COVID‑19 : Kumulativní přehledy dle hlášení KHS a dle pozitivních nálezů laboratoří, které jsou určeny pro další šetření

Provedené PCR testy

8 900 075
(+ 31 486 za 28.07.)

k datu: 29.07.2021 07:44

Provedené antigenní testy

23 765 704
(+ 55 394 za 28.07.)

k datu: 29.07.2021 07:44

Vykázaná očkování

10 192 335
(+ 59 621 za 28.07.)

k datu: 29.07.2021 07:52

Aktuálně hospitalizovaní

47

k datu: 29.07.2021 07:44

Potvrzené případy

1 673 219
(+ 195 za 28.07.)

k datu: 29.07.2021 07:41

Potvrzené případy (65+)

263 973
(+ 8 za 28.07.)

k datu: 29.07.2021 07:41

Vyléčení

1 639 849

k datu: 29.07.2021 08:15

Úmrtí

30 363

k datu: 29.07.2021 08:15

Potvrzené případy za posledních 7 dní na 100 000 obyvatel

12
(12 ke dni 28.07.)

k datu: 29.07.2021 07:44

Potvrzené případy za posledních 14 dní na 100 000 obyvatel

26
(26 ke dni 28.07.)

k datu: 29.07.2021 07:44

Celkový (kumulativní) počet vyléčených a celkový (kumulativní) počet úmrtí

Ke skrytí/zobrazení množin dat použijte následující popisky grafu

Graf posuňte pohybem do stran

Legenda: Přehled celkového počtu vyléčených po onemocnění COVID‑19 dle hlášení KHS (zelená křivka) a celkového počtu úmrtí v souvislosti s onemocněním COVID‑19 (šedá křivka).
S ohledem na fakt, že vykazování vyléčených osob a úmrtí má určité zpoždění oproti reálnému stavu z důvodu validace a uzavírání případů krajskými hygienickými stanicemi, se mohou denní záznamy zpětně měnit právě z důvodu průběžného doplňování. Poslední aktualizace dat v tomto přehledu byla provedena k půlnoci předchozího dne.

Celkový (kumulativní) počet osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 dle hlášení krajských hygienických stanic a laboratoří

Legenda: Celkový počet osob s pozitivním nálezem COVID‑19 dle hlášení KHS a dle pozitivních nálezů laboratoří, které jsou určeny pro další šetření.
S ohledem na fakt, že u publikovaných dat probíhá validace a průběžné doplňování hlášení, může u přehledů osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 dle hlášení KHS a laboratoří docházet zpětně k drobným změnám. Poslední aktualizace dat v tomto přehledu byla provedena k půlnoci předchozího dne.

Celkový (kumulativní) počet provedených PCR a antigenních testů

Legenda: Celkový počet provedených PCR a antigenních testů na COVID-19. Tento přehled je k dispozici od 1. září 2020 z důvodu úplnosti nahlášených dat jednotlivými laboratořemi na individuální úrovni.
S ohledem na fakt, že hlášení o provedených testech mají určité zpoždění oproti reálnému stavu, se mohou denní záznamy zpětně mírně měnit právě z důvodu průběžného doplňování. Poslední aktualizace dat v tomto přehledu byla provedena k půlnoci předchozího dne.