Často kladené otázky a odpovědi

Jaká data na webu najdu?

Jedná se o data zadávaná krajskými hygienickými stanicemi (KHS) ve spolupráci s laboratořemi a Ministerstvem zdravotnictví. Konkrétně jde o:

  • Kumulativní a denní počty osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 dle hlášení krajských hygienických stanic a laboratoří
  • Celkový počet provedených testů dle hlášení Státního zdravotního ústavu
  • Přehledy osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 dle validovaných hlášení krajských hygienických stanic
  • Přehled hospitalizací pacientů s COVID‑19
  • Přehled nákupů a distribuce ochranného materiálu dle hlášení Ministerstva zdravotnictví

Kromě jednotlivých přehledu ve formátu grafů a tabulek jsou k dispozici také otevřené datové sady, které poskytují podkladová data pro zmíněné grafy.

Proč se denní počty osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 uvedené na webu mohou lišit?

Přehledy osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID-19 v sekcích 1 a 2 jsou založeny na hlášeních krajských hygienických stanic a pověřených laboratoří z důvodu nutnosti publikovat aktuální souhrnná data. Oproti tomu sekce 3 obsahuje pouze ověřené záznamy dle hlášení krajských hygienických stanic, kde probíhá validace a průběžné doplňování hlášení. Níže uvedené přehledy osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID-19 dle hlášení KHS a laboratoří jsou uváděny k datu hlášení do systému a historicky se tedy nemění (případné opravy tedy nejsou do již publikovaných výstupů promítnuty).

  • Celkový (kumulativní) počet osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 dle hlášení krajských hygienických stanic a laboratoří
  • Celkový (kumulativní) počet osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 dle hlášení krajských hygienických stanic a dle laboratoří a denní procentuální změna oproti dni předchozímu
  • Vývoj denního poměru (v %) počtu osob s nově prokázaným onemocněním a celkového počtu provedených testů

U ostatních přehledů se z důvodu validace a průběžného doplňování údajů mohou data zpětně změnit.

Proč nejsou na webu publikovaná data o počtech testovaných osob místo počtů testů (včetně opakovaných)?

Agregované informace o celkových denních počtech provedených testů (bez rozdílu způsobu úhrady, tedy včetně samoplátců) je zasílán Státním zdravotním ústavem a následně publikován na webu. Centrální evidence všech jednotlivých provedených testů s možností odlišení jednotlivých osob nebyla zavedena od samého začátku provádění testování, zpočátku byly centrálně evidovány pouze pozitivní výsledky a výsledky kontrolních vyšetření, a to především z důvodů kapacitní vytíženosti laboratoří. Centrální informační systém infekčních nemocí (ISIN), který umožňuje detailní sběr informací o pacientech, je od zahájení epidemie kontinuálně rozvíjen, rozšiřován a doplňován. V první fázi byla věnována pozornost zajištění korektního zprocesování velkého objemu testů ve spolupráci s pověřenými laboratořemi a počty o počtech testovaných osob nebyly k dispozici pro každodenní zveřejňování na webu. ÚZIS ČR připravuje automatizovaný import těchto dat do ISIN, který umožní systematickou evidenci všech testovaných osob.

zpět na přehled COVID‑19