COVID‑19: Kumulativní přehledy dle hlášení KHS a dle pozitivních nálezů laboratoří, které jsou určeny pro další šetření

Provedené testy

1 217 147
(+ 18 145 včera)

k datu: 22. 9. 2020 v 18.06 h

Potvrzené případy

53 158
(+ 2 394 včera, + 0 dnes)

k datu: 23. 9. 2020 v 1.03 h

Aktivní případy

26 476

k datu: 23. 9. 2020 v 1.03 h

Vyléčení

26 151

k datu: 23. 9. 2020 v 1.07 h

Úmrtí

531

k datu: 23. 9. 2020 v 1.03 h

Aktuálně hospitalizovaní

581

k datu: 22. 9. 2020 v 18.06 h

Celkový (kumulativní) počet vyléčených a celkový (kumulativní) počet úmrtí

Ke skrytí/zobrazení množin dat použijte následující popisky grafu

Ke skrytí/zobrazení množin dat použijte následující popisky grafu

Graf posuňte pohybem do stran

Legenda: Přehled celkového počtu vyléčených po onemocnění COVID‑19 dle hlášení KHS (zelená křivka) a celkového počtu úmrtí v souvislosti s onemocněním COVID‑19 (šedá křivka).
S ohledem na fakt, že vykazování vyléčených osob a úmrtí má určité zpoždění oproti reálnému stavu z důvodu validace a uzavírání případů krajskými hygienickými stanicemi, se mohou denní záznamy zpětně měnit právě z důvodu průběžného doplňování. Poslední aktualizace dat v tomto přehledu byla provedena ke dni: 23. 9. 2020 v 1.03 h.

Celkový (kumulativní) počet osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 dle hlášení krajských hygienických stanic a laboratoří

Legenda: Celkový počet osob s pozitivním nálezem COVID‑19 dle hlášení KHS a dle pozitivních nálezů laboratoří, které jsou určeny pro další šetření.
S ohledem na fakt, že u publikovaných dat probíhá validace a průběžné doplňování hlášení, může u přehledů osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 dle hlášení KHS a laboratoří docházet zpětně k drobným změnám. Poslední aktualizace dat v tomto přehledu byla provedena k půlnoci předchozího dne.

Celkový (kumulativní) počet provedených testů (včetně opakovaných testů u stejné osoby)

Legenda: Celkový počet provedených PCR testů (včetně opakovaných testů u stejné osoby a bez rozdílu způsobu úhrady, tedy včetně samoplátců) na COVID‑19 za celou ČR podle hlášení laboratoří (rychlotesty nejsou do přehledu zařazeny).
S ohledem na fakt, že hlášení o provedených testech mají určité zpoždění oproti reálnému stavu, se mohou denní záznamy zpětně mírně měnit právě z důvodu průběžného doplňování. Poslední aktualizace dat v tomto přehledu byla provedena k půlnoci předchozího dne.