COVID‑19: Přehled aktuální situace pro Moravskoslezský kraj

Vykázaná očkování

225 837
(+ 5 046 za 12.04.)

k datu: 13. 4. 2021 v 8.50 h

Potvrzené případy

167 969
(+ 607 za 12.04.)

k datu: 13. 4. 2021 v 8.50 h

Potvrzené případy (65+)

27 568
(+ 90 za 12.04.)

k datu: 13. 4. 2021 v 8.50 h

Vyléčení

154 954

k datu: 13. 4. 2021 v 8.50 h

Úmrtí

3 205

k datu: 13. 4. 2021 v 8.50 h

Moravskoslezský kraj: Denní přehled počtu osob s nově prokázaným onemocněním COVID‑19 dle hlášení krajských hygienických stanic a laboratoří

Legenda: Denní přehled počtu osob s pozitivním nálezem COVID‑19 dle hlášení KHS a dle pozitivních nálezů laboratoří pro daný kraj ČR, které jsou určeny pro další šetření.
S ohledem na fakt, že u publikovaných dat probíhá validace a průběžné doplňování hlášení, může u přehledů osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 dle hlášení KHS a laboratoří docházet zpětně k drobným změnám. Poslední aktualizace dat v tomto přehledu byla provedena k půlnoci předchozího dne.

Moravskoslezský kraj: Trendový profil osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19

S ohledem na fakt, že vykazování vyléčených osob a úmrtí má určité zpoždění oproti reálnému stavu z důvodu validace a uzavírání případů krajských hygienických stanic, se mohou denní záznamy zpětně výrazně měnit právě z důvodu průběžného doplňování. Nedoporučujeme proto uvádět aktuální počty aktivních případů na základě počtů vyléčených osob a úmrtí za poslední dny. V souladu s rozhodnutím sekce hlavní hygieničky Ministerstva zdravotnictví ČR je tento graf publikován se zpožděním 1 týden z důvodů doplnění a validace dat.

Moravskoslezský kraj: Přehled vyléčených po onemocnění COVID‑19 a úmrtí osob s onemocněním COVID‑19 dle hlášení KHS

Legenda: Počet vyléčených osob po onemocnění COVID‑19 dle hlášení KHS po jednotlivých dnech.
S ohledem na fakt, že vykazování vyléčených osob má určité zpoždění oproti reálnému stavu z důvodu validace a uzavírání případů krajských hygienických stanic, se mohou denní záznamy zpětně měnit právě z důvodu průběžného doplňování. Poslední aktualizace dat v tomto přehledu byla provedena ke dni: 13. 4. 2021 v 8.50 h.
Legenda: Počet úmrtí v souvislosti s onemocněním COVID‑19 po jednotlivých dnech zahrnuje všechna úmrtí osob, které byly pozitivně testovány na COVID‑19 (metodou PCR) bez ohledu na to, jaké byly příčiny jejich úmrtí, a k jejichž úmrtí došlo v rámci hospitalizace či mimo ni.
S ohledem na fakt, že vykazování úmrtí má určité zpoždění oproti reálnému stavu z důvodu validace a uzavírání případů krajských hygienických stanic, se mohou denní záznamy zpětně měnit právě z důvodu průběžného doplňování. Poslední aktualizace dat v tomto přehledu byla provedena ke dni: 13. 4. 2021 v 8.50 h.

Moravskoslezský kraj: Počet osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 dle pohlaví a věkových skupin (celkové kumulativní počty)

Uvedené přehledy zobrazují souhrnné počty osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 v daném kraji ČR, které byly verifikovány KHS, nikoliv počet všech osob s laboratorně prokázaným onemocněním. Z tohoto důvodu se počty mohou lišit oproti výše uvedeným přehledům.

