COVID‑19 : Kumulativní přehledy dle hlášení KHS a dle pozitivních nálezů laboratoří, které jsou určeny pro další šetření

Provedené PCR testy

10 459 940
(+ 20 482 za 15.09.)

k datu: 16.09.2021 07:42

Provedené antigenní testy

26 671 861
(+ 38 245 za 15.09.)

k datu: 16.09.2021 07:42

Vykázaná očkování

11 674 395
(+ 11 238 za 15.09.)

k datu: 16.09.2021 07:47

Aktuálně hospitalizovaní

154

k datu: 16.09.2021 07:43

Potvrzené případy

1 684 881
(+ 524 za 15.09.)

k datu: 16.09.2021 07:41

Potvrzené případy (65+)

264 665
(+ 31 za 15.09.)

k datu: 16.09.2021 07:40

Vyléčení

1 649 849

k datu: 16.09.2021 08:04

Úmrtí

30 422

k datu: 16.09.2021 08:04

Potvrzené případy za posledních 7 dní na 100 000 obyvatel

26
(25 ke dni 15.09.)

k datu: 16.09.2021 07:42

Potvrzené případy za posledních 14 dní na 100 000 obyvatel

48
(45 ke dni 15.09.)

k datu: 16.09.2021 07:42

Celkový (kumulativní) počet vyléčených a celkový (kumulativní) počet úmrtí

Ke skrytí/zobrazení množin dat použijte následující popisky grafu

Graf posuňte pohybem do stran

Legenda: Přehled celkového počtu vyléčených po onemocnění COVID‑19 dle hlášení KHS (zelená křivka) a celkového počtu úmrtí v souvislosti s onemocněním COVID‑19 (šedá křivka).
S ohledem na fakt, že vykazování vyléčených osob a úmrtí má určité zpoždění oproti reálnému stavu z důvodu validace a uzavírání případů krajskými hygienickými stanicemi, se mohou denní záznamy zpětně měnit právě z důvodu průběžného doplňování. Poslední aktualizace dat v tomto přehledu byla provedena k půlnoci předchozího dne.

Celkový (kumulativní) počet osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 dle hlášení krajských hygienických stanic a laboratoří

Legenda: Celkový počet osob s pozitivním nálezem COVID‑19 dle hlášení KHS a dle pozitivních nálezů laboratoří, které jsou určeny pro další šetření.
S ohledem na fakt, že u publikovaných dat probíhá validace a průběžné doplňování hlášení, může u přehledů osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 dle hlášení KHS a laboratoří docházet zpětně k drobným změnám. Poslední aktualizace dat v tomto přehledu byla provedena k půlnoci předchozího dne.

Celkový (kumulativní) počet provedených PCR a antigenních testů

Legenda: Celkový počet provedených PCR a antigenních testů na COVID-19. Tento přehled je k dispozici od 1. září 2020 z důvodu úplnosti nahlášených dat jednotlivými laboratořemi na individuální úrovni.
S ohledem na fakt, že hlášení o provedených testech mají určité zpoždění oproti reálnému stavu, se mohou denní záznamy zpětně mírně měnit právě z důvodu průběžného doplňování. Poslední aktualizace dat v tomto přehledu byla provedena k půlnoci předchozího dne.