Přehled situace v ČR: spalničky

Spalničky jsou vysoce nakažlivé infekční onemocnění, které rozhodně není možné podceňovat. Projevuje se vysokými horečkami, kašlem, rýmou a charakteristickou vyrážkou. Virus spalniček se přenáší z osoby na osobu prostřednictvím kapének, které vznikají, když nemocní lidé kýchají či kašlou. Jediným účinným preventivním opatřením proti spalničkám je očkování. V České republice je očkování proti spalničkám povinné od 70. let 20. století, přičemž jeho zásluhou postupně klesl počet nových případů onemocnění na nejvýše jednotky případů ročně. Od roku 2013 je však zaznamenán kontinuální pokles proočkovanosti české populace. V důsledku klesající proočkovanosti a vývoje epidemiologické situace ve světě se významně zvyšuje počet hlášených případů spalniček. Více informací o spalničkách naleznete na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR. Postup onemocnění od začátku roku 2019 můžete vidět na mapě krajů ČR.

Onemocnění v krajích ČR

K 20. 12. 2019 celkem 591 případů.

Celkový počet k : případů.

Relativní počet nově vypuknutých onemocnění v ČR za uplnynulý týden při přepočtu na 100 000 obyvatel:

Legenda mapy0100

Poslední publikovaná data se ještě mohou v závislosti na probíhajícím epidemiologickém došetření a validaci jednotlivých případů místně příslušným krajskými hygienickými stanicemi měnit.

Spalničky v čase

Ve skládaném plošném grafu je zachycen vývoj onemocnění ke dni posledního sběru dat. Jednotlivé složky grafu jsou kraje České republiky. Celková výška grafu (osa Y) v konkrétním časovém bodě (osa X) značí součet všech nahlášených případů u zobrazených krajů. V interaktivním grafu je možné měnit náhled na data. Můžete zvolit absolutní počty či percentuální výpis. máte také možnost vypínat a zapínat zobrazení jednotlivých krajů kliknutím na jejich název.