COVID‑19: Přehled aktuální situace pro Moravskoslezský kraj

Vykázaná očkování

1 863 299
(+ 0 za 27.11.)

k datu: 28.11.2022 05:33

Potvrzené případy

449 456
(+ 6 za 27.11.)

k datu: 28.11.2022 05:30

Potvrzené případy (65+)

63 057
(+ 3 za 27.11.)

k datu: 28.11.2022 05:30

Vyléčení

443 804

k datu: 28.11.2022 05:31

Úmrtí

5 364

k datu: 28.11.2022 05:31

Potvrzené případy za posledních 7 dní na 100 000 obyvatel

28
(28 ke dni 27.11.)

k datu: 28.11.2022 05:31

Potvrzené případy za posledních 14 dní na 100 000 obyvatel

50
(50 ke dni 27.11.)

k datu: 28.11.2022 05:31

Moravskoslezský kraj: Denní přehled počtu osob s nově prokázaným onemocněním COVID‑19 dle hlášení krajských hygienických stanic a laboratoří

Legenda: Denní přehled počtu osob s pozitivním nálezem COVID‑19 dle hlášení KHS a dle pozitivních nálezů laboratoří pro daný kraj ČR, které jsou určeny pro další šetření.
S ohledem na fakt, že u publikovaných dat probíhá validace a průběžné doplňování hlášení, může u přehledů osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 dle hlášení KHS a laboratoří docházet zpětně k drobným změnám. Poslední aktualizace dat v tomto přehledu byla provedena k půlnoci předchozího dne.

Moravskoslezský kraj: Denní přehled celkového počtu osob s aktuálně probíhajícím onemocněním COVID‑19 (aktivní případy)

S ohledem na fakt, že vykazování vyléčených osob a úmrtí má určité zpoždění oproti reálnému stavu z důvodu validace a uzavírání případů krajských hygienických stanic, se mohou denní záznamy zpětně výrazně měnit právě z důvodu průběžného doplňování. Nedoporučujeme proto uvádět aktuální počty aktivních případů na základě počtů vyléčených osob a úmrtí za poslední dny. V souladu s rozhodnutím sekce hlavní hygieničky Ministerstva zdravotnictví ČR je tento graf publikován se zpožděním 1 týden z důvodů doplnění a validace dat.

Moravskoslezský kraj: Přehled vyléčených po onemocnění COVID‑19 a úmrtí osob s onemocněním COVID‑19 dle hlášení KHS

Legenda: Počet vyléčených osob po onemocnění COVID‑19 dle hlášení KHS po jednotlivých dnech.
S ohledem na fakt, že vykazování vyléčených osob má určité zpoždění oproti reálnému stavu z důvodu validace a uzavírání případů krajských hygienických stanic, se mohou denní záznamy zpětně měnit právě z důvodu průběžného doplňování. Poslední aktualizace dat v tomto přehledu byla provedena ke dni: 28.11.2022 05:47.
Legenda: Počet úmrtí v souvislosti s onemocněním COVID‑19 po jednotlivých dnech zahrnuje všechna úmrtí osob, které byly pozitivně testovány na COVID‑19 (metodou PCR) bez ohledu na to, jaké byly příčiny jejich úmrtí, a k jejichž úmrtí došlo v rámci hospitalizace či mimo ni.
S ohledem na fakt, že vykazování úmrtí má určité zpoždění oproti reálnému stavu z důvodu validace a uzavírání případů krajských hygienických stanic, se mohou denní záznamy zpětně měnit právě z důvodu průběžného doplňování. Poslední aktualizace dat v tomto přehledu byla provedena ke dni: 28.11.2022 05:47.

Moravskoslezský kraj: Počet osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 dle pohlaví a věkových skupin (celkové kumulativní počty)

Uvedené přehledy zobrazují souhrnné počty osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 v daném kraji ČR, které byly verifikovány KHS, nikoliv počet všech osob s laboratorně prokázaným onemocněním. Z tohoto důvodu se počty mohou lišit oproti výše uvedeným přehledům.

