COVID‑19: Přehled aktuální situace v ČR

Provedené PCR testy

22 275 096
(+ 1 509 za 24.09.)

k datu: 25.09.2022 05:31

Provedené antigenní testy

33 900 234
(+ 827 za 24.09.)

k datu: 25.09.2022 05:31

Vykázaná očkování

18 042 892
(+ 432 za 24.09.)

k datu: 25.09.2022 05:33

Aktuálně hospitalizovaní

774

k datu: 25.09.2022 05:31

Potvrzené případy

4 090 450
(+ 564 za 24.09.)

k datu: 25.09.2022 05:30

Potvrzené případy (65+)

526 945
(+ 231 za 24.09.)

k datu: 25.09.2022 05:30

Vyléčení

4 029 745

k datu: 25.09.2022 05:31

Úmrtí

41 012

k datu: 25.09.2022 05:31

Potvrzené případy za posledních 7 dní na 100 000 obyvatel

152
(151 ke dni 24.09.)

k datu: 25.09.2022 05:31

Potvrzené případy za posledních 14 dní na 100 000 obyvatel

289
(288 ke dni 24.09.)

k datu: 25.09.2022 05:31

Suspektní reinfekce*

329 276
(217 za 24.09.)

k datu: 25.09.2022 05:45

* Suspektní případy reinfekce COVID-19 jsou v souladu s doporučením ECDC určeny na základě nově pozitivního PCR testu s minimálním odstupem 60 dnů od předchozí potvrzené pozitivity a nejsou zahrnuty v souhrnném počtu potvrzených případů. Suspektní případy reinfekce po jednotlivých dnech jsou součástí otevřené datové sady COVID-19: Přehled osob s nově prokázanou nákazou.

Denní přehled počtu osob s nově prokázaným onemocněním COVID‑19 dle hlášení krajských hygienických stanic a laboratoří

Legenda: Denní přehled počtu osob s pozitivním nálezem COVID‑19 dle hlášení KHS a dle pozitivních nálezů laboratoří, které jsou určeny pro další šetření.
S ohledem na fakt, že u publikovaných dat probíhá validace a průběžné doplňování hlášení, může u přehledů osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 dle hlášení KHS a laboratoří docházet zpětně k drobným změnám. Poslední aktualizace dat v tomto přehledu byla provedena k půlnoci předchozího dne.

Denní přehled celkového počtu osob s aktuálně probíhajícím onemocněním COVID‑19 (aktivní případy)

S ohledem na fakt, že vykazování vyléčených osob a úmrtí má určité zpoždění oproti reálnému stavu z důvodu validace a uzavírání případů krajských hygienických stanic, se mohou denní záznamy zpětně výrazně měnit právě z důvodu průběžného doplňování. Nedoporučujeme proto uvádět aktuální počty aktivních případů na základě počtů vyléčených osob a úmrtí za poslední dny. V souladu s rozhodnutím sekce hlavní hygieničky Ministerstva zdravotnictví ČR je tento graf publikován se zpožděním 1 týden z důvodů doplnění a validace dat.

Přehled výskytu laboratorně prokázaného onemocnění COVID‑19 podle regionu

Počet osob s potvrzenou nákazou onemocněním COVID‑19 za posledních 7 dní (celkem + přepočet na 100 000 obyvatel)

Legenda: Celkové počty osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 v jednotlivých okresech ČR dle místa obvyklého pobytu (pokud není známo místo obvyklého pobytu, je uvedeno trvalé bydliště dle Registru obyvatel).
Při zpracování hlášení může docházet ke drobným korekcím bydliště osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19. Poslední aktualizace dat v tomto přehledu byla provedena ke dni: 25.09.2022 05:46.

Počet osob s potvrzenou nákazou onemocněním COVID‑19 za posledních 14 dní (celkem + přepočet na 100 000 obyvatel)

Legenda: Celkové počty osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 v jednotlivých okresech ČR dle místa obvyklého pobytu (pokud není známo místo obvyklého pobytu, je uvedeno trvalé bydliště dle Registru obyvatel).
Při zpracování hlášení může docházet ke drobným korekcím bydliště osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19. Poslední aktualizace dat v tomto přehledu byla provedena ke dni: 25.09.2022 05:46.

