COVID‑19: Přehled očkování

Přehled distribuce očkovacích látek v ČR

Vzhledem k podstatě sběru a prezentování dat o očkování v reálném čase není možné zajistit, aby veškeré výstupy (otevřené datové sady, online přehled aktuální situace v ČR, případně denní statické reporty a informace od jednotlivých očkovacích míst) byly zcela totožné. Primárním důvodem jsou odlišné časy exportů z různých centrálních systémů v rámci jednoho dne a následné dávkové předávání, zpracování a validace těchto dat. Změny v datových sadách si vždy vyžadují určitý čas (např. přidání nové indikační skupiny) a nově zavedené kategorie tak obecně mohou být doplňovány do publikovaných výstupů s určitým zpožděním.

Tento report je dočasně odstraněn z důvodu nekonzistence vstupních dat. Pracujeme na úpravě otevřené datové sady a novém reportu distribuce očkovacích látek v ČR. Děkujeme za pochopení.