COVID‑19: Přehled aktuální situace pro Královéhradecký kraj

Vykázaná očkování

115 650
(+ 3 066 za 12.04.)

k datu: 13. 4. 2021 v 8.50 h

Potvrzené případy

103 091
(+ 46 za 12.04.)

k datu: 13. 4. 2021 v 8.50 h

Potvrzené případy (65+)

17 754
(+ 6 za 12.04.)

k datu: 13. 4. 2021 v 8.50 h

Vyléčení

99 041

k datu: 13. 4. 2021 v 8.50 h

Úmrtí

1 753

k datu: 13. 4. 2021 v 8.50 h

Královéhradecký kraj: Denní přehled počtu osob s nově prokázaným onemocněním COVID‑19 dle hlášení krajských hygienických stanic a laboratoří

Legenda: Denní přehled počtu osob s pozitivním nálezem COVID‑19 dle hlášení KHS a dle pozitivních nálezů laboratoří pro daný kraj ČR, které jsou určeny pro další šetření.
S ohledem na fakt, že u publikovaných dat probíhá validace a průběžné doplňování hlášení, může u přehledů osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 dle hlášení KHS a laboratoří docházet zpětně k drobným změnám. Poslední aktualizace dat v tomto přehledu byla provedena k půlnoci předchozího dne.

Královéhradecký kraj: Trendový profil osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19

S ohledem na fakt, že vykazování vyléčených osob a úmrtí má určité zpoždění oproti reálnému stavu z důvodu validace a uzavírání případů krajských hygienických stanic, se mohou denní záznamy zpětně výrazně měnit právě z důvodu průběžného doplňování. Nedoporučujeme proto uvádět aktuální počty aktivních případů na základě počtů vyléčených osob a úmrtí za poslední dny. V souladu s rozhodnutím sekce hlavní hygieničky Ministerstva zdravotnictví ČR je tento graf publikován se zpožděním 1 týden z důvodů doplnění a validace dat.

Královéhradecký kraj: Přehled vyléčených po onemocnění COVID‑19 a úmrtí osob s onemocněním COVID‑19 dle hlášení KHS

Legenda: Počet vyléčených osob po onemocnění COVID‑19 dle hlášení KHS po jednotlivých dnech.
S ohledem na fakt, že vykazování vyléčených osob má určité zpoždění oproti reálnému stavu z důvodu validace a uzavírání případů krajských hygienických stanic, se mohou denní záznamy zpětně měnit právě z důvodu průběžného doplňování. Poslední aktualizace dat v tomto přehledu byla provedena ke dni: 13. 4. 2021 v 8.50 h.
Legenda: Počet úmrtí v souvislosti s onemocněním COVID‑19 po jednotlivých dnech zahrnuje všechna úmrtí osob, které byly pozitivně testovány na COVID‑19 (metodou PCR) bez ohledu na to, jaké byly příčiny jejich úmrtí, a k jejichž úmrtí došlo v rámci hospitalizace či mimo ni.
S ohledem na fakt, že vykazování úmrtí má určité zpoždění oproti reálnému stavu z důvodu validace a uzavírání případů krajských hygienických stanic, se mohou denní záznamy zpětně měnit právě z důvodu průběžného doplňování. Poslední aktualizace dat v tomto přehledu byla provedena ke dni: 13. 4. 2021 v 8.50 h.

Královéhradecký kraj: Počet osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 dle pohlaví a věkových skupin (celkové kumulativní počty)

Uvedené přehledy zobrazují souhrnné počty osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 v daném kraji ČR, které byly verifikovány KHS, nikoliv počet všech osob s laboratorně prokázaným onemocněním. Z tohoto důvodu se počty mohou lišit oproti výše uvedeným přehledům.

