COVID‑19 : Kumulativní přehledy dle hlášení KHS a dle pozitivních nálezů laboratoří, které jsou určeny pro další šetření

Provedené PCR testy

22 275 096
(+ 1 509 za 24.09.)

k datu: 25.09.2022 05:31

Provedené antigenní testy

33 900 234
(+ 827 za 24.09.)

k datu: 25.09.2022 05:31

Vykázaná očkování

18 042 892
(+ 432 za 24.09.)

k datu: 25.09.2022 05:33

Aktuálně hospitalizovaní

774

k datu: 25.09.2022 05:31

Potvrzené případy

4 090 450
(+ 564 za 24.09.)

k datu: 25.09.2022 05:30

Potvrzené případy (65+)

526 945
(+ 231 za 24.09.)

k datu: 25.09.2022 05:30

Vyléčení

4 029 745

k datu: 25.09.2022 05:31

Úmrtí

41 012

k datu: 25.09.2022 05:31

Potvrzené případy za posledních 7 dní na 100 000 obyvatel

152
(151 ke dni 24.09.)

k datu: 25.09.2022 05:31

Potvrzené případy za posledních 14 dní na 100 000 obyvatel

289
(288 ke dni 24.09.)

k datu: 25.09.2022 05:31

Suspektní reinfekce*

329 276
(217 za 24.09.)

k datu: 25.09.2022 05:45

* Suspektní případy reinfekce COVID-19 jsou v souladu s doporučením ECDC určeny na základě nově pozitivního PCR testu s minimálním odstupem 60 dnů od předchozí potvrzené pozitivity a nejsou zahrnuty v souhrnném počtu potvrzených případů. Suspektní případy reinfekce po jednotlivých dnech jsou součástí otevřené datové sady COVID-19: Přehled osob s nově prokázanou nákazou.

Celkový (kumulativní) počet vyléčených a celkový (kumulativní) počet úmrtí

Ke skrytí/zobrazení množin dat použijte následující popisky grafu

Graf posuňte pohybem do stran

Legenda: Přehled celkového počtu vyléčených po onemocnění COVID‑19 dle hlášení KHS (zelená křivka) a celkového počtu úmrtí v souvislosti s onemocněním COVID‑19 (šedá křivka).
S ohledem na fakt, že vykazování vyléčených osob a úmrtí má určité zpoždění oproti reálnému stavu z důvodu validace a uzavírání případů krajskými hygienickými stanicemi, se mohou denní záznamy zpětně měnit právě z důvodu průběžného doplňování. Poslední aktualizace dat v tomto přehledu byla provedena k půlnoci předchozího dne.

Celkový (kumulativní) počet osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 dle hlášení krajských hygienických stanic a laboratoří

Legenda: Celkový počet osob s pozitivním nálezem COVID‑19 dle hlášení KHS a dle pozitivních nálezů laboratoří, které jsou určeny pro další šetření.
S ohledem na fakt, že u publikovaných dat probíhá validace a průběžné doplňování hlášení, může u přehledů osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 dle hlášení KHS a laboratoří docházet zpětně k drobným změnám. Poslední aktualizace dat v tomto přehledu byla provedena k půlnoci předchozího dne.

Celkový (kumulativní) počet provedených PCR a antigenních testů

Legenda: Celkový počet provedených PCR a antigenních testů na COVID-19. Tento přehled je k dispozici od 1. září 2020 z důvodu úplnosti nahlášených dat jednotlivými laboratořemi na individuální úrovni.
S ohledem na fakt, že hlášení o provedených testech mají určité zpoždění oproti reálnému stavu, se mohou denní záznamy zpětně mírně měnit právě z důvodu průběžného doplňování. Poslední aktualizace dat v tomto přehledu byla provedena k půlnoci předchozího dne.