Často kladené otázky a odpovědi

Jaká data na webu najdu?

Jedná se o data zadávaná krajskými hygienickými stanicemi (KHS) ve spolupráci s laboratořemi a Ministerstvem zdravotnictví. Konkrétně jde o:

  • Kumulativní a denní počty osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 dle hlášení krajských hygienických stanic a laboratoří
  • Celkový počet provedených testů dle hlášení Státního zdravotního ústavu
  • Přehledy osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 dle validovaných hlášení krajských hygienických stanic
  • Přehled hospitalizací pacientů s COVID‑19

Kromě jednotlivých přehledu ve formátu grafů a tabulek jsou k dispozici také otevřené datové sady, které poskytují podkladová data pro zmíněné grafy.

Proč se denní počty osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 uvedené na webu mohou lišit?

Přehledy osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID-19 v sekcích 1 a 2 jsou založeny na hlášeních krajských hygienických stanic a pověřených laboratoří z důvodu nutnosti publikovat aktuální souhrnná data. Oproti tomu sekce 3 obsahuje pouze ověřené záznamy dle hlášení krajských hygienických stanic, kde probíhá validace a průběžné doplňování hlášení. Níže uvedené přehledy osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID-19 dle hlášení KHS a laboratoří jsou uváděny k datu hlášení do systému a historicky se tedy nemění (případné opravy tedy nejsou do již publikovaných výstupů promítnuty).

Proč na webu nejsou uvedeny celkové poměry počtu osob s nově prokázaným onemocněním a celkového počtu provedených testů?

V nově zveřejňovaném datovém přehled PES neuvádíme celkový poměr pozitivit z celkového počtu. Jelikož je to právě účel/důvod indikace testu, který do značné míry determinuje podíl pozitivních případů v dané skupině testů, upustili jsme od souhrnného hodnocení pozitivity u všech testů, protože by mohlo být zavádějící. Podíl pozitivních testů hodnotíme samostatně pro jednotlivé skupiny testů, a to právě dle indikace na:

  • Diagnostické indikace – testy pro pacienty s příznaky: Indikace PCR testů na základě primární diagnostiky praktickým lékařem, ambulantním specialistou, nebo klinická indikace nemocniční symptomatickým pacientům, pacientům v závažném stavu apod. a dále antigenní testy v případech, kdy není rychle dostupné PCR.
  • Epidemiologické indikace – testy indikované z epidemiologického důvodu, kdy byl jedinec v kontaktu s nakaženým, v návaznosti na trasování daného jedince a jeho rizikových kontaktů.
  • Testy preventivní a testy z plošného testování: Do této skupiny patří testy indikované k preventivnímu vyšetření pro rizikové jedince, pro kritickou infrastrukturu státu či plošný screening v rámci komunitního testování populace a také antigenní a PCR testy u asymptomatických jedinců pro poskytovatele zdravotních a sociálních služeb.

Další vysvětlující informace k antigenním testům najdete zde.

Vysvětlení k rozdílům mezi RT-PCR testem, Rapid antigen testem a protilátkovým testem zde.

zpět na přehled COVID‑19
Domů