COVID‑19 : Kumulativní přehledy dle hlášení KHS a dle pozitivních nálezů laboratoří, které jsou určeny pro další šetření

Provedené PCR testy

13 375 549
(+ 90 200 za 26.11.)

k datu: 27.11.2021 04:42

Provedené antigenní testy

30 012 265
(+ 25 725 za 26.11.)

k datu: 27.11.2021 04:42

Vykázaná očkování

13 337 002
(+ 65 858 za 26.11.)

k datu: 27.11.2021 04:43

Aktuálně hospitalizovaní

6 169

k datu: 27.11.2021 04:42

Potvrzené případy

2 110 274
(+ 20 315 za 26.11.)

k datu: 27.11.2021 04:40

Potvrzené případy (65+)

304 048
(+ 1 943 za 26.11.)

k datu: 27.11.2021 04:40

Vyléčení

1 809 799

k datu: 27.11.2021 04:41

Úmrtí

32 744

k datu: 27.11.2021 04:42

Potvrzené případy za posledních 7 dní na 100 000 obyvatel

1 207
(1 231 ke dni 26.11.)

k datu: 27.11.2021 04:42

Potvrzené případy za posledních 14 dní na 100 000 obyvatel

2 135
(2 079 ke dni 26.11.)

k datu: 27.11.2021 04:42

Celkový (kumulativní) počet vyléčených a celkový (kumulativní) počet úmrtí

Ke skrytí/zobrazení množin dat použijte následující popisky grafu

Graf posuňte pohybem do stran

Legenda: Přehled celkového počtu vyléčených po onemocnění COVID‑19 dle hlášení KHS (zelená křivka) a celkového počtu úmrtí v souvislosti s onemocněním COVID‑19 (šedá křivka).
S ohledem na fakt, že vykazování vyléčených osob a úmrtí má určité zpoždění oproti reálnému stavu z důvodu validace a uzavírání případů krajskými hygienickými stanicemi, se mohou denní záznamy zpětně měnit právě z důvodu průběžného doplňování. Poslední aktualizace dat v tomto přehledu byla provedena k půlnoci předchozího dne.

Celkový (kumulativní) počet osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 dle hlášení krajských hygienických stanic a laboratoří

Legenda: Celkový počet osob s pozitivním nálezem COVID‑19 dle hlášení KHS a dle pozitivních nálezů laboratoří, které jsou určeny pro další šetření.
S ohledem na fakt, že u publikovaných dat probíhá validace a průběžné doplňování hlášení, může u přehledů osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 dle hlášení KHS a laboratoří docházet zpětně k drobným změnám. Poslední aktualizace dat v tomto přehledu byla provedena k půlnoci předchozího dne.

Celkový (kumulativní) počet provedených PCR a antigenních testů

Legenda: Celkový počet provedených PCR a antigenních testů na COVID-19. Tento přehled je k dispozici od 1. září 2020 z důvodu úplnosti nahlášených dat jednotlivými laboratořemi na individuální úrovni.
S ohledem na fakt, že hlášení o provedených testech mají určité zpoždění oproti reálnému stavu, se mohou denní záznamy zpětně mírně měnit právě z důvodu průběžného doplňování. Poslední aktualizace dat v tomto přehledu byla provedena k půlnoci předchozího dne.