Ženy

233 811

Muži

213 349

K manipulaci s grafem použijte následující popisky

Graf posuňte pohybem do stran

Věková skupina Ženy Muži Celkem
0–14 30 034 (12,8 %) 31 900 (15,0 %) 61 934 (13,9 %)
15–24 25 736 (11,0 %) 25 211 (11,8 %) 50 947 (11,4 %)
25–34 31 712 (13,6 %) 31 387 (14,7 %) 63 099 (14,1 %)
35–44 39 722 (17,0 %) 35 685 (16,7 %) 75 407 (16,9 %)
45–54 41 575 (17,8 %) 36 230 (17,0 %) 77 805 (17,4 %)
55–64 29 514 (12,6 %) 25 975 (12,2 %) 55 489 (12,4 %)
65–74 18 992 (8,1 %) 16 436 (7,7 %) 35 428 (7,9 %)
75–84 11 921 (5,1 %) 8 332 (3,9 %) 20 253 (4,5 %)
85+ 4 602 (2,0 %) 2 190 (1,0 %) 6 792 (1,5 %)
Celkový počet 233 808 213 346 447 154
Legenda: Celkové počty osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 podle pohlaví a věkové skupiny dle hlášení KHS v daném kraji ČR.
Poslední aktualizace dat v tomto přehledu byla provedena ke dni: 28.11.2022 05:30.

Moravskoslezský kraj: Přehled výskytu laboratorně prokázaného onemocnění COVID‑19 dle KHS podle okresu

K 27.11.2022 celkem 449 456 nakažených.

Graf posuňte pohybem do stran

Legenda: Celkové počty osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 dle hlášení KHS v jednotlivých okresech daného kraje ČR dle místa bydliště (není-li vyplněno, uvádí se trvalé bydliště dle Registru obyvatel, není-li dostupné trvalé bydliště u hlášení z KHS, uvádí se region, ve kterém se KHS nachází).
S ohledem na fakt, že u publikovaných dat probíhá validace a průběžné doplňování hlášení, může u přehledů osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 dle hlášení KHS a laboratoří docházet zpětně k drobným změnám. Poslední aktualizace dat v tomto přehledu byla provedena ke dni: 28.11.2022 05:47.

Moravskoslezský kraj: Přehled vyléčených po onemocnění COVID‑19 podle okresu

K 27.11.2022 celkem 443 804 vyléčených.

Graf posuňte pohybem do stran

Legenda: Celkové počty vyléčených osob po onemocnění COVID‑19 dle hlášení KHS v jednotlivých okresech, které jsou součástí daného kraje ČR.
S ohledem na fakt, že vykazování vyléčených osob má určité zpoždění oproti reálnému stavu z důvodu validace a uzavírání případů krajských hygienických stanic, se mohou denní záznamy zpětně výrazně měnit právě z důvodu průběžného doplňování. Nedoporučujeme proto uvádět aktuální počty aktivních případů na základě počtů vyléčených osob a úmrtí za poslední dny. Poslední aktualizace dat v tomto přehledu byla provedena ke dni: 28.11.2022 05:47.

Moravskoslezský kraj: Přehled úmrtí osob s onemocněním COVID‑19 podle okresu

K 27.11.2022 celkem 5 364 zemřelých.

Graf posuňte pohybem do stran

Legenda: Celkové počty úmrtí v souvislosti s onemocněním COVID‑19 v jednotlivých okresech, které jsou součástí daného kraje ČR. zahrnují všechna úmrtí osob, které byly pozitivně testovány na COVID‑19 (metodou PCR) bez ohledu na to, jaké byly příčiny jejich úmrtí, a k jejichž úmrtí došlo v rámci hospitalizace či mimo ni.
S ohledem na fakt, že vykazování úmrtí má určité zpoždění oproti reálnému stavu z důvodu validace a uzavírání případů krajských hygienických stanic, se mohou denní záznamy zpětně výrazně měnit právě z důvodu průběžného doplňování. Nedoporučujeme proto uvádět aktuální počty aktivních případů na základě počtů vyléčených osob a úmrtí za poslední dny. Poslední aktualizace dat v tomto přehledu byla provedena ke dni: 28.11.2022 05:47.