COVID‑19: Přehled aktuální situace pro Jihomoravský kraj

Potvrzené případy

50 643
(+ 364 za 30.11., + 239 za 01.12.)

k datu: 1. 12. 2020 v 18.02 h

Aktivní případy

5 950

k datu: 1. 12. 2020 v 18.02 h

Vyléčení

43 650

k datu: 1. 12. 2020 v 18.03 h

Úmrtí

1 043

k datu: 1. 12. 2020 v 18.02 h

zpět na výčet krajů

Jihomoravský kraj: Trendový profil aktuálního počtu osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19

S ohledem na fakt, že u publikovaných dat probíhá validace a průběžné doplňování hlášení, může u přehledů osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 dle hlášení KHS a laboratoří docházet zpětně k drobným změnám. Poslední aktualizace dat v tomto přehledu byla provedena ke dni: 1. 12. 2020 v 18.02 h.

Jihomoravský kraj: Denní přehled počtu osob s nově prokázaným onemocněním COVID‑19 dle hlášení krajských hygienických stanic a laboratoří

Legenda: Denní přehled počtu osob s pozitivním nálezem COVID‑19 dle hlášení KHS a dle pozitivních nálezů laboratoří pro daný kraj ČR, které jsou určeny pro další šetření.
S ohledem na fakt, že u publikovaných dat probíhá validace a průběžné doplňování hlášení, může u přehledů osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 dle hlášení KHS a laboratoří docházet zpětně k drobným změnám. Poslední aktualizace dat v tomto přehledu byla provedena k půlnoci předchozího dne.

Jihomoravský kraj: Přehled vyléčených po onemocnění COVID‑19 a úmrtí osob s onemocněním COVID‑19 dle hlášení KHS

Legenda: Počet vyléčených osob po onemocnění COVID‑19 dle hlášení KHS po jednotlivých dnech.
S ohledem na fakt, že vykazování vyléčených osob má určité zpoždění oproti reálnému stavu z důvodu validace a uzavírání případů krajských hygienických stanic, se mohou denní záznamy zpětně měnit právě z důvodu průběžného doplňování. Poslední aktualizace dat v tomto přehledu byla provedena ke dni: 1. 12. 2020 v 18.03 h.
Legenda: Počet úmrtí v souvislosti s onemocněním COVID‑19 po jednotlivých dnech zahrnuje všechna úmrtí osob, které byly pozitivně testovány na COVID‑19 (metodou PCR) bez ohledu na to, jaké byly příčiny jejich úmrtí, a k jejichž úmrtí došlo v rámci hospitalizace či mimo ni.
S ohledem na fakt, že vykazování úmrtí má určité zpoždění oproti reálnému stavu z důvodu validace a uzavírání případů krajských hygienických stanic, se mohou denní záznamy zpětně měnit právě z důvodu průběžného doplňování. Poslední aktualizace dat v tomto přehledu byla provedena ke dni: 1. 12. 2020 v 18.03 h.

Jihomoravský kraj: Počet osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 dle pohlaví a věkových skupin (celkové kumulativní počty)

Uvedené přehledy zobrazují souhrnné počty osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 v daném kraji ČR, které byly verifikovány KHS, nikoliv počet všech osob s laboratorně prokázaným onemocněním. Z tohoto důvodu se počty mohou lišit oproti výše uvedeným přehledům.

Ženy

26 282

Muži

24 039

K manipulaci s grafem použijte následující popisky

Graf posuňte pohybem do stran

Věková skupina Ženy Muži Celkem
0–14 1 438 (5,5 %) 1 476 (6,1 %) 2 914 (5,8 %)
15–24 2 428 (9,2 %) 2 274 (9,5 %) 4 702 (9,3 %)
25–34 3 793 (14,4 %) 4 287 (17,8 %) 8 080 (16,1 %)
35–44 4 808 (18,3 %) 4 474 (18,6 %) 9 282 (18,4 %)
45–54 5 443 (20,7 %) 4 407 (18,3 %) 9 850 (19,6 %)
55–64 3 502 (13,3 %) 3 446 (14,3 %) 6 948 (13,8 %)
65–74 2 077 (7,9 %) 2 010 (8,4 %) 4 087 (8,1 %)
75–84 1 596 (6,1 %) 1 228 (5,1 %) 2 824 (5,6 %)
85+ 1 197 (4,6 %) 437 (1,8 %) 1 634 (3,2 %)
Celkový počet 26 282 24 039 50 321
Legenda: Celkové počty osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 podle pohlaví a věkové skupiny dle hlášení KHS v daném kraji ČR.
Poslední aktualizace dat v tomto přehledu byla provedena ke dni: 1. 12. 2020 v 18.02 h.

Jihomoravský kraj : Přehled výskytu laboratorně prokázaného onemocnění COVID‑19 dle KHS podle okresu

K 23.11.2020 celkem 47 412 nakažených.

Graf posuňte pohybem do stran

Legenda: Celkové počty osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 dle hlášení KHS v jednotlivých okresech daného kraje ČR dle místa bydliště (není-li vyplněno, uvádí se trvalé bydliště dle Registru obyvatel, není-li dostupné trvalé bydliště u hlášení z KHS, uvádí se region, ve kterém se KHS nachází).
Datová sada uvádějící počty osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 dle KHS v daném kraji ČR podle okresu je z důvodu validace záznamů zveřejňována s týdenním zpožděním.

Jihomoravský kraj : Přehled vyléčených po onemocnění COVID‑19 podle okresu

K 23.11.2020 celkem 42 349 vyléčených.

Graf posuňte pohybem do stran

Legenda: Celkové počty vyléčených osob po onemocnění COVID‑19 dle hlášení KHS v jednotlivých okresech, které jsou součástí daného kraje ČR.
Datová sada uvádějící počty vyléčených osob po onemocnění COVID‑19 dle hlášení KHS v daném kraji ČR podle okresu je z důvodu validace záznamů zveřejňována s týdenním zpožděním.

Jihomoravský kraj : Přehled úmrtí osob s onemocněním COVID‑19 podle okresu

K 23.11.2020 celkem 943 zemřelých.

Graf posuňte pohybem do stran

Legenda: Celkové počty úmrtí v souvislosti s onemocněním COVID‑19 v jednotlivých okresech, které jsou součástí daného kraje ČR. zahrnují všechna úmrtí osob, které byly pozitivně testovány na COVID‑19 (metodou PCR) bez ohledu na to, jaké byly příčiny jejich úmrtí, a k jejichž úmrtí došlo v rámci hospitalizace či mimo ni.
Datová sada uvádějící počty úmrtí v souvislosti s onemocněním COVID‑19 v daném kraji ČR podle okresu je z důvodu validace záznamů zveřejňována s týdenním zpožděním.