COVID‑19: Přehled aktuální situace pro Liberecký kraj

Potvrzené případy

8 818
(+ 651 za 22.10., + 0 za 23.10.)

k datu: 23. 10. 2020 v 1.00 h

Aktivní případy

5 348

k datu: 23. 10. 2020 v 1.00 h

Vyléčení

3 430

k datu: 23. 10. 2020 v 1.01 h

Úmrtí

40

k datu: 23. 10. 2020 v 1.00 h

zpět na výčet krajů

Liberecký kraj: Trendový profil epidemiologické situace

K manipulaci s grafem použijte následující popisky

Legenda: Celkový (kumulativní) počet osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 dle hlášení KHS a laboratoří pro daný kraj ČR, který se skládá z aktuálního počtu osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 (hnědá plocha), celkového počtu vyléčených po onemocnění COVID‑19 dle hlášení KHS (zelená plocha) a celkového počtu úmrtí v souvislosti s onemocněním COVID‑19 (šedá plocha).
S ohledem na fakt, že vykazování vyléčených osob a úmrtí má určité zpoždění oproti reálnému stavu z důvodu validace a uzavírání případů krajskými hygienickými stanicemi, se mohou denní záznamy zpětně měnit právě z důvodu průběžného doplňování. Poslední aktualizace dat v tomto přehledu byla provedena ke dni: 23. 10. 2020 v 1.00 h.

Liberecký kraj: Denní přehled počtu osob s nově prokázaným onemocněním COVID‑19 dle hlášení krajských hygienických stanic a laboratoří

Legenda: Denní přehled počtu osob s pozitivním nálezem COVID‑19 dle hlášení KHS a dle pozitivních nálezů laboratoří pro daný kraj ČR, které jsou určeny pro další šetření.
S ohledem na fakt, že u publikovaných dat probíhá validace a průběžné doplňování hlášení, může u přehledů osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 dle hlášení KHS a laboratoří docházet zpětně k drobným změnám. Poslední aktualizace dat v tomto přehledu byla provedena k půlnoci předchozího dne.

Liberecký kraj: Přehled vyléčených po onemocnění COVID‑19 a úmrtí osob s onemocněním COVID‑19 dle hlášení KHS

Legenda: Počet vyléčených osob po onemocnění COVID‑19 dle hlášení KHS po jednotlivých dnech v daném kraji ČR.
S ohledem na fakt, že vykazování vyléčených osob má určité zpoždění oproti reálnému stavu z důvodu validace a uzavírání případů krajských hygienických stanic, se mohou denní záznamy zpětně měnit právě z důvodu průběžného doplňování. Poslední aktualizace dat v tomto přehledu byla provedena ke dni: 23. 10. 2020 v 1.01 h.
Legenda: Počet úmrtí v souvislosti s onemocněním COVID‑19 po jednotlivých dnech zahrnuje všechna úmrtí osob v daném kraji ČR, které byly pozitivně testovány na COVID‑19 (metodou PCR) bez ohledu na to, jaké byly příčiny jejich úmrtí, a k jejichž úmrtí došlo v rámci hospitalizace či mimo ni.
S ohledem na fakt, že vykazování úmrtí má určité zpoždění oproti reálnému stavu z důvodu validace a uzavírání případů krajských hygienických stanic, se mohou denní záznamy zpětně měnit právě z důvodu průběžného doplňování. Poslední aktualizace dat v tomto přehledu byla provedena ke dni: 23. 10. 2020 v 1.01 h.

Liberecký kraj: Počet osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 dle pohlaví a věkových skupin (celkové kumulativní počty)

Uvedené přehledy zobrazují souhrnné počty osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 v daném kraji ČR, které byly verifikovány KHS, nikoliv počet všech osob s laboratorně prokázaným onemocněním. Z tohoto důvodu se počty mohou lišit oproti výše uvedeným přehledům.

Ženy

4 365

Muži

4 210

K manipulaci s grafem použijte následující popisky

Graf posuňte pohybem do stran

Věková skupina Ženy Muži Celkem
0–14 470 (10,8 %) 488 (11,6 %) 958 (11,2 %)
15–24 519 (11,9 %) 685 (16,3 %) 1 204 (14,0 %)
25–34 584 (13,4 %) 644 (15,3 %) 1 228 (14,3 %)
35–44 795 (18,2 %) 698 (16,6 %) 1 493 (17,4 %)
45–54 880 (20,2 %) 723 (17,2 %) 1 603 (18,7 %)
55–64 490 (11,2 %) 471 (11,2 %) 961 (11,2 %)
65–74 351 (8,0 %) 321 (7,6 %) 672 (7,8 %)
75–84 185 (4,2 %) 149 (3,5 %) 334 (3,9 %)
85+ 91 (2,1 %) 31 (0,7 %) 122 (1,4 %)
Celkový počet 4 365 4 210 8 575
Legenda: Celkové počty osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 podle pohlaví a věkové skupiny dle hlášení KHS v daném kraji ČR.
Poslední aktualizace dat v tomto přehledu byla provedena ke dni: 23. 10. 2020 v 1.00 h.

Liberecký kraj : Přehled výskytu laboratorně prokázaného onemocnění COVID‑19 dle KHS podle okresu

K 15.10.2020 celkem 5 646 nakažených.

Graf posuňte pohybem do stran

Legenda: Celkové počty osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 dle hlášení KHS v jednotlivých okresech daného kraje ČR dle místa bydliště (není-li vyplněno, uvádí se trvalé bydliště dle Registru obyvatel, není-li dostupné trvalé bydliště u hlášení z KHS, uvádí se region, ve kterém se KHS nachází).
Datová sada uvádějící počty osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 dle KHS v daném kraji ČR podle okresu je z důvodu validace záznamů zveřejňována s týdenním zpožděním.

Liberecký kraj : Přehled vyléčených po onemocnění COVID‑19 podle okresu

K 15.10.2020 celkem 2 776 vyléčených.

Graf posuňte pohybem do stran

Legenda: Celkové počty vyléčených osob po onemocnění COVID‑19 dle hlášení KHS v jednotlivých okresech, které jsou součástí daného kraje ČR.
Datová sada uvádějící počty vyléčených osob po onemocnění COVID‑19 dle hlášení KHS v daném kraji ČR podle okresu je z důvodu validace záznamů zveřejňována s týdenním zpožděním.

Liberecký kraj : Přehled úmrtí osob s onemocněním COVID‑19 podle okresu

K 15.10.2020 celkem 23 zemřelých.

Graf posuňte pohybem do stran

Legenda: Celkové počty úmrtí v souvislosti s onemocněním COVID‑19 v jednotlivých okresech, které jsou součástí daného kraje ČR. zahrnují všechna úmrtí osob, které byly pozitivně testovány na COVID‑19 (metodou PCR) bez ohledu na to, jaké byly příčiny jejich úmrtí, a k jejichž úmrtí došlo v rámci hospitalizace či mimo ni.
Datová sada uvádějící počty úmrtí v souvislosti s onemocněním COVID‑19 v daném kraji ČR podle okresu je z důvodu validace záznamů zveřejňována s týdenním zpožděním.