COVID‑19: Přehled aktuální situace pro Jihočeský kraj

Potvrzené případy

51 898
(+ 513 za 19.01.)

k datu: 20. 1. 2021 v 7.49 h

Aktivní případy

6 323

k datu: 20. 1. 2021 v 7.49 h

Vyléčení

44 561

k datu: 20. 1. 2021 v 7.49 h

Úmrtí

1 014

k datu: 20. 1. 2021 v 7.49 h

zpět na výčet krajů

Jihočeský kraj: Trendový profil aktuálního počtu osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19

S ohledem na fakt, že u publikovaných dat probíhá validace a průběžné doplňování hlášení, může u přehledů osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 dle hlášení KHS a laboratoří docházet zpětně k drobným změnám. Poslední aktualizace dat v tomto přehledu byla provedena ke dni: 20. 1. 2021 v 7.49 h.

Jihočeský kraj: Denní přehled počtu osob s nově prokázaným onemocněním COVID‑19 dle hlášení krajských hygienických stanic a laboratoří

Legenda: Denní přehled počtu osob s pozitivním nálezem COVID‑19 dle hlášení KHS a dle pozitivních nálezů laboratoří pro daný kraj ČR, které jsou určeny pro další šetření.
S ohledem na fakt, že u publikovaných dat probíhá validace a průběžné doplňování hlášení, může u přehledů osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 dle hlášení KHS a laboratoří docházet zpětně k drobným změnám. Poslední aktualizace dat v tomto přehledu byla provedena k půlnoci předchozího dne.

Jihočeský kraj: Přehled vyléčených po onemocnění COVID‑19 a úmrtí osob s onemocněním COVID‑19 dle hlášení KHS

Legenda: Počet vyléčených osob po onemocnění COVID‑19 dle hlášení KHS po jednotlivých dnech.
S ohledem na fakt, že vykazování vyléčených osob má určité zpoždění oproti reálnému stavu z důvodu validace a uzavírání případů krajských hygienických stanic, se mohou denní záznamy zpětně měnit právě z důvodu průběžného doplňování. Poslední aktualizace dat v tomto přehledu byla provedena ke dni: 20. 1. 2021 v 7.49 h.
Legenda: Počet úmrtí v souvislosti s onemocněním COVID‑19 po jednotlivých dnech zahrnuje všechna úmrtí osob, které byly pozitivně testovány na COVID‑19 (metodou PCR) bez ohledu na to, jaké byly příčiny jejich úmrtí, a k jejichž úmrtí došlo v rámci hospitalizace či mimo ni.
S ohledem na fakt, že vykazování úmrtí má určité zpoždění oproti reálnému stavu z důvodu validace a uzavírání případů krajských hygienických stanic, se mohou denní záznamy zpětně měnit právě z důvodu průběžného doplňování. Poslední aktualizace dat v tomto přehledu byla provedena ke dni: 20. 1. 2021 v 7.49 h.

Jihočeský kraj: Počet osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 dle pohlaví a věkových skupin (celkové kumulativní počty)

Uvedené přehledy zobrazují souhrnné počty osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 v daném kraji ČR, které byly verifikovány KHS, nikoliv počet všech osob s laboratorně prokázaným onemocněním. Z tohoto důvodu se počty mohou lišit oproti výše uvedeným přehledům.

Ženy

26 756

Muži

23 642

K manipulaci s grafem použijte následující popisky

Graf posuňte pohybem do stran

Věková skupina Ženy Muži Celkem
0–14 2 054 (7,7 %) 2 200 (9,3 %) 4 254 (8,4 %)
15–24 2 582 (9,7 %) 2 411 (10,2 %) 4 993 (9,9 %)
25–34 3 302 (12,3 %) 3 363 (14,2 %) 6 665 (13,2 %)
35–44 4 657 (17,4 %) 3 914 (16,6 %) 8 571 (17,0 %)
45–54 5 554 (20,8 %) 4 240 (17,9 %) 9 794 (19,4 %)
55–64 3 739 (14,0 %) 3 440 (14,6 %) 7 179 (14,2 %)
65–74 2 265 (8,5 %) 2 371 (10,0 %) 4 636 (9,2 %)
75–84 1 527 (5,7 %) 1 215 (5,1 %) 2 742 (5,4 %)
85+ 1 076 (4,0 %) 488 (2,1 %) 1 564 (3,1 %)
Celkový počet 26 756 23 642 50 398
Legenda: Celkové počty osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 podle pohlaví a věkové skupiny dle hlášení KHS v daném kraji ČR.
Poslední aktualizace dat v tomto přehledu byla provedena ke dni: 20. 1. 2021 v 7.49 h.

Jihočeský kraj : Přehled výskytu laboratorně prokázaného onemocnění COVID‑19 dle KHS podle okresu

K 12.01.2021 celkem 47 593 nakažených.

Graf posuňte pohybem do stran

Legenda: Celkové počty osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 dle hlášení KHS v jednotlivých okresech daného kraje ČR dle místa bydliště (není-li vyplněno, uvádí se trvalé bydliště dle Registru obyvatel, není-li dostupné trvalé bydliště u hlášení z KHS, uvádí se region, ve kterém se KHS nachází).
Datová sada uvádějící počty osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 dle KHS v daném kraji ČR podle okresu je z důvodu validace záznamů zveřejňována s týdenním zpožděním.

Jihočeský kraj : Přehled vyléčených po onemocnění COVID‑19 podle okresu

K 12.01.2021 celkem 42 502 vyléčených.

Graf posuňte pohybem do stran

Legenda: Celkové počty vyléčených osob po onemocnění COVID‑19 dle hlášení KHS v jednotlivých okresech, které jsou součástí daného kraje ČR.
Datová sada uvádějící počty vyléčených osob po onemocnění COVID‑19 dle hlášení KHS v daném kraji ČR podle okresu je z důvodu validace záznamů zveřejňována s týdenním zpožděním.

Jihočeský kraj : Přehled úmrtí osob s onemocněním COVID‑19 podle okresu

K 12.01.2021 celkem 949 zemřelých.

Graf posuňte pohybem do stran

Legenda: Celkové počty úmrtí v souvislosti s onemocněním COVID‑19 v jednotlivých okresech, které jsou součástí daného kraje ČR. zahrnují všechna úmrtí osob, které byly pozitivně testovány na COVID‑19 (metodou PCR) bez ohledu na to, jaké byly příčiny jejich úmrtí, a k jejichž úmrtí došlo v rámci hospitalizace či mimo ni.
Datová sada uvádějící počty úmrtí v souvislosti s onemocněním COVID‑19 v daném kraji ČR podle okresu je z důvodu validace záznamů zveřejňována s týdenním zpožděním.