Vysvětlení základních pojmů

zpět na přehled COVID‑19

O COVID‑19

Onemocnění COVID‑19 je způsobeno novým typem koronaviru s odborným označením SARS-CoV-2. Jedná se o vysoce infekční onemocnění, které se projevuje zejména horečkami, respiračními potížemi (kašel, dušnost), bolestí svalů a únavou. U starších a chronicky nemocných osob může nemoc mít vážnější průběh a může vést i k úmrtí. Počátek epidemie COVID‑19 je datován k 31. prosinci 2019, kdy byly první případy hlášeny v čínském městě Wu-Chan v provincii Chu-Pej. V České republice byly první tři případy nákazy novým koronavirem prokázány 1. března 2020.


Provedené testy

Celkový počet provedených PCR testů (včetně opakovaných testů u stejné osoby a bez rozdílu způsobu úhrady, tedy včetně samoplátců) na původce onemocnění COVID‑19 za celou ČR (kumulativně od 27. 1. 2020) podle hlášení laboratoří (rychlotesty nejsou do přehledu zařazeny). S ohledem na fakt, že hlášení o provedených testech mají určité zpoždění oproti reálnému stavu, se mohou denní záznamy zpětně mírně měnit právě z důvodu průběžného doplňování.


Potvrzené případy celkem

Celkový počet osob dosud pozitivně testovaných na původce onemocnění COVID‑19 (kumulativně od 1. 3. 2020) dle hlášení KHS a dle pozitivních nálezů laboratoří, které jsou určeny pro další šetření. S ohledem na fakt, že u publikovaných dat probíhá validace a průběžné doplňování hlášení, se mohou přehledy osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 dle hlášení KHS a laboratoří zpětně měnit.

Celkový počet osob s prokázaným onemocněním = Aktuální počet s prokázaným onemocněním + Celkový počet vyléčených + Celkový počet úmrtí

Aktivní případy

Počet osob pozitivně testovaných na přítomnost viru SARS-CoV-2 (původce onemocnění COVID‑19), které nebyly k danému datu dosud označeny za vyléčené ani nezemřely.


Vyléčení

Celkový počet osob, které byly pozitivně laboratorně testovány metodou PCR na přítomnost viru SARS-CoV-2 (původce onemocnění COVID‑19) bez ohledu na klinický průběh nemoci a případně aplikovanou léčbu a následně splnily pravidla pro prohlášení za vyléčené a neinfekční (obvykle nejdříve 10 dnů od prvního pozitivního PCR testu a zároveň nejméně 3 dny bez symptomů, blíže viz algoritmus testování, izolace a karantény).


Úmrtí

Uvedená statistika počtu úmrtí osob (dále jen „počet úmrtí“) vychází z datového zdroje ISIN (Informační systém infekčních nemocí, ISIN) a obsahuje úmrtí osob, které byly pozitivně testovány na přítomnost původce onemocnění SARS-CoV-2 (metodou PCR), bez ohledu na to, jaké byly příčiny jejich úmrtí, a k jejichž úmrtí došlo dříve, než byly v databázi ISIN označeny za vyléčené.

Není zde zohledňována příčina smrti, která je vykazována lékaři prostřednictvím Listu o prohlídce zemřelého, neboť tyto informace je nutné vyhodnotit a validovat podle mezinárodních doporučení a standardů ve spolupráci s Českým statistickým úřadem. Vyhodnocení těchto úmrtí z pohledu statistiky příčin smrti je zvláště v případě COVID-19 složitým procesem s ohledem na častý souběh mnoha dalších zdravotních komplikací. Zároveň informace zjištěné ze systému Listu o prohlídce zemřelého jsou běžně zpracovávány až za delší časové období zpětně a nelze je průběžně s daty z ISIN kombinovat.

V počtu úmrtí průběžně zveřejňovaných z Informačního systému infekčních nemocí jsou zahrnuty:
  • osoby, k jejichž úmrtí došlo v rámci hospitalizace i mimo ni,
  • osoby, které byly jako pozitivní označeny až na základě testování provedeného po smrti,
  • osoby, k jejichž úmrtí došlo z jiných příčin, než je COVID-19, včetně vnějších příčin (tyto případy však jsou velmi málo četné).
V počtu úmrtí průběžně zveřejňovaných z Informačního systému infekčních nemocí nejsou zahrnuty:
  • osoby, které zemřely s klinickými příznaky onemocnění COVID-19, u nichž však nebyl původce onemocnění COVID-­19 potvrzen laboratorně,
  • osoby, u nichž došlo ke zotavení z onemocnění COVID-19 a zemřely později z jiných příčin

S ohledem na fakt, že vykazování úmrtí má určité zpoždění oproti reálnému stavu z důvodu validace a uzavírání případů krajských hygienických stanic, se mohou denní záznamy zpětně měnit právě z důvodu průběžného doplňování.

Více informací o metodice a zpracování dat o zemřelých v souvislosti s onemocněním COVID-19 je k dispozici zde.

Pokyny pro správnou certifikaci úmrtí dle WHO na LPZ jsou uvedeny zde.


Aktuálně hospitalizovaní

Aktuální počet hospitalizovaných osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 dle průběžného hlášení nemocnic bez ohledu na to, zda je důvodem hospitalizace onemocnění COVID-19.

zpět na přehled COVID‑19
Domů