COVID‑19: Přehled aktuální situace pro Královéhradecký kraj

Vykázaná očkování

374 858
(+ 5 479 za 16.06.)

k datu: 17.06.2021 07:59

Potvrzené případy

104 694
(+ 1 za 16.06.)

k datu: 17.06.2021 07:41

Potvrzené případy (65+)

18 025
(+ 1 za 16.06.)

k datu: 17.06.2021 07:41

Vyléčení

102 922

k datu: 17.06.2021 08:31

Úmrtí

1 811

k datu: 17.06.2021 08:31

Potvrzené případy za posledních 7 dní na 100 000 obyvatel

3
(3 ke dni 16.06.)

k datu: 17.06.2021 07:44

Potvrzené případy za posledních 14 dní na 100 000 obyvatel

8
(9 ke dni 16.06.)

k datu: 17.06.2021 07:44

Královéhradecký kraj: Denní přehled počtu osob s nově prokázaným onemocněním COVID‑19 dle hlášení krajských hygienických stanic a laboratoří

Legenda: Denní přehled počtu osob s pozitivním nálezem COVID‑19 dle hlášení KHS a dle pozitivních nálezů laboratoří pro daný kraj ČR, které jsou určeny pro další šetření.
S ohledem na fakt, že u publikovaných dat probíhá validace a průběžné doplňování hlášení, může u přehledů osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 dle hlášení KHS a laboratoří docházet zpětně k drobným změnám. Poslední aktualizace dat v tomto přehledu byla provedena k půlnoci předchozího dne.

Královéhradecký kraj: Trendový profil osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19

S ohledem na fakt, že vykazování vyléčených osob a úmrtí má určité zpoždění oproti reálnému stavu z důvodu validace a uzavírání případů krajských hygienických stanic, se mohou denní záznamy zpětně výrazně měnit právě z důvodu průběžného doplňování. Nedoporučujeme proto uvádět aktuální počty aktivních případů na základě počtů vyléčených osob a úmrtí za poslední dny. V souladu s rozhodnutím sekce hlavní hygieničky Ministerstva zdravotnictví ČR je tento graf publikován se zpožděním 1 týden z důvodů doplnění a validace dat.

Královéhradecký kraj: Přehled vyléčených po onemocnění COVID‑19 a úmrtí osob s onemocněním COVID‑19 dle hlášení KHS

Legenda: Počet vyléčených osob po onemocnění COVID‑19 dle hlášení KHS po jednotlivých dnech.
S ohledem na fakt, že vykazování vyléčených osob má určité zpoždění oproti reálnému stavu z důvodu validace a uzavírání případů krajských hygienických stanic, se mohou denní záznamy zpětně měnit právě z důvodu průběžného doplňování. Poslední aktualizace dat v tomto přehledu byla provedena ke dni: 17.06.2021 08:31.
Legenda: Počet úmrtí v souvislosti s onemocněním COVID‑19 po jednotlivých dnech zahrnuje všechna úmrtí osob, které byly pozitivně testovány na COVID‑19 (metodou PCR) bez ohledu na to, jaké byly příčiny jejich úmrtí, a k jejichž úmrtí došlo v rámci hospitalizace či mimo ni.
S ohledem na fakt, že vykazování úmrtí má určité zpoždění oproti reálnému stavu z důvodu validace a uzavírání případů krajských hygienických stanic, se mohou denní záznamy zpětně měnit právě z důvodu průběžného doplňování. Poslední aktualizace dat v tomto přehledu byla provedena ke dni: 17.06.2021 08:31.

Královéhradecký kraj: Počet osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 dle pohlaví a věkových skupin (celkové kumulativní počty)

Uvedené přehledy zobrazují souhrnné počty osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 v daném kraji ČR, které byly verifikovány KHS, nikoliv počet všech osob s laboratorně prokázaným onemocněním. Z tohoto důvodu se počty mohou lišit oproti výše uvedeným přehledům.