Počet osob s potvrzenou nákazou onemocněním COVID‑19 (celkem + přepočet na 100 000 obyvatel)

Celkový počet osob s COVID‑19 dle kraje ČR

Graf posuňte pohybem do stran

Legenda: Celkové počty osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 v jednotlivých krajích ČR dle místa bydliště (není-li vyplněno, uvádí se trvalé bydliště dle Registru obyvatel, není-li dostupné trvalé bydliště u hlášení z KHS, uvádí se region, ve kterém se KHS nachází). Nezjištěno: Cizinci, osoby bez uvedeného trvalého bydliště, nevyplněné záznamy.
Z důvodu změny metodiky pro zpracování hlášení KHS a pozitivních nálezů laboratoří došlo ke drobným korekcím v přehledech podle regionu. Při zpracování hlášení může docházet ke drobným korekcím bydliště osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19. Poslední aktualizace dat v tomto přehledu byla provedena ke dni: 25.09.2022 05:46.

Denní přehled počtu provedených PCR a antigenních testů

Legenda: Denní přehled počtu provedených PCR a antigenních testů na COVID-19. Tento přehled je k dispozici od 1. září 2020 z důvodu úplnosti nahlášených dat jednotlivými laboratořemi na individuální úrovni.
S ohledem na fakt, že hlášení o provedených testech mají určité zpoždění oproti reálnému stavu, mohou se denní záznamy zpětně výrazně měnit právě z důvodu průběžného doplňování. Testy jsou dohlašovány dodatečně s tím, že prioritizovány jsou pozitivní testy. Z důvodu kontaktování (navolávání) klientů ze strany krajských hygienických stanic jsou upřednostňovány vždy pozitivní výsledky, které jsou ve tentýž den zpracovány. Převážná většina negativních testů se pak zpracovává v ranních hodinách následujícího dne, případně ve dnech následujících, kde se jedná typicky pouze o zlomek testů. Výpočet denního poměru počtu osob s nově prokázaným onemocněním a celkového počtu provedených testů je tak za poslední den značně zkreslující, protože hlášení nejsou úplná. Poslední aktualizace dat v tomto přehledu byla provedena k půlnoci předchozího dne.

Denní přehled počtu provedených testů podle indikace

Legenda: Denní přehled počtu provedených testů na COVID-19 s rozdělením podle typu indikace: (i) Diagnostické indikace – testy pro pacienty s příznaky (indikace PCR testů na základě primární diagnostiky praktickým lékařem, ambulantním specialistou, nebo klinická indikace nemocniční symptomatickým pacientům, pacientům v závažném stavu apod., dále antigenní testy v případech, kdy není rychle dostupné PCR). (ii) Epidemiologické indikace (testy indikované z epidemiologického důvodu, kdy byl jedinec v kontaktu s nakaženým, v návaznosti na trasování daného jedince a jeho rizikových kontaktů). (iii) Testy preventivní a testy z plošného testování (testy indikované k preventivnímu vyšetření pro rizikové jedince, pro kritickou infrastrukturu státu či plošný screening v rámci komunitního testování populace, dále také antigenní a PCR testy u asymptomatických jedinců pro poskytovatele zdravotních a sociálních služeb). Ostatní indikace nejsou v tomto přehledu zohledněny. Tento přehled je k dispozici od 1. září 2020 z důvodu úplnosti nahlášených dat jednotlivými laboratořemi na individuální úrovni.
S ohledem na fakt, že hlášení o provedených testech mají určité zpoždění oproti reálnému stavu, se mohou denní záznamy zpětně mírně měnit právě z důvodu průběžného doplňování. Poslední aktualizace dat v tomto přehledu byla provedena k půlnoci předchozího dne.

Vývoj denního poměru (v %) počtu osob s nově prokázaným onemocněním a celkového počtu provedených testů podle indikace

Graf obsahuje hodnoty v procentech (%).

Graf obsahuje hodnoty v procentech (%).

Graf obsahuje hodnoty v procentech (%).

Graf obsahuje hodnoty v procentech (%).

Graf posuňte pohybem do stran

Graf obsahuje hodnoty v procentech (%).

Graf posuňte pohybem do stran

Graf obsahuje hodnoty v procentech (%).

Graf posuňte pohybem do stran