Ženy

85 948

Muži

80 235

K manipulaci s grafem použijte následující popisky

Graf posuňte pohybem do stran

Věková skupina Ženy Muži Celkem
0–14 7 380 (8,6 %) 7 739 (9,6 %) 15 119 (9,1 %)
15–24 7 973 (9,3 %) 7 603 (9,5 %) 15 576 (9,4 %)
25–34 11 233 (13,1 %) 11 859 (14,8 %) 23 092 (13,9 %)
35–44 14 276 (16,6 %) 13 534 (16,9 %) 27 810 (16,7 %)
45–54 17 162 (20,0 %) 15 616 (19,5 %) 32 778 (19,7 %)
55–64 12 375 (14,4 %) 11 842 (14,8 %) 24 217 (14,6 %)
65–74 7 719 (9,0 %) 7 214 (9,0 %) 14 933 (9,0 %)
75–84 5 379 (6,3 %) 3 766 (4,7 %) 9 145 (5,5 %)
85+ 2 451 (2,9 %) 1 062 (1,3 %) 3 513 (2,1 %)
Celkový počet 85 948 80 235 166 183
Legenda: Celkové počty osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 podle pohlaví a věkové skupiny dle hlášení KHS v daném kraji ČR.
Poslední aktualizace dat v tomto přehledu byla provedena ke dni: 13. 4. 2021 v 8.50 h.

Moravskoslezský kraj: Přehled výskytu laboratorně prokázaného onemocnění COVID‑19 dle KHS podle okresu

K 12.04.2021 celkem 166 157 nakažených.

Graf posuňte pohybem do stran

Legenda: Celkové počty osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 dle hlášení KHS v jednotlivých okresech daného kraje ČR dle místa bydliště (není-li vyplněno, uvádí se trvalé bydliště dle Registru obyvatel, není-li dostupné trvalé bydliště u hlášení z KHS, uvádí se region, ve kterém se KHS nachází).
S ohledem na fakt, že u publikovaných dat probíhá validace a průběžné doplňování hlášení, může u přehledů osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 dle hlášení KHS a laboratoří docházet zpětně k drobným změnám. Poslední aktualizace dat v tomto přehledu byla provedena ke dni: 13. 4. 2021 v 8.50 h.

Moravskoslezský kraj: Přehled vyléčených po onemocnění COVID‑19 podle okresu

K 12.04.2021 celkem 154 928 vyléčených.

Graf posuňte pohybem do stran

Legenda: Celkové počty vyléčených osob po onemocnění COVID‑19 dle hlášení KHS v jednotlivých okresech, které jsou součástí daného kraje ČR.
S ohledem na fakt, že vykazování vyléčených osob má určité zpoždění oproti reálnému stavu z důvodu validace a uzavírání případů krajských hygienických stanic, se mohou denní záznamy zpětně výrazně měnit právě z důvodu průběžného doplňování. Nedoporučujeme proto uvádět aktuální počty aktivních případů na základě počtů vyléčených osob a úmrtí za poslední dny. Poslední aktualizace dat v tomto přehledu byla provedena ke dni: 13. 4. 2021 v 8.50 h.

Moravskoslezský kraj: Přehled úmrtí osob s onemocněním COVID‑19 podle okresu

K 12.04.2021 celkem 3 205 zemřelých.

Graf posuňte pohybem do stran

Legenda: Celkové počty úmrtí v souvislosti s onemocněním COVID‑19 v jednotlivých okresech, které jsou součástí daného kraje ČR. zahrnují všechna úmrtí osob, které byly pozitivně testovány na COVID‑19 (metodou PCR) bez ohledu na to, jaké byly příčiny jejich úmrtí, a k jejichž úmrtí došlo v rámci hospitalizace či mimo ni.
S ohledem na fakt, že vykazování úmrtí má určité zpoždění oproti reálnému stavu z důvodu validace a uzavírání případů krajských hygienických stanic, se mohou denní záznamy zpětně výrazně měnit právě z důvodu průběžného doplňování. Nedoporučujeme proto uvádět aktuální počty aktivních případů na základě počtů vyléčených osob a úmrtí za poslední dny. Poslední aktualizace dat v tomto přehledu byla provedena ke dni: 13. 4. 2021 v 8.50 h.