Ženy

53 038

Muži

49 764

K manipulaci s grafem použijte následující popisky

Graf posuňte pohybem do stran

Věková skupina Ženy Muži Celkem
0–14 5 932 (11,2 %) 6 191 (12,4 %) 12 123 (11,8 %)
15–24 4 882 (9,2 %) 4 976 (10,0 %) 9 858 (9,6 %)
25–34 6 432 (12,1 %) 6 740 (13,5 %) 13 172 (12,8 %)
35–44 8 698 (16,4 %) 7 961 (16,0 %) 16 659 (16,2 %)
45–54 10 204 (19,2 %) 9 174 (18,4 %) 19 378 (18,8 %)
55–64 6 961 (13,1 %) 6 908 (13,9 %) 13 869 (13,5 %)
65–74 4 908 (9,3 %) 4 732 (9,5 %) 9 640 (9,4 %)
75–84 3 216 (6,1 %) 2 313 (4,6 %) 5 529 (5,4 %)
85+ 1 805 (3,4 %) 769 (1,5 %) 2 574 (2,5 %)
Celkový počet 53 038 49 764 102 802
Legenda: Celkové počty osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 podle pohlaví a věkové skupiny dle hlášení KHS v daném kraji ČR.
Poslední aktualizace dat v tomto přehledu byla provedena ke dni: 13. 4. 2021 v 8.50 h.

Královéhradecký kraj: Přehled výskytu laboratorně prokázaného onemocnění COVID‑19 dle KHS podle okresu

K 12.04.2021 celkem 102 802 nakažených.

Graf posuňte pohybem do stran

Legenda: Celkové počty osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 dle hlášení KHS v jednotlivých okresech daného kraje ČR dle místa bydliště (není-li vyplněno, uvádí se trvalé bydliště dle Registru obyvatel, není-li dostupné trvalé bydliště u hlášení z KHS, uvádí se region, ve kterém se KHS nachází).
S ohledem na fakt, že u publikovaných dat probíhá validace a průběžné doplňování hlášení, může u přehledů osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 dle hlášení KHS a laboratoří docházet zpětně k drobným změnám. Poslední aktualizace dat v tomto přehledu byla provedena ke dni: 13. 4. 2021 v 8.50 h.

Královéhradecký kraj: Přehled vyléčených po onemocnění COVID‑19 podle okresu

K 12.04.2021 celkem 99 041 vyléčených.

Graf posuňte pohybem do stran

Legenda: Celkové počty vyléčených osob po onemocnění COVID‑19 dle hlášení KHS v jednotlivých okresech, které jsou součástí daného kraje ČR.
S ohledem na fakt, že vykazování vyléčených osob má určité zpoždění oproti reálnému stavu z důvodu validace a uzavírání případů krajských hygienických stanic, se mohou denní záznamy zpětně výrazně měnit právě z důvodu průběžného doplňování. Nedoporučujeme proto uvádět aktuální počty aktivních případů na základě počtů vyléčených osob a úmrtí za poslední dny. Poslední aktualizace dat v tomto přehledu byla provedena ke dni: 13. 4. 2021 v 8.50 h.

Královéhradecký kraj: Přehled úmrtí osob s onemocněním COVID‑19 podle okresu

K 12.04.2021 celkem 1 753 zemřelých.

Graf posuňte pohybem do stran

Legenda: Celkové počty úmrtí v souvislosti s onemocněním COVID‑19 v jednotlivých okresech, které jsou součástí daného kraje ČR. zahrnují všechna úmrtí osob, které byly pozitivně testovány na COVID‑19 (metodou PCR) bez ohledu na to, jaké byly příčiny jejich úmrtí, a k jejichž úmrtí došlo v rámci hospitalizace či mimo ni.
S ohledem na fakt, že vykazování úmrtí má určité zpoždění oproti reálnému stavu z důvodu validace a uzavírání případů krajských hygienických stanic, se mohou denní záznamy zpětně výrazně měnit právě z důvodu průběžného doplňování. Nedoporučujeme proto uvádět aktuální počty aktivních případů na základě počtů vyléčených osob a úmrtí za poslední dny. Poslední aktualizace dat v tomto přehledu byla provedena ke dni: 13. 4. 2021 v 8.50 h.