COVID-19: Vývoj kapacit lůžkové léče

Přehledy vývoje kapacit lůžkové péče v ČR

Níže je zobrazen vývoj obsazenosti kapacit lůžkové péče po jednotlivých dnech s rozdělením na:

  • přístroje (ECMO, UPV, CRRT (kontinuální dialýza), IHD (intermitentní dialýza), ventilátory (přenosné), ventilátory (operační sál))
  • lůžka* (ARO+JIP dospělí, standardní s kyslíkem)
  • reprofilizovaná lůžka* (za běžného chodu zdravotnického zařízení určena k poskytování péče jiného typu nebo péče jiného oboru/odbornosti, a to pouze pro COVID pozitivní pacienty: lůžka intenzivní péče a lůžka standardní s kyslíkem)

*Pravidelně jsou aktualizovaná lůžka, která umožňují poskytování daného typu péče, tj. mají nezbytný personál a odpovídající materiálně technické zabezpečení. Definování nezbytného počtu personálu pro daný typ lůžka se může mezi jednotlivými nemocnicemi lišit.

Data jsou dostupná od 1. září 2020, kdy byly kapacity na denní bázi pravidelně aktualizovány s ohledem na epidemiologickou situaci.

Prohlížeč Internet Explorer není podporován. V případě problému s načtením vizualizace můžete využít přímý přechod na vizualizaci.

Vysvětlení pojmů:
COVID+ = volná kapacita pro COVID pozitivní pacienty, COVID- = volná kapacita pro COVID negativní pacienty, Přístroj ECMO = přístroje na mimoplicní okysličení krve, Přístroj UPV = umělá plicní ventilace, Reprofilizovaná kapacita = lůžka, která byla původně (za běžného chodu zdravotnického zařízení) určena k poskytování péče jiného typu nebo péče jiného oboru/odbornosti (pouze pro COVID pozitivní pacienty: lůžka intenzivní péče a lůžka standardní s kyslíkem), Reprofilizovaná kapacita: Lůžka IP (UPV +/- ) = lůžka s možností i bez možnosti UPV.