podle pohlaví a věkové skupiny dle hlášení KHS v daném kraji ČR.
Poslední aktualizace dat v tomto přehledu byla provedena ke dni: 25.05.2022 04:40.

Hlavní město Praha: Přehled výskytu laboratorně prokázaného onemocnění COVID‑19 dle KHS podle mětských částí

K 25.05.2022 celkem 513 393 nakažených.

Graf posuňte pohybem do stran

Legenda: Celkové počty osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 dle hlášení KHS v jednotlivých městských částech Prahy dle místa bydliště (není-li vyplněno, uvádí se trvalé bydliště dle Registru obyvatel, není-li dostupné trvalé bydliště u hlášení z KHS, uvádí se region, ve kterém se KHS nachází).
S ohledem na fakt, že u publikovaných dat probíhá validace a průběžné doplňování hlášení, může u přehledů osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 dle hlášení KHS a laboratoří docházet zpětně k drobným změnám. Poslední aktualizace dat v tomto přehledu byla provedena ke dni: 25.05.2022 04:55.

Hlavní město Praha: Přehled vyléčených po onemocnění COVID‑19 podle mětských částí

K 25.05.2022 celkem 509 235 vyléčených.

Graf posuňte pohybem do stran

Legenda: Celkové počty vyléčených osob po onemocnění COVID‑19 dle hlášení KHS v jednotlivých městských částech Prahy.
S ohledem na fakt, že vykazování vyléčených osob má určité zpoždění oproti reálnému stavu z důvodu validace a uzavírání případů krajských hygienických stanic, se mohou denní záznamy zpětně výrazně měnit právě z důvodu průběžného doplňování. Nedoporučujeme proto uvádět aktuální počty aktivních případů na základě počtů vyléčených osob a úmrtí za poslední dny. Poslední aktualizace dat v tomto přehledu byla provedena ke dni: 25.05.2022 04:55.

Hlavní město Praha: Přehled úmrtí osob s onemocněním COVID‑19 podle mětských částí

K 25.05.2022 celkem 3 589 zemřelých.

Graf posuňte pohybem do stran

Legenda: Celkové počty úmrtí v souvislosti s onemocněním COVID‑19 v jednotlivých městských částech Prahy. zahrnují všechna úmrtí osob, které byly pozitivně testovány na COVID‑19 (metodou PCR) bez ohledu na to, jaké byly příčiny jejich úmrtí, a k jejichž úmrtí došlo v rámci hospitalizace či mimo ni.
S ohledem na fakt, že vykazování úmrtí má určité zpoždění oproti reálnému stavu z důvodu validace a uzavírání případů krajských hygienických stanic, se mohou denní záznamy zpětně výrazně měnit právě z důvodu průběžného doplňování. Nedoporučujeme proto uvádět aktuální počty aktivních případů na základě počtů vyléčených osob a úmrtí za poslední dny. Poslední aktualizace dat v tomto přehledu byla provedena ke dni: 25.05.2022 04:55.