COVID‑19: Přehled spotřeby očkovacích látek

Přehled spotřeby podle očkovacích míst ČR

Vzhledem k podstatě sběru a prezentování dat o očkování v reálném čase není možné zajistit, aby veškeré výstupy (otevřené datové sady, online přehled aktuální situace v ČR, případně denní statické reporty a informace od jednotlivých očkovacích míst) byly zcela totožné. Primárním důvodem jsou odlišné časy exportů z různých centrálních systémů v rámci jednoho dne a následné dávkové předávání, zpracování a validace těchto dat. Změny v datových sadách si vždy vyžadují určitý čas a nově zavedené kategorie tak obecně mohou být doplňovány do publikovaných výstupů s určitým zpožděním.

Přehled spotřeby podle očkovacích míst ČR