COVID-19: Vývoj kapacit lůžkové péče

Přehledy vývoje kapacit lůžkové péče v ČR

V souladu s domluvou s krajskými koordinátory intenzivní péče dochází k modifikaci sledovaných položek v aplikaci COVID-19: Online dispečink intenzivní péče s cílem zjednodušit systém sledování kapacit IP. V platformě DIP proběhne ve čtvrtek 25. března 2021 změna struktury a to včetně nového nastavení celkových (maximálních) kapacit. Z tohoto důvodu budou data v tomto přehledu dočasně neaktualizovaná. V týdnu od 29. března 2021 budou data za zdravotnická zařízení, kraje a celou ČR opět kompletní. Otevřená datová sada s názvem COVID-19: Online dispečink intenzivní péče – volné kapacity podle zdravotnických zařízení přestane být aktualizována ke dni 26. března 2021. Nově bude zveřejněna nová datová sada, která bude obsahovat aktuálně sledované kapacity.

Níže je zobrazen vývoj obsazenosti kapacit lůžkové péče po jednotlivých dnech s rozdělením na:

  • přístroje (ECMO, UPV, CRRT (kontinuální dialýza), IHD (intermitentní dialýza), ventilátory (přenosné), ventilátory (operační sál))
  • lůžka* (ARO+JIP dospělí, standardní s kyslíkem)
  • reprofilizovaná lůžka* (za běžného chodu zdravotnického zařízení určena k poskytování péče jiného typu nebo péče jiného oboru/odbornosti, a to pouze pro COVID pozitivní pacienty: lůžka intenzivní péče a lůžka standardní s kyslíkem)

*Pravidelně jsou aktualizovaná lůžka, která umožňují poskytování daného typu péče, tj. mají nezbytný personál a odpovídající materiálně technické zabezpečení. Definování nezbytného počtu personálu pro daný typ lůžka se může mezi jednotlivými nemocnicemi lišit.

Data jsou dostupná od 1. září 2020, kdy byly kapacity na denní bázi pravidelně aktualizovány s ohledem na epidemiologickou situaci.

Prohlížeč Internet Explorer není podporován. V případě problému s načtením vizualizace můžete využít přímý přechod na vizualizaci.

Vysvětlení pojmů:
COVID+ = volná kapacita pro COVID pozitivní pacienty, COVID- = volná kapacita pro COVID negativní pacienty, Přístroj ECMO = přístroje na mimoplicní okysličení krve, Přístroj UPV = umělá plicní ventilace, Reprofilizovaná kapacita = lůžka, která byla původně (za běžného chodu zdravotnického zařízení) určena k poskytování péče jiného typu nebo péče jiného oboru/odbornosti (pouze pro COVID pozitivní pacienty: lůžka intenzivní péče a lůžka standardní s kyslíkem), Reprofilizovaná kapacita: Lůžka IP (UPV +/- ) = lůžka s možností i bez možnosti UPV.