Ženy

53 835

Muži

50 540

K manipulaci s grafem použijte následující popisky

Graf posuňte pohybem do stran

Věková skupina Ženy Muži Celkem
0–14 6 051 (11,2 %) 6 307 (12,5 %) 12 358 (11,8 %)
15–24 4 971 (9,2 %) 5 053 (10,0 %) 10 024 (9,6 %)
25–34 6 542 (12,2 %) 6 859 (13,6 %) 13 401 (12,8 %)
35–44 8 839 (16,4 %) 8 087 (16,0 %) 16 926 (16,2 %)
45–54 10 346 (19,2 %) 9 319 (18,4 %) 19 665 (18,8 %)
55–64 7 043 (13,1 %) 7 008 (13,9 %) 14 051 (13,5 %)
65–74 4 984 (9,3 %) 4 787 (9,5 %) 9 771 (9,4 %)
75–84 3 246 (6,0 %) 2 344 (4,6 %) 5 590 (5,4 %)
85+ 1 813 (3,4 %) 776 (1,5 %) 2 589 (2,5 %)
Celkový počet 53 835 50 540 104 375
Legenda: Celkové počty osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 podle pohlaví a věkové skupiny dle hlášení KHS v daném kraji ČR.
Poslední aktualizace dat v tomto přehledu byla provedena ke dni: 17.06.2021 07:41.

Královéhradecký kraj: Přehled výskytu laboratorně prokázaného onemocnění COVID‑19 dle KHS podle okresu

K 16.06.2021 celkem 104 694 nakažených.

Graf posuňte pohybem do stran

Legenda: Celkové počty osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 dle hlášení KHS v jednotlivých okresech daného kraje ČR dle místa bydliště (není-li vyplněno, uvádí se trvalé bydliště dle Registru obyvatel, není-li dostupné trvalé bydliště u hlášení z KHS, uvádí se region, ve kterém se KHS nachází).
S ohledem na fakt, že u publikovaných dat probíhá validace a průběžné doplňování hlášení, může u přehledů osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 dle hlášení KHS a laboratoří docházet zpětně k drobným změnám. Poslední aktualizace dat v tomto přehledu byla provedena ke dni: 17.06.2021 08:31.

Královéhradecký kraj: Přehled vyléčených po onemocnění COVID‑19 podle okresu

K 16.06.2021 celkem 102 922 vyléčených.

Graf posuňte pohybem do stran

Legenda: Celkové počty vyléčených osob po onemocnění COVID‑19 dle hlášení KHS v jednotlivých okresech, které jsou součástí daného kraje ČR.
S ohledem na fakt, že vykazování vyléčených osob má určité zpoždění oproti reálnému stavu z důvodu validace a uzavírání případů krajských hygienických stanic, se mohou denní záznamy zpětně výrazně měnit právě z důvodu průběžného doplňování. Nedoporučujeme proto uvádět aktuální počty aktivních případů na základě počtů vyléčených osob a úmrtí za poslední dny. Poslední aktualizace dat v tomto přehledu byla provedena ke dni: 17.06.2021 08:31.

Královéhradecký kraj: Přehled úmrtí osob s onemocněním COVID‑19 podle okresu

K 16.06.2021 celkem 1 811 zemřelých.

Graf posuňte pohybem do stran

Legenda: Celkové počty úmrtí v souvislosti s onemocněním COVID‑19 v jednotlivých okresech, které jsou součástí daného kraje ČR. zahrnují všechna úmrtí osob, které byly pozitivně testovány na COVID‑19 (metodou PCR) bez ohledu na to, jaké byly příčiny jejich úmrtí, a k jejichž úmrtí došlo v rámci hospitalizace či mimo ni.
S ohledem na fakt, že vykazování úmrtí má určité zpoždění oproti reálnému stavu z důvodu validace a uzavírání případů krajských hygienických stanic, se mohou denní záznamy zpětně výrazně měnit právě z důvodu průběžného doplňování. Nedoporučujeme proto uvádět aktuální počty aktivních případů na základě počtů vyléčených osob a úmrtí za poslední dny. Poslední aktualizace dat v tomto přehledu byla provedena ke dni: 17.06.2021 08:31.