COVID‑19: Kumulativní přehledy dle hlášení KHS a dle pozitivních nálezů laboratoří, které jsou určeny pro další šetření

Provedené testy

597 096 (+ 2 140)

k datu: 12. 7. 2020 v 17.49 h

Potvrzené případy celkem

13 148 (+ 53)

k datu: 12. 7. 2020 v 17.30 h

Aktivní případy

4 567

k datu: 12. 7. 2020 v 17.30 h

Vyléčení

8 229

k datu: 12. 7. 2020 v 17.30 h

Úmrtí

352

k datu: 12. 7. 2020 v 17.30 h

Aktuálně hospitalizovaní

128

k datu: 12. 7. 2020 v 17.31 h

Celkový (kumulativní) počet vyléčených a celkový (kumulativní) počet úmrtí

Ke skrytí/zobrazení množin dat použijte následující popisky grafu

Ke skrytí/zobrazení množin dat použijte následující popisky grafu

Graf posuňte pohybem do stran

Legenda: Přehled celkového počtu vyléčených po onemocnění COVID‑19 dle hlášení KHS (zelená křivka) a celkového počtu úmrtí v souvislosti s onemocněním COVID‑19 (šedá křivka).
S ohledem na fakt, že vykazování vyléčených osob a úmrtí má určité zpoždění oproti reálnému stavu z důvodu validace a uzavírání případů krajskými hygienickými stanicemi, se mohou denní záznamy zpětně měnit právě z důvodu průběžného doplňování. Poslední aktualizace dat v tomto přehledu byla provedena ke dni: 12. 7. 2020 v 17.30 h.

Celkový (kumulativní) počet osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 dle hlášení krajských hygienických stanic a laboratoří

Legenda: Celkový počet osob s pozitivním nálezem COVID‑19 dle hlášení KHS a dle pozitivních nálezů laboratoří, které jsou určeny pro další šetření.
S ohledem na fakt, že u publikovaných dat probíhá validace a průběžné doplňování hlášení, jsou přehledy osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 dle hlášení KHS a laboratoří uváděny k datu hlášení do systému a historicky se nemění (případné opravy tedy nejsou do již publikovaných výstupů promítnuty). Poslední aktualizace dat v tomto přehledu byla provedena k půlnoci předchozího dne.

Celkový (kumulativní) počet provedených testů (včetně opakovaných testů u stejné osoby)

Legenda: Celkový počet provedených PCR testů (včetně opakovaných testů u stejné osoby a bez rozdílu způsobu úhrady, tedy včetně samoplátců) na COVID‑19 za celou ČR podle hlášení laboratoří (rychlotesty nejsou do přehledu zařazeny).
S ohledem na fakt, že hlášení o provedených testech mají určité zpoždění oproti reálnému stavu, se mohou denní záznamy zpětně mírně měnit právě z důvodu průběžného doplňování. Poslední aktualizace dat v tomto přehledu byla provedena k půlnoci předchozího dne.