COVID-19: Vývoj kapacit lůžkové péče

Přehledy vývoje kapacit lůžkové péče v ČR

Agenda dispečinku intenzivní péče je nově ukotvena v legislativě, která stanovuje hlášení kapacit na denní bázi. Aktuální metodické rozdělení sledováných kapacit obsahuje nově lůžka neinfekční (standardní) a lůžka na infekčních odděleních (pokud jimi dané zdravotnické zařízení disponuje). Důvodem změny je nastavení přehledu o možnostech poskytování specializované péče především v období po epidemii COVID-19 v ČR.

Aktualizace vizualizace Kapacity lůžkové péče v2 byla zastavena ke dni 21. října 2021 a v týdnu od 25. října 2021 (po plošném zahájení vykazování kapacit dle nově stanovené metodiky) je zveřejněna nová vizualizace COVID-19: Kapacity lůžkové péče v3

Prohlížeč Internet Explorer není podporován. V případě problému s načtením vizualizace můžete využít přímý přechod na vizualizaci.


COVID+ = volná kapacita pro COVID pozitivní pacienty, COVID- = volná kapacita pro COVID negativní pacienty.